12tilføjet af

Har skattestoppet hjulpet dig?

Vi hører det dagligt. Skattestoppet har virket, der er kommet gang i forbruget, flere penge mellem fingrene.
Men er det sandt. Er det ikke bare et udtryk for, at flexlånene og de afdragsfrie lån har taget over, og derved tager æren for skattestoppen ???
Når jeg siger skattestop, siger jeg automatisk også øgede brugerbetalinger på - især - offentlige transportmidler og institutionspladser til børn.
Kunne vi ikke få en dialog/debat om, hvordan den enkelte SOL debattør oplever "skattestoppet" på egen krop?
Kan en enlig mor med to børn, på nedsat jobtid, virkelig mærke skattestoppet, når modregnes transport- og institutionsprisernes himmelflugt.
Lad høre, derude...
tilføjet af

Det er vist kun de velbjergede

der kan mærke skattestoppet, jeg er fattig, og har intet mærket til det.
Et skattestop, og øget brugerbetaling rammer altid de lavtlønnede.
tilføjet af

Svært at gennemskue..

..om det har hjulpet. Jeg har hverken fået det værre eller bedre, såvidt jeg kan bedømme.
tilføjet af

Huspriserne

stiger når folk får flere penge mellem hænderne og herved også huslejen. Folk, der ikke har råd til et hus kommer derfor til at betale ekstra. Folk, der har råd til egen bolig, skal godt nok betale mere, men da det er en form for opsparing, mister de ikke noget.
M.a.o skattestoppet rammer de dårligeste stillede.
tilføjet af

NEJ

For min farmilie , har det ikke hjulpet en pind.
Med venlig hilsen
Hamselv
( Bjarne )
ps. Lad os få skiftet den regering hurtigst mulig
tilføjet af

sammenblanding.

Du blander æbler og appelsiner sammen.
Skattestoppet har intet at gøre med stigninger på institutionspladserne og samenkædningen mellem disse to er særdeles tvivlsomt idet det må antages svært sandsynligt at en kommune ville have held med at hæve skatterne tilsvarende for at dække deres (tænkte)øgede udgifter til børnepasning eksempelvis.
Der er mange kommuner der bruger skattestoppet som en kærkommen undskyldning til at spille sorteper videre til skattestoppet. Det er jo efterhånden skattestoppens skyld at kommunerne ikke er i stand til at få pengene til at slå til, på trods af kommunalpolitikerenes dårlig forvaltning af deres egne skattekroner. Der er mange eksempler på kommunalt præstige projekter der koster mange penge som bedre kunne være brugt på mere hjemmehjælp. Der er jo ledige nok at tage af, siges det.
Flexlånene & de afdragsfrie lånene har hovedparten af skylden på husprisstigningerne. Vil man hjælpe folk få et hus, fjernede man disse lån-typer der jo er kendetegner ved ØGET låntagning og ØGET sårbarhed for makro-økonomiske udsving, dels gennem øgede rente-sårbarhed, dels gennem forhøjede huspriser som medfører hovedstolene på lånene øges og dels gennem ingen reel nedskrivning af det beløb man skylder.
Skattestoppet har ikke "hjulpet" mig personligt. Jeg har fået lidt flere penge mellem hænderne, men jeg bilder mig selv ind at mit forbrug ikke er steget tilsvarende. Jeg sparer altså forskellen op, må konklusionen så være.
MEN Skattestoppets effekt skal ikke måles på individet, men på landsplan fordi et lille øget forbrug blandt mange ville medføre et fald i arbejdsløsheden. Der er der ikke noget som indikerer at den er en fiasko eller en success.
tilføjet af

Nu må i holde op!

Skattetstoppet har klart hjulpet, nemlig at hæve veksten. Det fremgår tydligt af fx Danske banks halvårlige udrengninger af BNP med mere. Her fremgår det tydligt at væksten er steget betydligt og vi derved er inde i en højkonjoktur igen.
tilføjet af

nej!

heller ikke her, er enlig med 2 børn og der er ikke så meget som en flad 25 øre mere i kassen - rådne regering
tilføjet af

højkunjuktur hahahaha

hvor har du mødt den? Henne i Brugsen?
tilføjet af

Lad os så få en ny regering

Lad os så komme af med den ascoiale regering, det kan vi saktens .tak
tilføjet af

Netop min pointe

Det er nemlig sådan, at det som politikerne kalder opsving, i forhold til at der p.t. forbruges flere penge, faktisk ikke skyldes skattelettelserne, men det faktum, at forbruget er skabt af flex- og afdragsfrie lån. Rent faktisk er der jo konstateret 50.000 flere arbejdsløse i denne regerings tid ved roret. Og hvad angår de lånte penge, skal disse jo betales tilbage. Til den tid, bliver der slet ikke råd til noget som helst.
Og så er det jo vi ved af erfaring, at brugerbetaling er noget der er kommet for at blive.
velbekomme.
tilføjet af

Ledigheden skal betales via skatten

Ja, og de 50.000 flere ledige, skal have dagpenge eller bistandshjælp. Men da vi ikke regnede med at nogen ville blive ledige, men tværtimod, må vi nu konstatere, at vi skal bruge penge til understøttelse af ledige. Disse penge kan kun komme ved at sætte priserne på kollektiv transport yderligere op.
tilføjet af

Jeg gentager

Jeg forlader mig ikke på en eller anden tilfældig privat bank's halv-årlige økonomiske prognoser og tilfældig statistik men vil gerne se tal der beviser (eller afviser) skattestoppets gavnlige makro-økonomiske effekter.
Jeg gentager, at skattestoppets effekt på den økonomiske vækst herhjemme er ikke dokumenteret.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.