2tilføjet af

Forskellen på JAVA og javascript?

Hej.
Hvad er forskellen på JAVA og javascript?
Jeg forstår det ikke!
Hilsen Ulrik
tilføjet af

JavaScript er ikke Java

JavaScript og Java er to forskellige ting, som ikke har noget som helst med hinanden at gøre.
Java er et objektorienteret programmeringssprog, som skal kompileres, før det kan afvikles. Java er udviklet af Sun Microsystems, og det bruges til at lave programmer. Nogle af dem (de såkaldte Appletter) kan indsættes på hjemmesider. Eksempler på Apletter kan være ure med visere eller kryds-og-tværs-opgaver.
JavaScript, er som navnet antyder, et scriptsprog. Det blev udviklet af Netscape og hed oprindeligt LiveScript. Koden integreres direkte i HTML-koden. Den skal ikke kompileres og kan ikke fungere alene. JavaScript bruges b.la. til at lave effeter på en hjemmeside, som f.eks. at et billede skifter udseende, når man fører musen over det. Det kan også bruges på sider med frames, hvis man vil skifte indholdet i flere frames, når der klikkes på et link i en frame.
Koden i Java og JavaScript kan godt minde lidt om hinanden. I begge sprog skal benyttes krøllede parenteser - { og } - , diverse løkker og if-else-statements.
tilføjet af

Java kontra Javascript

Java og javascript sprogene er enslignende sprog. Java kan dog mere end java.
Javascript fortolkes instruktion for instruktion hver gang scriptet køres, det er hermed langsommere end Java, der oversættes før kørslen til et mere maskinnært sprog(virtual machine), der er hurtigere at køre.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.