22tilføjet af

Spørgsmål til ftg og jirene:

Jehovas Vidner læser og forstår jo Bibelen.
I Jer. 52:29 berettes det, at der blev ført 832 jøder fra Jerusalem i fangenskab i Nebukadnezars 18 år. Og JV påstår, det var, det år Jerusalem blev ødelagt (607 f.v.t.).
Her regner man så med, at 70 års landflygtighed starter, men i det foregående vers (Jer. 52:28) siges, at allerede i Nebukadnezars 7. år røg der 3023 jøder i fangenskab.
Var alle disse 3000 så i fangenskab i 81 år❓
De blev jo taget til fange 11 år før de andre.
Og hvor i Bibelen står der, at landflygtigheden varede 70 år ?
tilføjet af

I vers 28

står der:
"Dette er tallet på de folk, som Nebukadnesar førte i eksil; i det syvende år 3023 judæere."
Hvorfor mener du at det er Nebukadnesars syvende år?
tilføjet af

Hvis

syvende år skulle det ellers være. ??? Næste vers taler jo direkte om Nebukadnezars 18. år.
Og næste vers igen om hans 23. år.
tilføjet af

Nå, men

måske det så er fordi at Nebukadnesar tog det kongelige hof og de mest fremtrænde mænd til fange i 617 f.v.t.
Læs 2 Kongebog 24:11-16.
Hvorfor kigger du ikke selv i selskabets cd?
tilføjet af

Ifølge "Jewish Encyclopedia" tog Nebuchadnezzar

´

... Hans rebelske lydkonge Jehoiachin og hans familie, sammen med
10.000 af jødernes fremmeste befolkning til fange omkring år AD 598
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=154&letter=N#0
Se de sidste 3 linier af "Slays Jehoiakim" ..

Jeg ved godt det der står i Bibelen, men ovenstående må vel have rod i et aller andet?

MAnge hilsner
jalmar
tilføjet af

Så de var i udlændighed hvor længe?

Så hvor længe var det kongelige hof og de fremtrædende mænd i udlændighed i Babylon?
tilføjet af

Prøv at læs Jewish Encyclopedia jirene ...

tilføjet af

Dette kan kun have interesse

for dem der vil udregne Bibelens profetier.
Spørg hellere hvornår Gorm den Gamle døde. Gorm den Gamle ligger begravet udi Jelling.
tilføjet af

Det gør jeg skam også

Jeg føler, at du gennem disse spørgsmål kan indse, at der er noget rivende galt et eller andet sted.
Du sagde jo selv i dit indlæg forleden, at du tænker selvstændigt. Så det er jeg nødt til at tro på, selv om jeg var meget i tvivl, da jeg læste dit ovenfor stillede spørgsmål. Jeremias siger ingen steder, at landflygtigheden skal vare mere end 70 år, så derfor kan det bestemt ikke vare 81 år. Det vil sige, at så
passer årstallet 607 fvt, (som datoen for Nebukadnezars 18. regeringsår) ikke, hvis man også skal regne med at 539 f.v.t. er tidspunktet for Babylons fald, men du kan selv prøve at indsætte året 587 fvt som tidspunktet for hans 18. år, så kommer der system i tingene. Ligeledes kan den 70-årige sørgetid i Zakarias 7:5 jo heller ikke forøges, da JHVH jo selv siger, at den varede de 70 år.
I Vagttårn-Selskabets ” Indsigt i den hellige skrift” bind II, side 66 kan vi læse følgende:
(Citat)
Fra 607 f.v.t. til hjemkomsten fra landflygtigheden. Længden af denne periode er angivet i Guds egen bestemmelse vedrørende Juda: „Hele dette land skal blive et øde sted, noget man forfærdes over, og disse nationer skal tjene Babylons konge i halvfjerds år.“ — Jer 25:8-11.
Bibelprofetien giver ikke mulighed for at placere de 70 år noget andet sted end mellem det tidspunkt da Juda var lagt øde, hvilket fulgte umiddelbart efter Jerusalems ødelæggelse, og tidspunktet for de landflygtige jøders tilbagevenden til deres hjemland som følge af Kyros’ dekret. (citat slut)
I dette ovennævnte citerede skriftsted siges der ”disse nationer skal tjene Babylons konge”. Der er jo tale om flere nationer end lige netop Juda, så skriftstedet kan absolut ikke blot relatere til jødernes landflygtighed. -- I Jer. 27:1-6 fortæller JHVH hvilke lande der er tale om, nemlig Edom, Moab, Ammon, Tyrus og Zidon og i vers 6 siger han oven i købet at han ”havde givet markens vilde dyr , så de kunne tjene Babylons konge”. Ville det sige at alle disse nationer tillige med Juda og dyrene var i fangenskab.?
Nej, den er dog for dum, men hvorfor slører VTS disse kendsgerninger og påstår, at Jer.25:8-11 kun taler om landflygtigheden. Hvorfor undlader VTS at medtage vers 12 i vurderingen af Jeremias´s profeti, fordi dette vers har da meget nær tilknytning til emnet:_ v.12: Og når de halvfjerds år er til ende, lyder Jehovas udsagn, kræver jeg Babylons konge og nationen der til regnskab for deres misgerning, ja, kaldæernes land, og jeg vil gøre det til ødemarker for stedse”. Så ¨de 70 år havde ikke noget at gøre med jøderne, men var alene den periode, JHVH havde givet Babylonierne til at tyranisere de omkringliggende mindre nationer. Der siges også i Jeremia 29:10, at det var 70 år ”for Babylon”.
Hvorfor slører VTS sandheden på denne lumpne måde ?
Vi ved, at Babylons konge blev krævet til regnskab i 539 f.v.t. og så skulle det vel ikke være så svært at regne ud hvornår de 70 år (som i hvert fald Jeremias snakker om) begyndte. Disse år kaldte Jeremias også for Babylons åg, hvilket man kan overbevise sig om ved at læse mere i Jeremias´s bog..
Jirene, du synes jeg kender en hel del til Jehovas Vidner, ja det har du bestemt ret i.
Jeg har været indenfor organisationen i 20 år, men for adskillige år siden fandt jeg ud af falsknerierne (ja, dem er der yderligere en hel del af), og så forlod jeg frivilligt dette lumske, skinhellige foretagende, men jeg kan selvfølgelig ikke hindre dig , sammen med VTS at lyve for alle de mennesker i fremover besøger og bl.a. fortælle dem (som Vagttårnet jo af og til gør) at Jerusalem blev ødelagt i 607 f.v.t. og andre falske følger af dette årstal. Eksempelvis 1914 som afslutning på ”Nationernes fastsatte tider”.
Som jeg vistnok har nævnt for dig, så er du en af de meget få her på SOL, som jeg følte var ærlig, hvilken egenskab, jeg betragter som den bedste af de menneskelige egenskaber. Bevar denne ærlighed fremover.
Du kan jo nok forstå, at jeg ikke er af allernyeste årgang, og jeg har en lang livserfaring med temmelig mange ubehagelige, følelsesmæssige oplevelser.
Jeg har aldrig været udstødt, så jeg taler stadigvæk tit med JVer..
Med venlig hilsen
Fakse
tilføjet af

Ærlighed

Da jeg læste mit eget indlæg igennem lagde jeg mærke til en sætning, der kunne misforstås. Jeg skrev at jirene er en af de få, der er ærlig. Jeg mente selvfølgelig ud af JVerne, for det kan jo ikke være ærlighed i et debatprogram at undlade at svare på de spørgsmål modparterne stiller, som man ser hovedparten af de JVer, man møder her, gør.
Det må absolut være en ærlig sag at indrømme, der er noget man ikke ved, for det er der naturligvis hos os allesammen. Jeg har blot bemærket at jirene gerne vil have sandheden frem. Hvis min uheldige bemærkning allerede har givet anledning til forhøjet blodtryk må I undskylde.
Venlig hilsen
Fakse
tilføjet af

Tja lidt af en diskussion - er det ærligt at sige Sandheden

´😃

... når man nu tror den er sand, selvom andre kan bevise den er usand, er
det så stadig uærligt at undlade at "sige" samme sandhed, der beviselig er usand?
JW/WTS-JV har jo op til flere af disse på lager, hvor nogle JV'ere vel føler sig bragt i
situationer, som de har svært ved at besvare, uden at vise at de faktisk godt selv ved
de er på gyngende grund rent bevismæssigt, og svaret samtidig kan bringe dem i miskredit

Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

Rykker lige for svar

Så hvor længe mener du kongehuset var i udlændighed? Hvor længe var Daniel i udlændighed?
tilføjet af

Bevisligt løgn viderebragt som sandhed..

Det er sådan jeg forstår dit indlæg. Og jeg kan bestemt godt forstå, hvad du mener. Men når andre, der kender sandheden, ser dette ske, må det være deres pligt at informere "Viderebringeren" om at der er noget galt. I dette specielle tilfælde er det en kæmpemæssig, inkvisitorisk organisation, der sætter løgnen i gang, og "Viderebringerne" (selvkomponeret ord) er jo stærkt indoktrineret.
Her mener jeg så, at vi, der er klar over usandhederne må prøve,måske på varierende måder at forklare de faktiske forhold.
Da det nu er bibelske emner, der behandles i dette forum kan det af og til virke temmelig kryptisk og i dette specielle tilfælde med tal, findes der nogle mennesker, for hvem tal er den rene rædsel, hvilket vanskeliggør problemerne endnu mere.
Jeg synes again forklarer det hele på en logisk måde, men jeg forsøgte så på en anden facon med håb om at sandheden fes ind.
tilføjet af

Til Fakse.

Jeg er ikke med nu, men jeg har også haft drøntravlt og har kun lige skimmet dit indlæg.
Det er muligt at jeg har misforstået noget, men mener du at 'landflygtighed' og at 'landet ligger øde' betyder det samme?
Jer. 25:11 "Og dette land skal blive til ørk og øde, og disse folkeslag skal trælle for Babels konge i halvfjerdsindstyve år.
Da israelitterne var i stand til at vende tilbage til Juda og Jerusalem i 537(539), endte 'den øde tilstand'.
At det er Jerusalem der er tale om forstår man, når man læser Daniel 9:2: "Jeg, Daniel, lagde i skrifterne mærke til det åremål, i hvilket Jerusalem efter JHVHs ord til Profeten Jeremias skulle ligge i grus, havfjerdsenstyve år."
Så der kun er tale om at det var Juda og Jerusalem (og templet)
lå øde i 70 år.
tilføjet af

Tjeneste for Babylon

Hej jirene.
Du spørger ”…..mener du at landflygtighed og at landet ligger øde betyder det samme”
Svar: Det er jo klart, at når folkene er i landflygtighed så ligger landet jo øde, men det er ikke hovedpointen i mine ideer.
Det som jeg synes er mere vigtigt at lægge mærke til, er at VTS giver udtryk for i citatet fra ”Indsigt”, at landflygtigheden er lig med ”tjenesten for Babylon”, som der siges i Jer.25:11. Det er da sandt, at da jøderne var i fangenskab kunne der jo gøres brug af deres kræfter. Men at det skulle være det der er tale om, kan ikke være rigtigt, for Jeremias fortæller jo tydeligt, at også de ”omkringliggende lande” , nemlig Moab, Edom, Ammon, Tyrus og Zidon skulle yde den samme tjeneste, og vi ved jo, at de ikke var i landflygtighed. I vers 12 siger Jeremias så, at når 70 år var gået med denne tjeneste, så ville JHVH gøre op med Babylon, og da vi også ved at han gjorde det i 539 f.v.t. må disse 70 år være begyndt i 609 f.v.t.
Det vil altså sige, at tjenesten for Babylon og de ”omliggende nationer” var Babylons overherredømme og tyraniseren af de små landestater, som JHVH selv siger han havde forordnet.
Bemærk lige: denne halvfjerdsårs periode er den eneste 70 års tidsperiode, Jeremias overhovedet nævner: ”Tjenesten for Babylon” (Se også jer. 29:10).
Må jeg høre om du er enig i denne fremstilling. (TÆNK SELV !)
Venlig hilsen
Fakse.
tilføjet af

Nu var det dette specifikke tilfælde ..

´

som du selv har påpeget, jeg er 100% sikker på, at jirene inderligt tror på at det er sandheden både for hende selv, som for resten af denne verdens befolkning - Og måske netop denne uforfalskede ærlighed jirene lægger for dagen, skal vi nok være glad for, at resten af samme Tro ikke gør, for så var den en hel del mere troværdig og spiselig - På trods af, at vi er en del der ved, at skoen trykker mere end gevaldigt der hvor der skulle være plads til netop sandheden.

mange hilsner
jalmar
tilføjet af

Nebukadnezzar er nu 13 år gammel jirene ......????

´
OG allerede en hærdet Hærfører:
måske det så er fordi at Nebukadnesar tog det kongelige hof og de mest fremtrænde mænd til fange i 617 f.v.t.
Læs 2 Kongebog 24:11-16.
... eftersom man ved at det er et faktum, at Nebukadnezzar er født AD630
Inden han tager dem Kongelige familie af Judahs rige til fange, har han allerde følgende slag som general på sin samvitighed som hærdet Hærfører i en alder af et sted mellem 8 og 10 år før han endelig vender blikket mod Judahs rige:

Han har her allerede slået Kong Necho v/karkamish, samt erobret en hel række små By-og Landstater,
før den nu 13 årige knægt endelig drager mod Lakisj og Azeka fæstningerne - Og fortsatte mod Jerusalem ??

Ikke forstået jirene - det går først op for mig nu hvad det var du skrev!

Mange hilsner
jalmar
tilføjet af

Til Fakse 2

Det her er hvad der står i Indsigt:
"Fra 607 f.v.t. til hjemkomsten fra landflygtigheden. Længden af denne periode er angivet i Guds egen bestemmelse vedrørende Juda: „Hele dette land skal blive et øde sted, noget man forfærdes over, og disse nationer skal tjene Babylons konge i halvfjerds år.“ — Jer 25:8-11.
Bibelprofetien giver ikke mulighed for at placere de 70 år noget andet sted end mellem det tidspunkt da Juda var lagt øde, hvilket fulgte umiddelbart efter Jerusalems ødelæggelse, og tidspunktet for de landflygtige jøders tilbagevenden til deres hjemland som følge af Kyros’ dekret. Der siges udtrykkeligt at de 70 år skulle være en periode hvori Judas land lå øde. Sådan forstod profeten Daniel profetien, for han siger: „I det første år af hans [Darius’] regeringstid lagde jeg, Daniel, i bøgerne mærke til tallet på de år Jerusalems øde tilstand skulle vare, ifølge Jehovas ord som var kommet til profeten Jeremias, nemlig halvfjerds år.“ (Da 9:2) Efter en beskrivelse af Nebukadnezars erobring af Jerusalem siges der i 2 Krønikebog 36:20, 21: „Derpå førte han dem der var levnet af sværdet i landflygtighed til Babylon, så de blev tjenere for ham og hans sønner indtil Persiens kongerige kom til magten; det skete for at opfylde Jehovas ord ved Jeremias’ mund, indtil landet havde godtgjort sine sabbatter. Alle de dage det lå øde, holdt det sabbat, indtil åremålet, halvfjerds år, var fuldt.“
Den endelige belejring af Jerusalem begyndte i Zedekias’ 9. år (609 f.v.t.), og byen faldt i hans 11. år (607 f.v.t.), svarende til det 19. år af Nebukadnezars egentlige regeringstid (regnet fra hans tiltrædelsesår 625 f.v.t.). (2Kg 25:1-8) I den femte måned i dette år (måneden ab, som svarer til juli-august) blev byen stukket i brand, murene revet ned og hovedparten af befolkningen ført i landflygtighed. Dog fik „nogle af de ringestillede i landet“ lov til at blive tilbage, og de blev der indtil snigmordet på Gedalja, som Nebukadnezar havde sat over dem, hvorpå de flygtede til Ægypten og efterlod Juda fuldstændig øde. (2Kg 25:9-12, 22-26) Dette skete i den syvende måned, etanim (eller tisjri, som svarer til september-oktober). De 70 års øde tilstand må derfor være begyndt omkring den 1. oktober 607 f.v.t. og endt i 537 f.v.t. Før den syvende måned i dette år var de første udfriede jøder tilbage i Juda, hvilket var nøjagtig 70 år efter at landet var lagt fuldstændig øde. — 2Kr 36:21-23; Ezr 3:1.
Har du læst det hele, Fakse?
Du skriver:
Det som jeg synes er mere vigtigt at lægge mærke til, er at VTS giver udtryk for i citatet fra ”Indsigt”, at landflygtigheden er lig med ”tjenesten for Babylon”, som der siges i Jer.25:11. Det er da sandt, at da jøderne var i fangenskab kunne der jo gøres brug af deres kræfter. Men at det skulle være det der er tale om, kan ikke være rigtigt, for Jeremias fortæller jo tydeligt, at også de ”omkringliggende lande” , nemlig Moab, Edom, Ammon, Tyrus og Zidon skulle yde den samme tjeneste, og vi ved jo, at de ikke var i landflygtighed. I vers 12 siger Jeremias så, at når 70 år var gået med denne tjeneste, så ville JHVH gøre op med Babylon, og da vi også ved at han gjorde det i 539 f.v.t. må disse 70 år være begyndt i 609 f.v.t.
Svar:
Det som jeg mener er budskabet i Jeremias og andre profeters forkyndelse er at 'landet skulle ligge øde i 70 BOGSTAVELIGE år'. En ØDEMARK (Jer 9:11, 32:43).
Du mener at 'landflygtighed og 'tjenesten for Babylon' er identiske med forståelsen af at landet bogstaveligt skulle ligge øde i 70 år.
Hvorfor mener du det?
For nogle vedkommende varede landflygtigheden i mere end 80 år.
Tjente eksempelvis Tyrus Babylon i 70 år?
Det ser du også i Indsigt:
"Ikke længe efter Jerusalems fald gjorde Tyrus oprør mod Babylon, og babylonierne kom og belejrede byen, sådan som det var forudsagt. Tyrus mente at den var uindtagelig, og gjorde modstand. I løbet af belejringen blev de babyloniske soldaters hoveder ’slidt skaldede’ på grund af hjelmenes tryk, og deres skuldre blev ’slidt nøgne’ når soldaterne bar materialerne der skulle bruges til belejringsværkerne. (Ezekiel 29:18) For Nebukadnezar var der store omkostninger forbundet med belejringen. Byen på fastlandet blev ødelagt, men han fik intet bytte. Størstedelen af kostbarhederne fra Tyrus var blevet overført til en lille ø der lå cirka en kilometer fra kysten. Da kaldæernes konge ingen flåde havde, kunne han ikke erobre øen. Efter 13 års forløb kapitulerede Tyrus, men den overlevede og ville komme til at erfare opfyldelsen af flere profetier."
"Gennem profeten Jeremias nævner Jehova Tyrus blandt de nationer der skal drikke Jehovas forbitrelses vin. Han siger: „Disse nationer skal tjene Babylons konge i halvfjerds år.“ (Jeremias 25:8-17, 22, 27) Øbyen Tyrus var dog ikke underlagt Babylon i fulde 70 år, for det babyloniske rige gik til grunde i 539 f.v.t."
Hvad var det for et budskab Jeremias forkyndte igennem hele sin profetgerning?
Det var JHVHs fordømmelse af Juda rige - at landet blev dømt til at skulle ligge øde i 70 år.
Det var den profeti som blev opfyldt ved Jerusalems ødelæggelse i år 607 f.v.t og frem til år 537 f.v.t. da jøderne vendte hjem til Juda land.
tilføjet af

Nej, du tager fuldstændig fejl.

Jeg mener netop ikke, at "landflygtigheden og "tjenesten for Babylon" er identiske, men det fremgår jo tydeligt, at det mener VTS, og det forsøger jeg jo at fortælle, at det er smaskhamrende forkert. Men desværre har jeg ikke tid at uddybe tingene nu. Jeg har haft JV-gæster hele formiddagen og i eftermiddag har jeg en aftale, som nok varer resten af dagen, men jeg skal nok komme tilbage i morgen.
Venlig hilsen
Fakse.
tilføjet af

Imorgen, kan du så ikke

omskrive dine indlæg i børnesprog, for jeg fatter simpelthen ikke hvad du mener.
Eller tale med de andre J.V.er om det, for jeg er åbenbart for 'tung at danse med' p.t.
Men jeg vil gerne debattere videre om emnet, hvis jeg bare forstår hvor du vil hen.
Det gør heller ikke tingene bedre at vi begge har meget 'om ørerne' i disse dage.
Men ellers må vi vente indtil vi får bedre tid, for jeg vil meget gerne forstå 'alt'.
tilføjet af

Børnesprog.

Hej jirene.
Jeg skønner, at du ikke forstår noget af det som again eller jeg selv har skrevet, og det er bestemt rigtig modigt og ærligt at turde indrømme det. Men selvfølgelig er du ikke dummere end andre, men hvis man aldrig har beskæftiget sig med disse tanker, må man jo tage det hele helt fra bunden.
Jeg tror disse ting skal forklares langsomt og i små etaper, og det er måske også det, du forstår ved børnesprog, men det er klart, at der skal ligesom være ro over det hele, og ikke en forceret spænding, som jeg føler, du i øjeblikket er angrebet af.
Derfor vil jeg gerne foreslå, at du og jeg tager det over e-mail, hvor man heller ikke distraheres af en masse forskellige kommentarer. Iøvrigt kan det jo blive til mange og lange indlæg, som jeg ikke har lyst til at lade gå igennem dette debatprogram
Imidlertid kræver det absolut tillid til hinanden samt gensidig diskretion. For mit vedkommende kan jeg kun sige, at jeg gerne vil tale med dig på den måde, og her vil der være mulighed for, at vi begge kan sige fra, når vi ikke har lyst mere.
Jeg har en hotmail-adresse, som du kan give mig besked på, hvis du har lyst til denne løsning. Min hotmail er: pj160@hotmail.com.
tilføjet af

Undskyld

at jeg blander mig. For en del år siden skrev en svensk Jehovaældste, en rigtig god "bog" om emnet. Jeg kan desværre ikke huske hvad den hedder, måske kan nogen af I andre huske det. For dem der tør læse den, er den at anbefale.
God læsning nn
tilføjet af

Bog om Hedningertiderne

Ja, du har ret n n., og det er en fremragende bog. Jeg har den selv på engelsk, men den findes vist også på svensk. Den er af Carl Olof Jonsson og hedder "The Gentile Times Reconsidered"
Med venlig hilsen
Fakse.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.