36tilføjet af

Nu er jeg kølet af!

Men jeg har godt nok været rasende. Jeg var til forældremøde i min søns klasse, 7 klasse. Med til mødet var også to tolke som skulle tolke for to mødre med forskellige nationaliteter. Det var så forstyrrende at jeg til sidste var ved at forlade mødet i raseri. To forskellige sprog bliv summet fra to forskellige borde i klassen, det kunne mit hoved bare ikke rumme.
Jeg er meget ked af at jeg følte vrede, for jeg er bestemt for, at man skal integrere, men jeg synes at det overskred min grænse som borger og forældre.
Synes du som forældre at det er ok at der er tolke med til forældremøde?
tilføjet af

Mine børn går

i privatskole. De skal ikke gå sammen med sådan nogle bavianer. -Dem er der ingen af på privatskolen. Vi har stor indflydelse på undervisningen og kan begrænse fantasifulde pædagogiske tiltag, sådan at der bliver lagt vægt på faglighed og ikke pjat og pjank.
Pjat og pjank er der masser af uden for skolen!
tilføjet af

Det er..

SÅ irritererde, så forstyrende men nødvendigt.
I min søns skole har vi også oplevet det samme. Der sidder de jo fornuftigt nok ved samme bord som tolken. Og det er jo ganske fint. Problemet er bare at det er generende og forstyrende så man mister tråden incl den lærer som nu taler. Det er ihvert fald det jeg har oplevet.
Jeg har nævnt det på en pæn måde, og de er godt selv klar over problemet - altså lærerne. Men hvad ellers kan man næsten gøre? Ved det sidste møde jeg havde på skolen mistede jeg en del af de informationer der skulle gives videre. Og det var jeg rent ud sagt skide sur over.
Jeg kan 100% følge dig i at du blev irriteret.
Qen.
tilføjet af

kun positivt

ja, det er da lækkert de kommer til forældremøderne, at de tager del i deres børn skolegang, og er ansvarlige forældre.
der er ingen som siger de ikke kan dansk, men måske er deres dansk kundskaber ikke så gode til at de kan følge med hvis der bliver snakket hurtigt.
jeg kan absolut kun se det som positivt at de deltager til forældre møder, det er for sin hvis også at integrere sig, at være en del af samfundet.
mh Jacob
tilføjet af

joh... eller?

Så skal du jo nok få nogle søde og forstående børn.
Eller hvad tror du selv?
Det er dog noget af det dummeste, jeg nogensinde har hørt.
Tror du selv at dine børn har bedre af at være "muret inde" på en privat skole? Hvis de ikke ser verden som det konglomerat den egentligt er, hvordan kan de så klare sig i den når de "bliver lukket ud"
Og man hører let, at du ikke kender til nogen af de undersøgelser, der viser hvilke læringsprocesser der fungerer bedst... For en forældre, det være sig en tømre, skopudser eller advokat, ved jo bedst hvordan deres egne børn skal undervises? Mine erfaringer viser klart det modsatte.
jeg har kun harme til overs for dig... Sæt dig ind i tingene inden du smadrer dine børn...
Og selvfølgelig skal de have en tolk til møderne, vi brokker os jo over hvis de ikke kommer.
Den meget forargede lærer
PS. Tænk dig om for dine børns skyld.
tilføjet af

øhhh ja, naturligvis skal der være tolke efter behov

har du problemer med koncentrationsevnen, så arbejd med det.
tilføjet af

Nej!

Nej, det er altså totalt misforstået, at der skal tolke med til forældremøderne. De bliver af betydeligt længere varighed, bliver relativt ukoncentrerede og virker dybt irriterende på mange af deltagerne.
Det kan altså ikke være noget urimeligt krav, at forældre til skolesøgende børn i Danmark gør sig den trods alt begrænsede indsats det er at lære dansk.
På mig virker det totalt urimeligt, at danske forældre i humanismens hellige navn skal acceptere, at nogle ikke gider lære dansk, for det er ret beset kernen i det her.
tilføjet af

Hvad ville du da foreslå?

1) At der skulle holdes flere forældremøder?
2) At de fremmedsproglige ikke fik det oversat og dermed sørge for, at de er ringere stillet end andre danskere?
3) At de fik det hele på skrift?
Når man kritiserer noget i samfundet, bør man tage konsekvenserne af de foreslåede ændringer med i kritikken. Ellers kan vi jo også sidde og kritisere over ting som f.eks: at vi har en lovgivning, fordi den irriterer os, når vi nu gerne vil gøre noget ulovligt.
tilføjet af

Fremgik det ikke klart?

... eller skal du have det tolket for forståelseshæmmede?
De må lære dansk.
Vi taler angiveligt om en gruppe, som næppe er ude på arbejdsmarkedet pga manglende sprogkundskaber. De har med andre ord rigelig med tid til at lære dansk, som erkendt er et vanskeligt tilgængelig sprog. Men har man boet så længe i Danmark, at man har skolesøgende børn, så har det vel næppe været mangel på tid - måske mere mangel på vilje, og skal vi lige bøje os for det?
tilføjet af

Hvorfor

mon de ikke lærer dansk? Jeg spekulerer på, om der i danmark overhovedet bliver givet nok ressourcer ud til at lære dem dansk. Hvis de ikke kan dansk, har de sikkert heller ikke et arbejde, og så går de på bistandshjælp, men hvorfor er de så ikke blevet sendt på et dansk-kursus? Og hvis de er det, hvorfor har de så ikke været der længe nok til at lære det? En måned er jo ikke nok.
Der må være et sted, hvor det halter i det offentlige system.
tilføjet af

Jeg tvivler på du er lærer, men lad nu det ligge

Hvis det er så forfærdeligt for de dansktalende forældre, så må forældremøderne jo holdes over to seancer - færdig.
De ikke dansktalende har vel også ret til at vide hvad der foregår i skolen, eller er det præcis der det højtbesungne "samarbejde" mellem skole og hjem ophører?
tilføjet af

Lad nu være ...

... med at problematisere selve indlæringen af dansk. Jeg kender ikke specielt meget til mulighederne og lovgivningen på området, og det er egentlig også ligegyldigt.
De fremmedsprog jeg selv har tilegnet mig, har jeg gjort ved at bevæge mig ud blandt befolkningen i de lande, jeg nu har været i. Når blot man viser en smule interesse for at lære et fremmed sprog, så er der normalt en hjælpsomhed ud over alle grænser, og du tror vel ikke, at vi danskere er anderledes på det punkt?
tilføjet af

lang tid i Danmark?

hvad har opholdstiden med skolesøgende børn at gøre? Forklar lige den sammenhæng. De kan måske ikke komme ind hvis de allerede har børnene? Sådan har jeg ikke forstået det.
Men nu er vi måske flere der er forståelseshæmmede ifølge dig.
Dårlig stil at skifte nick undervejs i tråden!
tilføjet af

Det er din ret ...

... at tvivle, og jeg kunne ikke drømme om at anfægte den. Dine andre holdninger har jeg svaret på andetsteds.
tilføjet af

Dit problem

Dunkis: Hvis ikke du forstår sammenhængen, som da ellers turde være ganske indlysende, så søg tolkebistand.
Jeg har i øvrigt ikke skiftet nick under debatten, så også der er der et eller andet, du ikke har forstået.
tilføjet af

Forstå kendsgerningerne:

1) I den tid, hvor flygtninge søger asyl, har de ikke krav på danskundervisning og med de forhold der er på de danske asylcentre, har flygtninge ikke de store ressourcer. Mange af dem ender med et nervesammenbrud og psykiske lidelser, fordi det at vente i flere år i en overfyldt bolig uden at få lov til engagere sig i samfundet samtidig med, at truslen om at blive afvist og evt. sendt tilbage til et land, hvor nogle har set familiemedlemmer blive likvideret, er en enorm belastning.
Samtidig er der dem, der allerede har mange traumer/psykiske problemer pga det, de har oplevet der, hvor de flygtede fra, og personer, der har det, har ikke altid nemt ved at klare andet end det allermest nødvendige.
2) Hvis de får asyl, kommer de som regel lige direkte på en social indkomst, da de oftest ikke har et arbejde lige med det samme. Hvis de i den tid ikke får lært dansk, er det vel det offentliges skyld, for det er vel deres opgave at sætte dem ind i det nye samfund. Hvis man ikke får en tilstrækkelig hjælp til både at forstå det nye samfund, men også at lære at tale sproget, kan det være ret vanskeligt at fungere på lige fod med andre i samfundet. Muligvis skyldes den manglende evne til at tale dansk, at personen har så mange traumer/psykiske problemer, at det er uoverskueligt for vedkommende at lære et nyt sprog, og hvad gør man så?
Jeg tror, at det er de færreste mennesker, der ikke VIL lære sproget i det land, de bor i. Det er jo menneskeligt uforståeligt, for det er blot at spænde ben for sig selv.
tilføjet af

:-) Godt spørgsmål!

............
tilføjet af

Så forestil dig dette her:

Du er lige kommet til landet og skal til forældremøde. Hvor lang tid, mon det tager at lære et sprog? Specielt hvis vi har med en person at gøre, som ikke kan formulere sig på andet end sit eget sprog, som ikke engang er et sprog, der tales internationalt som f.eks: engelsk, tysk og fransk.
tilføjet af

Kendsgerninger er nok et nøgleord her

Jeg er ikke i tvivl om, at du langt hen ad vejen har ret i dine betragtninger, selv om de formentlig omhandler en minoritet af flygtninge, og dermed kun i yderst begrænset omfang den gruppe, som var omtalt i det oprindelige indlæg.
Men de kendsgerninger du så er tvunget til at forholde dig til, er hvordan virkeligheden er i dagens Danmark.
Hvorfor tror du, at DF er blevet så stort?
Hvorfor tror du, at S igennem de seneste år har ændret så meget holdning til flygtninge/indvandrere?
Kunne det tænkes, at det faktisk skyldes den kendsgerning, at et ganske overvældende flertal af danskerne måske er kommet dertil, hvor tolerencen overfor de problemer, som indvandrere/flygtninge genererer er tæt på nulpunktet eller overskredet?
tilføjet af

Hvor mange ...

... er "lige" kommet til landet, for derefter straks at skulle deltage i et forældremøde? Du vil da ikke påstå, at børn af flygtninge begynder i dansk skole sådan "lige" efter at familien er kommet til Danmark?
tilføjet af

Nationalisters

børn har ikke godt af at se verden som den er, tænk om de vågnede.
tilføjet af

tænk om

de lærte at tale og forstå dansk.
For deres børns skyld skulle de gøre dem den anstrengelse.
Jeg formoder, det er nogle familier dugfrisk ankomme til Danmark, for det kan vel ikke være nogen som har boet her i flere år??
Dette meldes der intet om.
tilføjet af

til læreren

Selvfølgelig skal der da ikke tolk på, de SKAL da lære at forstå dansk, men du er med til at give efter for de krav de må stille, nej tag dog og lær dem dansk.
Jeg er dansker, men kender ikke ordet konglomerat, vær venlig at oversætte det til dansk, ellers skal jeg også have tolk med her på siden, men jeg mener da vi stadig taler og skriver dansk herendnu, men det er du åbenbart også med til at droppe.
LÆNGE LEVE DET DANSKE SPROG.
tilføjet af

Urimeligt og dumt

Dine kommentar er både dum og nedgørende, af et helt konkret problem. Faktisk ret tarvelig.
tilføjet af

Jeg har ikke kendt

den slags flygtninge, som volder problemer, og jeg har da kendt et par stykker, men måske er forholdene mindre anstrengte her, hvor jeg bor. Derimod har jeg tit oplevet, at folk, bare de ser en person med en anden hudfarve, begynde at bande over dem og snakke om, at de bare skal hjem.
En ven, jeg havde, blev til en festival bare skubbet til op til flere gange, og det værste var, at han sagde undskyld til DEM. Jeg havde også en veninde, som var blevet adopteret fra Indien, og jeg har oplevet, at folk sagde:"Perker" og "Rejs dog hjem" til hende, og hun har aldrig været til byrde for samfundet...Hvor skulle hun også rejse hen, når hendes familie var almindelige danskere?
Jeg synes alt for ofte, at folk brokker sig over flygtningene, når man ser på, hvordan den hvide befolkning opfører sig generelt. I stedet for skulle man forsøge at finde ud af, hvor det virkelige problem er. Og min undren er stadigvæk stor, hvis man sætter tolke på jeres forældremøder i stedet for at give flygtningene intensive dansk-kurser....Måske kunne det skyldes, at en intensiv danskundervisning er dyrere, og så er det jo de selvsamme politikere, du roser, der har skylden.
tilføjet af

Velkommen til virkeligheden

Hej taenksomq
Beklager - men jeg synes altså, at du har en sympatisk men også dybt naiv tilgang til problemstillingen.
Det oprindelige indlæg, som altså er det, jeg forholder mig til i denne sammenhæng, omhandler en dansk mor som har haft en ganske ubehagelig oplevelse på et forældremøde. Den del af debatten negligerer du totalt, fordi du angiveligt brænder for et i mine øjne yderst naivt og urealistisk menneskesyn.
Jeg har stor respekt for dine holdninger om en ordentlig og humanistisk integration, men jeg kan ganske enkelt ikke acceptere din øllebrødsholdning, hvor du uden at blinke lader totalt hånt om den danske vinkel. Hvor er dine tanker henne i forhold til den mor, som faktisk indledte tråden - er du totalt ligeglad med hendes tanker og oplevelser, for dem har du altså ikke forholdt dig til.

den slags flygtninge, som volder problemer, og jeg har da kendt et par stykker, men måske er forholdene mindre anstrengte her, hvor jeg bor. Derimod har jeg tit oplevet, at folk, bare de ser en person med en anden hudfarve, begynde at bande over dem og snakke om, at de bare skal hjem.
En ven, jeg havde, blev til en festival bare skubbet til op til flere gange, og det værste var, at han sagde undskyld til DEM. Jeg havde også en veninde, som var blevet adopteret fra Indien, og jeg har oplevet, at folk sagde:"Perker" og "Rejs dog hjem" til hende, og hun har aldrig været til byrde for samfundet...Hvor skulle hun også rejse hen, når hendes familie var almindelige danskere?
Jeg synes alt for ofte, at folk brokker sig over flygtningene, når man ser på, hvordan den hvide befolkning opfører sig generelt. I stedet for skulle man forsøge at finde ud af, hvor det virkelige problem er. Og min undren er stadigvæk stor, hvis man sætter tolke på jeres forældremøder i stedet for at give flygtningene intensive dansk-kurser....Måske kunne det skyldes, at en intensiv danskundervisning er dyrere, og så er det jo de selvsamme politikere, du roser, der har skylden
tilføjet af

Urimeligt?

Er det virkeligt så dumt og nedgørende at påpege at nationalisterne er bange for at deres børn kan komme i kontakt med det virkelige samfund? Er der flere områder nationalisterne skal fredes?
tilføjet af

Ja og nej til tolke

Ja, hvis det er personer der har været i landet så kort tid, at det ikke med rimelighed kan forventes at den pågældende taler godt nok Dansk til at forstå det talte.
Nej, hvis det drejer sig om personer der har boet her i mange år og ikke har gjort sig den ulejlighed at tale vores sprog.
tilføjet af

Med dit indlæg hr./fru/frk. skolelærer

har du lige præcist angivet grunden til at vi er nogle der vælger privatskoler i stedet for folkeskoler.
Mage til forblommet ordflom som det, der ses skrevet fra din side, kan man sædvanligvis kun finde skrevet af Lady-in-Red, m.fl.
P.S. Angiv venligst grunden til at du mener, vores børn bliver muret inde, fordi vi er nogle forældre som ikke alene forventer, men forlanger et fagligt og samfundsrealistisk niveau af anden kaliber end det, du giver udtryk for her.
tilføjet af

Tiden her i landet og skolesøgende børn

Dulkis, har du aldrig mødt fremmede der har boet her i landet i mere end 10 år og stadig taler Dansk på børnehaveniveau?
tilføjet af

M.h.t. asylansøgere har du ret i det meste, men

der findes også andre fremmede end asylansøgere - hvor og hvordan vil du placere disse?
tilføjet af

Tænk på alternativet

Selvfølgelig kan det være til gene med andre, der snakker i munden på den, "der har ordet". Måske (men kun måske, da jeg ikke kender de konkrete forhold) ville det være en fordel med en lille hurtig opsumering efter det egentlige møde. Men det vil kræve mere tid for lærerne etc., så jeg ved ikke, hvor holdbar den løsning er.
Nu kender jeg ikke sammensætningen af børn på din søns skole - er der mange eller få fremmede - men hvis der er få, ser jeg det som en fordel af de er der, for det fremmer muligheden for vellykket integration frem for at de evt. går på en privat koranskole (jeg ved godt, der intet stod om muslimer i dit indlæg - men 9 ud af 10 fremmede har muslimsk baggrund, derfor den konklusion fra min side).
Du nævner heller intet om, hvor lang tid de pågældende har været i landet - det er også værd at tage med i overvejelserne inden man bare "dømmer" andre.
tilføjet af

Set i lyset af

at det formodentligt er vigtige oplysninger om barnet der formidles, vil jeg mene, at det er en god ide. Eller faktisk en rigtig god ide, hvis det er meningen, at forældre skal kunne deltage mere aktivt i skolens arbejde, os amtidigt begribe, hvordan deres barn klarer sig..
Rundt omkring i den store verden, er samme situation ikke noget problem, da der er folk fra mange nationaliteter tilstede, så man er vant til at se det hele i et andet lys.:)
V.H. Modild
tilføjet af

Jo da

men det ændre ikke på, at jeg mener de - på den ene eller anden måde - skal have mulighed for at forstå, hvad der forlanges af deres børn og dem selv fra skolens side - f.eks.
Jeg mener ikke vi kan have forældre til børn i den danske folkeskole, der intet aner om hvad der foregår skolen.
Iøvrigt synes jeg, det nu ser ud som om, det mere er irritation over at nogle indvandre og andet godt folk ikke kan sproget, end det handler om hvor forstyrrende en tolk er.
Jeg kan faktisk slet ikke forstå man hidser sig op over tolkningen.
tilføjet af

Prøv nu at svare mig på det jeg spørger dig om

Hvad mener du præcist med "... har man boet så længe i Danmark, at man har skolesøgende børn....
Har du forståetspørgsmålet nu?
tilføjet af

Tak for de rosende ord.

Jeg synes jo netop, at jeg forholder mig til debatindlægget, men jeg synes også, at det er for nemt bare at kritisere uden at vide præcist, hvad man vil foreslå i stedet for. Generelt synes jeg ud fra de forskellige tråde i dette indlæg, at der egentlig ikke ser ud til at være nogen viden om, hvad den manglende kendskab til sproget skyldes. Det har jeg ikke fået svar på og eftersøger det stadigvæk......Jeg nægter simpelthen at tro, at det er, fordi de ikke GIDER, for det ville jo være det samme som at nægte sig selv adgang til et ordentligt liv.
tilføjet af

Hvis de alle sammen skal lære ordentligt dansk

i løbet af nul komma fem, så må det jo under alle omstændigheder være noget, som er obligatorisk fra offentlig side. Det er den eneste måde at sikre sig på, at der ikke er nogle, der halter bagud og skal have den støtte, som tolkene er. Hvadenten det er den ene eller den anden slags fremmede. Men så er der andre problemer, der dukker op i farvandet, og som nok også skal få nogle til at brokke sig: Skal skolesøgende børn så nægtes adgang til skolen, indtil deres forældre har lært perfekt dansk? Og hvordan skal den intensive danskundervisning financieres?......
Tolkene er uden tvivl den billigste løsning, men også den mest generende for vores lærerbestand. Så må vi jo bare spørge os selv, om vi kan nøjes med den.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.