21tilføjet af

Nedlæg privat skoler,

Jeg ved det er et kontroversiel emne at tage op, men mener, at vores liberalle lovgivning på skoleområdet bør tages op til overvejelse. Forstået på den måde vi blive nød til forholde os til, at private skoler er ikke godt i alle tilfælde, når skolen skal medvirke til en socialintegration af borger der er bosat i Danmark. Jeg ved man kan føre mange positive begrundelser for private skoler. Men mener i dag, hvor vi har fået så mange forskellige kulture ind i landet, der kommer med helt andre normer og regler, er vi nød til at lære disse nydansker om de værdiger, og holdninger vores samfund er bygget op på.
I Holland har man diskutionen nu, og det er blevet meget mere nærværende efter mordet på den Hollanske filminstryktør Theo Van Gogh. Hvor mennesker lever i en årrække i et Samfund, sender deres børn i private skoler, og lære ikke ret om det samfund de lever i, og bliver igennem ders kultur og religion fast holdt i den opfattelse, af at deres normer er de rigtige og vores er de forkerte.
Så jeg mener tiden er inde til at vi får en skole for helle folket, og så må vi arbejde på at gøre den så bred og god som muligt, og være bedre til diskutere problemer med mobning og om at føle sig uden for fællesskabet.
Mvh
tilføjet af

Jamen

Friskoler har jo eksisteret i Danmark siden engang midt eller sidst i 1800 tallet.
Den danske overklasse har jo ligeledes sendt Deres børn på private kostskoler i flere århundreder, og det vil De da vedblive med at gøre. Kongehuset gør det jo også.
Set i den betragtning er det vel lidt svært at forbyde andre befolkningsgrupper det.
tilføjet af

Nrk da

VALG FRIHED er da best.
"Så jeg mener tiden er inde til at vi får en skole for helle folket,......... mobning og om at føle sig uden for fællesskabet."
Hvis voksne ikke kan, hvad får dig til at tro på overstående?
Og folkesskolen er jo for folket hvis de ønsker det.
Det jo kvaliteten af undervisninger der får forældre til at flygte. Dette er primært forældre der godt selv kan og yder omsorg og opdragelse og gerne ser skolen, som en undervisende almendannende og kulturbærende instituation. Og desuden er der fælleskrav til skoler gennerelt herunder privatskolen.
For mig lyder det ikke, som en løsning, der på nogen måde kan være med til at eleminere mobning eller skabe en større fælles socialitet og fællesskabs følelse. Decentralisering og centralisering ser jeg kun opnået ved valgfrihed og retten til privat skolegang - skolepligt og ikke tvang af semikommunistisk fællesskab.
Det du skriver lyder som en gang værdiladet drømme tænkning og "hvis nu bare" argumentation- Hvad skal set næste der skal indskrænkes retten til fritboligvalg fordi fællesskaber skabes i kollektiver.....???
Hvad i alverden skulle vi stille op med børn med særlige behov?
tilføjet af

Det gælder alle,

Forslaget stilles netop med det formål at gøre med helle friskole tanken, som jeg mener må tilside sættes under den nuværende politiske udvirling i vores samfund. Vi lukke øjene for der sker en større og større polilasering i samfundet, selv i Sverige diskutere man dette problem.
Jeg har altid fundet det lidt mærkeligt med private skoler, jeg helt klar over hvor ideen kommer fra. Men det er meget sansynligt, at det var de rige der startede med at have deres børn på private skoler.
Mvh
tilføjet af

Betaler vi ikke alle over skatten,

Det vi diskutere er værdiger, men efter som det er samfundet der betaler der betaler for børns skole gang er det også kun rimligt at vi/samfundet får en læredom der bygger på nogle af de samme værdiger.
Folkeskolen bygger på et demokratisk grundlag, som skulle kunne rumme de fleste, der er selvfølglig elever med specielle behov, som har brug for en lidt anderledes skole gang end andre.
Det kan ikke være samfundes opgave at støtte op om den eller anden religiøse retning og betale penge til dette. Men lad os da forsætte udvirkling med større modsætninger befolkningen imellem, jeg udmærket bekendt med at folkeskolen, kan have svært ved at give kloge elever en god nok undervisning. Samt har vi den størree gruppe af befolkningen i Danmark end i resten af Skandinavien, der kommer ud af skolen med for dårlige skole kundskaber.
Men det er områder som vores folkeskole udmærket kan forbedre sig, samt skulle det heller ikke være udmuligt at finde ud af støtte elever bedre til det, de er gode til.
Nej lad os gøre noget ved problemet nu og ikke om 10 eller 20 år.
Mvh
tilføjet af

Har jeg tolket dig korrekt?

Godmorgen Claes..
Tolker jeg dine ord korrekt, når jeg læser det som, at privatskoleeleverne er "dem" og andre er "vi"? Og at de grundværdier, man lærer i hhv. den ene og anden skole er vidt forskellige og forhindrer integration?
Hvis ja, hvad består de forskellige grundholdninger og værdisæt af i dine øjne, og hvad er det nøjagtig, der adskiller skolerne og forhindrer den integration?
Hvis nej, hvordan skal dine ord så tolkes?
Jeg har min egen klare holdning på netop dette område, som du nok skal få, men jeg skal lige sikre mig først, at jeg ikke har misforstået noget, ok? ;O)
På gen"syn"...
Mvh. Deci
tilføjet af

nix-bix-havregrød

går ikke, der må skoler, til de artige og flittige, og en skole for muslimer.
tilføjet af

Glem det !

Hvis det nogensinde sker,- og det er jeg overbevist om at det IKKE gør,- så fratager man mennesker rettigheden til selv at bestemme !!!!
Så længe vi selv betaler for privatskoleundervisning til vores børn,- hvad er så problemet ?
Det eneste uretfærdige i hele det system, er at os som vælger privatskoler, ikke får skattepengene retur for 9 til 10 års skolegang i folkeskolen !!
tilføjet af

Hammer og Segl

En sand kommunist har talt.
tilføjet af

Stop Stop

Stop nu lidt,så kunne Ritt Bjerregårds gamle drøm jo gå i opfyldelse, nemlig : Hvad alle ikke kan lære, skal ingen lære, altså alle dygtige børn skulle være henvist til dårlige venstreorienterede lærer på den kommunale skole der er fyldt med invandrebørn, der ikke kan tale ordentlig dansk. Lad for guds skyld de private skoler fortsætte, ellers bliver det Danmarks undergang.
tilføjet af

Private skoler skal være tilladt

Men det skal være forbudt at undervise i religion på
privatskoler, så kan vi nemlig slippe af med alle
missions og Koran skolerne!
tilføjet af

privatskoler skal bibeholdes

Jeg mener at der skal være valgmuligheder i dette samfund også når det gælder skole. Vi har et demokrati herhjemme, hvilket i mine øjne betyder at der godt må være plads til forskelligheder. Jeg synes ikke at man skal bandlyse religion i skolen, men indføre mere alsidighed og oplysning om hvad der er af forskelle mellem de forskellige religioner. Jeg er ikke selv troende, men jeg vil da gerne have at mit barn bliver oplyst og kan danne sig en (kritisk) mening om de forskellige religioner. Det vil sige at muslimske skoler også skal undervise i andre religioner og at der eventuelt skal strammes op ang. hvem der må undervise. Fx. lærerer der er uddannet på seminarier herhjemme. Er dog ikke sikker på hvordan reglerne er nu.

Jeg vil selv foretrække at sende mit barn på privatskole. Jeg har selv gået på både kostskole og folkeskole og jeg fik mest ud af de to år jeg var på kostskole
tilføjet af

privatskole/kommuneskole

Kære Clas,
Når nu kommuneskoler ikke er i stand til at tilbyde en undervisning som man selv synes er god nok.. for mange børn og uro i klassen, kan jeg ikke se, at det er forkert at flytte sine børn fra den offentlige skole til privat skole...
Har du overhoved tænkt på hvad mobning gør ved børn..I private skoler er mobning forbudt og kan medføre bortvisning... hvor mange skolelærere inden for den offentige sektor tror du vil reagere på mobning.. hvis ikke der er en klar linie fra skolens side.
Ja det er rigtig at det måske er de rige der har startet med at få deres børn i privat skole, men det kan også være forældre for hvem det betyder noget at deres børn for en god uddannelse..
tilføjet af

Nu hvis du havde gået,

Hvis nu du havde fået en sober undervisning i folkeskolen, havde du lært at nuancere din virklighedsopfattelse.
www.sac.se
tilføjet af

Hvis de selv betaler er det ok,

Hvis de selv betaler for deres undervisning er det ok for mig med private skoler, men nu forholder sig sådan at langt den største del betalles af befolkningen.
Ellers er folkeskolen ikke så dårlig som du prøver at gøre den til, der ingen tvil om nogle indvandrers sporg kan bliver bedre. Men det er ikke anderledes end med dansker der talte med dialekt for 30 år siden, og går du 60 år tilbage var det meget være.
Mvh
Mvh
tilføjet af

Det var et nyt forslag,

Det var en andesledes måde at løse problemet på, som måske ikke er så dum endda.
Men håber forsat på vi kan gøre folkeskolen bedre, så den kan tilfredsstille borgernes og samfunds behov om at få dygtige optimistiske elever ud, med en tro på samfundet og fremtiden.
Mvh
tilføjet af

Svar til Claes..

Hej Claes
Du vil have en skole for hele folket, og det er også både beundringsværdigt og tilsyneladende idealistisk nok. Men som jeg ser det, så glemmer du én vigtig ting; for at afspejle hele folket, med alle dets individer, skal der også være plads til netop at pleje disse individer, Man ynder vist at sige, at det er yderpunkterne, der bestemmer gennemsnittet, ikke omvendt, så ved at prøve at indordne alle under et gængse ideal, så får du et falsk billede af, hvordan samfundet reelt ser (og bør se) ud. Uden individer, ingen udvikling – de kvantespring udviklingen har taget gennem tiden, også på det religiøse område, er oftest båret frem af enkeltpersoner, der fik lov og plads til at udvikle sig, eller rettere ikke blev holdt tilbage, selv om deres potentiale langt lå uden for grænserne for, hvad samfundet kunne kapere.
Idealistisk set er du også nødt til at have forskellige samfundsniveauer, for uden disse niveauer vil der ikke være noget at stræbe efter, og derved ikke noget middel til personlig tilfredsstillelse. Mennesket er jo den eneste race på jorden, der altid vil søge nye udfordringer, nye niveauer, nye græsgange og nye drømme. Så at forhindre den søgen ved at holde alle på samme niveau, vil slet ikke skabe den fred, du higer efter, men kun skabe utilfredshed i det lange løb. Om så alle gik i samme skole, havde samme indtægt og samme levevilkår, så ville der altid være en tendens til at søge hen i grupper og prøve at skille sig ud fra resten. Menneskeracen er ikke som myrer i stand til at sætte sig ud over personlig identitet og arbejde udelukkende for ”tuens” velbefindende og overlevelse. Det er vi alt for egoistiske til.
Så alene ud fra de begreber er én skole for alle ren utopi. Dertil kommer så de værdier, som du siger ikke er tidssvarende i privatskolerne. Hvorfor er de ikke det? Er der noget falsk eller forældet billede i grundværdier som disciplin, almindelig respekt for sine omgivelser og læreinstitutionerne og almen god opførsel? Værdier som jeg absolut ikke mener, der eksisterer meget af i folkeskolen. Hvordan kan disse værdier på nogen måde hindre integration af fremmede kulturer? Er det ikke netop disse værdier, der skulle til for at FREMME integrationen? Hvordan kan begejstrede lærere, der netop formår at beholde og pleje den gejst, fordi de har de rette ressourcer både i form af tid, materialer og sidst, men ikke mindst, lærdomsmodtagelige elever, være af det dårlige?
Jeg har – no surprise *S* - mit barn i privatskole af alle de ovennævnte årsager, og så tillige fordi jeg fra start ønskede et miljø for mit barn, der ikke er præget af mobning, (spare)knive, samt et uroligt og underlødigt undervisningsniveau, som sætter farten efter gennemsnittet (og herved taber BÅDE de dårlige og de gode undervejs).
Jeg har selv gået i folkeskole, og lige siden 10. klasse har jeg ikke været det mindste i tvivl om, at når jeg fik barn, skulle hun have alle de chancer, der var til stede, om det så betød at betale for en undervisning, jeg ellers via skatten faktisk er berettiget til ganske ”gratis” (og jeg hører absolut ikke til de rige).
Religionen, ja den ser jeg stort på som bekendt, så det er ikke pga. nogen hykleriske religiøse motiver, at jeg valgte, som jeg gjorde. Faktisk mener jeg at meget kunne være vundet, hvis religion blev særskilt fra skolen. Det ville netop fjerne en del af den forskel, som du taler om. Men det er også utopi, så længe stat og kirke ikke er adskilt, og vi siges at vokse op i et kristent samfund.
Jeg er heller ikke et eneste øjeblik i tvivl om, at de normer, hun lærer på den skole, er langt mere korrekte og samfundsidealistiske (og derfor netop tidssvarende for ikke at sige endda nødvendige) end de normer, der tilsyneladende opstår i folkeskolerne og herefter voldsomt præger vor samfundsstruktur.
Hun lærer fint om vort samfund, men ud fra parolen, at sådan her ser det ikke altid ud, men det BURDE det og kunne det, hvis alle opførte sig ordentligt, hvilket vel også er et prisværdigt ideal at arbejde ud fra? Mange bække små.....!
Jeg tror ikke på, at vi ved at ignorere modsætninger også kommer dem til livs. Tværtimod bør vi netop sætte fokus på de modsætninger og prøve at finde frem til, hvorfor det dog er blevet så modsætningsfyldt? Hvor er der fejlet henne, siden man efterhånden er nødt til at sende børn i privatskole for at få de rette forhold, og hvordan kan det gøres godt igen? En af grundene til nedgangen i folkeskolen er klart de manglende ressourcer, så med holdningen at man skal spare på skolerne, hvordan kan vi så nogensinde rette op på det?
Jeg tror egentlig, vi to vil det samme, nemlig have et samfund, der kan eksistere uden de store modsætninger og problemer, men hvor der stadig er plads til individet og udvikling på godt og ondt. Dog tror jeg også, sådan som jeg opfatter dine ord, at vi har et stort skel i mellem os, for selv om vi reelt begge vil have et mere lige niveau mht. skolerne, så virker det til, at du vil arbejde videre ud fra det niveau, folkeskolerne lægger for døren, mens jeg altså må beklage at sige, at det niveau er alt for lavt og uhensigtsmæssigt og lidt af en falliterklæring i mine øjne.
Folkeskolerne fremmer ikke integrationen, snarere tværtimod vil jeg sige. For du oplever altså ikke den ufred i privatskolerne, hvor der vel at mærke også findes elever af anden etnisk oprindelse end dansk, mens den virker til at stortrives og udvikles med stigende hast i folkeskolerne. Det er ikke privatskolerne, som jeg ser det, der skaber det skel, du taler om; de synliggør bare nogle symptomer på en sygdom, der skulle have været under behandling for længe siden.
Følger vi folkeskolerne, så stræber vi ikke efter forbedring, men klarer os lige til dagen og vejen. Jeg har simpelthen så svært ved at se, at det udelukkende er at betragte som snobberi, når man stræber efter noget højere og bedre?
En ens skole for alle er ikke et udtryk for demokrati i mine øjne, det er undertrykkelse, eller som et klogt hoved engang har sagt:
”Demokrati er tre ulve og et får, der stemmer om hvad de skal have til frokost.”
Jeg ser folkeskolerne, og det som de afstedkommer af dårligdomme, som ulvene, og privatskolerne som fåret, mens du ser det omvendt. Og jeg vil til enhver tid kæmpe for at holde fåret i live, for ellers kaster ”ulvene” sig først over os.
For balancens skyld, Claes, så ved jeg også godt, at dette er meget hårdt skåret op, for der findes folkeskoler, der er ganske udmærkede, og privatskoler, der totalt har misforstået begrebet undervisning. Men sådan er det jo med alt, intet er kun sort og hvidt, selv om det ville gøre det meget nemmere. ;O)
Til sidst vil jeg bare sige, at jeg synes, det er godt, du har taget emnet op til debat, om end vi ser noget modsat på tingene, os to. ;O) Håber du fik tygget dig i gennem mit svar, for her overgik jeg vist mig selv denne gang, hvad angår lange indlæg. ;O)
Hav en god aften.
Mvh. Deci
tilføjet af

Jeg tager en slapper i aften,

Jeg tager en slapper i aften, og skal nok svare dig, men skal læse dit gode indlæg igennem ordentligt enden jeg svare dig, og jeg udmærket følge mange af de begyndelser der er for privat skolen.
Jeg slapper lige af fra tasterne i aften.
Mvh.
tilføjet af

Ingen hast...

Vi kan jo heller ikke "sidde" på debatten hele tiden. ;O) Og det gode ved denne form for debat er vel også, at den ikke behøver at være tidsbegrænset, for at forblive aktuel.
Hav en god "fridag"...kun være jeg skulle prøve det samme. ;O)
Mvh. Deci
tilføjet af

Jeg har stor sympati

Hej Decibell,
Først tak for dit lange svar, som jeg opfatter meget positiv, at du gider og side og skrive så langt et indlæg. Jeg har stor sympati for dine begryndelser, og finder også mange af ideerne bag vores liberale holdning på dette område er positive.
Jeg skriver også indlæget lidt for veje morgen luften, jeg selv boet med en kvinde, som havde sine børn til gå på en privat skole, jeg kan huske jeg diskuterede dette emne med hende, ud fra jeg så det, som et problem at de fleste veluddannet sendte deres børn på privat skole. Det var i Kbh, jeg snakker om, de så ikke var der til at påvirke folkeskolen i en positiv retning.(Hvis du spørger hendes børn i dag, vil de nok ikke havde byttet med folkeskolen)
Jeg ved ikke hvor privatskolen tanken kommer fra, men mener at have læst et, at det var det Mosaiske trosamfund der bygge de føste friskoler for ca 200 år siden i Kbh, sener kommer Grundtvig og Christan Kold og Det Indre Mission samfund, og var jo begrundet i en idologi. Jeg udmærket bekendt med mange der sener deres børn på privat skole i dag har helt andre årsager.
Jeg ser det så lidt af problem hvis alt for mange forældre begynder, at sende deres børn på privat skole, og alle kan kritisere den uden nogen saglig baggrund, og mit håb er jo bare den skole skulle kunne medvirke til at lære unge om vores samfund,
Og fik lært noget de kunne bruge sener i livet.
Angående hvordan ener bliver skabt og i hvilken miljøer tror jeg ikke det så enkelt igen, det tror jeg ikke der er en opskrift på. Undervisningsministren Ulla Tørnes bestilte en report om hvor i landet man havde den højeste karakter, og det var på et Kristen gymnasium i Ringkøbing og Det fri gymnasium i København to vidt forskellige miljøer.
Jeg var ikke udsat for en ensretning i folkeskolen, de elever der oplevet dette er på grund af læren ikke har forstået de ideer vores skolereform bygger på. Tvært imod havde vi mange debatter om politiske emner, som jeg undre mig noget over andre ikke havde haft på andre folkeskoler.
Angående om vi mennesker egoistiske er nok ikke spørgsmål som vi får løst, da man kan komme med mange begrundelser både for og imod, og jeg giver dig ret, men hvis den egoisme kan vendes til der kommer noget godt ud af at være social, så er det ikke så dårligt igen.
Som når du spiller fodbold, og finder ud af det fordel at spille din medspiller eller du holder tilbage i bilen for en ældre dame, det tror jeg du gør.
Jeg håber jeg kom lidt rundt i alle de spørgsmål, og de tanker du har gjort dig over mit indlæg.
Men jeg tror vi forsat vil have friskoler de næste 20 år, da jeg kommer mere i tvivl om det rigtige i mit indlæg, da der er mange gode akomentere for.
Selvom jeg stadigt har mine betænkligheder, men som der flere veje til Rom er flere måder at løse problemer på.
Det godt være jeg svare dig igen, da læser dit indlæg engang mere, og der kan være noget, jeg ikke er kommet omkring, som jeg godt vil svare dig på.
Mvh
tilføjet af

Hvor skulle københavns skoleborgmester så sende sine børn?

hvor skulle københavns skoleborgmester så sende sine børn?
Enhedslistens skoleborgmester Per Bregengaard har jo selv sine børn på privatskole.
mon der er for mange "tosprogede" på hans lokale skole?
tilføjet af

Godt spørgsmål,

Det netop det helt stor problem, dem der råber op om integration, sender selv deres børn på privat skole, fordi det gør deres omgangskreds.
Men nu har luften mine tanker omkring min skeptis mod privat skoler, og fået mange svar tilbage fra borger der tilkendegiver, at de ikke foretrækker kun en folkeskole til skolebørnene. Det må jeg tage til efterretning, og erkende der ikke opbakning til midt forslag.
Mvh
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.