3tilføjet af

Jesu fødsel - Hvordan Josef reagerede

Da Josef fandt ud at hans kommende hustru var gravid, besluttede han at bryde forlovelsen. Han vidste at barnet ikke kunne være hans, for han og hans forlovede havde aldrig haft et seksuelt forhold. Man kan forestille sig hvor svært det må have været for Josef at godtage Marias forklaring på hvordan hun var blevet gravid. Evangelieberetningen lyder: "Jehovas engel [viste] sig for ham i en drøm og sagde: 'Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria, din hustru, til dig, for det der er avlet i hende skyldes hellig ånd. Hun vil føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han vil frelse sit folk fra dets synder.'" (Mattæus 1:20-21)
Bibelen nævner ikke om Josef helt forstod hvordan barnet ville "frelse sit folk fra dets synder". Men det han fik fortalt, var tilstrækkelig til at overbevise ham om den gravide Marias uskyld. Josef gjorde som engelen sagde, og førte Maria til sig, en handling der svarer til et bryllup.
Andre oplysninger i Bibelen hjælper os til at forstå hvad engelens ord betød. På et tidligt tidspunkt i menneskehedens historie stillede en oprørsk engel spørgsmålstegn ved Jehovas måde at udøve sit suveræne herredømme på. I De Hebraiske Skrifter vises det at denne oprørske engel blandt andet hævdede at Guds måde at styre på var uretfærdig, og at intet menneske ville forblive trofast mod Jehova under prøve. (1 Mosebog 3:2-5; Job 1:6-12) Adam, for eksempel, forblev ikke trofast mod Gud. Som følge af hans synd arvede alle mennesker synd, og resultatet af denne synd er død. (Romerne 5:12; 6:23) Jesus blev imidlertid født som et syndfrit menneske, for han blev ikke undfanget ved en jordisk far, og var derfor ikke besmittet af Adams synd. Ved villigt at give sit fuldkomne menneskeliv som en løsesum der svarede nøjagtig til det Adam havde mistet, kunne Jesus udfri mennesker fra deres synd og give dem mulighed for at opnå evigt liv. (1 Timoteus 2:3-6; Titus 3:6-7; 1 Johannes 2:25)
Under sin jordiske tjeneste gav Jesus en forsmag på hvad det ville indebære at syndens virkninger blev fjernet. Han helbredte mennesker for enhver form for sygdom og opvakte endog døde. (Mattæus 4:23; Johannes 11:1-44) Disse mirakler viste i mindre målestok hvad han vil gøre i fremtiden. Jesus sagde selv: "Den time kommer hvor alle de der er i mindegravene skal høre [min] røst og komme ud." (Johannes 5:28-29)
Dette løfte om en fremtidig opstandelse gør det klart hvorfor Jesu fødsel - og i endnu højere grad hans død - har så stor betydning for os. Gud sendte sin søn til verden "for at verden skal frelses gennem ham," står der i Johannes 3:17. Denne fantastiske nyhed har forbindelse til det budskab som hyrderne hørte mens de holdt vagt over deres hjord om natten dengang Jesus blev født.
Hav en god dag!
tilføjet af

Jamen hvornår ..........?

.
.........og HVOR blev Jesus født,
Hvem, beordrede Barnemordene ..? Herodes den Store eller Herodes Antipas
Hvor flygtede Joseph og hans familie hen - Hvornår og under hvilken romersk Vasal..?

M.v.h.
jalmar
tilføjet af

den gik ikke i dag.

Jomfrufødsel- nej den gik ikke i dag. Det lille barn, der lige er lagt på en trappe- er det også
sådan en fødsel? hvorfor ikke? Ingen ved jo noget om det.En engel- en drøm og hokus pokus, så laver vi en god historie. Vi lever i 2006 og ikke i år 0. Folk vil bedrages og jo mere religiøst jo bedre- for nogle.Hvad med jesus brødre, der blev født senere- hvad blev der af dem? Piger blev ikke regnet for noget,så de er ikke omtalt.
tilføjet af

Det var kun Jesus, Guds himmelske søn,

der blev overført fra himmelen og født ind i menneskeslægten for at udfri os fra synd og død og betale med sit eget fuldkomne liv for det fuldkomneliv som Adam forspildte. Han skulle betale "en tilsvarende løsesum" for at genløse menneskeheden. (1 Timoteus 2:5-6) Hvis Jesus havde været en efterkommer af Adam, ville han være ufuldkommen lige som alle os andre. Derfor måtte det ske på denne særlige måde. Jesu halvbrødre og søstre blev undfanget på normal vis.
________________________
"For der er én Gud og én mellemmand imellem Gud og mennesker, et menneske, Kristus Jesus, der gav sig selv som en tilsvarende løsesum for alle — hvad der skal vidnes om i de dertil fastsatte tider." (1 Tim. 2:5-6)
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.