128tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

[f]
Hvad blev der af Paradiset?
Var det en "drøm" der var virkelig virkelig ... der forsvandt ... da menneskenes øjne igennem ulydighed kom til at se og kende godt og ondt?
:
Hvordan er det muligt at håbe på et nyt Paradis, når nu mennesket een gang er blevet seende?
OG ...
Hvor skulle et sådan Paradis ligge?
På jorden ... i himmelen ... i hjertet ... eller i drømmen?
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

Paradiset "forsvandt ikke". "Noas dage"? altså, hvad med at spørge Neanderthalerne?
Prøv nu at forstå Jordens udvikling og arternes opståen!
"i hjertet"? Jeg forundres gang på gang både med spørgsmålene og ikke mindst svarene og så den almindelige uvidenhed i al almindelighed, men selvfølgelig; den kan der gøres noget ved.
Det forholder sig med Paradiset, som med Guds Riget.
Platoon
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

Platoon skrev:
Paradiset "forsvandt ikke". "Noas dage"? altså, hvad med at spørge Neanderthalerne?
Prøv nu at forstå Jordens udvikling og arternes opståen!
"i hjertet"? Jeg forundres gang på gang både med spørgsmålene og ikke mindst svarene og så den almindelige uvidenhed i al almindelighed, men selvfølgelig; den kan der gøres noget ved.
Det forholder sig med Paradiset, som med Guds Riget.
Platoon


🙂
Spørgsmålene er særdeles godt gennemtænkt, så alle kan være med og give deres besyv.
tilføjet af

Jeg retter mine spørgsmål til Bibelen, Platoon.

Guds ord tager aldrig fejl.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Jeg retter mine spørgsmål til Bibelen, Platoon.

Guds ord tager aldrig fejl.
Med venlig hilsen, ftg.


Så kort kan det siges, og det kan samtidig ikke blive mere korrekt.
Derfor vil jeg med nysgerrighed læse de indlæg der kommer, hvis der da kommer flere, fra de der hævder at være kristne. Det er ikke sikkert de skal "nyde" noget.
Der står klart at paradiset som var i Iran/Iraq er på jorden, og ikke i himlen. Mellemøsten befinder sig ikke i himlen. Snarere tværtimod. Beretningen fra 1. Mosebog er ikke et metafor, men en nøje geografisk placering af paradiset. Vi ved paradiset blev først spærret af keruberne, siden forsvandt paradiset, det er en kendsgerning da floderne Eufrat og Tigris findes, men ikke noget paradis.
Jeg vil med nysgerrighed se forklaringen om, som nogen påstår, at paradis og dødsrige er slået sammen og flyttet til himlen, vistnok med Abraham og andre. Den mere ubehagelige afdeling af dødsriget må være fulgt med, da man påstår dem fra den pæne og mindre pæne afdeling kan tale sammen.
Der siges der finder en vis rejseaktivitet sted, idet herlighedslegemer, fortabelseslegemer, ånder, sjæle, skifter opholdssted, jeg ved ikke..... rejser de med himmelekspressen 😃
Det kan jo også være den mere logiske og letforståelige forklaring fra Jehovas vidner er den sande.
tilføjet af

Jeg retter mine spørgsmål til Bibelen, Platoon.

Jehovas vidner har en klar holdning.
Vi fødes, lever og dør. Punktum.
Gud har i sin magt at give en opstandelse, og det er der et løfte om, idet Jesus har betalt en løsesum for menneskene der ønsker at tage imod tilbuddet.
Nogen får en opstandelse til liv i himlen, nogen til liv på jorden, der vil blive omdannet til et paradis (2.Peter 3:13) og de der har vist de ikke tror et ord af det, forbliver døde.
Det er faktisk ret ligetil.
tilføjet af

Jeg retter mine spørgsmål til Bibelen, Platoon.

Jehovas vidner har en klar holdning.
Vi fødes, lever og dør. Punktum.
Gud har i sin magt at give en opstandelse, og det er der et løfte om, idet Jesus har betalt en løsesum for menneskene der ønsker at tage imod tilbuddet.
Nogen får en opstandelse til liv i himlen, nogen til liv på jorden, der vil blive omdannet til et paradis (2.Peter 3:13) og de der har vist de ikke tror et ord af det, forbliver døde.
Det er faktisk ret ligetil.

Lad os så holde os til Bibelen, som I påstår I følger !

Hvor står der, at nogen får en opstandelse til et liv på jorden, jeg kan ikke finde det .. 😕
Salme.37

v29 De retfærdige skal få landet i arv og eje
og bo i det til evig tid.

På den nye jord sammen med Jesus.
Johs.Åb.21

Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,

og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
v4 Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Det er efter tusindårsriget og verdensdommen !


Når Jesus kommer i skyerne, og henter sine hjem (bortrykkelsen) Lukas.17

v30 På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares.
v31 Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen.
v32 Husk på Lots hustru! v33 Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det.
v34 Jeg siger jer: Den nat skal to mænd ligge på samme seng; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.
v35 To kvinder skal male på den samme kværn; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. v36 To mænd skal være ude på marken; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.«
Det omtales også her 1.Kor.B.15 :
v51 Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, v52 i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.

v53 For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. v54 Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt:
Døden er opslugt og besejret.
v55 Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?
Og her 1.Thes.B.4
v15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.
v16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.
v17 Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. v18 Trøst derfor hinanden med disse ord.
Men de som IKKE er døde i Kristus :
De tusind år
v5 De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme. Det er den første opstandelse. v6 Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over Johs.Åb.20
Så det vil sige... de som lever, når Jesus kommer igen, men ikke lever med Kristus - går ind i tusindårsriget på jorden, de som lever med Kristus, kommer med ham i skyerne.
Inden Jesus kommer igen ( bortrykkelen ) vil der blive en stor trængsel.
v24 Men i de dage efter denne trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne v25 og stjernerne falde ned fra himlen og kræfterne i himlen rystes.
v26 Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed. v27 Og da skal han sende englene ud, og han skal samle sine udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse.


Johs.Åb.7 fortæller os hvem der kommer med Jesus :
v4 Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer,
v5 af Judas stamme tolv tusind beseglede,
af Rubens stamme tolv tusind,
af Gads stamme tolv tusind,
v6 af Ashers stamme tolv tusind,
af Naftalis stamme tolv tusind,
af Manasses stamme tolv tusind,
v7 af Simeons stamme tolv tusind,
af Levis stamme tolv tusind,
af Issakars stamme tolv tusind,
v8 af Zebulons stamme tolv tusind,
af Josefs stamme tolv tusind,
af Benjamins stamme tolv tusind beseglede.
v9 Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. v10 De råbte med høj røst:
Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen,
og fra Lammet.
v13 Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: »De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?«
v14 Jeg sagde til ham: »Min herre, du ved det.« Og han sagde til mig: »Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.
_____________
Så er det spændende at se, om jehovas vidner tror på Bibelen.. 😕
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

[f]
Hvad blev der af Paradiset?
Var det en "drøm" der var virkelig virkelig ... der forsvandt ... da menneskenes øjne igennem ulydighed kom til at se og kende godt og ondt?
:
Hvordan er det muligt at håbe på et nyt Paradis, når nu mennesket een gang er blevet seende?
OG ...
Hvor skulle et sådan Paradis ligge?
På jorden ... i himmelen ... i hjertet ... eller i drømmen?

Vi må jo gå ud fra, hvad Bibelen siger.. 🙂
v2 Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – blev rykket bort til den tredje himmel.
v3 Og jeg ved om dette menneske – om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det – v4 at det blev rykket bort til Paradis og hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale. 2.Kor.B.12
v42 Og han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.«
v43 Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.«Lukas.23
Det kaldes også Abrahams skød.
Jeg går ud fra, at det må være oppe i himlen, for det er jo ikke under jorden / afgrunden, det er der Satan bliver kastet ned i tusind år - sammen med hans græshoppe-dæmoner. Johs.Åb.20 og Johs.Åb.9
Men efter tusindårsriget får vi jo en ny himmel og en ny jord - og det kan vel kaldes paradiset Johs.Åb.21+
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

Din guds - satans lære - kan ikke vise der finder en opstandelse sted til livet på jorden.
Du er blokeret for at fortælle sandheden.
Det er jeg ikke.
Derfor viser jeg et lille udsnit, der burde fortælle de der tror på Gud og hans hensigter med jorden og menneskene, der naturligvis vil være nogen der kommer ud af gravene og lever på jorden.

Esajas 45:18
For således har Jehova, der har skabt himmelen, sagt, Han, den sande Gud, der har dannet jorden og frembragt den, Han som grundfæstede den, som ikke skabte den forgæves, men dannede den til at bebos.
Salme 37:29*
De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.
Salme 115:16
Himmelen — himmelen tilhører Jehova, men jorden har han givet til menneskesønnerne.
Salme 37:9-
9 De onde udryddes nemlig,
men de der håber på Jehova, skal tage jorden i besiddelse.
10 Og om kort tid, da er den ugudelige ikke mere;
og du vil se dig om efter hans sted, og han er der ikke.
11 Men de sagtmodige tager jorden i besiddelse,
og de kan glæde sig over megen fred.

Når satan fængsles, vil de der håber på Jehova, altså de der er troende men er døde i tidens løb, komme frem i opstandelsen. Der står højt og tydeligt at de der håber - sande kristne skal tage jorden i besiddelse. Der står ikke, de der skal tage jorden i besiddelse, skal i himlen - det er logik for perlehøns.
Har man svigtet troen på Gud og Jesus og tror på den falske lære, kan ganske enkelt ikke fatte dette her.
Mattæus 14:13
I skal høre og høre, men slet ikke få fat i meningen; og I skal se og se, men slet ikke indse. 15 For dette folks hjerte er blevet uimodtageligt, og med ørerne har de hørt modvilligt, og deres øjne har de lukket, for at de ikke skal se med øjnene og høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om.
For en sand kristen er dette her ligetil.

De der ikke har lært Gud og Jesus at kende fordi de har været mentalt handicappede osv.
vil komme frem og leve i tusindårsriget, og blive oplært i den kristne tro. De må afgøre om de vil tro eller ej, og derfor må der først forkyndes for dem. Indlysende ikke ?
Synder de mod Gud, vil de dø som der står i Esajas. Det vil være det der kaldes den 2. død, eller død for tid og evighed, uden mulighed for en chance mere.
Man må bede om Guds ånd til at forstå.
Ikke alle får Guds ånd. De der prædiker satans lære, gør naturligvis ikke.

*Salme 37:29
I folkekirkens Da bibel står der:
De retfærdige skal få landet i arv og eje
og bo i det til evig tid.
I den hebraiske tekst er betydningen først og fremmest:
whole earth (as opposed to a part)
2. earth (as opposed to heaven)
3. earth (inhabitants)
tilføjet af

Du flygter - det er helt bevidst !!

Hvorfor svarede du ikke under mit indlæg ❓


Lad os så holde os til Bibelen, som I påstår I følger !

Hvor står der, at nogen får en opstandelse til et liv på jorden, jeg kan ikke finde det .. 😕
Salme.37

v29 De retfærdige skal få landet i arv og eje
og bo i det til evig tid.

På den nye jord sammen med Jesus.
Johs.Åb.21

Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,

og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
v4 Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Det er efter tusindårsriget og verdensdommen !


Når Jesus kommer i skyerne, og henter sine hjem (bortrykkelsen) Lukas.17

v30 På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares.
v31 Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen.
v32 Husk på Lots hustru! v33 Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det.
v34 Jeg siger jer: Den nat skal to mænd ligge på samme seng; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.
v35 To kvinder skal male på den samme kværn; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. v36 To mænd skal være ude på marken; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.«
Det omtales også her 1.Kor.B.15 :
v51 Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, v52 i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.

v53 For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. v54 Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt:
Døden er opslugt og besejret.
v55 Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?
Og her 1.Thes.B.4
v15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.
v16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.
v17 Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. v18 Trøst derfor hinanden med disse ord.
Men de som IKKE er døde i Kristus :
De tusind år
v5 De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme. Det er den første opstandelse. v6 Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over Johs.Åb.20
Så det vil sige... de som lever, når Jesus kommer igen, men ikke lever med Kristus - går ind i tusindårsriget på jorden, de som lever med Kristus, kommer med ham i skyerne.
Inden Jesus kommer igen ( bortrykkelen ) vil der blive en stor trængsel.
v24 Men i de dage efter denne trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne v25 og stjernerne falde ned fra himlen og kræfterne i himlen rystes.
v26 Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed. v27 Og da skal han sende englene ud, og han skal samle sine udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse.


Johs.Åb.7 fortæller os hvem der kommer med Jesus :
v4 Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer,
v5 af Judas stamme tolv tusind beseglede,
af Rubens stamme tolv tusind,
af Gads stamme tolv tusind,
v6 af Ashers stamme tolv tusind,
af Naftalis stamme tolv tusind,
af Manasses stamme tolv tusind,
v7 af Simeons stamme tolv tusind,
af Levis stamme tolv tusind,
af Issakars stamme tolv tusind,
v8 af Zebulons stamme tolv tusind,
af Josefs stamme tolv tusind,
af Benjamins stamme tolv tusind beseglede.
v9 Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. v10 De råbte med høj røst:
Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen,
og fra Lammet.
v13 Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: »De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?«
v14 Jeg sagde til ham: »Min herre, du ved det.« Og han sagde til mig: »Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.
_____________
Så er det spændende at se, om jehovas vidner tror på Bibelen.. 😕


Eller er det fordi din SATAN fylder din hjerne, så du ikke kan koncentrere dig ❓
tilføjet af

Du skal bare lede noget mere, Lyjse.

Hvis du leder længe nok, så finder du det nok til sidst.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2760554
Link til indlæg som jeg besvarer.

Lyjse skrev:
Men efter tusindårsriget får vi jo en ny himmel og en ny jord - og det kan vel kaldes paradiset Johs.Åb.21


Det vil jeg gerne du forklarer.
Helst uden for mange skriftsteder.
Mit spørgsmål er ...
1. Er der en opstandelse til den nye jord? (det jordiske Paradis)
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2760554
Link til indlæg som jeg besvarer.

Lyjse skrev:
[quote]Men efter tusindårsriget får vi jo en ny himmel og en ny jord - og det kan vel kaldes paradiset Johs.Åb.21[/quote]

Det vil jeg gerne du forklarer.
Helst uden for mange skriftsteder.
Mit spørgsmål er ...
1. Er der en opstandelse til den nye jord? (det jordiske Paradis)

Ja men jeg har lagt skriftsteder - der bekræfter alt hvad jeg skriver, så jeg vil bare svare dig, at de som lever - men ikke kommer med Jesus ved bortrykkelsen, de går ind i tusindårsriget, og da døden stadigvæk findes der, så har de jo muligheden for, at få en opstandelse til den nye himmel / jord.
Både de døde - der ikke kom med ved bortrykkelsen, og de som dør i tusindårsriget, skal jo opstå til dom.
Johs.Åb.20

De tusind år

Den endelige sejr i krigen mod Djævelen

Livets bog og den endelige dom
v11 Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem.
v12 Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. v13 Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver efter sine gerninger. v14 Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. v15 Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2760719
Link til indlæg som jeg besvarer.

Lyjse skrev:
Ja men jeg har lagt skriftsteder - der bekræfter alt hvad jeg skriver, så jeg vil bare svare dig, at de som lever - men ikke kommer med Jesus ved bortrykkelsen, de går ind i tusindårsriget, og da døden stadigvæk findes der, så har de jo muligheden for, at få en opstandelse til den nye himmel / jord.


Tak for svar Lyjse.
Først vil jeg sige, som jeg har gjort før.
Jeg læser ikke dine lange rækker af skriftsteder.
Tilgiv mig.
Jeg opgiver på forhånd.
Jeg ikke kan overskue det, så derfor læser jeg dem ikke.
:
Men jeg forstår dit svar.
:
Du tror på en opstandelse for dem der dør i tusindårsriget.
De får en opstandelse til den nye jord ... Paradiset.
Er det rigtigt forstået?
tilføjet af

2 badutspringere

Afa;
Hvad blev der af Paradiset?
Var det en "drøm" der var virkelig virkelig ... der forsvandt ... da menneskenes øjne igennem ulydighed kom til at se og kende godt og ondt?
Hvordan er det muligt at håbe på et nyt Paradis, når nu mennesket een gang er blevet seende?
OG ...
Hvor skulle et sådan Paradis ligge?
På jorden ... i himmelen ... i hjertet ... eller i drømmen?
_______________________________________________
ftg;
Paradiset lå i Det Mellemste Østen, omkring floderne Eufrat og Tigris. Bibelen fortæller:
(1 Mosebog 2:10-14)
Paradiset må altså have ligget omkring det område hvor Iran og Irak ligger i dag.
_____________________________________________________________
Guds ord tager aldrig fejl.
Ftg,
__________________________________________________________

sk.
Der står klart at paradiset som var i Iran/Iraq er på jorden, og ikke i himlen.
Mellemøsten befinder sig ikke i himlen. Snarere tværtimod. Beretningen fra 1. Mosebog er ikke et metafor, men en nøje geografisk placering af paradiset. Vi ved paradiset blev først spærret af keruberne, siden forsvandt paradiset, det er en kendsgerning da floderne Eufrat og Tigris findes, men ikke noget paradis.
Sk.
________________________________________________________

Platoon:
Paradiset "forsvandt ikke". "Noas dage"? altså, hvad med at spørge Neanderthalerne?
Prøv nu at forstå Jordens udvikling og arternes opståen!
"i hjertet"?
Jeg forundres gang på gang både med spørgsmålene og ikke mindst svarene og så den almindelige uvidenhed i al almindelighed, men selvfølgelig; den kan der gøres noget ved.
Det forholder sig med Paradiset, som med Guds Riget.
Platoon
_________________________________________________
afa;
Spørgsmålene er særdeles godt gennemtænkt, så alle kan være med og give deres besyv
Afa.
____________________________________________

Svar:
Ja, det er osse rigtigt. Jeg er også glad for at give mit besyv med, som alle de andre ”elever”. Jeg har hele tiden haft på fornemmelsen, at spørgsmålene nærmest var en sådan gang ”holde gryden i kog” (for at alle kan deltage), eller for ”spørgsmålenes skyld’”.
Derfor det der med ”den almindelige uvidenhed”.
_______________________________________
Jeg sammenlignede Paradiset med Guds Rige, som alle ved Jehovas Vidner optræder med ”er en regering i himmelen, hvor de forskellige har deres ”pladser” og hvor Jehovas Vidner sidder alene tilbage fordi alle andre ikke skal i Himmelen”.
At Jesus så havde en helt anden forventning er så i den sammenhæng bedøvende ligegyldigt, ik`❓Det er nærmest for underholdningens skyld.
Jesus sværgede, at Gud Rige ikke er noget ”her eller der”, men ”Guds Rige er inden i jer”!
_____________________________________________
Hvad så? Så ingenting, for nu har Jehovas Vidner besluttet hvor det skal være og nåde
være med den der flytter det til folks hjerter.
Paradiset?
Selvfølgelig skulle Paradiset ligge ét eller andet sted hvor Adam kunne bo og senere, meget senere Eva. Jehovas Vidner lære, at Adam og Eva blev skabt for ca. 6.000 år siden og resten af Paradiset blev så skabt igennem en periode på 42.000 år.
Vupti, sådan skaber Gud et Paradis. Derfor er det interessant, at afa stiller alle disse dejlige spørgsmål for at øge interessen for hvad? for Jehovas Vidners Paradis i Iraq eller i Himmelen eller i Hjertet eller i folks bevidsthed og at .....???
Det var derfor jeg foreslog at spørge Neanderthalerne, men dem tror man ikke på og man tror så heller ikke på Dinosaurerne.
Én af dem, Tarbosaurus levede for ”kun” 70 millioner (70.000.000) år siden, men dem regner vi altså ikke med levede i Paradiset, der ”kun” er 42.000 år gammel (eller nyere).
Neanderthalerne?
Vores egen art, med det videnskabelige navn Homo sapiens, opstod i Afrika. Da Homo sapiens vandrede til Asien og Europa for mindre end 60.000 år siden, stødte vi på neandertalerne. Vi kan også have haft en finger med i spillet, da de forsvandt.
Fælles forfader
Den fælles forfader med neandertaleren skal vi finde i en stor tidsperiode på mellem 200.000-500.000 år siden. Til sammenligning skal vi 5 mio år tilbage for at have stamfader med chimpansen.
Johannes Krause har undersøgt genomen for mennesket, neandertaleren og chimpansen for at se på forskelle i forhold til, hvad der har ændret sig, siden vi gik en anden vej end neandertalerne og langsomt blev mennesker.
Et af de gener, Johannes Krause har fundet, er et gen hos mennesker, der afgør, om vi ligner mennesker eller mere ser ud som neandertalere. For når det gen går i stykker, får man det typiske neandertalske udseende med fx den brede pande.
http://www.dr.dk/P1/Videnskabensverden/Udsendelser/2010/10/08121650.htm
_________________________________

Hvad er det så der afgør om vi er det ene eller det andet væsen? Der findes kun én forklaring. Det handler om molekyler.
DNA (koderne i DNA) er byggestene til alt.
Der er ikke noget i vejen med spørgsmålene, der er noget i vejen med svarene. Nu kan man godt svare ”hen i vejret”, men man kan også godt ”samle på informationer og viden” og derved kan svar bliver noget mere konstruktive.

Platoon
tilføjet af

Den viden man samler sig

skal være i overensstemmelse med sandheden, ellers er den intet værd.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

Hej Afa, det er synd du syntes - Bibelen er uoverskuelig.. men jeg holder mig til Bibelen, når det er den kristne tro, der debatteres.
Derimod fylder Satan ikke så meget i mit liv, at han skal med, i hvert eneste svar.. 😉
men sådan er der jo én der har det.
tilføjet af

Himlen er åben Afa ☼

tilføjet af

Den viden man samler sig

Jeg er fuldstændig enig med dig.
Man kan så sige, at den "viden" Jehovas Vidner har samlet sammen ned gennem 125 år i jeres bøger og blade er lige til at kaste på bålet; mener I Jehovas vidner for I anerkender ikke "gammel læresætninger elelr jeres egne doktriner".
Det har vi set her på debatten, hvor I gang på gang fornægter og benægter jeres egne bøger og blade.
Så, jeres argument er, at I skifter når I kan se I siger noget er forkert og retter det.
Platoon
tilføjet af

2 badutspringere ... hvem er det ? ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2760753
Link til indlæg som jeg besvarer.

INFO til Platoon.
Nu skal du høre!
Tråden Paradiset ... hvor blev det af❓... er du årsag til jeg har oprettet.
:
Dit svar til mig i tråden:
1. Mosebog 3:15 Berørte mig som jeg skrev til dig.
Dit indlæg bevirker at tanken "det hele kan være lige meget" fylder mig.

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2759057-1-mosebog-315-#2760215
:
Derfor tråden: Paradiset ... hvor blev det af❓...

For at få hjælp.
Hjælp fra "alle kanter."
Derfor var trådstart udformet som den var, da jeg ved mennesker har forskellig opfattelser.
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

Lyjse skrev:
Hej Afa, det er synd du syntes - Bibelen er uoverskuelig.. men jeg holder mig til Bibelen, når det er den kristne tro, der debatteres.
Derimod fylder Satan ikke så meget i mit liv, at han skal med, i hvert eneste svar.. 😉
men sådan er der jo én der har det. [/quote]

Du skrev:
[quote]det er synd du syntes - Bibelen er uoverskuelig[/quote]

afa:
Det var ikke det jeg skrev.
Jeg skrev:
[quote]Først vil jeg sige, som jeg har gjort før.
Jeg læser ikke dine lange rækker af skriftsteder.
Tilgiv mig.
Jeg opgiver på forhånd.
Jeg ikke kan overskue det, så derfor læser jeg dem ikke.

Fed skrift min fremhævning for at tydeliggøre hvad jeg skrev.

:
Jeg vil gerne igen, bede dig om når du svare mig og vil vedlægge skriftsteder, at du kun lægger få, og at du kommentere de enkelte skriftsteder, så jeg forstår, hvad du vil vise mig.
Jeg kan så spørge efter flere skriftsteder, hvis ikke det du lægger er fyldestgørende nok.
Men klart nok du bestemmer selvfølgeligt, hvordan du vil svare, men nu har jeg forklaret dig igen, hvordan jeg har det med dine lange rækker af skriftsteder.
tilføjet af

Sol er ikke en brevkasse -

Det er ikke meningen, vi skal have et bibelstudie for åben skærm ..
sådan en spørgsmål / svar brevkasse !
Hvordan kan jeg vide, "du kan overskue hele Bibelen", når du ikke kan overskue en 4-5 skriftsteder [???]
Jeg forsøger at gøre det kort, når jeg citerer Bibelen, men du plejer måske, at få lagt skriften ud af kontekst, så kan man jo få lige den tro man har lyst til, lige som jehovas vidner.
Her en en spørgsmåls- svar - brevkasse :
http://www.bibelselskabet.dk/Nyheder/Nyhedsoversigt/Arkiv2013/brevkassen_jehovas_vidner
Jehovas Vidners bibeltolkning

Den udtrykker sig ved, at de tillægger enkelte skriftsteder, som eksempelvis 1. Korintherbrev kap. 5,1-13, en betydning, der er helt ude af proportioner med den oprindelige kontekst og en helhedsforståelse af Bibelen.
Udtrykt anderledes består det fejlagtige i Jehovas Vidners bibeltolkning i, at de fokuserer på en del af bibelteksten og lader den styre forståelsen af helheden.
Tendensen til at gøre det er sekterisme.
I en sekt gør man en del til helheden. Det kan ske i forhold til ledelsen, man tillægger overnaturlige evner, så den er hævet over enhver kritik.
Det kan ske i forhold til læren, man sidestiller med den endegyldige sandhed.
Og det kan ske i opfattelsen af fællesskabet, som ophøjes til at være det eneste, der har eksistensberettigelse, når det kommer til stykket.
Jehovas Vidner eksemplificerer sekterisme på alle tre niveauer.
Hvad angår det sidste, opfatter de i den grad deres eget fællesskab som det eneste saliggørende, at udstødte ikke blot betragtes som frafaldne, men som ’åndeligt døde’.

Du har ret i, at du ikke kan betemme hvad jeg skal, og hvad jeg ikke skal Afa 🙂
tilføjet af

Rækken af dine skriftsteder er lange ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2760935
Link til indlæg som jeg besvarer.

[f]

Hvis du ikke ønsker, at inddrage mig i debatten er det ok.
:
Det handler ikke om, at du lægger 4-5 skriftsteder.
Det handler om, du lægger en laaaang række ... meget lange udkommenterede skriftsteder hulter til bulter ... som jeg så selv må finde ud af at finde rede i.
:

Jeg bliver nød til at sige dette.
Det er mit indtryk, du ikke kan lide at blive modsagt, og gerne vil bestemme hvad der er rigtigt og forkert, samt dette at få det sidste ord. 🙂

Det giver jeg dig så her ... med mit svar anledning til ... (at få det sidste ord) ... og beder dig om at du henvender dig til SOL redaktionen og klager, hvis du mener, jeg gør forummet ... dit forum ... til en brevkasse.
:
I forhold til at læse skriftsteder, læser jeg op på det i Bibelen ... det som står før og efter det lagte skriftsted.
Ofte hele kapitlet eller mere.
Så der er ikke noget med, at min forståelse ... eller manglende på samme ... bygger på bibelvers taget ud af kontekst for mit vedkommende.
tilføjet af

Rækken af dine skriftsteder er lange ...

Afa skrev:

Det handler om, du lægger en laaaang række ... meget lange udkommenterede skriftsteder hulter til bulter ... som jeg så selv må finde ud af at finde rede i.

Jeg viser dig "den røde tråd" - som går gennem hele Bibelen, men det er sort snak for mennesker, som har fået banket en anden tro ind i knolden.
Syntes du ikke det er underligt... du påstår jeg lægger for meget fra Bibelen - "sk" påstår jeg fornægter Bibelen 😃
Med hensyn til, at blive sagt imod - det er det en debat går ud på Afa !
Det er ikke en brevkasse, som jeg skrev - du stiller altid spørgsmål, men vi får sjældent noget modspil fra dig... altså hvad tror du selv, det eller det skriftsted betyder...
😕
Det kan blive farligt for dig, hvis du f.eks. vil studere med jehovas vidner.
tilføjet af

Dine indlæg er rodede, Lyjse.

Det viser at du ikke forstår Bibelen.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Dine indlæg er rodede, Lyjse.

Det viser at du ikke forstår Bibelen.
Med venlig hilsen, ftg.[/quote]
For jehovas vidner er det rodet, men så er det Bibelen der er rodet for jer !
Jeres problem er, at I har fået banket vagttårnslæren ind i knolden, og så kan I slet ikke se det, som andre kan se og forstå.

Jeg citerer :
[quote] -- Jehovas Vidners bibeltolkning ,de fokuserer på en del af bibelteksten og lader den styre forståelsen af helheden.

Når jeg lægger skriftsteder, så viser jeg jer tråden, og det står så lysende klart for mig.
I opfylder dette :

v14 På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger:
I skal høre og høre, men intet fatte,
I skal se og se, men intet forstå.
v15 For dette folks hjerte er dækket med fedt,
og med ørerne hører de tungt,
og deres øjne har de lukket til,
for at de ikke skal se med øjnene,
høre med ørerne og fatte med hjertet
og vende om, så jeg må helbrede dem.
Matt.13
Og fejlen er, at I ikke kender Jesus, jv tror på en helt anden Jesus, en engel - eller flere engle...
og så er det håbløst, for uden Jesus Kristus, vores Frelser og Gud, får I ikke Helligånden - som vil lyse for jer.
I må vende om fra vagttårnslæren, og tage imod [sun] Jesus Kristus, [sun] han er den eneste der kan hjælpe jer.
tilføjet af

Det er heller ikke rigtigt at man skal sige imod.

Hensigten med en debat er at drøft emner, og målet er at nå til enighed.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Til Lyjse ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2760965
Link til indlæg som jeg besvarer.

Lyjse skrev:
Det er ikke en brevkasse, som jeg skrev - du stiller altid spørgsmål, men vi får sjældent noget modspil fra dig... altså hvad tror du selv, det eller det skriftsted betyder...
[/quote]

Det kan der jo siges flere ting til.
Når der stilles spørgsmål kan det skabe debat.
Det kan også give svar, på noget man ikke ved.
Det er sådan for mig, at jeg almindeligvis først skal kunne forstå spørgsmålet/svaret, der kommer, før jeg kan debattere det.
Jeg ønsker ikke strid.
Jeg vil gerne indrages.
OG ...
Jeg fortæller dig, hvad du kan gøre, hvis du ønsker mig med i debatten.
Dette bør du tænke på, især hvis du går og bekymre dig om JV's indflydelse på mig.
Som du måske husker, jeg har oplyst, så vil jeg alle mennesker. Sådan har det altid været for mig, og jeg regner ikke med, det nogen sinde bliver anderledes.
Det er ikke alle, der forstår det, og vil accepter det.
Men det har jeg lært at leve med.
At debattere er for mig, ikke dette at modsige/angribe den anden, men at forstå trods uenighed og det gør jeg ved at stille spørgsmål.
Og så er der jo, lige det med kærligheden som aldrig skal glemmes.
:
Du skrev:
[quote]altså hvad tror du selv, det eller det skriftsted betyder...

🙂 Har du spurgt mig?
Se nu kommer vi til det, sådan som jeg oplever det.
Du har din sandhed ... som er sandheden ...
Den eneste ene ... din forståelse er rigtig ... den skal jeg forstå ... Du forsøger ikke at forstå mig ... føler jeg ... jeg skal bare finde din røde tråd ... derfor er du heller ikke interesseret i, hvad jeg mener, og angriber hvis jeg siger noget, mod det du tror.
Du kan jo oprette en tråd og give mig et skriftsted, så vil jeg forsøge at svare, hvordan jeg syntes det skal forstås, hvis det er det, du efterspørger. (?)
Så kan jeg give dig et efterfølgende. 🙂
tilføjet af

det er ftg og sk.

Jeg mener ikke jeg er ”årsag” til dit debatindlæg vedr. Paradiset, "hvor blev det af".
Hvad blev der af Paradiset?
Var det en "drøm" der var virkelig virkelig ... der forsvandt ... da menneskenes øjne igennem ulydighed kom til at se og kende godt og ondt? Hvordan er det muligt at håbe på et nyt Paradis, når nu mennesket een gang er blevet seende?
OG ...
Hvor skulle et sådan Paradis ligge? På jorden ... i himmelen ... i hjertet ... eller i drømmen?
Citat afa.
_____________________________________________________
Jeg har skrevet vedr. Paradiset, at det handler om ét meget langt forløb der godt kan strække sig over flere millioner år. Jeg tager mit udgangspunkt i hele forløbet fra Big Bang og vi taler ikke om 42.000 år (som Jehovas Vidner gerne vil bilde dig ind), men vi taler om 15 milliarder år.
Jeg tager så mit udgangspunkt i en virkelighed hvor end ikke Solen var tilstede (dannet) og derfor selvfølgelig heller ikke planeterne og slet ikke planeten Jorden.
Her er vi omkring for 5 milliarder år siden og for Jorden, ca. 4 måske 4.5 milliarder år.
Hvad betyder Paradiset i den sammenhæng? Intet, absolut intet.
Det vil så sige, at koderne i Energien, da betingelserne er til stede, formulere de sig som de kan (og skal). På et givent tidspunkt, 3.8 milliarder år siden, fremstår ad den vej de første livs organismer, micro organismer.
Det er faktisk Paradiset der nu er begyndt. Troede du Paradiset blev pif paf puf skabt "over night" og efterfølgende af "overskudsjord" blev så et menenske Adam skabt?
Det er symboler, drømme og et sammendrag af begivenheder deer har strakt sig over milliarder af år.
Herfra er der så én lang vej til menneskets tilstedeværelse og på et tidspunkt møder vi Neandertalerne.
Nu kan man så gætte på hvad de mente Paradiset var, men man kan se af deres levevis, at de erkendte Naturens fænomener og skønhed, deres egen sårbarhed og følelser og ligeledes en spirituel dimension.
Det var et Paradis.
Nu har jeg nævnt det adskillige gange.
Det er som om der er en vis kapacitet og det er så det. Det kan jo ikke nytte noget, at man forestiller sig en masse som ikke er og Bibelen er ikke en facitliste.
Det Bibelen beskriver vedr. Paradiset er en meget kort historie, der ikke rækker så meget længere end til den tids erkendelse.
Der har så været en erkendelse længere tilbage i historien, som vi i dag har afdækket og nu kan forholde os til.
Efterfølgende har vi kun Jesu ord for hvad fremtiden skal være og Jesu Paradis at forholde os til.
Altså, Paradiset er det ultimative Jordiske sted; det er "stedet hvor du hviler". Det er stedet hvor livet giver mening og tilværelsen ikke synes "tomhed".
I den verden, rlåder ondskaben også, som vi bekæmper og onde menensker vi dræber for at overleve.
Det kan man så vælge at tro på eller lade være, men som jeg kan se Jehovas Vidner forholder sig til absolut intet af fakta.
De bilder folk alt muligt ind og kunne lige så godt vælge en kolonihaveforening at præsentere som Paradis.
Derfor er ftg og sk badutspringere.
Planeten Jorden er ikke evigvarende og når Bibelen omtaler Jorden består til evig tid, betyder det altså ikke, at den sætning ophæver naturkræfterne på hvilke hele Universitetet er hængt op på.
Altså, skabelsesforløbet over 15 milliarder år og planeten Jorden i sit solsystem ophæver ikke Universets Energimæssige kraftfelt.
Evigt betyder i den sammenhæng, at "det er den periode, som den periode er". Ligesom Gud er "den jeg er".
Platoon
tilføjet af

Til Lyjse ...

Jeg vil godt stille dig et spørgsmål:
Mener du Bibelen i den Kristne udgave er Guds ord til menneskene og at Guds Ord derfor er ufejlbarligt?
Platoon
tilføjet af

Vagttårnet er for alle mennesker.

Det er ikke beregnet for en speciel gruppe.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Dine indlæg er rodede, Lyjse.

[quote="ftg" post=2760967]Det viser at du ikke forstår Bibelen.
Med venlig hilsen, ftg.[/quote]
For jehovas vidner er det rodet, men så er det Bibelen der er rodet for jer !
Jeres problem er, at I har fået banket vagttårnslæren ind i knolden, og så kan I slet ikke se det, som andre kan se og forstå.

Jeg citerer :
[quote] -- Jehovas Vidners bibeltolkning ,de fokuserer på en del af bibelteksten og lader den styre forståelsen af helheden.[/quote]
Når jeg lægger skriftsteder, så viser jeg jer tråden, og det står så lysende klart for mig.
I opfylder dette :

v14 På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger:
I skal høre og høre, men intet fatte,
I skal se og se, men intet forstå.
v15 For dette folks hjerte er dækket med fedt,
og med ørerne hører de tungt,
og deres øjne har de lukket til,
for at de ikke skal se med øjnene,
høre med ørerne og fatte med hjertet
og vende om, så jeg må helbrede dem.
Matt.13
Og fejlen er, at I ikke kender Jesus, jv tror på en helt anden Jesus, en engel - eller flere engle...
og så er det håbløst, for uden Jesus Kristus, vores Frelser og Gud, får I ikke Helligånden - som vil lyse for jer.
I må vende om fra vagttårnslæren, og tage imod [sun] Jesus Kristus, [sun] han er den eneste der kan hjælpe jer.
tilføjet af

Til Lyjse ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2760965
Link til indlæg som jeg besvarer.

Lyjse skrev:
[quote]Det er ikke en brevkasse, som jeg skrev - du stiller altid spørgsmål, men vi får sjældent noget modspil fra dig... altså hvad tror du selv, det eller det skriftsted betyder...
[/quote]

Det kan der jo siges flere ting til.
Når der stilles spørgsmål kan det skabe debat.
Det kan også give svar, på noget man ikke ved.
Det er sådan for mig, at jeg almindeligvis først skal kunne forstå spørgsmålet/svaret, der kommer, før jeg kan debattere det.
Jeg ønsker ikke strid.
Jeg vil gerne indrages.
OG ...
Jeg fortæller dig, hvad du kan gøre, hvis du ønsker mig med i debatten.
Dette bør du tænke på, især hvis du går og bekymre dig om JV's indflydelse på mig.
Som du måske husker, jeg har oplyst, så vil jeg alle mennesker. Sådan har det altid været for mig, og jeg regner ikke med, det nogen sinde bliver anderledes.
Det er ikke alle, der forstår det, og vil accepter det.
Men det har jeg lært at leve med.
At debattere er for mig, ikke dette at modsige/angribe den anden, men at forstå trods uenighed og det gør jeg ved at stille spørgsmål.
Og så er der jo, lige det med kærligheden som aldrig skal glemmes.
:
Du skrev:
[quote]altså hvad tror du selv, det eller det skriftsted betyder...[/quote]
🙂 Har du spurgt mig?
Se nu kommer vi til det, sådan som jeg oplever det.
Du har din sandhed ... som er sandheden ...
Den eneste ene ... din forståelse er rigtig ... den skal jeg forstå ... Du forsøger ikke at forstå mig ... føler jeg ... jeg skal bare finde din røde tråd ... derfor er du heller ikke interesseret i, hvad jeg mener, og angriber hvis jeg siger noget, mod det du tror.
Du kan jo oprette en tråd og give mig et skriftsted, så vil jeg forsøge at svare, hvordan jeg syntes det skal forstås, hvis det er det, du efterspørger. (?)
Så kan jeg give dig et efterfølgende. 🙂

Ved du hvorfor jeg næsten kun citerer Bibelen 🙂 - det er fordi den taler for sig selv.

Nu svarede jeg "sk" her i denne tråd :
http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760606-nar-lognen-bliver-tro-3
det var skiftsteder som "sk" er løbet fra, ikke vil se i øjnene, skynder sig at åbne en ny tråd - flygte flygte - ny tråd flygte flygte...

Nu sorterer jeg, som du vil há :

Bortrykkelsen før tusindårsriget:

Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen.
Den nat skal to mænd ligge på samme seng; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.
To kvinder skal male på den samme kværn; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.
To mænd skal være ude på marken; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.«
Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.
For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.
Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.
Men de som IKKE er døde i Kristus kommer ikke til live - før EFTER tusindårsriget :
De tusind år
v5 De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme.
_________
Inden Jesus kommer igen ( bortrykkelen ) vil der blive en stor trængsel.
Men i de dage efter denne trængsel - da skal de se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed.
Johs.Åb.7 fortæller os hvem der kommer med Jesus :
De ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer.
Og så er der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; »Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.

Livets bog og den endelige dom

v12 Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger.
_________
Var det bedre ❓ 🙂
tilføjet af

Dine indlæg er rodede, Lyjse.

[quote="ftg" post=2760967]Det viser at du ikke forstår Bibelen.
Med venlig hilsen, ftg.[/quote]
For jehovas vidner er det rodet, men så er det Bibelen der er rodet for jer !
Jeres problem er, at I har fået banket vagttårnslæren ind i knolden, og så kan I slet ikke se det, som andre kan se og forstå.

Jeg citerer :
[quote] -- Jehovas Vidners bibeltolkning ,de fokuserer på en del af bibelteksten og lader den styre forståelsen af helheden.[/quote]
Når jeg lægger skriftsteder, så viser jeg jer tråden, og det står så lysende klart for mig.
I opfylder dette :

v14 På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger:
I skal høre og høre, men intet fatte,
I skal se og se, men intet forstå.
v15 For dette folks hjerte er dækket med fedt,
og med ørerne hører de tungt,
og deres øjne har de lukket til,
for at de ikke skal se med øjnene,
høre med ørerne og fatte med hjertet
og vende om, så jeg må helbrede dem.
Matt.13
Og fejlen er, at I ikke kender Jesus, jv tror på en helt anden Jesus, en engel - eller flere engle...
og så er det håbløst, for uden Jesus Kristus, vores Frelser og Gud, får I ikke Helligånden - som vil lyse for jer.
I må vende om fra vagttårnslæren, og tage imod [sun] Jesus Kristus, [sun] han er den eneste der kan hjælpe jer.
tilføjet af

Dine indlæg er rodede, Lyjse.

[quote="ftg" post=2760967]Det viser at du ikke forstår Bibelen.
Med venlig hilsen, ftg.[/quote]
For jehovas vidner er det rodet, men så er det Bibelen der er rodet for jer !
Jeres problem er, at I har fået banket vagttårnslæren ind i knolden, og så kan I slet ikke se det, som andre kan se og forstå.

Jeg citerer :
[quote] -- Jehovas Vidners bibeltolkning ,de fokuserer på en del af bibelteksten og lader den styre forståelsen af helheden.[/quote]
Når jeg lægger skriftsteder, så viser jeg jer tråden, og det står så lysende klart for mig.
I opfylder dette :

v14 På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger:
I skal høre og høre, men intet fatte,
I skal se og se, men intet forstå.
v15 For dette folks hjerte er dækket med fedt,
og med ørerne hører de tungt,
og deres øjne har de lukket til,
for at de ikke skal se med øjnene,
høre med ørerne og fatte med hjertet
og vende om, så jeg må helbrede dem.
Matt.13
Og fejlen er, at I ikke kender Jesus, jv tror på en helt anden Jesus, en engel - eller flere engle...
og så er det håbløst, for uden Jesus Kristus, vores Frelser og Gud, får I ikke Helligånden - som vil lyse for jer.
I må vende om fra vagttårnslæren, og tage imod [sun] Jesus Kristus, [sun] han er den eneste der kan hjælpe jer.


Du har mange gange fået fortalt dine skriftsteder(drømmetro) er forvirrende Lyjse.
Du henviser til skriftsteder, der passer til din designertro, der ikke stemmer med biblens budskab. Derfor tror du at dogmer der ikke har med biblen at gøre hører med i grundlaget for troen.
Du tager ikke hensyn til nøgle skriftsteder og det er en alvorlig fejl.
Du skriver:
Når jeg lægger skriftsteder, så viser jeg jer tråden, og det står så lysende klart for mig.
citat slut.
Du tror biblens røde tråd er noget andet end den er.
Det er en alvorlig fejl.
Nu skal jeg vise dig hvad Jesus selv sagde:
Lukas 4:43
 Men han sagde til dem: „Jeg må nødvendigvis også forkynde den gode nyhed om Guds rige for de andre byer; det er jo dette jeg er sendt ud for.“
Jesus mission udover at forkynde Guds rige, var frelsen. To vigtige nøgler for biblen.
Hvis man ikke har forståelse af grundlaget, vil forståelsen blive forkert hele vejen.
Du henviser til dette:
http://www.bibelselskabet.dk/OmBibelen/spoerg_om_bibelen/Udstoedelse_i_jehovas_vidner
-- Jehovas Vidners bibeltolkning ,de fokuserer på en del af bibelteksten og lader den styre forståelsen af helheden.
Skrevet af:
Martin Herbst er sognepræst og forfatter, cand.theol.

Præsten begår selv det kan kalder sekterisk (en dødssynd) han taler unuanceret om Jehovas vidners udelukkelse, og henviser selv til kun få bibelskriftsteder.
Jeg ville gerne drøfte forskellige emner med præsten.

For eks dette hvor Jesus siger til sine disciple:
Mattæus 10:7-
Mens I nu går, skal I forkynde og sige: ’Himlenes rige er kommet nær. I har fået det for intet, I skal give det for intet.
Så skal han være velkommen til at vise i sin helhed, Jesus lærer sine disciple: I skal være præster med en fed gage.
En præst tjener ca. 450.00kr. om året.
Jeg vil gerne udfordre dig Lyjse til at vise hvor Jehovas vidner
ikke tager hensyn til HELE BIBLEN.

Vi er ikke fejlfri, så vi er kun interesseret i at lære den nøjagtige kundskab.
Jeg vil bede dig om sagligt, seriøst, objektiv og logisk at gøre rede for det.
Desværre tror jeg ikke du kan tage det op, for din gud har lukket af for dig.
tilføjet af

Dine indlæg er rodede, Lyjse.

Jeg har ondt af jer - jeg lægger Bibelen åben for jer, og bruger næsten ikke mine egne ord, og I bliver forvirret 🙁

I har taget et vagttårnskursus, og al selvstændig tanke, er lagt op på øverste hylde, og der ligger den endnu.
Kom igen, når du har læst mine indlæg, du ikke har svaret på / kommenteret.
Der er noget riv rav ruskende galt, når I ikke tåler synet af Guds ord !
Prøv at tænke selv !
tilføjet af

Til Platoon ...

Platoon skrev:
Jeg vil godt stille dig et spørgsmål:
Mener du Bibelen i den Kristne udgave er Guds ord til menneskene og at Guds Ord derfor er ufejlbarligt?
Platoon


Dette spørgsmål kunne du ha' stillet i tråden:
Hvordan er det nu med Bibelen? ...

Hvad mener du selv svaret er?
:

Jeg svare dig dog gerne kort her.
Skal det debatteres, må du rykke det til den aktuelle tråd, som jeg har oprettet til samme formål.
:
Svaret er:
Det kan jeg ikke svare på pt.
Derfor jeg jo også oprettede denne tråd ... Paradiset hvor blev det af? ... da dit svar i tråden 1. Mosebog 3:15 med det du skrev berørte mig.
tilføjet af

Til Platoon ...

Platoon skrev:
Jeg mener ikke jeg er ”årsag” til dit debatindlæg vedr. Paradiset, "hvor blev det af".


Du mener vel ... du ikke forstår det, ikke?
Eller ... mener du at vide, hvorfor jeg oprettede tråden her, og den begrundelse jeg kommer med, derved er forkert?
Altså med andre ord ... du mener jeg lyver?
tilføjet af

Dine indlæg er rodede, Lyjse.

Jeg har ondt af jer - jeg lægger Bibelen åben for jer, og bruger næsten ikke mine egne ord, og I bliver forvirret 🙁

I har taget et vagttårnskursus, og al selvstændig tanke, er lagt op på øverste hylde, og der ligger den endnu.
Kom igen, når du har læst mine indlæg, du ikke har svaret på / kommenteret.
Der er noget riv rav ruskende galt, når I ikke tåler synet af Guds ord !
Prøv at tænke selv !


Dine forestillinger og hjernespind er ikke nødvendigvis konkrete spørgsmål.
Vi har diskuteret dette mange gange.
Jeg kan svare på det meste, og ved naturligvis godt HVAD jeg tror, og HVORFOR jeg gør det.
Det kan jeg desuden UNDERBYGGE ud fra biblen, så det ikke er i modsætning til denne, eller selvmodsigende.
Du selv svarer ikke på de spørgsmål der rejser sig, på grundlag af det du selv skriver, der ofte modsiger klare bibelskriftsteder.
Jeg kan give dig et eksempel.
Du siger Abraham er i himlen.
Din egen bibel skriver Johannes 3:13
Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.
Dette skrev Johannes ca 60 år efter Jesus død.
Det giver en logisk konsekvens. At det du skriver er helt ude i hampen.
Du tager heller ikke imod min opfordring til at bevise det du postulerer og bruger et citat fra en præst til at underbygge.
Muligvis fordi du er klar over jeg omgående gennemhuller det som en schweitzerost.
Og du så kommer til at stå med håret i postkassen.
Du er desuden underlagt satans magt så du kan ikke tale om sandheden.
Det er utroligt du ikke selv kan indse det.
Det du kommer med bliver faktisk kun til subjektive floskler.
tilføjet af

Til Lyjse ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2761004
Link til indlæg som jeg besvarer.

Lyjse skrev:
Var det bedre ❓ 🙂


Først tak for din imødekommenhed. 🙂
Lyjse der mangler oplysninger om kapitel og vers, samt kommentar hvorfor du lægger det.
Hvad er det, du vil vise mig, jeg skal se/forstå og hvorfor?
tilføjet af

Til Lyjse ...

Her er en opgave til dig Lyjse, så må vi se om du "flygter" jeg tror ganske enkelt du gør.

Du skriver:

Men de som IKKE er døde i Kristus kommer ikke til live - før EFTER tusindårsriget :
De tusind år
v5 De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme.


Nu er opgaven helt ligetil.
Forudsætningen er jeg postulerer du ikke aner et klap om det her.
Du skal blot vise hvor i biblen der gives udtryk for.
De døde der ikke har lært Jesus at kende, får en opstandelse til dom efter de tusind år.
Har de været mentalt handicappede, eller har boet som ind fødte i junglen, eller på en fjern ø. Så får den en dom.
Herefter er der følgende muligheder.
1) De får lov at leve videre, de har helt igennem været gode mennesker. Begår de synder efter deres dom, kan de leve videre som om intet var hændt.
2) De der har begået synder, uden at have lært Jesus at kende, uden mulighed for at ændre sind. De får en dom hvor de straks efter skal dø.
Jeg vil gerne se hvor biblen giver udtryk for dette.
Eksemplerne er nogen der helt sikkert er reelle.
Skal vi gætte på mit postulat holder, og du ikke har en kinamands chance for at gøre sagligt objektivt, logisk rede for dette her.
Bare at rable bibelvers af i en lind strøm er ikke en redegørelse.
Især når man ikke kan forklare dem, eller hvorfor man tror på dem. Ligegyldigheder som jeg er frelst af Jesus kors, eller andet vås giver lige som ikke mening.
tilføjet af

Til Lyjse ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2761004
Link til indlæg som jeg besvarer.

Lyjse skrev:
[quote]Var det bedre ❓ 🙂[/quote]

Først tak for din imødekommenhed. 🙂
Lyjse der mangler oplysninger om kapitel og vers, samt kommentar hvorfor du lægger det.
Hvad er det, du vil vise mig, jeg skal se/forstå og hvorfor?[/quote]
Afa [???] er du ude på, at hjernevaske mig 😃 handler din tråd ikke, om himlen ❓
Du bad om, at jeg gjorde det kort, uden så mange skriftsteder - hvis du vil have MED skrifsteder, så læs din tråd igen :
[quote]Lad os så holde os til Bibelen, som I påstår I følger !

Hvor står der, at nogen får en opstandelse til et liv på jorden, jeg kan ikke finde det .. 😕
Salme.37

v29 De retfærdige skal få landet i arv og eje
og bo i det til evig tid.

På den nye jord sammen med Jesus.
Johs.Åb.21

Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,

og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
v4 Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Det er efter tusindårsriget og verdensdommen !


Når Jesus kommer i skyerne, og henter sine hjem (bortrykkelsen) Lukas.17

v30 På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares.
v31 Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen.
v32 Husk på Lots hustru! v33 Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det.
v34 Jeg siger jer: Den nat skal to mænd ligge på samme seng; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.
v35 To kvinder skal male på den samme kværn; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. v36 To mænd skal være ude på marken; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.«
Det omtales også her 1.Kor.B.15 :
v51 Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, v52 i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.

v53 For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. v54 Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt:
Døden er opslugt og besejret.
v55 Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?
Og her 1.Thes.B.4
v15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.
v16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.
v17 Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. v18 Trøst derfor hinanden med disse ord.
Men de som IKKE er døde i Kristus :
De tusind år
v5 De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme. Det er den første opstandelse. v6 Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over Johs.Åb.20
Så det vil sige... de som lever, når Jesus kommer igen, men ikke lever med Kristus - går ind i tusindårsriget på jorden, de som lever med Kristus, kommer med ham i skyerne.
Inden Jesus kommer igen ( bortrykkelen ) vil der blive en stor trængsel.
v24 Men i de dage efter denne trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne v25 og stjernerne falde ned fra himlen og kræfterne i himlen rystes.
v26 Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed. v27 Og da skal han sende englene ud, og han skal samle sine udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse.


Johs.Åb.7 fortæller os hvem der kommer med Jesus :
v4 Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer,
v5 af Judas stamme tolv tusind beseglede,
af Rubens stamme tolv tusind,
af Gads stamme tolv tusind,
v6 af Ashers stamme tolv tusind,
af Naftalis stamme tolv tusind,
af Manasses stamme tolv tusind,
v7 af Simeons stamme tolv tusind,
af Levis stamme tolv tusind,
af Issakars stamme tolv tusind,
v8 af Zebulons stamme tolv tusind,
af Josefs stamme tolv tusind,
af Benjamins stamme tolv tusind beseglede.
v9 Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. v10 De råbte med høj røst:
Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen,
og fra Lammet.
v13 Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: »De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?«
v14 Jeg sagde til ham: »Min herre, du ved det.« Og han sagde til mig: »Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.
_____________
Så er det spændende at se, om jehovas vidner tror på Bibelen.. 😕
tilføjet af

"Du er desuden underlagt satans magt! -

dømmer "sk" mig til.
Hvis du ikke kan undvære SATAN i dine svar, så er det hermed mit sidste svar til dig

[size=16pt]NU HAR JEG FÅET NOK AF DIN SATAN !!!!!!!!!!!! DU ER BESAT AF SATAN, HAN FØLGER DIG MORGEN MIDDAG AFTEN - DU SOVER SIKKERT MED HAM- DIN LILLE DJÆVEL FRA AFGRUNDEN ![/size]
tilføjet af

Til Lyjse ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2761054
Link til indlæg som jeg besvarer.

Lyjse skrev:
Afa [???] er du ude på, at hjernevaske mig 😃 handler din tråd ikke, om himlen ❓
Du bad om, at jeg gjorde det kort, uden så mange skriftsteder - hvis du vil have MED skrifsteder, så læs din tråd igen :[/quote]

Du spørger om det handler om himmelen? ... joee, måske og nej det ved jeg ikke, det er jo det, jeg spørger om.
Tråden hedder:
Paradiset ... hvor blev det af?
Trådstart lyder som følger:
[quote]
[f]
Hvad blev der af Paradiset?
Var det en "drøm" der var virkelig virkelig ... der forsvandt ... da menneskenes øjne igennem ulydighed kom til at se og kende godt og ondt?
:
Hvordan er det muligt at håbe på et nyt Paradis, når nu mennesket een gang er blevet seende?
OG ...
Hvor skulle et sådan Paradis ligge?
På jorden ... i himmelen ... i hjertet ... eller i drømmen?
[/quote]
:

Inden jeg klagede over min oplevelse af dine lange ukommenterede skriftsteder, var jeg kommet frem til, at du mente:
[quote]Du tror på en opstandelse for dem der dør i tusindårsriget.
De får en opstandelse til den nye jord ... Paradiset.
Er det rigtigt forstået?[/quote]
Min konklusion kommer af denne skrift af dig:
[quote]Men efter tusindårsriget får vi jo en ny himmel og en ny jord - og det kan vel kaldes paradiset Johs.Åb.21
[/quote]
http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-
det-af--#2760554

Samt denne:
Du skrev:
[quote]Ja men jeg har lagt skriftsteder - der bekræfter alt hvad jeg skriver, så jeg vil bare svare dig, at de som lever - men ikke kommer med Jesus ved bortrykkelsen, de går ind i tusindårsriget, og da døden stadigvæk findes der, så har de jo muligheden for, at få en opstandelse til den nye himmel / jord.[/quote]
:
De skriftsteder du har lagt til mig i dit sidste svar:
http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2761054
Er svar til Sand kristen og opfylder ikke det jeg efterspørger, da rækken af skriftsteder er laaannng ... uoverskuelig og uden dine egne kommentarer til de enkelte skriftsteder.
:
De bibelvers du lagde som eksempel: Var det bedre ❓ 🙂
http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2761004
Manglede kapitel og vers henvisninger, så jeg kan finde det i min Bibel ... samt manglende kommentarer fra dig, til skriftstederne, om hvad du vil vise mig med dem, og hvorfor?
:
Men lad os slutte her.
Jeg ved nu, du tror på en opstandelse til et jordisk paradis på den nye jord.

Du skrev:
[quote]Ja men jeg har lagt skriftsteder - der bekræfter alt hvad jeg skriver, så jeg vil bare svare dig, at de som lever - men ikke kommer med Jesus ved bortrykkelsen, de går ind i tusindårsriget, og da døden stadigvæk findes der, så har de jo muligheden for, at få en opstandelse til den nye himmel / jord.


''''''''''''''''''''''''''''''''''''
NB. Jeg håber jeg har fået lagt alle link rigtigt?
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

[f]
Hvad blev der af Paradiset?
Var det en "drøm" der var virkelig virkelig ... der forsvandt ... da menneskenes øjne igennem ulydighed kom til at se og kende godt og ondt?
:
Hvordan er det muligt at håbe på et nyt Paradis, når nu mennesket een gang er blevet seende?
OG ...
Hvor skulle et sådan Paradis ligge?
På jorden ... i himmelen ... i hjertet ... eller i drømmen?


Hej Afa

Har du selv et bud på et svar?

venlig hilsen
Evalu
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

Evalu skrev:
Hej Afa

Har du selv et bud på et svar?

venlig hilsen
Evalu


Hej Evalu.
Nej ikke pt.
Har du?
tilføjet af

"Du er desuden underlagt satans magt! -

dømmer "sk" mig til.
Hvis du ikke kan undvære SATAN i dine svar, så er det hermed mit sidste svar til dig

[size=16pt]NU HAR JEG FÅET NOK AF DIN SATAN !!!!!!!!!!!! DU ER BESAT AF SATAN, HAN FØLGER DIG MORGEN MIDDAG AFTEN - DU SOVER SIKKERT MED HAM- DIN LILLE DJÆVEL FRA AFGRUNDEN ![/size]


Der ser du......
Du går jo helt op i limningen, og får et af de klassiske raserianfald.
Du skulle hellere vise jeg tager fejl.

Jeg ville debattere en enkel sag, fordi du påstår Jehovas vidner
tolker biblen forkert. Derfor skrev jeg
"Nu er opgaven helt ligetil. (om de døde der opstår)
Forudsætningen er jeg postulerer du ikke aner et klap om det her
Jeg vil gerne se hvor biblen giver udtryk for dette.
Eksemplerne er nogen der helt sikkert er reelle.
Skal vi gætte på mit postulat holder, og du ikke har en kinamands chance for at gøre sagligt objektivt, logisk rede for dette her"
Din respons er ikke saglig, objektiv eller andet, men helt hysterisk og subjektiv.
Dogmerne er ikke biblen, men menneskers lovløse påfund.
Hvis din tro ikke kan stå for du bliver kritiseret af mig og andre, hvad er den så.
Den er det jeg har gennemskuet for lang tid siden.
Du kommer med den ene beskyldning efter den anden mod Jehovas vidner, og jeg har utallige gange, bedt om beviser. Du skriver uafbrudt jeg lyver, men vil ikke stå på mål for anklagerne.
Stop med dine løgnagtige anklager og indrøm du lyver, og stop så med det.
Til gengæld har jeg ført præcise beviser for du lyver, og jeg er parat til at drøfte ethvert bibelsk emne og dokumentere ud fra biblen.
Hvor jeg tager hensyn til HELE BIBLEN.
Du vil heller ikke dokumentere det du henviser, til hvad en præst skriver, har noget på sig.
Du er færdig, og afsløret.
Lad dog være med at lokke folk til at tro på din sataniske lære.
Ordspr. 19:3
Det er menneskets dårskab der fører det på gale veje, men det er mod Jehova dets hjerte raser.
Tænk over hvad din egen bibel skriver:
Djævelen er kommet ned til jer
med stort raseri,
fordi han ved, at hans tid er kort.
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

Evalu skrev:
[quote]Hej Afa

Har du selv et bud på et svar?

venlig hilsen
Evalu [/quote]

Hej Evalu.
Nej ikke pt.
Har du?Hej Afa

Hvis du ikke har en holdning til/mening om dette emne, så kan du jo heller ikke debattere det.
Hvis du ikke selv har gjort dig nogle tanker om emnet, hvorfor opretter du så en tråd om det?
Hvis du ikke selv vil bidrage med tanker og overvejelser om emnet, så deltager du jo ikke i "samtalen".

venlig hilsen
Evalu
tilføjet af

Paradiset ... hvor blev det af ? ...

Evalu skrev:
Hej Afa

Hvis du ikke har en holdning til/mening om dette emne, så kan du jo heller ikke debattere det.

Hvis du ikke selv har gjort dig nogle tanker om emnet, hvorfor opretter du så en tråd om det?
Hvis du ikke selv vil bidrage med tanker og overvejelser om emnet, så deltager du jo ikke i "samtalen".

venlig hilsen
Evalu


Joee jeg kan godt deltage.
Jeg har stillet spørgsmålene.
Svare du på dem, vil jeg forholde mig til dit svar og kommentere på det, i den udstrækning det er mig muligt.
tilføjet af

Ja - Djævelen er kommet - han har været her længe

her på sol [sol] du reklamerer for ham, hver eneste dag - flere gange dagligt !
Jeg tilhører [l] [sun] Jesus Kristus [sun] [l] , og han har sejret på korset - over Satan - sikkert derfor du ikke tåler at se Guds Ord - foran dine øjne, uden du kalder på Abaddon djævelen fra afgrunden.
Han tåler heller ikke synet af :

[img]http://www.rykirke.dk/grafik/cross.jpg[/img]
Vig bort Satan, i Jesu navn og ved Jesu Kristi blod [l]
tilføjet af

Ja - Djævelen er kommet - han har været her længe

her på sol [sol] du reklamerer for ham, hver eneste dag - flere gange dagligt !
Jeg tilhører [l] [sun] Jesus Kristus [sun] [l] , og han har sejret på korset - over Satan - sikkert derfor du ikke tåler at se Guds Ord - foran dine øjne, uden du kalder på Abaddon djævelen fra afgrunden.
Han tåler heller ikke synet af :

[img]http://www.rykirke.dk/grafik/cross.jpg[/img]
Vig bort Satan, i Jesu navn og ved Jesu Kristi blod [l]


Som jeg skrev tidligere:
Bare at rable bibelvers af i en lind strøm er ikke en redegørelse.
Især når man ikke kan forklare dem, eller hvorfor man tror på dem. Ligegyldigheder som jeg er frelst af Jesus kors, eller andet vås giver lige som ikke mening.
Det er lige som hvidløg og vampyrer i en billig Hollywood film.
Eller rosenkranse, vievand, helgenbilleder ,ikoner, og den slags overtroisk mumbo jumbo.
Hvad med at banke under bordet og lign.

Du må ikke lave dig noget udskåret billede eller noget som helst afbillede af det der er i himmelen oventil eller det der er på jorden nedentil eller det der er i vandene under jorden. 5 Du må ikke bøje dig for dem eller lade dig forlede til at dyrke dem,
tilføjet af

Det er fordi Åbenbaringen er skrevet i billeder.

Det fremgår af Åbenbaringen 1:1, at Åbenbaringen er blevet til apostelen Johannes i billeder. Alt hvad der er skrevet i billeder skal forstås billedligt.
I Første Mosebog 3:22-24 står:
"Og Jehova Gud sagde videre: „Se, mennesket er blevet som en af os til at kende godt og ondt, og nu, for at han ikke skal række sin hånd ud og tage også af livets træ og spise og leve uendeligt —“ Derpå satte Jehova Gud ham ud af E′dens have for at han skulle dyrke jorden som han var taget af. Og således drev han mennesket ud og anbragte keruberne og det flammende sværdblad, som uophørligt vendte sig i alle retninger, øst for E′dens have til at vogte vejen til livets træ."
Livets træ står som symbol for alle de foranstaltninger Jehova Gud har truffet for at mennesket kan opnå evigt liv.
Med venlig hilsen, ftg,
tilføjet af

Det er fordi Åbenbaringen er skrevet i billeder.

ftg skrev.
Det fremgår af Åbenbaringen 1:1, at Åbenbaringen er blevet til apostelen Johannes i billeder. Alt hvad der er skrevet i billeder skal forstås billedligt.
I Første Mosebog 3:22-24 står:
"Og Jehova Gud sagde videre: „Se, mennesket er blevet som en af os til at kende godt og ondt, og nu, for at han ikke skal række sin hånd ud og tage også af livets træ og spise og leve uendeligt —“ Derpå satte Jehova Gud ham ud af E′dens have for at han skulle dyrke jorden som han var taget af. Og således drev han mennesket ud og anbragte keruberne og det flammende sværdblad, som uophørligt vendte sig i alle retninger, øst for E′dens have til at vogte vejen til livets træ."
Livets træ står som symbol for alle de foranstaltninger Jehova Gud har truffet for at mennesket kan opnå evigt liv.
Med venlig hilsen, ftg,

Fed skrift min markering.
:
Ja Åbenbaringen er et syn.
Et syn med billedsprog.
:
foranstaltninger?? [???]
:
Mener du med dit svar at ordet paradis er = evigt liv?
tilføjet af

Paradiset var en have, kaldet Edens have,

som lå i det mellemste Østen, og der anbragte han mennesket. Guds hensigt var at menneskene, Adam og Eva, skulle får børn, og at de skulle opfylde hele jorden. På denne måde ville menneskene gøre hele jorden til en frugtbar have. Men desværre forbrød menneskene sig imod Gud, og det bevirkede at det oprindelige paradis gik tabt og mennesket blev underlagt døden.
Guds oprindelige hensigt har ikke ændret sig. Bibelen viser hvordan Gud har truffet foranstaltninger til at mennesket kan opnå evigt liv og at jorden igen vil blive et paradis.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Paradiset var en have, kaldet Edens have,

som lå i det mellemste Østen, og der anbragte Gud mennesket. Guds hensigt var at menneskene, Adam og Eva, skulle får børn, og at de skulle opfylde hele jorden. På denne måde ville menneskene gøre hele jorden til en frugtbar have. Men desværre forbrød menneskene sig imod Gud, og det bevirkede at det oprindelige paradis gik tabt og mennesket blev underlagt døden.
Guds oprindelige hensigt har ikke ændret sig. Bibelen viser hvordan Gud har truffet foranstaltninger til at mennesket kan opnå evigt liv og at jorden igen vil blive et paradis.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Paradiset, som fysisk størrelse, er et falsum !

som lå i det mellemste Østen, og der anbragte Gud mennesket. Guds hensigt var at menneskene, Adam og Eva, skulle får børn, og at de skulle opfylde hele jorden. På denne måde ville menneskene gøre hele jorden til en frugtbar have. Men desværre forbrød menneskene sig imod Gud, og det bevirkede at det oprindelige paradis gik tabt og mennesket blev underlagt døden.
Guds oprindelige hensigt har ikke ændret sig. Bibelen viser hvordan Gud har truffet foranstaltninger til at mennesket kan opnå evigt liv og at jorden igen vil blive et paradis.
Med venlig hilsen, ftg.

Tja - det er så den naive forklaring som kun de allermest religionshungrende mennesker efterhånden tror på. Den er så fyldt med fejl at det burde være tydeligt for enhver at det bare er fri digtning fra nogen som ikke anede noget som helst om naturvidenskab, antropologi eller biologi.
1. Et paradis som en løsrevet enklave hvor der gælder andre naturlove er en umulighed.
2. Mennesket opstod lidt efter lidt og det skete længere nede i Afrika og ikke i Mellemøsten.
3. Der var ikke én mand og én kvinde til at starte med, det var en glidende udvikling - som stadig er igang.
4. HELE jorden kan aldrig blive "en frugtbar have" - men det kunne man jo ikke vide på den tid.
5. Myten om syndefaldet er helt klart et falsum. Der findes intet "kundskabens træ".
6. Alle biologiske skabninger er "underlagt døden". Det er et grundvilkår for biologisk materiale.
Det var altså 6 graverende fejl i 6 linjers tekst - tænk så på hvor mange fejl der må være i resten af bibelen når den nu i høj grad bygger på disse 6 linjer som FTG så naivt (eller snu og beregnende) har missioneret i det foregående indlæg.
politikeren.
tilføjet af

Ikke så vranten

Hvis du ikke har en holdning til/mening om dette emne, så kan du jo heller ikke debattere det.
Hvis du ikke selv har gjort dig nogle tanker om emnet, hvorfor opretter du så en tråd om det?
Hvis du ikke selv vil bidrage med tanker og overvejelser om emnet, så deltager du jo ikke i "samtalen".

Da er da meget fair i mine øjne, at Afa spørger. Hvis man ikke spørge, får man ikke svar.
tilføjet af

Ikke gå helt amok

Kunne du ikke bare, stille og roligt, forklare os hvorfor biblen skriver at ingen er steget op til himmelen udover Jesus?
tilføjet af

UHA -

tilføjet af

Det er fordi Åbenbaringen er skrevet i billeder.

Nå - det er åbenbart sådan man kommer udenom alle fejlene i bibelens tekster.
"Den er skrevet i billeder" skriver SK.
Så betyder det åbenbart mindre at det hele er løgn fra ende til anden. Det glemmer man sikkert let når man roder rundt i de floromvundne "billeder".
Der er jo så andre steder hvor SK tager det hele bogstaveligt og hvor alting skal forstås på sin allermest rabiate måde.
Jeg har hørt andre religiøse retninger som siger at "slaget ved Harmageddon" er et billede på "din egen indre kamp". Det passer så ikke i JV regi - for dér har man brug for noget som man kan bruge som en stok/gulerod-metode for at få medlemmerne til at arbejde gratis.
Sådan kan man blive ved. Til syvende og sidst er det nok et personligt spørgsmål om hvad man helst vil holdes nede af. Skal det være islam, hinduisme, kristendom - eller måske en rabiat sekt hvis man ikke kan få nok af virkelighedsflugt.
Hvis man først er ramt af den religiøse bacille, er det åbenbart svært at slippe fri igen.
Så velbekomme.
politikeren
tilføjet af

Ikke gå helt amok

Kunne du ikke bare, stille og roligt, forklare os hvorfor biblen skriver at ingen er steget op til himmelen udover Jesus?

Den har vi haft i flere tråde, det drejer sig kun om, for "sk" - at flytte fokus - fra alle de indlæg, han ikke har besvaret !
Hvis det er fuldstændigt umuligt for "sk" - ikke at sende Satan efter mig, hver gang han kommer i knibe, så stopper jeg med, at svare på hans svar til mig.
Han kan jo flytte ind på et forum for satanister, de vil tage imod ham med kyshånd !
tilføjet af

Det er fordi Åbenbaringen er skrevet i billeder.

Nå - det er åbenbart sådan man kommer udenom alle fejlene i bibelens tekster.
"Den er skrevet i billeder" skriver SK.
Så betyder det åbenbart mindre at det hele er løgn fra ende til anden. Det glemmer man sikkert let når man roder rundt i de floromvundne "billeder".
Der er jo så andre steder hvor SK tager det hele bogstaveligt og hvor alting skal forstås på sin allermest rabiate måde.
Jeg har hørt andre religiøse retninger som siger at "slaget ved Harmageddon" er et billede på "din egen indre kamp". Det passer så ikke i JV regi - for dér har man brug for noget som man kan bruge som en stok/gulerod-metode for at få medlemmerne til at arbejde gratis.
Sådan kan man blive ved. Til syvende og sidst er det nok et personligt spørgsmål om hvad man helst vil holdes nede af. Skal det være islam, hinduisme, kristendom - eller måske en rabiat sekt hvis man ikke kan få nok af virkelighedsflugt.
Hvis man først er ramt af den religiøse bacille, er det åbenbart svært at slippe fri igen.
Så velbekomme.
politikeren


Ved et umådeholdent stort indtag af alkohol på bodegaen, kan man få delirium tremens og så ser man syner.
Det slår sig på forstanden.
tilføjet af

FK du misforstår jo det hele igen.


Du må ikke lave dig noget udskåret billede eller noget som helst afbillede af det der er i himmelen oventil eller det der er på jorden nedentil eller det der er i vandene under jorden. 5 Du må ikke bøje dig for dem eller lade dig forlede til at dyrke dem,

se nu misforstår du jo alt hvad du kan igen i det kristne gør, for at lyve om hvad andre mennesker gør?
for de dyrker jo ikke korset vel, de ser hen imod det. og tænker på jesus ;)
men når du nu er så god til at misforstå alt hvad du kan finde! så betyder sand kristen jo falsk kristen hos dig ;)
for så begynder du at give mening, for der er da ikke noget særlidt sandt i at lyve om alle andre vel ;)
tilføjet af

Ikke gå helt amok

Kunne du ikke bare, stille og roligt, forklare os hvorfor biblen skriver at ingen er steget op til himmelen udover Jesus?


Hej wizcarlo

Jeg ved godt, at det er Lyjse, du spørger; men jeg håber det er OK, at jeg svarer.

Det handler om, at mennesket ikke selv kan finde vejen til Guds rige.
Her er skrifstedet i sin sammenhæng:
Joh 3,13:
"v1 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. v2 Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham.« v3 Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« v4 Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?« v5 Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. v6 Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. v7 Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. v8 Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.«
v9 Nikodemus spurgte ham: »Hvordan kan det gå til?« v10 Jesus svarede: »Du er lærer i Israel og forstår ikke det? v11 Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. v12 Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? v13 Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.

Når Jesus siger, at Nikodemus som lærer i Israel burde forstå det, så må han han hentyde til noget, som Nikodemus burde vide udfra skrifterne.
Hvilket skrift hentyder Jesus til?

Netop ordene "Ingen er stegt op til himlen" er et citat fra et skrift, som ikke er med i vores nutidige bibelkanon; men skrifterne på Jesu tid var jo heller ikke det samme, som vi nu forstår ved Bibelen.

Paulus skriver i 2 Tim 3,16:
"Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,"

Hverken Jesus, Paulus eller forfatteren til Johannesevangeliet var bundet til at holde sig indenfor skrifterne i vores nutidige bibelkanon, og ordene "Ingen er stegt op til himlen" er et citat fra Baruks Bog, som vi nu regner for et af de apokryfe skrifter.

Baruks Bog 3, 24-38:
"v24 Israel, hvor stort er dog Guds hus,
hvor vidtstrakt det sted, han ejer,
v25 stort og uden ende,
højt og uden mål!
v26 Dér fødtes kæmperne,
de navnkundige fra fortiden,
granvoksne og dygtige til krig.
v27 Men det var ikke dem, Gud udvalgte,
ikke dem, han viste vejen til erkendelsen;
v28 de gik til grunde af mangel på indsigt,
gik til grunde i deres rådvildhed.
v29 Hvem er steget op til himlen
og har hentet visdommen ned,
hvem har bragt den ned fra skyerne?

v30 Hvem er draget over til den anden side af havet
og har fundet den,
hvem får den med sig for det pure guld?
v31 Ingen kender vejen til den,
ingen giver agt på stien til den.
v32 Kun han, som ved alt, kender vejen,
i sin kundskab har han fundet den.
Han, som skabte jorden for tid og evighed,
han opfyldte den med firbenede dyr.
v33 Han, som udsendte lyset,
så det farer af sted, han kaldte på det,
og det adlød ham med skælven.

v34 Stjernerne lyste i deres nattevagt og glædede sig;
v35 han kaldte på dem, og de sagde: »Her er vi!«
De lyste med fryd for deres skaber.
v36 Sådan er vor Gud;
ingen anden regnes som han.
v37 Hver vej til erkendelse fandt han,

han viste den til Jakob, sin tjener,
til Israel, som han elskede.
v38 Derefter kom visdommen til syne på jorden
og levede blandt menneskene
."

Når Jesus i Joh 3,13 siger, at: "Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen." og når Jesus om sig selv siger: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. v7 Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.«(Joh 14, 6-7) og når Jesus citerer fra Baruks Bog om visdommen som vejen til erkendelse, hvem taler Jesus så om?
Faderen, Sønnen eller Helligånden?

For en kristen, der tror på den tre-enige Gud, er ovenstående ikke problematisk; men for andre................?


venlig hilsen
Evalu
tilføjet af

FK du misforstår jo det hele igen.

[quote="sand kristen" post=2761117]
Du må ikke lave dig noget udskåret billede eller noget som helst afbillede af det der er i himmelen oventil eller det der er på jorden nedentil eller det der er i vandene under jorden. 5 Du må ikke bøje dig for dem eller lade dig forlede til at dyrke dem, [/quote]
se nu misforstår du jo alt hvad du kan igen i det kristne gør, for at lyve om hvad andre mennesker gør?
for de dyrker jo ikke korset vel, de ser hen imod det. og tænker på jesus ;)
men når du nu er så god til at misforstå alt hvad du kan finde! så betyder sand kristen jo falsk kristen hos dig ;)
for så begynder du at give mening, for der er da ikke noget særlidt sandt i at lyve om alle andre vel ;)

Jehovas vidner tegnede også korset - fra Guds Harpe (1921), s. 121:

[img]http://www.reocities.com/annpearce/regnb/JESUS7.jpg[/img]
tilføjet af

Det er fordi Åbenbaringen er skrevet i billeder.

[quote="politikeren" post=2761205]Nå - det er åbenbart sådan man kommer udenom alle fejlene i bibelens tekster.
"Den er skrevet i billeder" skriver SK.
Så betyder det åbenbart mindre at det hele er løgn fra ende til anden. Det glemmer man sikkert let når man roder rundt i de floromvundne "billeder".
Der er jo så andre steder hvor SK tager det hele bogstaveligt og hvor alting skal forstås på sin allermest rabiate måde.
Jeg har hørt andre religiøse retninger som siger at "slaget ved Harmageddon" er et billede på "din egen indre kamp". Det passer så ikke i JV regi - for dér har man brug for noget som man kan bruge som en stok/gulerod-metode for at få medlemmerne til at arbejde gratis.
Sådan kan man blive ved. Til syvende og sidst er det nok et personligt spørgsmål om hvad man helst vil holdes nede af. Skal det være islam, hinduisme, kristendom - eller måske en rabiat sekt hvis man ikke kan få nok af virkelighedsflugt.
Hvis man først er ramt af den religiøse bacille, er det åbenbart svært at slippe fri igen.
Så velbekomme.
politikeren[/quote]

Ved et umådeholdent stort indtag af alkohol på bodegaen, kan man få delirium tremens og så ser man syner.
Det slår sig på forstanden.

Det er sgu synd for dig SK. Du aner ikke hvad du skal svare når du bliver konfronteret med fakta - og så er der jo åbenbart ikke andet at gøre end at gå efter budbringeren.
I parantes bemærket så har jeg lige fået én øl sammen med min kone og min svigersøn fordi han kom for at aflevere noget. Det var ikke engang en sneøl men kun en almindelig Tuborg.
politikeren
tilføjet af

FK du misforstår jo det hele igen.

Du finder ingen kors eller andre relikvier i en rigssal.

Jeres kirker er fyldt op med slags, og I lægger jer på knæ foran et udskåret billede med Kristus, og spiser brød og drikker vin, fordi I tror det frelser jer.
tilføjet af

Det oprindelige paradis eksisterer ikke mere,

men Bibelen fortæller os at det lå omkring det område hvor floderne Eufrat og Tigris udspringer.
Du har hørt om Eufrat og Tigris, har du ikke?
http://da.wikipedia.org/wiki/Eufrat
http://da.wikipedia.org/wiki/Tigris
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

når man lytter til en løgnagtigt sekt.

Du finder ingen kors eller andre relikvier i en rigssal.

Jeres kirker er fyldt op med slags, og I lægger jer på knæ foran et udskåret billede med Kristus, og spiser brød og drikker vin, fordi I tror det frelser jer.

i stedet for til hvad folk siger, så er det jo klart at du misforstår alt.
men hvad siger almindelige kristne omkring korset FK?
og har vi ikke sagt det til dig tusindvis af gange at de ikke tilbeder det? men ser hen til det?
men det har vel noget med den hjernevask der er nede i jeres sekt der gør, at i ikke kan fostå andre mennesker?
tilføjet af

Det oprindelige paradis eksisterer ikke mere,

men Bibelen fortæller os at det lå omkring det område hvor floderne Eufrat og Tigris udspringer.
Du har hørt om Eufrat og Tigris, har du ikke?
http://da.wikipedia.org/wiki/Eufrat
http://da.wikipedia.org/wiki/Tigris
Med venlig hilsen, ftg.

Du kører frem med dit naive pladder. For at fortsætte dialogen så er der 2 graverende fejl i dit indlæg.
1. Der kan ikke være noget område hvor der gælder andre naturlove. Der findes kun ÉT sæt regler som gælder for ALLE områder. Der kan altså ikke være noget område som er "forsvundet".
2. Du bruger den sædvanlige metode med at forsøge at lokke folk til at tro på det du skriver fordi du inddrager kendte geografiske områder. Bibelens myte "Paradisets have" bliver ikke mere sand fordi du sender to link til Wiki omkring et par floder. Iøvrigt nævnes navnene på floderne slet ikke i Bibelen.
Du har stadig ikke imødegået nogen af de 6 fejl fra dit foregående indlæg.

politikeren
tilføjet af

Landområdet eksisterer stadig,

men haven er der ikke mere.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Landområdet findes stadig,

men haven eksisterer ikke mere.
Finder du det virkelig mærkeligt, at en have der ikke længere benyttes, efterhånden forfalder og til sidst forgår?
Jeg finder det ganske naturligt.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Landområdet findes stadig,

men haven eksisterer ikke mere.
Finder du det virkelig mærkeligt, at en have der ikke længere benyttes, efterhånden forfalder og til sidst forgår?
Jeg finder det ganske naturligt.
Med venlig hilsen, ftg.

AHA - så det var altså bare en helt almindelig have som alle andre og ikke en speciel have med sit eget klima og sine egne regler. Det regnede også der og var pissekoldt om natten?
Det var nok ikke så rart når man gik rundt med eller uden figenblad - for det var jo det de gjorde, ikke?
Kan slangerne udenfor denne almindelige have så også tale - ligesom de kan indenfor denne haves hæk (eller hvad de nu har som afgrænsning?
Indse det dog FTG - det er en myte.
politikeren
tilføjet af

Du kan nok ikke tåle sandheden, hvad?

Når en have ikke længere benyttes vil den efterhånden gå til grunde, uanset om den er stor eller lille.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Landområdet findes stadig,

slagen spisser støv!!!
for bibelen lyver ikke, så derfor spisser slangen støv og ikke mus, det er någet Satan får slangen til at spisse for at få bibelen til at se falsk ud.... eller er satan slangen?? og gud har slet ikke givet slagen en straf?
hjælp 😃 ha ha
tilføjet af

UHA- Til Lyjse ...

Lyjse skrev:
UHA -
så meget - kan Afa slet ikke overskue 😃


🙂
UHA - Jo da.
Bestemt ... nemt!
:
Det var rigtigt fint at overskue, ligesom Evalu's indlæg længere nede i tråden.
Tjek dem begge.
http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2761228
http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2761192

Der er en indlednings tekst, så der vides hvad der skal forklares.
Der er vers og kapitel oplysninger.
Og der er kommentarer/tanker vedlagt til de lagte skriftsteder.

Så er et indlæg med flere skriftsteder overskueligt for mig.
Det er det, jeg efterspørger hos dig, når du lægger skriftsteder, så jeg ved, hvad du vil sige med dem.
tilføjet af

UHA- Til Lyjse ...

Begge dine link rammer sådan hos mig :

Paradiset ... hvor blev det af❓... 3 dage 11 timer siden #2760463
afa
afa's Avatar
ER ONLINE
[f]
Hvad blev der af Paradiset?
Var det en "drøm" der var virkelig virkelig ... der forsvandt ... da menneskenes øjne igennem ulydighed kom til at se og kende godt og ondt?
:
Hvordan er det muligt at håbe på et nyt Paradis, når nu mennesket een gang er blevet seende?
OG ...
Hvor skulle et sådan Paradis ligge?
På jorden ... i himmelen ... i hjertet ... eller i drømmen?[/quote]
__________________

Afa skrev:
[quote]
Der er en indlednings tekst, så der vides hvad der skal forklares.
Der er vers og kapitel oplysninger.
Og der er kommentarer/tanker vedlagt til de lagte skriftsteder.

Salme.37

v29 De retfærdige skal få landet i arv og eje
og bo i det til evig tid.

På den nye jord sammen med Jesus.
Johs.Åb.21

Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,

og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
v4 Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Det er efter tusindårsriget og verdensdommen !


Når Jesus kommer i skyerne, og henter sine hjem (bortrykkelsen) Lukas.17

v30 På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares.
v31 Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen.
v32 Husk på Lots hustru! v33 Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det.
v34 Jeg siger jer: Den nat skal to mænd ligge på samme seng; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.
v35 To kvinder skal male på den samme kværn; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. v36 To mænd skal være ude på marken; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.«
Det omtales også her 1.Kor.B.15 :
v51 Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, v52 i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.

v53 For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. v54 Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt:
Døden er opslugt og besejret.
v55 Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?
Og her 1.Thes.B.4
v15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.
v16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.
v17 Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. v18 Trøst derfor hinanden med disse ord.
Men de som IKKE er døde i Kristus :
De tusind år
v5 De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme. Det er den første opstandelse. v6 Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over Johs.Åb.20
Så det vil sige... de som lever, når Jesus kommer igen, men ikke lever med Kristus - går ind i tusindårsriget på jorden, de som lever med Kristus, kommer med ham i skyerne.
Inden Jesus kommer igen ( bortrykkelen ) vil der blive en stor trængsel.
v24 Men i de dage efter denne trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne v25 og stjernerne falde ned fra himlen og kræfterne i himlen rystes.
v26 Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed. v27 Og da skal han sende englene ud, og han skal samle sine udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse.


Johs.Åb.7 fortæller os hvem der kommer med Jesus :
v4 Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer,
v5 af Judas stamme tolv tusind beseglede,
af Rubens stamme tolv tusind,
af Gads stamme tolv tusind,
v6 af Ashers stamme tolv tusind,
af Naftalis stamme tolv tusind,
af Manasses stamme tolv tusind,
v7 af Simeons stamme tolv tusind,
af Levis stamme tolv tusind,
af Issakars stamme tolv tusind,
v8 af Zebulons stamme tolv tusind,
af Josefs stamme tolv tusind,
af Benjamins stamme tolv tusind beseglede.
v9 Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. v10 De råbte med høj røst:
Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen,
og fra Lammet.
v13 Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: »De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?«
v14 Jeg sagde til ham: »Min herre, du ved det.« Og han sagde til mig: »Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.
_____________
Ja det er der da - men nu syntes jeg, det er din tur Afa, til at leve op til dine egne krav !
tilføjet af

Det er fordi Åbenbaringen er skrevet i billeder.

Tænk at det kan forklares så klart og tydeligt, og samtidig så enkelt at alle der ikke er total blinde, døve samt extrem ubegavede kan forstå det.
Tusind tak skal du have SK.
tilføjet af

Ikke så vranten

[quote="evalu" post=2761084]Hvis du ikke har en holdning til/mening om dette emne, så kan du jo heller ikke debattere det.
Hvis du ikke selv har gjort dig nogle tanker om emnet, hvorfor opretter du så en tråd om det?
Hvis du ikke selv vil bidrage med tanker og overvejelser om emnet, så deltager du jo ikke i "samtalen".[/quote]
Da er da meget fair i mine øjne, at Afa spørger. Hvis man ikke spørge, får man ikke svar.

Jeg er enig med Evalu !
Og oven i købet, vil Afa også bestemme, hvilke svar hun vil há, de skal skrives på en helt bestemt måde.. så nu vil jeg gerne se Afa, gå foran, med et godt eks. [(:]
tilføjet af

UHA- Til Lyjse ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2761336
Link til indlæg som jeg besvarer.

Lyjse skrev:
Begge dine link rammer sådan hos mig :
[/quote]
Prøv at sætte tråden anderledes.
:
Lyjse skrev:
[quote]Ja det er der da - men nu syntes jeg, det er din tur Afa, til at leve op til dine egne krav !


Jeg forstå ikke, hvad du mener med ovenstående tekst?
Jeg forstår heller ikke, hvorfor du lægger den lange række af skriftsteder.
Måske du vil forklare ... hvad du vil sige med dit indlæg?
tilføjet af

UHA- Til Lyjse ...

Afa .. jeg nægter at tro, du ikke kan læse - hvad jeg skriver og markerer ! du "spiller mere dum" end du er !
Jeg ved udmærket godt, at det ikke passer dig, at Bibelen fortæller os at, det er sådan det er, men det er noget helt andet, det må du tage en snak med Jesus om.
tilføjet af

Ikke så vranten

evalu skrev:
Hvis du ikke har en holdning til/mening om dette emne, så kan du jo heller ikke debattere det.
Hvis du ikke selv har gjort dig nogle tanker om emnet, hvorfor opretter du så en tråd om det?
Hvis du ikke selv vil bidrage med tanker og overvejelser om emnet, så deltager du jo ikke i "samtalen".[/quote]

Wizcarlo skrev:
[quote]Da er da meget fair i mine øjne, at Afa spørger. Hvis man ikke spørge, får man ikke svar.[/quote]

Lyjse skrev:
[quote]Jeg er enig med Evalu !
Og oven i købet, vil Afa også bestemme, hvilke svar hun vil há, de skal skrives på en helt bestemt måde.. så nu vil jeg gerne se Afa, gå foran, med et godt eks. [(:]


Bob bob. [(:]
Oven i købet?
Ja, føj.
Er der nogen, der siger noget, du ikke kan lide?
Det gode eksempel! ...❓ 🙂 Jo jo.
Jeg gør bestemt hvad jeg kan for at holde begge fødder på jorden.
Men igen ... Som jeg foreslog dig, klag til SOL redaktionen hvis du er utilfreds med mig.
tilføjet af

Ikke gå helt amok

Hej Evalu
Hvad skete der egentlig med Elias? Iflg. 2. Kongebogs 2. kapitel blev han ført til himmels i en ildvogn?
Venlig hilsen
Nur
tilføjet af

Ikke så vranten

evalu skrev:
[quote]Hvis du ikke har en holdning til/mening om dette emne, så kan du jo heller ikke debattere det.
Hvis du ikke selv har gjort dig nogle tanker om emnet, hvorfor opretter du så en tråd om det?
Hvis du ikke selv vil bidrage med tanker og overvejelser om emnet, så deltager du jo ikke i "samtalen".[/quote]

Wizcarlo skrev:
[quote]Da er da meget fair i mine øjne, at Afa spørger. Hvis man ikke spørge, får man ikke svar.[/quote]

Lyjse skrev:
[quote]Jeg er enig med Evalu !
Og oven i købet, vil Afa også bestemme, hvilke svar hun vil há, de skal skrives på en helt bestemt måde.. så nu vil jeg gerne se Afa, gå foran, med et godt eks. [(:] [/quote]

Bob bob. [(:]
Oven i købet?
Ja, føj.
Er der nogen, der siger noget, du ikke kan lide?
Det gode eksempel! ...❓ 🙂 Jo jo.
Jeg gør bestemt hvad jeg kan for at holde begge fødder på jorden.
Men igen ... Som jeg foreslog dig, klag til SOL redaktionen hvis du er utilfreds med mig.

Nu vender du den lige en omgang Afa, har du lært noget af jv ?
Det er dig, der beklager dig - ikke mig !!
Hvad i al verden, skal sol-redaktionen involveres i det for [???] det er vel ikke nogen børnehave det her 😕
Det eneste jeg forventer er, at du lever op til dine egne krav - kan du det ?
tilføjet af

UHA- Til Lyjse ...

Lyjse skrev:
Afa .. jeg nægter at tro, du ikke kan læse - hvad jeg skriver og markerer !
[/quote]

afa:
Selvfølgelig kan jeg læse det du ligger.
det samme står jo i min Bibel.

Det du lægger, gør du vel af en bestemt årsag, ikke?
Den kan jeg ikke se i indlægget.

Lyjse fortsat:
[quote]du "spiller mere dum" end du er ![/quote]

afa:
Nej jeg er ærlig.

Lyjse fortsat:
[quote]Jeg ved udmærket godt, at det ikke passer dig, at Bibelen fortæller os at, det er sådan det er, [/quote]

afa:
Hvad er det, du godt ved, der ikke passer mig?
OG ...
Hvad mener du, når du skriver:
[quote]at Bibelen fortæller os at, det er sådan det er, [/quote]
Hvad for noget sådan?

Lyjse fortsat:
[quote]men det er noget helt andet, det må du tage en snak med Jesus om.


afa:
Hvad er noget helt andet som jeg må tage en snak med Jesus om?

Beklager Lyjse, jeg forstår, ikke det du skriver.
Dog ...
noget jeg syntes, der er positivt, er dette ... at vi er nået dertil, at vi kan snakke sammen ... trods alt 😃
Vi gør fremskridt.
Så jeg håber det bedste for fremtiden.
tilføjet af

UHA- Til Lyjse ...

Mit svar var til dette :
"sk" skrev:
Jehovas vidner har en klar holdning.
Vi fødes, lever og dør. Punktum.
Gud har i sin magt at give en opstandelse, og det er der et løfte om, idet Jesus har betalt en løsesum for menneskene der ønsker at tage imod tilbuddet.
Nogen får en opstandelse til liv i himlen, nogen til liv på jorden, der vil blive omdannet til et paradis (2.Peter 3:13) og de der har vist de ikke tror et ord af det, forbliver døde.
Det er faktisk ret ligetil.

Det har jeg efterhånden lagt utallige gange, og det bekræfter at jehovas vidner tager fejl !
Sikkert derfor, de ikke svarer.
Og jeg har på fornemmelsen, at det samme gælder for dig.
Du kan jo læse det jeg har markeret, du kan være sikker på, at der ikke er fusket med de skriftsteder jeg lægger.
God nat 🙂
tilføjet af

Ikke så vranten

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2761352
Link til indlæg som jeg besvarer.

Lyjse skrev:
Nu vender du den lige en omgang Afa, har du lært noget af jv ?[/quote]

afa:
Ja, det har jeg jo nok, ligesom jeg også har lært noget af dig. 😃
Jeg syntes nu ikke, jeg vender den lige en omgang.
Jeg siger dig bare imod.
Var det ikke manglende modspil fra mig, du klagede over?

Lyjse fortsat:
[quote]Det er dig, der beklager dig - ikke mig !![/quote]

afa:
Nej holdt!!!! [!]
DU beklagede dig ... du snakkede om brevkasse.
DU var utilfreds med mig ... jeg kunne henvende mig et andet sted.
DU beklagede dig over mit manglende modspil.

Lyjse fortsat:
[quote]Hvad i al verden, skal sol-redaktionen involveres i det for [???] det er vel ikke nogen børnehave det her 😕[/quote]

afa:
Læs tråden hvor SOL-redaktionen nævnes.

Lyjse fortsat:
[quote]Det eneste jeg forventer er, at du lever op til dine egne krav - kan du det ?


afa:
Hvilke krav?
Tænker du på, jeg har forklaret og bedt dig om, at lægge dine skriftsteder anderledes?
Det er ikke et krav.
Just info.
Jeg lægger i øvrigt ikke skriftsteder i lange rækker som dig, så jeg har ikke noget at leve op til i den henseende.
tilføjet af

UHA- Til Lyjse ...

Lyjse skrev:
Mit svar var til dette :

[quote]"sk" skrev:
Jehovas vidner har en klar holdning.
Vi fødes, lever og dør. Punktum.
Gud har i sin magt at give en opstandelse, og det er der et løfte om, idet Jesus har betalt en løsesum for menneskene der ønsker at tage imod tilbuddet.
Nogen får en opstandelse til liv i himlen, nogen til liv på jorden, der vil blive omdannet til et paradis (2.Peter 3:13) og de der har vist de ikke tror et ord af det, forbliver døde.
Det er faktisk ret ligetil.
[/quote]

Det har jeg efterhånden lagt utallige gange, og det bekræfter at jehovas vidner tager fejl !
Sikkert derfor, de ikke svarer.
Og jeg har på fornemmelsen, at det samme gælder for dig.
Du kan jo læse det jeg har markeret, du kan være sikker på, at der ikke er fusket med de skriftsteder jeg lægger.
God nat 🙂


[f]
Jammen Lyjse, jeg kan jo ikke gøre for JV ikke svarer dig!
OG ...
Du forventer vel ikke, jeg skal svare dig, når det er Sand kristen dit indlæg er til?
Selvfølgelig ved jeg, jeg kan kommentere på alt i tråden, men jeg svare almindeligvis dem først, der har svaret mig i forhold til trådstart.
Og jeg er bagud, på grund af vores koks ... Det går jo nok, men træls med koks, da det fjerner fokus fra trådstart.
:
Jeg prøver, at kigge på det svar til JV, du har lagt, hvor du har markeret skriften ... men skal først se på ftg's og Sand kristens svar til mig.
:
Jeg tror ikke, du fusker med skriftstederne.
Hvorfor skulle du det?
Det vil jeg jo opdage, når jeg læser din tekst i min egen Bibel.

Også en god nat til dig. 🙂
tilføjet af

Det er ved -

at blive trættende i længden - men hvis dine koks driller dig, så prøv at fyre med brænde i stedet for.
Jeg står af her !
tilføjet af

Prøv at læse tråden FLAD

så vil du se, det var dig der begyndte.
Det her begynder at ligne en børnehave, hvor den ene står og kaster mudder efter den anden, så jeg står af nu !
Det er også børn, der sladrer f.eks. om billeder... forstod du den ?
tilføjet af

UHA- Til Lyjse ...

Begge dine link rammer sådan hos mig :

[quote]Paradiset ... hvor blev det af❓... 3 dage 11 timer siden #2760463
afa
afa's Avatar
ER ONLINE
[f]
Hvad blev der af Paradiset?
Var det en "drøm" der var virkelig virkelig ... der forsvandt ... da menneskenes øjne igennem ulydighed kom til at se og kende godt og ondt?
:
Hvordan er det muligt at håbe på et nyt Paradis, når nu mennesket een gang er blevet seende?
OG ...
Hvor skulle et sådan Paradis ligge?
På jorden ... i himmelen ... i hjertet ... eller i drømmen?[/quote]
__________________

Afa skrev:
[quote]
Der er en indlednings tekst, så der vides hvad der skal forklares.
Der er vers og kapitel oplysninger.
Og der er kommentarer/tanker vedlagt til de lagte skriftsteder.[/quote]
Salme.37

v29 De retfærdige skal få landet i arv og eje
og bo i det til evig tid.

På den nye jord sammen med Jesus.
Johs.Åb.21

Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,

og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
v4 Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Det er efter tusindårsriget og verdensdommen !


Når Jesus kommer i skyerne, og henter sine hjem (bortrykkelsen) Lukas.17

v30 På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares.
v31 Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem, og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen.
v32 Husk på Lots hustru! v33 Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det.
v34 Jeg siger jer: Den nat skal to mænd ligge på samme seng; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.
v35 To kvinder skal male på den samme kværn; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. v36 To mænd skal være ude på marken; den ene skal tages med, og den anden lades tilbage.«
Det omtales også her 1.Kor.B.15 :
v51 Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, v52 i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.

v53 For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. v54 Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt:
Døden er opslugt og besejret.
v55 Død, hvor er din sejr?
Død, hvor er din brod?
Og her 1.Thes.B.4
v15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.
v16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.
v17 Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. v18 Trøst derfor hinanden med disse ord.
Men de som IKKE er døde i Kristus :
De tusind år
v5 De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme. Det er den første opstandelse. v6 Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over Johs.Åb.20
Så det vil sige... de som lever, når Jesus kommer igen, men ikke lever med Kristus - går ind i tusindårsriget på jorden, de som lever med Kristus, kommer med ham i skyerne.
Inden Jesus kommer igen ( bortrykkelen ) vil der blive en stor trængsel.
v24 Men i de dage efter denne trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne v25 og stjernerne falde ned fra himlen og kræfterne i himlen rystes.
v26 Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed. v27 Og da skal han sende englene ud, og han skal samle sine udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse.


Johs.Åb.7 fortæller os hvem der kommer med Jesus :
v4 Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer,
v5 af Judas stamme tolv tusind beseglede,
af Rubens stamme tolv tusind,
af Gads stamme tolv tusind,
v6 af Ashers stamme tolv tusind,
af Naftalis stamme tolv tusind,
af Manasses stamme tolv tusind,
v7 af Simeons stamme tolv tusind,
af Levis stamme tolv tusind,
af Issakars stamme tolv tusind,
v8 af Zebulons stamme tolv tusind,
af Josefs stamme tolv tusind,
af Benjamins stamme tolv tusind beseglede.
v9 Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. v10 De råbte med høj røst:
Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen,
og fra Lammet.
v13 Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: »De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?«
v14 Jeg sagde til ham: »Min herre, du ved det.« Og han sagde til mig: »Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.
_____________
Ja det er der da - men nu syntes jeg, det er din tur Afa, til at leve op til dine egne krav !


Måske skulle man nævne (endnu en gang) at åbenbaringens bog er holdt i et stærkt symbolsprog, hvor der i udstrakt grad gøres brug af metaforer og billedsymboler.
Derfor vil en grundlæggende fejlopfattelse, hvor personen er ude af stand til at forstå biblens "NØGLER" tage fejl hele vejen.
Mellemøstens fortællestil, der har holdt sig frem til vore dage, er mere poetisk opbygget end vestlige sprog. Derfor må man lære at skelne mellem det der er symbolsk og det der er bogstaveligt.
Forståelsen af Åbenbaringens bog afhænger i høj grad af man kender resten af biblen indgående. Det kan siges lige ud. gør man ikke det, forstår man ikke åbenbaringen.
At kæfte op hjælper ikke....

Lad os bare tage en tekst:
Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. v10 De råbte med høj røst:
Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen,
og fra Lammet.

Når denne tekst jeg viser, bliver sat sammen med andet fra biblen må man påse det ikke bliver rodet og forvirrende. Hvad det let kan blive, hvis det skrives uden relevante kommentarer
På en måde, så man vil have en symbolsk tekst skal læses som om det var bogstaveligt.
Det er hvad du gør ustandseligt Lyjse. Du gentager også den samme tekst, som en form for mantra. Som om det øgede forståelsen. Ligesom du gør når du holder "kors" op. I form af billeder.
Vi skal egentligt slet ikke forstå, men vi skal få et halleluja flip som du selv gør, og gå i en mental form for ekstase. Løftede arme og himmelvendte øjne. Rent Leif lalleglad.
Klart nok stilles der spørgsmål for at få en forklaring, en forklaring du er ude af stand til at give, da du ikke hverken kan eller vil tale om sandheden. Mangel på ånd.
Hvis vi ser nærmere på teksten, og læser den som bogstavelig. går det rent galt.
Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. v10 De råbte med høj røst:
Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen,
og fra Lammet.

Står der en stor skare mennesker foran Guds trone i himmeriget?
Betyder det de er oppe i himlen, eller betyder det noget andet.
Læst bogstaveligt så gør de. De står foran tronen - deres klæder drypper naturligvis ikke af blod - Jesus blod - så måtte åndeskabningen Jesus have lidt et enormt blodtab. Man må være ikke så lidt.......hvis man tror det.
og her går det selvfølgeligt galt - for de står ikke foran en "lam" altså et afkom efter et får. Bæ...bæ....bæ...
Prøv at bede den der bruger versene forklare det. Om det skal forstås symbolsk eller bogstaveligt. Du får sandsynligvis ingen forklaring, for vedkommende er slet ikke klar over det, og hele personens bibelske opfattelse styrter sammen som et korthus.
Læg mærke til, det hele er vores skyld. Især min og Jehovas vidners.
Enhver kan sige sig selv - medmindre man er helt ude i hampen, at det der skrives må forstås symbolsk og man må omskrive billederne, metaforerne til noget relevant.
Den skare der står foran tronen, befinder sig på jorden, men er nu under ansvar for himlen. Det er Guds styre gennem Jesus og de 144.000 salvede. Der kommet ud af Harmagedon, og deres hvide klæder symboliserer de er frelste og retfærdige. Det skyldes Jesus offer og frelse.

Som jeg skrev:
Jeg vil gerne udfordre dig Lyjse til at vise hvor Jehovas vidner
ikke tager hensyn til HELE BIBLEN.
Opfordringen er sikkert "gratis" da den ikke bliver taget op.
tilføjet af

Det er symbolsk-

når jehovas vidner vil ha´det skal være symbolsk, og det er ikke symbolsk, de steder jehovas vidner skal há det til at stemme med vagttårnslæren.

Sådan kan enhver jo forme sin egen tro, og det er helt fint med mig, men lad være med, at kalde jer kristne !
Endelig ikke flere spørgsmål fra Afa, til mig, nu må Afa selv gå ind i debatterne !
Det her ligner mere et jv-bibelstudie - Afa spørger og jv svarer ! [:X]
tilføjet af

Det er symbolsk-

når jehovas vidner vil ha´det skal være symbolsk, og det er ikke symbolsk, de steder jehovas vidner skal há det til at stemme med vagttårnslæren.

Sådan kan enhver jo forme sin egen tro, og det er helt fint med mig, men lad være med, at kalde jer kristne !
Endelig ikke flere spørgsmål fra Afa, til mig, nu må Afa selv gå ind i debatterne !
Det her ligner mere et jv-bibelstudie - Afa spørger og jv svarer ! [:X]


Så du mener der rent bogstaveligt står en stor skare mennesker oppe i himlen, med tøj der drypper af Jesus blod, og de står foran et Lam. Som de takker.
Det er kuk i kysen. Lyjse, du narrer ingen med din satan-lære.
[img]http://www.ingredienten.nl/images/ingredienten/lam-large.jpg[/img]
tilføjet af

Det er symbolsk-

når jehovas vidner vil ha´det skal være symbolsk, og det er ikke symbolsk, de steder jehovas vidner skal há det til at stemme med vagttårnslæren.

Sådan kan enhver jo forme sin egen tro, og det er helt fint med mig, men lad være med, at kalde jer kristne !
Endelig ikke flere spørgsmål fra Afa, til mig, nu må Afa selv gå ind i debatterne !
Det her ligner mere et jv-bibelstudie - Afa spørger og jv svarer ! [:X]


Du kan bare besvare Afas spørgsmål! Istedet for at brokke dig og blive spydig, giftig og hidsig.
Dit problem er du ikke kan. Løgn kan ikke være sandhed.
Jeg kan svare! 😃
tilføjet af

Nu ikke så tosset ...

Lyjse skrev:
Det er ved
at blive trættende i længden - men hvis dine koks driller dig, så prøv at fyre med brænde i stedet for.
Jeg står af her !


Det syntes jeg er en rigtig god idee!
Så kan "vi" komme videre med det det handler om. 😃
tilføjet af

Har du gjort noget ulovligt ? ...

Lyjse skrev:
Prøv at læse tråden FLAD
så vil du se, det var dig der begyndte.[/quote]

afa:
[(:]
Nå det mener du?
Hmm ... ok.
Den er arkiveret!

Lyjse skrev fortsat:
[quote]Det her begynder at ligne en børnehave, hvor den ene står og kaster mudder efter den anden, [/quote]

afa:
😃 Rigtig godt set Lyjse!

Lyjse fortsat:
[quote]så jeg står af nu ![/quote]

afa:
Tak!

Lyjse fortsat:
[quote]Det er også børn, der sladrer f.eks. om billeder... forstod du den❓


afa:
Om jeg forstod den?
Ja da. [(:]
Du forsøger at "slå" mig.
OG ...
du mener, jeg er et barn der har sladret om billeder.
Har du da gjort noget ulovligt Lyjse? 🙂
:
Til dem der evt. undre sig, hvad det handler om, kan jeg henvise til tråden:
Kan vi snart få billeder.
http://www.sol.dk/debat/272-sol-debat/2761122-kan-vi-snart-fa-billeder#2761122
tilføjet af

Har du ? ...

Så du så Flandhards svar ?
Hvor gammel er du Afa❓
Vi lægger ikke nøgenbilleder ud herinde - så lad os dog há det her for os selv, uden der kommer spammere - fra resten af sol [sol]
Du behøver ikke at råbe så højt om det 😖
Forstod du?
tilføjet af

Jeg kommentere på det du skriver ...

Lyjse skrev:
Så du så Flandhards svar ?
[/quote]
afa:
Jo ... Og? ❓
Var du ikke stået af? 🙂

Lyjse fortsat:
[quote]Hvor gammel er du Afa ?[/quote]

afa:
Jeg er jo et barn skriver du. 🙂
Lyjse fortsat:
[quote]Vi lægger ikke nøgenbilleder ud herinde - så lad os dog há det her for os selv, uden der kommer spammere - fra resten af sol [sol]
[/quote]
afa:
Hvad vil du gerne ha' for dig selv?
At smide billeder i teksten i stedet for link?
Det gør du jo.
Hvorfor taler du om nøgenbilleder?
Er de de værste, mener du?

Det jeg debatterede i tråden: Kan vi snart få billeder, var mit nej tak bidrag til billeder i tekst.
Alle slags billeder.

Lyjse fortsat:
[quote]Du behøver ikke at råbe så højt om det 😖[/quote]

afa:
Hvad mener du med det?
Råbe højt?
Hmm ...ok [???]
Vil det sige, du har ændret din udtalelse, fra at jeg sladre, til at jeg råber højt?

Lyjse fortsat:
[quote]Forstod du?


afa:
Lyjse! ... Tænk over hvad du skriver!
Det er jo det, du skriver jeg kommenterer på. 🙂
Havde du ikke skrevet noget om billeder, havde jeg heller ikke kommenteret noget her i tråden om billeder.
Forstod du?
tilføjet af

Jeg kommentere på det du skriver ...

Du skrev før jeg gjorde - så det er en dårlig undskyldning !
Dengang det blev stoppet - at der kunne lægges billeder ind, da spurgte jeg Flanhard, om vi ikke kunne få lov til det, på Religion og Livssyn.
Hvis de andre - på de andre sol-fora, finder ud af det, så har vi balladen med frække billeder !
Både "sk" og Jalmar og jeg, har benyttet os af det - men det vil du gerne have stoppet.
Det kalder jeg at sladre !
tilføjet af

Jeg kommentere på det du skriver ...

Lyjse skrev:
Du skrev før jeg gjorde - så det er en dårlig undskyldning !
Dengang det blev stoppet - at der kunne lægges billeder ind, da spurgte jeg Flanhard, om vi ikke kunne få lov til det, på Religion og Livssyn.
Hvis de andre - på de andre sol-fora, finder ud af det, så har vi balladen med frække billeder !
Både "sk" og Jalmar og jeg, har benyttet os af det - men det vil du gerne have stoppet.
Det kalder jeg at sladre !


😃
Nu kan jeg jo nok ikke enerådigt bestemme, om der skal billeder i tekstfeltet eller ej, vil jeg mene.
Og hvad du har spurgt og evt. aftalt med Flandhard, kan jeg jo heller ikke vide noget om.

Det skal og er da ingen hemmelighed, at jeg ikke er tilhænger af, der er billeder i tekstfeltet og ønsker dem i link.

Det er min holdning, som jeg mener, jeg har ret til at ha'.
En holdning er ikke at sladre. 😃
Jeg kan dog godt se, det er træls for dig, når du har en anden holdning.
Du kan jo opfatte det, som det modspil du efterspørger. 🙂
tilføjet af

Jeg kommentere på det du skriver ...

Du kan jo spørge "sk" og Jalmar, hvad de syntes om det..
En holdning giver ikke ret til, at sladre - så de finder ud af det, på de andre fora på [sol]
Var det korset, dine øjne ikke kunne tåle at se, for så har du et problem !
Kan du bedre lide ham her, kongen af afgrunden :
http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2761123-qsom-fanden-laeser-bibelenq-/2761210
tilføjet af

Jeg kommentere på det du skriver ...

Lyjse skrev:
Du kan jo spørge "sk" og Jalmar, hvad de syntes om det..
En holdning giver ikke ret til, at sladre - så de finder ud af det, på de andre fora på [sol]
Var det korset, dine øjne ikke kunne tåle at se, for så har du et problem !
Kan du bedre lide ham her, kongen af afgrunden :
http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2761123-qsom-fanden-laeser-bibelenq-/2761210


[f]
Dem der lægger billeder i tekstfeltet, er vel tilhængere af ordningen formoder jeg.
:
At du mener, jeg har sladret er noget vrøvl!
Skulle jeg ha' "sladret" ... skulle jeg ha' været orienteret ... om din ordning med Flandhard, og ha' indvilliget i ikke at lufte min holdning til billeder i tekst.
Det er jeg ikke blevet ... orienteret.
Jeg mener dog stadig, at uanset hvad du og andre mener om billeder i tekst, ... har jeg også lov at ha' min holdning til dette ... og fremkomme med det ... når der er en tråd der debatterer billeder i tekstfeltet.
Det er jo et debatforum. 😃
Tror du, der kan koges mer suppe på den pind? 😃
tilføjet af

Ikke så vranten

Hej Afa
Du har ikke andet end været sober og høflig her. Det er Lysje der er strid - endda på en særdeles ukristelig måde.
Du ved det jo snart. Udtrykker man uenighed her på SOL/religion, så går der ikke længe før man for stukket ud at det er fordi man er hjernevasket af JV.
Fortsæt du bare i den gode stil og lad krakilerne krakelere.
tilføjet af

Jeg kommentere på det du skriver ...

Jeg skrev IKKE om nogen aftale med Flanhard !
Jeg skrev at jeg spurgte ham !
Der hvor jeg kommer fra, sladrer man ikke.
Slut
tilføjet af

Ikke så vranten

Ja jeg er strid, når det gælder sladder - tag og del en tudekiks med Afa - hvor er det dog også synd for jer .. 😃
tilføjet af

Elias

Hej Evalu
Hvad skete der egentlig med Elias? Iflg. 2. Kongebogs 2. kapitel blev han ført til himmels i en ildvogn?
Venlig hilsen
Nur


Det er et godt spørgsmål i denne sammenhæng.
Elias var stadig i live, da han blev "hentet", så der er ikke tale om en opstandelse fra døden.
Medmindre Helligånden "dumpede" Elias ned et andet sted på jorden (og det melder historien ikke noget om), så blev Elias bortrykket til himlen.

I det nye Testamente fortælles det, at nogle af apostlene ser Elias og Moses sammen med Jesus.
Lukas 9, 27-36
"v27 Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser Guds rige.«
v28 Omtrent otte dage efter at Jesus havde sagt dette, skete det, at han tog Peter og Johannes og Jakob med sig og gik op på bjerget for at bede.
v29 Mens han bad, ændrede hans ansigt udseende, og hans klæder blev blændende hvide. v30 Og se, to mænd talte med ham; det var Moses og Elias, v31 der kom til syne i herlighed og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. v32 Peter og de, som var sammen med ham, var blevet overvældet af søvn; men da de vågnede op, så de hans herlighed og de to mænd, der stod sammen med ham. v33 Da disse skulle til at forlade ham, sagde Peter til Jesus: »Mester, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, én til dig og én til Moses og én til Elias.« Men han vidste ikke, hvad det var, han sagde. v34 Mens han sagde det, kom der en sky og overskyggede dem, og de blev forfærdede, da de kom ind i skyen. v35 Og der lød en røst fra skyen: »Det er min udvalgte søn. Hør ham!« v36 Og da røsten lød, var kun Jesus at se. Disciplene tav stille med det; og de fortalte dengang ingen noget om det, de havde set."


Får Peter, Johannes og Jakob her et glimt af Guds rige, hvor Moses og Elias befinder sig?

venlig hilsen
Evalu
tilføjet af

Til Sand kristen ...

[f]
Et lidt sent svar.
Tak for dit svar som jeg gerne vil kommentere på.
http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2761192
:
Du skrev:
Jeg mener ikke man kan tillægge det en masse metaforisk betydning. Ellers hører jeg gerne om der er noget jeg overser. Bortset fra betingelsen for evigt liv, ikke er at spise frugt fra livets træ!
[/quote]

Beretningen om Edens have ... Guds have ... som kaldes Paradiset tror jeg blandt andet er en fortælling om menneskets bevidsthedsgørelse gennem erfaring, så de blev seende.
Seende til at kende forskel på godt og ondt.
:
Det at kunne se er godt, men også smertefuldt.
Derfor lever Paradiset ... det fuldkomne ... i drømmen og håbet om noget bedre hvor "vi" kan leve sammen med Gud ... som er kærlighed.
Og denne drøm er i vort håb og hjerte.

''''''''''''''''''''''''

Du skrev også:
[quote]Man kan ikke sætte lighedstegn mellem paradis og evigt liv.[/quote]
Det syntes jeg, du selv gør ... sådan som jeg læser det du skriver i indlægget.
Lad mig forklare.
I beretningen om Edens have ... Guds have som kaldes Paradiset ... kunne Adam og Eva ha' levet evigt, hvis de havde holdt Guds bud.
Det gjorde de som bekendt ikke.
De blev udvist og frataget muligheden for at komme tilbage ... og de dødede.
(De byttede så at sige kundskab ud med evigt liv.)

Du skriver:
[quote]Efter de tusind år, vil jorden være renset og menneskene være fuldkomne. Paradiset vil være vendt tiltage (* livsvilkårene vil være som de oprindelige i paradiset)

Fed skrift min markering.
Hvis du mener livsvilkårene ... Som Adam og Eva levede under i Paradiset ... hvor de kunne ha' levet evigt ... hvis de havde holdt Guds bud ... vil komme igen engang ... selv om det er væk nu ... sætter du vel lighedstegn mellem evigt liv og Paradiset, ikke?
tilføjet af

Til Sand kristen ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2762338
Link til indlæg som jeg besvarer.

Sand kristen skrev:
Nej!
Jeg sætter ikke lighedstegn mellem det evige liv og paradiset.
Det misforstår du. Det er en forenkling.
I paradiset fandtes livets træ. Adam og Eva fik naturligvis ikke evigt liv af at spise af træet. Men af Gud.
Da de blev fordrevet fra paradis, ophørte de med at have Guds beskyttende livgivende magt der gav evigt liv.
Fravær af Gud betyder døden, kan man sige på en måde.
(Johs 17:3)
I opstandelsen opnår mennesket evigt liv, fordi Jesus udvirkede dette på vegne af Gud, ikke fordi de fik uddelt frugter.
[/quote]
[f]
Jeg ved godt ... forstår godt man ikke får evigt liv ved at spise frugt af Livets træ! 😃
:
Jeg prøver igen.
Du skrev:
[quote]Efter de tusind år, vil jorden være renset og menneskene være fuldkomne. Paradiset vil være vendt tiltage (* livsvilkårene vil være som de oprindelige i paradiset)

Fed skrift min markering.
Jeg forstår, du skriver, Paradiset vil være vendt tilbage efter de 1000 år, og menneskene vil være fuldkomne, ligesom før syndefaldet i Edens have, som kaldes Paradiset.
Altså.
Begge steder kalder du Paradis ... og menneskene er fuldkomne ... (altså før syndefaldet) ... derved forstår jeg, du mener at Paradis er lig med muligheden for at få evigt liv, hvis man adlyder Guds bud.

Er det ikke rigtigt forstået?
Jeg kan ikke se det er en forenkling. [???]
tilføjet af

Du har ret i at jordoverfladen har ændret sig

på grund af det gigantiske vandtryk som vandfloden forårsagede, men det var Moses der nedskrev 1 Mosebog, og der er ingen grund til at tro at floderne Eufrat og Tigris har vandret fra Nord-Europe og helt ned til det mellemste Østen. At jordoverfladen har ændret sig er der ingen tvivl om.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Til Sand kristen ...

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2760463-paradiset--hvor-blev-det-af--#2762338
Link til indlæg som jeg besvarer.

Sand kristen skrev:
[quote]Nej!
Jeg sætter ikke lighedstegn mellem det evige liv og paradiset.
Det misforstår du. Det er en forenkling.
I paradiset fandtes livets træ. Adam og Eva fik naturligvis ikke evigt liv af at spise af træet. Men af Gud.
Da de blev fordrevet fra paradis, ophørte de med at have Guds beskyttende livgivende magt der gav evigt liv.
Fravær af Gud betyder døden, kan man sige på en måde.
(Johs 17:3)
I opstandelsen opnår mennesket evigt liv, fordi Jesus udvirkede dette på vegne af Gud, ikke fordi de fik uddelt frugter.
[/quote]
[f]
Jeg ved godt ... forstår godt man ikke får evigt liv ved at spise frugt af Livets træ! 😃
:
Jeg prøver igen.
Du skrev:
[quote]Efter de tusind år, vil jorden være renset og menneskene være fuldkomne. Paradiset vil være vendt tiltage (* livsvilkårene vil være som de oprindelige i paradiset)[/quote]
Fed skrift min markering.
Jeg forstår, du skriver, Paradiset vil være vendt tilbage efter de 1000 år, og menneskene vil være fuldkomne, ligesom før syndefaldet i Edens have, som kaldes Paradiset.
Altså.
Begge steder kalder du Paradis ... og menneskene er fuldkomne ... (altså før syndefaldet) ... derved forstår jeg, du mener at Paradis er lig med muligheden for at få evigt liv, hvis man adlyder Guds bud.

Er det ikke rigtigt forstået?
Jeg kan ikke se det er en forenkling. [???][/quote]

[quote]Det er for mig som jeg skriver:
Nej!
Jeg sætter ikke lighedstegn mellem det evige liv og paradiset.
Det misforstår du. Det er en forenkling.

Mange mennesker kommer på hospitalet og bliver helbredt for en sygdom.
Vil det sige, bare man opholder sig i bygningen, bliver man helbredt ?
Det er en forenkling, hvis man tror det.
tilføjet af

Til Sand kristen ...

Du tror ikke salme 37:29
De retfærdige tager jorden i besiddelse,
og de skal bo for evigt på den.

Du tror heller ikke på opstandelsen og det evige liv. Som er en af grundpillerne i den kristne tro.
Det er din sag.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet/pælfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.Amen
tilføjet af

Til Sand kristen ...

Sand kristen skrev:
Du tror ikke salme 37:29
De retfærdige tager jorden i besiddelse,
og de skal bo for evigt på den.

Du tror heller ikke på opstandelsen og det evige liv. Som er en af grundpillerne i den kristne tro.
Det er din sag.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet/pælfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.Amen


[f]
Det apostolske bekendelsesskrift er trinitarisk i sin opbygning, og jeg opfatter det som en remse, der ikke er at finde i Bibelen.
Samme skrift var årsag til, jeg udmeldte mig af folkekirken.
Jeg syntes jo, det er lidt spøjst, du fremlægger kirkens ældste bekendelsesskrift ... der i sin oprindelse er en dåbsbekendelse ... og som i dag benyttes i folkekirkens gudstjeneste samt til dåb og konfirmation ... som dokumentation på at opstandelsen og det evige liv er en af "grundpillerne" i den kristne tro, når du tager afstand fra treenigheden og bekender dig som et Jehovas vidne.
Selv om jeg ikke bekender mig som kristen er "grundpillerne" for mig kærlighed.
Kærlighed til Gud og næsten ... samt håbet.
Dog har du ret i dette, at jeg ikke tror på opstandelsen.
Jeg tror vi fødes ... lever vort liv i tro, håb og kærlighed ... og dør.
tilføjet af

Hvad er det for et håb du taler om, Afa,

når du ikke tror der vil finde en opstandelse sted?
Bibelen fortæller at der vil komme en opstandelse, og det er grunden til at vi tror på det, men vort håb er ikke at opstå fra de døde. Vort håb er at overleve Harmagedon og at komme til at leve evigt her på jorden.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Hvad er det for et håb du taler om, Afa,

når du ikke tror der vil finde en opstandelse sted?
Bibelen fortæller at der vil komme en opstandelse, og det er grunden til at vi tror på det, men vort håb er ikke at opstå fra de døde. Vort håb er at overleve Harmagedon og at komme til at leve evigt her på jorden.
Med venlig hilsen, ftg.

Ja det er jo et skønt håb, men jeg tror ikke vi når det, der mangler for meget af profetien i at være færdig så det vil vare mere en ihvertfald min levetid ud. Jeg er 62 år så det kan vist ikke nåes.
Måske mine børnebørn når det. Spændende er det under alle omstændigheder at følge opfyldelsen af profetien som jesus gav os.
tilføjet af

Elias

Hej Evalu
Tak for dit svar, og undskyld mit sene ditto 🙂
Jeg havde ikke lige fanget, at der blev skelnet mellem levendes og dødes himmelfart.
Venlig hilsen
Nur
tilføjet af

Ikke gå helt amok

tilføjet af

Til ftg ...

ftg skrev:
Hvad er det for et håb du taler om, Afa,
når du ikke tror der vil finde en opstandelse sted?
Bibelen fortæller at der vil komme en opstandelse, og det er grunden til at vi tror på det, men vort håb er ikke at opstå fra de døde. Vort håb er at overleve Harmagedon og at komme til at leve evigt her på jorden.
Med venlig hilsen, ftg.

[f]
Jeg håber kærligheden sejre.
Jeg håber at mennesket, der kan se forskel på godt og ondt vil benytte denne evne til gavn for næsten, sigselv og til ære for Gud, så verden derved bliver et bedre sted at leve for alle.
tilføjet af

Det kommer.

Under Kristi styre vil alle blive oplært til at vise hinanden kærlighed.
http://www.jw.org/da/bibelens-l%C3%A6re/sp%C3%B8rgsm%C3%A5l/hvad-er-guds-rige/
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Til ftg ...

ftg skrev:
[quote]Hvad er det for et håb du taler om, Afa,
når du ikke tror der vil finde en opstandelse sted?
Bibelen fortæller at der vil komme en opstandelse, og det er grunden til at vi tror på det, men vort håb er ikke at opstå fra de døde. Vort håb er at overleve Harmagedon og at komme til at leve evigt her på jorden.
Med venlig hilsen, ftg.
[/quote]

afa:
[quote]
[f]
Jeg håber kærligheden sejre.
Jeg håber at mennesket, der kan se forskel på godt og ondt vil benytte denne evne til gavn for næsten, sigselv og til ære for Gud, så verden derved bliver et bedre sted at leve for alle. [/quote]
ftg:
[quote]Det kommer.
Under Kristi styre vil alle blive oplært til at vise hinanden kærlighed.
http://www.jw.org/da/bibelens-l%C3%A6re/sp%C3%B8rgsm%C3%A5l/hvad-er-guds-rige/
Med venlig hilsen, ftg.
[/quote]


[f]
At du tror ... det jeg håber på ... engang bliver opfyldt, glæder mig.
Om du har/får ret vides først, hvis det indtræffer.
tilføjet af

Til ftg ...

At du tror ... det jeg håber på ... engang bliver opfyldt, glæder mig.
Om du har/får ret vides først, hvis det indtræffer.

Og hvis han tager fejl? Jeg skal sige dig at vagttårnslivet er helvede på jord. Bare deres pinefulde lange måder. Han har spildt sit liv på et bedrag.
tilføjet af

Gud er allerede i færd med at oplære mennesker

til at vise hinanden kærlighed.
http://www.youtube.com/watch?v=swkSBX37tTQ
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Til Wizcarlo ...

afa skrev:
[quote]At du tror ... det jeg håber på ... engang bliver opfyldt, glæder mig.
Om du har/får ret vides først, hvis det indtræffer.[/quote]

Wizcarlo skrev:
[quote]Og hvis han tager fejl? Jeg skal sige dig at vagttårnslivet er helvede på jord. Bare deres pinefulde lange måder. Han har spildt sit liv på et bedrag. [/quote]


Hvis ikke kærligheden sejre, tror jeg mennesket udsletter sigselv.
tilføjet af

Jeg så dit link ...

ftg skrev:
Gud er allerede i færd med at oplære mennesker
til at vise hinanden kærlighed.
http://www.youtube.com/watch?v=swkSBX37tTQ
Med venlig hilsen, ftg.


[f]
Jeg så dit link.
Jeg forstår ikke alt hvad der siges i indslaget.
Dette bør du tage i betragtning når du læser mit svar.
:
Jeg mener, alle mennesker kan lære at gi' og modtage kærlighed uden at være et Jehovas vidne, og uden at tror på Gud.
Det læres gennem erfaring, når andre viser en kærlighed.
tilføjet af

Det vil jeg ikke modsige,

men Jehova Gud er allerede nu i færd med at oplære mennesker til at leve i fred med hinanden.
Det du har set på videoen er en opfyldelse af profetien i Esajas 2:2-4.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Til Platoon ...

Evighedens Uendelighed.
I evighedens uendelighed, bevæger en energimasse sig i en bevægelse af et omfang, som rummer det mulige og det ufødte. Intet er frembragt, intet er dannet af fysiske erkendte former eller ”bærere”.
I dette ”alt”, det umulige, utænkelige, ikke udformede og ikke konkretiserede, bevæger en følelse sig, som i sig selv er bærer af ”altet”; som rummer verdener af usynlige, synlige og fremtidige former og bærere, som efter den for os usynlige – synlige, er ”fader” og ”moder” for.
I dimensioner af energiformer og udtryk, som vi ikke forstår med den konkrete tanke, eksister vi alle i en evighed, som kun kan erkendes i ”det indre mennesker”.
Der i det indre følelsesunivers er ånden fri og tanker og ord, som ikke er af ”denne verden” befrugter hele tide vor sjæl og ånd.
Igen og igen fornyer ” han” vor ånd og ”afkom” fremstår igen og igen. Evighedens ikke-eksisterende og endnu-ufødte væsener er en konkret virkelighed, som vi først efter vor ”skabelse”, vor ”fødsel” og derefter vor genfødsel i Den Hellige Ånds dimension erkender og derfor bliver bevidst om og som grundet Den Eviges vilje – tanke og ”ord” nu er blevet levendegjort og evig eksisterende.
Fortiden har indhentet nutiden og bærer bud om fremtiden, som ligger klar og åben.
Jeg lukker mine øjne og ser verdener af usigelig skønhed. Afstandene i ”rummet” omkring mig udtrykkes ikke mere i konkrete ”ting”, men i toner, farver og følelser.
Følelsen af afstand forøger min følelse af nærhed og udvider mit univers.
Omkring mig blander mine følelsesbølger sig med ringe af andre følelsesbølger, hvoraf nogle er fremmede for mig og andre er bekendte, udtænkte og selvoplevet.
I denne frie bevægelsestilstand, hvor lyset er det bærende element og de energirettede impulser den bærende kraft, mærker jeg mit liv.
Jeg ser gennem lyset, jeg ser gennem følelser og afstande, jeg ser atomernes og molekylernes verden, og er eet med dem. Lydbølger befordre ord og tanker, som ikke formes som før, men som omsættes direkte i følelser og bevidsthed. Tanker, som ej behøver at oversættes, danner virkeligheder i samme øjeblik og en følelse af, at kende det ukendte, breder sig i min ånd.
Jeg ser jorden og havet, ikke som molekyler, men som bærere af guddommelighed – guddomsvæsenets verden. Følelsen af fart og bevægelse i mange forhold er meget tydelig for mig og alligevel oplever jeg en ro og fred omkring mig, som aldrig i nogen anden virkelighed.
Her forstår jeg lige pludselig, hvad skønhed er, hvad det, at `se vil sige, hvad kærlighed er og nærhed. Jeg er lige som en del af en helhed, samtidig med, at jeg er helheden selv. Min bevidsthed af min eksistens og mit liv har en fylde, som aldrig kan opleves i min tidligere tilstand.
Jeg ser med min ånd og jeg føler i min ånd og jeg gennemstrømmes konstant af rislende frydefulde fornemmelser, som levendegør igen og igen.
Jeg har lyst til, at juble og le, græde og råbe, synge og tale på én gang i én uendelighed, idet jeg oplever at alle ”andre” udtrykker sig på samme måde og efterlader konkrete informationer og formuleringer, som gør mig så glad, at jeg dårligt kan rumme det.
Jeg oplever en information af viden og visdom, som sætter mig i stand til, at udtrykke og udføre alt det , som jeg altid har drømt om at kunne og ville gøre.
Hvem er jeg?
Du er Guds barn, lyder straks råbene omkring mig. Jeg ser æonernes tidsaldre med udtrykte væsener, som jeg i min vildeste fantasi ikke kunne have udtænkt. Mine menneskelige og jordiske begreber omformes konstant og jeg ”ser” med min ånd ”nye” dimensioner med en fylde og et rum, som i sig selv signalere uendeligheden.
Følelsen af, at gennemstrømmes, er konstant samtidig med, at der eksistere en balance, så jeg ved min konkrete bevidsthed selv kan bevæge mig.
Omkring mig er der et pulserende liv af disse væsener, som udtrykker en væsensbeskaffenhed af gennemsigtighed og rumfylde så individuel, at hver enkelt fremtræder som et unikt væsen med hver deres personkarakterisktika.
Jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg skal forklare det som sker.
Når jeg ”ser” på dem, oplever jeg alle mine normalbegreber i funktion. Jeg ”taler” og de taler tilbage. Når jeg ”ser” og smiler, gør de ligeså. Jeg tænker: Mon jeg virker på samme måde på dem, som de på mig? Jeg oplever deres omsorg og høre alt hvad de siger.
Jeg spørger hvad skal jeg gøre?
De ser på mig og ler tilbage til mig – og kikker på hinanden og så tilbage til mig.
De kender mig og kender til min personlighed, siger de, ” Du skal ikke gøre noget”, svare de. Vær dig selv og hvil i dig selv, så vil Den Eviges Ånd, den Helligånden, bevæge dig til det Ånden vil dig.
Den Evige er din Far, din Opri, og da han ønskede at udtrykke sin kærlighed og også sin smerte til dig ´så han dig i det fjerne og alle andre ligeså og fremstod i fysisk skikkelse for, at overtale din ånd og befrugte den, hvis, eller når du ville nå til, erkendelsens øjeblik.
Det er sket for alle dem, som du ser omkring dig og som du genkender og i din ånd oplever hvem de er, dine venner, din familie, fortidens trofaste, de første kristne martyrer, alle disse ” kender ” du, skønt du ikke personligt har mødt disse sidstnævnte.
Bølger af velvære og modtagelighed, strømmer imod mig. Jeg tænker lige pludselig : Hvad er det jeg træder på og hvad er det, som jeg normalt vil kalde min virkelighed, konkrete ting, hvad er ting her?
Det er som om ”de” kan læse mine tanker og jeg høre lyde af ord og samtale, som jeg efterhånden er blevet bedre til at fatte. Jeg ved ikke rigtigt hvad sprog det er , men jeg forstår alt.
Din virkelighed er den samme, du oplever den bare i ånden nu, siger de til mig. Du vil opleve alt her, som normalt konkret, som du altid har kunne, men du oplever det blot i din ånd, ligesom når du var i bøn og den Helligånden var virksom i dig og dine kristne venner, som ånden havde genfødt.
Når du lyttede til tungetale var det for, at befrugte din ånd og dit hjerte. Ånden har kommunikeret med dig, med jer hele tiden. Ofte var der personer, som var kommet længere i deres ånds udvikling, idet de havde fået en særlig gave, som kunne udlægge det, som taltes.
Hvad tænkte du da, hvordan reagerer du og hvad følte du? Det er det, du oplever nu, blot helt konkret. Her vil du kunne gøre alt hvad du ellers altid har kunne gøre, men i et nyt legeme, en ny væsensbeskaffenhed, et åndeligt legeme så at sige, men her er det lige så fysisk , som dit menneskelegeme var.
Hvad evigheden har i beredskab til os, hvad Den Evige vil ud i fremtiden, ved ikke engang Keruberne eller Seraferne, kun vores Far, hans navn være velsignet i evighed.
Det var derfor profeterne benævnede ham, Evighedens Far og Vældig gud og Fredsfyrste. Han er Gud i sin fylde, den samme som før og vil altid være den samme i al evighed, han som var og som er og som kommer.
Men ligesom den trehed Gud er ( efter menneskers begrebsverden, her er han i en samhørighedsfylde, som én ) kan
Den Evige være virksom i forskellige sammenhæng og være virksom på forskellige plan samtidig, således har vi opfattelsen i vor ånd, at gud igen engang ud i evigheden vil udtrykke sin personlighed i andre sammenhæng og det med henblik på en nydannelse. Det er alt vi ved lige nu.
Jeg følt lige pludselig, at nogen greb min hånd. Jeg oplevede, at jeg kunne bevæge mig fuldstændig normalt og jeg så ned ad mig selv og så min egen skønhed.
Igen mærkede jeg, at jeg græd og undskyldte, at jeg havde udtrykt disse tanker, at jeg var skøn, men den som havde rørt ved mig og den person, som holdt min hånd, lo tilbager og svarede, at det havde de selv også oplevet og at de forstod og så, at her var alle skønne og smukke og vidunderlige.
Nu fik jeg mere mod og i takt med, at jeg mærkede, at bevæge mig i tidsalderen og dimensionen og `så omgivelser af lys, toner og bølger og glimt af uendelige vidder, brændte mange spørgsmål for at blive stillet og besvaret.
Det var lige, som om de altid vidst hvad jeg gik og tænkte på…. Du vil finde ud af det alt sammen, sagde den person som holdt mig i hånden, men her har du evigheden til at granske og leve og udforske og grunde og også blot, at eksistere.
Alt er, som du kender og tror, ja det er så fantastisk, at det nærmeste du kan komme lige nu i dine tanker, er forestillingen om Edens have.
Her har vi også familier, men det er på en anden måde. Her bliver f.eks. ikke født børn, som du ellers kender til, men alligevel føler vi, at her er børn, det er bare på en anden måde.
Vi har også et personligt tilhørsforhold til visse personer og i mange tilfælde vælger de fleste, at dyrke et ganske særligt personligt tilhørsforhold til én og samme person og ingen anden kan så få den samme personlige nære og fortrolige kontakt med disse, som de nyder med hinanden. Vi har valgt at opfatte det, som noget der er som vore tidligere begreber omkring ægteskab, bare det , at dette er større, nærere og mere sanseligt, end det vi før kendte til.
At det er i overensstemmelse med Den Evige, forstår vi, idet vi føler os meget velsignet i disse forhold og ingen her har indvendt noget imod det. Det ser snarere ud til, at vi har fået nedlagt denne følelse da vi blev dannet i vore jordiske livs forhold og at vi har bevaret denne følelse af behov for personlig nærhed og følsomhed.
Vores familieliv er kun en del af et større fællesskab, som vi har med alle, for vi elsker alle og følelsen af kærlighed er den største glædesbringer her.
Når vi alligevel har en ny form for familieliv er det, fordi vi oplever, at vi knytter os til hinanden på en anden og helt ny måde. Her er den åndelige dimension den hele og fulde drivkraft personerne og væsnerne imellem og følelsen af et nærere fællesskab med visse, end andre og som før nævnt i visse almindelige to-som-hedder, har at gøre med de enkelte individer og den enkeltes følelsesliv.
Vi ser tit, at dem som lever her i evigheden og har været familier i en anden fysisk dimension, det har tit vakt glæde og latter når den enkelte har set rækker af forfædre, som de før har været knyttet sammen med i familiebånd, men hvoraf de kun kender nogle få.
De har været slået af forundring over antallet og det brede fællesskab de forskellige har til hinanden grundet de forskellige jordiske gifte-mål og har måtte opgive, at holde tal på familierne og overgive sig det brede fællesskab. Dog her vi set nære familiebånd bestå i en vidunderlig åndelig samhørighed, hvor vi har måtte opfordre hinanden til ikke at glemme den store skare i det store fællesskab af lutter glæde over gensyn og nære følelser.
Jeg måtte i mit stille sind tænke på og indrømme, at jeg havde denne nære følelse omkring den person, som førte mig af sted.
Igen smilede personen og sagde: Jeg ved du undre dig om du kender mig, det gør du, men du har aldrig mødt mig, skønt jeg har kendt dig hele dit liv, ja endda fra før du blev født.
Nu vil jeg åbne dine øjne til fulde……..Se dig omkring og fryd dig. Jeg overgiver dig nu til dit nye liv og din familie her, se dig omkring, se alle dem, som er i vor nærhed lige her, se deres ansigter, se deres legemer, se den kærlighed der strømmer ud fra hver enkelt.
Det evige vidunderlige strålende lys du ser, er deres følelser, som de retter mod dine følelser.
Jeg mærkede, at jeg stod alene og nu så jeg ham, som havde holdt min hånd. Et gyldent - strålende legeme med en koncentration i sit inderste og mere og mere transparent udefter, omgivet af glimtende lys, som fra en rotation af funklende diamanter, som ligesom svævede frit omkring dette gyldne lys, som glimtede og gnistrede fra det ene diamant lignende punkt til det andet.
Disse lysglimt sprang, som gnister, som når man slår på glødende jern og jeg oplevede hvordan der var en kommunikation indeholdt i disse gnister og tanker fødtes i mit sind hele tiden og dannede hele tiden de skønneste sindsbilleder.
Jeg modtog billeder af huse, byer, gader og veje; ting og samtidig modtog eller dannede disse billeder følelser af det skønneste jeg kendte til. At gå ind gennem døre og porte i huse og byer, gav mig en følelse af, at svømme samtidig med at kontakt eller berøringen oplevedes som en blød - fast og glat fornemmelse som, at røre ved en perle, hvor jeg kunne mærke den runde og glatte fornemmelse af perlemor overfladen.
Hvorfra lyset kom ved jeg ikke, men det syntes, som om alt oplystes hele tiden og alligevel var der også steder hvor der ligesom var afdæmpning af dette lys i grader.
Nu var der trængsel omkring mig og jeg samtalede med dem, der stod nærmest. De spurgte mig om tusind af ting og samtidig med, at jeg svarede, så godt jeg kunne, havde jeg lige så mange spørgsmål selv til dem.
Hvad er det for et sprog vi taler, råbte jeg? Igen blev jeg mødt med denne smilende og smittende milde latter. Jeg kunne ikke lade være med at le tilbage og udrede mig over hvor befriende det føltes.
Vi ved ikke hvad det hedder, svarede de nærmeste, vi taler det bare. Nogle siger det er åndens sprog og det er det nok også, men vi tænker ikke så meget over hvad det hedder; Shamalah, det skabende sprog.
Jeg så Den Evige bevæge sig i retning af nogle formationer i det fjerne og jeg oplevede længslen i mit hjerte.
Jeg så bælter, ligesom af guld, bevæge sig inde i rummet af de glimtende og svævende diamanter. Disse guldbælter gav mig følelsen af sikkerhed og gensyn og evighed, samtidig mærkede jeg og dem, der stod omkring mig, en bevægelse eller brise i luften omkring os og de sagde, at det oplevede de altid når Den Evig kom og gik.
Aldrig havde de følt sig forladte, selv om Den Evige ikke var tilstede fysisk. Altid kunne de kommunikere med ham og føle hans nærværd.
Efterhånden, som jeg blev mere fattet, konkretiserede min nye virkelighed sig og mange almindelige tanker opstod. Hvor skulle jeg bo og sove og hvad skulle jeg spise? Og hvad skulle jeg klæde mig med?
Det fik mig til, at se på mig selv igen, men jeg så stadig det, som jeg havde set før. Mit legeme var klædt i farver og lys og også omkring mig funklede punkter, som smukke ædelsten.
De sagde til mig, at det at spise var en anden proces her, men at selvfølgelig spiste de. Det samme med at sove. Selvfølgelig sov de, men det igen var også en anden proces. Og med hensyn til mit legeme og min klædning sagde de, at jeg ville opdage, at mit legeme var af en fysisk væsensbeskaffendhed, som jeg lige skulle vende mig til, men at min oplevelse af mit legeme ville skifte, alt efter omstændighederne og det jeg oplevede nu var en hjemvendts glæde og kærlighedsberuselse og at lykke ikke kunne udtrykkes på anden måde her.
Så ellers ville mine følelser efter nogen tid, omsættes i andre konkrete udtryk og tanker og det ville så få indflydelse på mit legeme, men når jeg igen oplevede højdepunkter i mit nye liv, ville den samme funklende strålegalans indtræffe.
Jeg besluttede at overgive mig til min nye tilværelse.
Jeg åbner mine øjne igen og er nu tilbage, tilbage i mit jordiske liv. Jeg er igen den samme kødelige person, som jeg kender så godt med mine svarheder og almindelige daglige funktioner. Alligevel er jeg ikke helt den samme. Et nyt liv har spiret frem i mig og jeg kan mærke, at alt hvad jeg har oplevet, lever inde i mig, i mit hjerte, i mit sind.
Hvor ville jeg gerne dele disse oplevelser med andre. Det er jeg fast besluttet på. Jeg lukker mine øjne et øjeblik, medens jeg retter en tak og en bøn til Evighedens Far, min himmelske Far, til Gud.
Hvad nu Far, spørger jeg, hvor længe endnu?
Jeg hører svaret : Jeg salver dig med glædens olie. Du skal sprede min glæde til alle du er iblandt. Tænk ikke på dig selv , som du plejer, men giv dig selv i min tjeneste.
I menigheden af frelste, blandt ufrelste. Vær et vidne for mig. Opmuntre andre til det samme. Jeg vil velsigne min menighed og du skal aldrig behøve at dømme eller fordømme eller tale dårligt om nogen mere. Mennesker har brug for din velsignelse din tjeneste, din omsort; og mit ord og din forbøn. Gå og lær fra dig, undervis i mit ord og kun i mit ord.
Der findes både sandheden, vejen og livet og i mit ord vil du finde svar på alle dine spørgsmål.
Læs mit ord og del det med andre, jeg har indblæst min ånd i mit ord og når og medens du læser vil Helligånden, på mit ord i sin Guddomsværen, tage bolig i dig, i din stue, i dine relationer og på den måde vil jeg bo i dit hjerte; ved Helligåndens tilstedeværelse.
Bekymre dig ikke om andre mulige og umulige religioner og spekulationer. Du er plantet i min menighed og jeg er selv til stede. De er mine og jeg overgiver dig til dem, ligesom jeg overgiver dem til dig. Du skal lære af dem og de vil også lære af dig; og le og græde og glædes med dig.
I er mine sønner og døtre, jeg er jeres far. Jeg elsker jer med al min kærlighed. Jeg døde for jer og jeg lever for jer. Nu bliver jeg i al evighed, med værdien af mit offers, mit blod, som løskøbte jer, I er mine.
Det er mig der er livgiveren. Det er mig der er dommeren. Undre jeg ikke over noget. Jeg har ledelsen, jeg vogter jorden og himlen. Jeg har styr på det hele. Undre jeg ikke over jeres følelser for de døde, jeres afdøde. End ikke eet eneste dyr opgiver livet uden at jeg er vidende om det. Så hvis du får tanker og følelser for de døde, overgiv disse tanker og følelser til mig i dine bønner og jeg vil give dig fred og ro omkring disse spørgsmål. Undre jer ikke over det. En dag efter mit hellige fortsæt, vil jeg oprejse alle døde, for at holde dom. Nogle er allerede gået over, fra døden til livet, de dømmes ikke mere. Andre vil oprejses til dom og min dom vil være retfærdig.
Skyldig, vil dommen lyde på for mange, men tror du ikke jeg har medfølelse for disse også? Tænk barmhjertighedstanker og vis barmhjertighed, så vil jeg også vise dig barmhjertighed.
Derfor mine elskede, `ve den som dømmes til den anden død, thi fra den er der ingen opstandelse mulig. Derfor mine elskede, hav tillid til mig, at jeg kender mine, som jeg vil give liv. Mig er givet al magt i himlen og på joden, ikke dig.
Mig er givet magt til at dømme levende og døde, ikke dig.
Mig er givet magt til at vogte jorden med et jerncepter, ikke dig.
Jeg er også opstandelsen og livet, ikke dig.
Hvordan kan du tvivle på min dømmekraft? Du vil aldrig selv være i stand til at dømme, den opgave er ikke forbeholdt dig. Jeg er Den Evige, jeg er den retfærdige. Mine domme er ret og retfærd og i min kærlighed vil jeg afsige mine domme.
Husk jeg gav mit liv for dig, endnu medens du var en synder. Langt borte fra mig. Ja, jeg har bevist mig selv og min kærlighed for dig og jeg vil bevise mig selv for dig igen.
Selv afdøde har jeg på menneskenes bønner kaldt tilbage til livet da jeg vandrede blandt profeterne i fortiden og da dette åbenbart ikke var nok, kom jeg selv til dig, i din egen lighed, som fysisk væsen. Jeg beordrede ved mit ord den menneskelige livsånd til, at vende tilbage til kære afdøde for, at du skulle forstå min magt og min forståelse for din situation og dine følelser.
Følg derfor dit hjerte nu hvor du elsker mig. Jeg giver dig nu magt til, ved min Hellige Ånd, at han skal være din talsmand og din vejleder og du vil selv få kraft til, at udrette vidunderlige ting. Hvad du binder på jorden vil jeg rette min opmærksomhed og skaberkraft mod og; hav kun tro.
Træd et skridt tilbage i din egen klogskab og forståelse for jeg vil give dig liv og lade dig se gerninger, som virker på tværs af dine egne tanker.
Husk, du er min tjener. Som jeg har gjort, gør du nu det. Jeg salver dig med glædens olie, jeg velsigner menigheden for at mit ord og min kraft må have fremgang.
Gå hvorhen jeg sender dig,. Gå til de fortabte, for der er stadig håb. Gå til de forhærdede, for der er stadig håb. Gå til de syge, for de skal blive raske. Gå til de træl-bundne og sæt dem fri, i mit navn.
Dette siger jeg, jeg som har al magt i himmelen og på jorden, Emanuel, Jeg er Jesus Kristus.
Hermed sluttede oplevelsen og her er jeg , her er vi. Hvad skal det blive? Det ved kun du og jeg.
Citat slut af en gammel fortælling.
Platoon
tilføjet af

Til Platoon ...

Du må være verdensmester i Vrøvle og volapyk tekster.
Mage til vås har jeg da sjældent oplevet.
tilføjet af

Til Platoon ...

Bjarne skriver:
”Du må være verdensmester i Vrøvle og volapyk tekster.
Mage til vås har jeg da sjældent oplevet. ”
Citat Bjarne slut.
_____________________________________________________
Svar:
Det forstår jeg godt; det havde jeg heller ikke ventet du kunne.
Platoon
tilføjet af

Til Platoon ...

Bjarne skriver:
”Du må være verdensmester i Vrøvle og volapyk tekster.
Mage til vås har jeg da sjældent oplevet. ”
Citat Bjarne slut.
_____________________________________________________
Svar:
Det forstår jeg godt; det havde jeg heller ikke ventet du kunne.
Platoon

Tror du da der er andre der kan det.
tilføjet af

Til Platoon ...

[f]
Ingen af os ved hvad dagen bringer.

Livet er kort og evigheden uendelig ... men husk ... kærligheden er stærk.
Lad den sejre!
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.