11tilføjet af

5.264 nye statsborgere?

Efter Venstres og de konservatives sejr ved valget troede jeg, at tingene ville ændre sig, og det gjorde de for så vidt også. For en tid. Efter krav fra Dansk Folkeparti blev der strammet op på tilstrømningen, og der blev indført en danskprøve, som senere viste sig ikke at være ret meget værd. Dansk Folkepartis Søren Krarup forlangte strengere danskprøver, men blev afvist af regeringen. Jeg fortsatte dog med at håbe, for det kunne da ikke være rigtigt, at regeringen ville gentage tidligere tiders fejltagelser.
Men håbet svandt helt ind, da jeg 12/11 så transmissionen fra førstebehandlingen af L58, som omhandlede 5.264 menneskers ansøgning om statsborgerskab. 5.264 personer, hvoraf de 2.177 var mennesker under 18 år. Kun Dansk Folkepartis Søren Krarup og Jesper Langballe talte tappert imod denne massetildeling, men lige lidt hjalp det. Bertel Haarder ville ikke rokke sig. Selvfølgelig.
De færreste herinde tør modsige Dansk Folkeparti, når vi hævder, at det er nødvendigt at lægge kursen skrapt om og at beskytte Danmark mod indvandringen. Regeringsskiftet for 3 år siden var en konsekvens af erkendelsen. Også de partier, der stod bag indvandringspolitikken, slutter nu op bag stramningerne. I al ubeskedenhed: Vi havde ret i vores advarsel. Og regeringen har siden foråret 2002 sammen med os søgt at afværge eller i hvert fald begrænse katastrofen - undtagen på ét område. I spørgsmålet om indfødsret synes regeringen i skikkelse af sin integrationsminister at handle ligesom de franske royalister efter 1815, der intet havde glemt og intet havde lært.
(…)
Jeg spørger, hvorfor integrationsministeren på dette ene område nægter at se situationen i øjnene. Han har en begrundelse, han vil have indfødsretten til at tjene integrationen. Integration, det er ministerens eneste interesse, men dansk indfødsret skal naturligvis ikke tjene integrationen. Det er integrationen, der skal bøje sig for indfødsretten. Dansk indfødsret er målet, dvs. forsvaret for danskernes førstefødselsret til Danmark, men ministeren gør målet til middel, og dermed bidrager han til den katastrofale udvikling, som vi i fællesskab har søgt at standse siden systemskiftet i november 2001.
tilføjet af

Førstefødselsret er racehygiejne !!!

Grundloven operer ikke med en førstefødselsret, som du skriver om.
Men det er jo nogle få, der vil lave om på.
Dansk Folkeparti: "Årtusindskiftet bliver en afgørende skæringsdato for Dansk Folkeparti. Fra og med denne dag vil vi ikke længere anerkende nye danske statsborgerskaber. Eller rettere: Efter denne dag vil vi tage forbehold for alle fremtidige indfødsretslove. Dansk Folkeparti forbeholder sig altså ret til senere ved en ny lov eventuelt at fratage en person sit danske statsborgerskab." (Annoncekampagne fra Dansk Folkeparti, 7.3.1999).
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Tysklands naziparti) : "De nationalsocialistiske medlemmer af den preussiske landdag forlanger i et andragende 'Foranstaltning imod indvandrede medlemmer af den semitiske race'. Alle jøder, der er indvandret i Preussen siden 1. august 1914, skal udvises som landets besværlige udlændinge." (Der Stürmer nr. 14/1925).
tilføjet af

du skulle være blevet i dit elskede naziland

Jeg er dansker
Jeg hader ikke danskere eller dansk kultur og religion
Jeg hader ikke at arbejde
Jeg hader ikke at betale moms
Jeg hader ikke at følge loven
Jeg klæder mig som samfundet finder det passende
Jeg bruger ikke vold eller våben
Jeg ønsker ikke 5000 nye jeg skal BETALE FOR
5000 der kan købe billig bil i sverige og hæve bistand i Danmark
og være i hjemlandet i månedsvis på ferie
(det farlige hjemland man er FLYGTET fra)
tilføjet af

GODT DELL

Tak for dette fine indlæg.
Det er det virkelige Danmark.
tilføjet af

5264 Nye borgere

Jamen så må Vi ønske Dem velkomne. Ikke sandt?.
tilføjet af

VELKOMMEN

Jamen så velkommen til alle nye danske statsborgere (skal vi antage at en af dem hedder Mary og kommer fra Australien?). Vi kan være stolte af at så mange mennesker har lyst til at bo i vores land og vil gøre den store indsats med sprog osv. som det kræves for at blive statsborger.
tilføjet af

Hurra Hurra....

til alle de nye dansker og vilkommen hertil;-) Det ønskede USA. nok også for alle vi eropæer der flygtede der til i krigstiden her;-) ;-) der er ingen forskel, vi er af kød og blod, og næstkærlighed...
tilføjet af

INVATION

MUSLIMSK INVATION
5000 stk om året ind i landet
200 ud af landet
DET GÅR GALT
tilføjet af

Bare rolig, lille ven

Den måde du skriver dit indlæg på giver et klart billede af hvem du er og hvad du står for.
Du er hverken racist eller nazist. Det er du alt for uintelligent til at være.
Du kan da desuden umuligt betale for nogen her i landet.
Du er sikkert arbejdsløs (sandsyndeligvis ufaglært). Så være glad for at der er nogle kloge hoveder(herunde nye dansker) her i landet der finansier din bistandshjælp/førtidspension.
Jeg ville have været meget bekymret, hvis de 5000 mennesker, der har fået indfødstret i DK er alle sammen lige som dig. Det ville have bragt DK på randen af fallit, hvis typisk danmark tænkte/agtede ligesom dig og dine partifælder, bestående af en flok små/store kriminale, arbejdsløse, rapkæftede bistandsmodtager, etc.
Så slap nu lige af dit lille hjælpeløse, desparate medmenneske.
tilføjet af

racistiske muslimer og idioter

Får du penge for at være idiot eller er det frivilligt arbejde?
Da national socialisterne ville fratage jøder deres statsborgerskab var det fordi de var jøder. (ikke fordi de havde gjort noget forkert).
Hvis Dansk Folkeparti vil fratage folk deres statsborgerskab er det fordi de ikke opfører sig ordentlig (læs: er dybt kriminelle eller opfordrer til religionskrig).
Hvis jeg kan bevise, at de fleste (hvis ikke alle) muslimske lande er villige til at fratage tilflyttere deres statsborgerskab i deres lande af samme grunde, er du så til gengæld villig til her at erklære alle disse muslimske lande for racistiske?
Og hvis flertallet af borgerne i disse lande bifalder fratagelse af statsborgerskab, er du så villig til at kalde alle disse muslimer racister?
Hvis ikke så er du en forbandet hykler!!!
PS:hvis det er frivilligt arbejde du udfører, så tror jeg du kan få et vellønnet job på det racistiske (læs: amerikaner hadende) dagblad Information.
tilføjet af

Muslimsk lov i Danmark

Hvis muslimerne fortsætter med at øge deres antal i samme tempo som nu, vil der allerede om 50 år være flere muslimer end ikke-muslimer i Danmark!
Det er nu alle i politiske korrekte ignoranter skal påstå at jeg maler fanden på væggen.
Sørgeligt nok siger jeg blot sanheden. Enhver idiot, der har lært at regne med den lille tabel vil komme frem til det samme resultat.
Jeg har læst interview med tre mulimske imamer bosat i Danmark ( den eneste hvis navn jeg kan huske er Abdul Wahid Petersen) og alle tre siger at; "når muslimerne er i flertal i Danmark så vil Shariaen (den mulimske lov med stening, pisk, håndsafhugninng osv.) blive indført".
Læg venligst mærke til, at imamerne bruger udtrykket "når muslimerne er i flertal". De siger IKKE "hvis muslimerne en gang bliver flertal"!!!
Er de urealistiske?
Næppe!
Men - fat mod; når muslimerne har forvandlet vort land til et muslimsk paradis, kan vi jo altid flygte fra détte paradis. Ikke sandt?
At stoppe indvandringen er jo racistisk ikke også?
At de muslimske lande for længst HAR indført en indvandrelovgivning, som er strammere end den Dansk Folkeparti vil indføre i Danmark, gør naturligvis ikke muslimer til racister.
Der er jo som bekendt forskal på folk.
Spørg bare de radikale og resten af vanstrefløjen ;)
tilføjet af

Det er for lidt

Vi får flere og flere ældre, og vi føder alt for få børn selv. Det kan blive et alvorligt økonomisk problem for samfundet. Ældrebyrden bliver det kaldt lidt ucharmerende. Men vi har brug for flere unge og arbejdsduelige nye danskere.
Så de 5.264 nye danskere er mere end velkommen. Så mangler vi bare, at alle aktiveringskroner bliver brugt på at skabe rigtige jobs.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.