119tilføjet af

Frifindelsen af JP en katastrofe.

Frifindelsen af Jyllandsposten for krænkelser og æreskrænkelse af en minoritetsgruppe i DK-katastrofal. For enhver borger i Dk er frifindelsen Jylandsposten en katastrofe. NU er der ikke længere retslig belæg for æreskrænkeler og injurier i mod hvem som helst i DK. Alle kan når som helst blive beskyldt for hvad som helst. Der vil blive henvist til denne retslig afgørelse. Dette man i daglig tale kalder Retspraksis.
Dette kan få katastrofale følger, da netop disse loves fortolkning af retten, er love der skal sikre samfundet mod forbrydelser mod ufred og uorden.
Bemærkning: Det der særlig interressant er, om det har været den offentlige opponion der har været medvirkende til afgørelsen.
Interressant er det også at bemærke: om der er politik involveret i denne afgørelse.
Uoverskueligt bliver det i hvertfald senere. Da denne afgørelse kan tages i brug når det er DIG det drejer sig. Afgørelsen kan som sagt få vidtrækkende følger. Også fra helt uventet kant, da samfundsudviklingen går meget stærkt i øjeblikket.
Har du oplevet at blive beskyldt for noget du ikke har gjort og som senere har kobsekvens for dig.---- Det kunne godt være på din arbejdsplads.
Her gælder disse love jo også.
tilføjet af

synes nu ikke..

der er noget som helst galt i dette - tværtimod!! Vi har ytringsfrihed i Danmark - længere er den ikke!
tilføjet af

Det er dig der krænker.

Hvad er det lige, du mener det ærekrænkende består i? At tegne en eller anden mere eller mindre forbryderisk historisk person kan vel ikke være krænkende for nogen som helst. Er det så også æreskrænkende at tegne en stork med bastskørt for de, der tror på storken? Er det ærekrænlende at tegne julemanden med en tuborg i kanen for de der tror på julemanden?
Jeg er totalt fløjtende ligeglad med visse muslimers sygelige nærtagethed. De kan rende mig noget så grusomt.
Det eneste der krænker mig er, at de vil indskrænke ytringsfriheden i et land hvorfra de kan vælge at rejse.
tilføjet af

Jo det har

det har vi. Det er enig om. Men i grundloven står der overfor gældende lovgivning. Denne lovgivning kender du vel.
tilføjet af

Jeg er

for så vidt ligeglad med om det er muslimer det drejer sig. Så vidt jeg har opfattet det, er det at sammenligne alle herboende muslimer med terrorister udenfor Dk, der er sagens kerne. Netop disse rabiate fjolser i hjemlandet, som amn selv er flygtet fra. Ville du ikke også blive sur hvis det var dig. Hvis du nu ser bort fra Islam. Det kan jo godt gå hen og være en anden sag næste gang.
tilføjet af

Nu lever vi altså i et land

hvor islams religiøse regler og påbud ikke er dem som vi styrer vores samfund efter.
Iøvrigt er det ikke forbudt at tegne karikaturtegninger i det her land.
Hvorfor er det dog at det lige pludselig er SÅ forfærdeligt bare fordi det tilfældigvis er krakilske muslimer der måtte føle sig krænket over at der tages pis på deres fanatisme.
Var du lige så fornærmet da nu afdøde Jens Jørgen Thorsen fremstillede Jesus som homoseksuel hvilket krænkede mange kristne? - næppe, vel!
Nej du, vi skal ikke lade os trække rundt i manegen af nogle skide krakilske og facistiske islamister, som ikke kan få ind i deres langskæggede hoveder at koranens regler ikke gælder for hele menneskeheden.
tilføjet af

Den var grov

Ja der lille smule retfærdighed,
Muslimer følson folkefærd, ligesom gæden.
tilføjet af

Mon ikke de dommerne kender grundloven lidt bedre

end både du og jeg samt de fleste andre herinde gør?
Det vælger jeg nu at sætte min lid til. Særligt taget i betragtning af at denne afgørelse er en stadfæstelse af en tidligere dom, som kom til samme konklusion.
Det er ikke forbudt at provokere - heller ikke islam!
http://blog.newspaperindex.com/wp-images/Muhammed%20drawing%20newspaper.jpg
tilføjet af

Islam

har ingen styrke til at truer vores samfundssystem i DK. Det er nogle spøgelser du ser på i dit værelse. Det er danskere ink. herboende muslimer for stærke til.
Har du helt glemt tyrkiets helt nr.1 Astyrk. Ham der bragte Tyrkiet fra stenalderen til et moderne samfund. Nogle ganske simple regler blev indført lynhurtigt--Religion og stat hører ikke sammen. Burke og lignende ¨slør m.m. er hermed forbudt. Hvor nemt kan det være?
Han forbød altså ikke Islam.
tilføjet af

klar dom.

Der er intet ulovligt i de tegninger, men det kan diskuteres om spot og latterligørelse er måden at behandle hinanden?
tilføjet af

Et Juridisk UNIKUM!!!

Taler - hvor flotte sætninger, -hvilken lovmæssig indsigt, vi må alle samles i andagt! - hér har vi eksperten, som ved mere om den danske lov end dem som har studeret og praktiseret denne i 30 år!!
hvilket unikum, vi har på linien, må jeg gratulere, -personligt kan jeg slet ikke følge med, -flot så det basker, -hvor får han det dog fra??
realisten.
tilføjet af

Meget uenig med dig

(for en gangs skyld).
For mig at se fortsætter domstolene den linie, de har haft i lang tid. Hvis man i Danmark skal dømmes for æreskrænkelse, skal krænkelsen være ganske specifik.
Og det er præcis det, der udgør udtryksfriheden. Bare det, at der er nogen, der føler sig trådt over tæerne, er ikke nok. Der skal være en objektiv krænkelse.
Og at sige, at dommen er politisk begrundet eller at domstolene ligger under for folkeopinion, det synes jeg, du kan se modbevist i de domme, der falder i færdselsdrabs-sager. Her er både politikere og opinion stærke fortalere for langt hårdere straffe,
Efter min mening kan muhammed-tegningerne slet ikke bære al den opmærksomhed, de har fået. Og at du tager "hele Danmarks befolkning" til indtægt for dit udsagn, det omfatter i hvert fald ikke mig.
Jeg er helt overbevist om, at appel til højere instanser (landsretten, måske højesteret, menneskerettighedsdomstolen) ikke vil ændre noget ved den dom, der er faldet i Århus.
At JP så har gennemført en rent ud sagt tåbelig provokation, det er en anden sag. Og dine eneste muligheder for at protestere mod den er, at du kan lade være at købe avisen, at du kan skrive læserbreve, evt. starte en underskriftsindsamling og så videre.
tilføjet af

Mener du

så ikke, at der kan være blæst op til rigtig tilsving af hinanden. Hvem som helst-når som helst.
F.eks citater for noget som du aldrig har sagt. Hvorved du bliver st i et dårligt lys. Det kunne ske på din arbejdsplads. Gad vide hvis man selv er synderen om man så ikke fik sparket. Jo gælder justitsen. Det r prinsippet i lovfældelsen der her er tale om.
tilføjet af

stemmefiskeren karpa

Karpa er ude på at score stemmer til enfoldigspartiet så dette ligegyldige parti ikke ryger under spærregrænsen ved næste valg. boris karloff
tilføjet af

Takker erbødigst.

Mange tak. Forstår du hvor vi er henne. Denne sag kan vedrøre andre der ikke ligefrem er muslimer.
tilføjet af

Nej der tager du fejl.

Viste du, at en af de større domme der er faldet i nyere tid indenfor racismeparegrafen. Er sagt mod den muslimske organisation Hitb ut Tahir, da denne opfordrede mulimer i Dk til drab på jøder. Her virkede loven. Hvad nu hvis den ikke havde gjort dette? Men det er også en lidt anden sag.
Det var det altså ikke da Mogens Glistrup blev dømt i 2003.
Den offentlige opponion har sagt dom i denne sag.
Det er en overskridelse af menneskerettighederne som jo også er gældense for dig.
Jyllandsposten tegninger er ikke tåbelige men tjener et helt glart formål. Det gør sagen kun endnu værre. Nemlig Propaganda udi at skabe en folkelig modstand mod Islam. Som sagt er jeg egentlig ligeglad. Men næste gang kan det blive dig.
tilføjet af

Men han blev nok heller ikke populær

for at kræve stat og religion adskildt.
Når islamister kræver at regeringen skal tage affære over for en uafhængig avis, som har bragt nogle religiøst krænkende tegninger, så ser vi jo netop at religiøse kræfter kræver at vi skal blande de to ting sammen.
Iøvrigt mener jeg det er naivt kategorisk at afvise at islam ikke kan true vores samfundssystem.
Hvis du og dine ligesindede fik magt som i har agt ville der bliver flertal af muslimer inden for en menneskealder. Når først det er sket har vi ikke nogen som helst garanti for at der ikke bliver indført sharialove og lignende.
I Sverige hvor de ignorerer risikoen for alvorlige kultursammenstød har de i øjeblikket omkring 20 % muslimer. Det er altså mange! Det er en femtedel! af befolkningen og det er en gruppe der vokser hastigt. De tror de kan integrere sig ud af problemerne. Nej gu kan de ej. Deres kriminalitetsrater er alarmerende høje. Indvandrerarbejdsløsheden er enorm. Hvis ikke de vågner op og indser realiteterne, får vi et muslimsk land som nabo en skønne dag.
Jeg hører iøvrigt til dem, der mener at det er helt legalt at mene, at det til enhver tid bør være etniske danskere der udgør majoriteten af befolkningen i landet. Med andre ord tror jeg ikke en skid på, at den multietniske globale landsby kommer til at fungere i praksis. Gjorde den det ville det være første gang! Multietniske samfund har det med at være præget af racisme og vold de enkelte etniske grupper imellem.
Vi har efterhånden fået den andel af folk fra mellemøsten vi kan kapere. Indvandrere bør i en periode fremover komme fra andre regioner end mellemøsten, så vi får en mere blandet indvandrersammensætning.
tilføjet af

Muslimer

JEG ER DØD TRÆT AF AT HØRE OM DE SKIDE TEGNINGER
Når man vælger et land at bosætte sig i, så må man også ha' sat sig ind i landets måde at leve agere og tænke på.
Danskerne har ytringsfrihed og den håber jeg vi bliver ved med at have, glæder mig meget over dommen i denne sag, det er vores ret, det skal muslimer ikke lave om på, vi har humor og nok ikke særlig megen morale omkring religion.
Det er jo ikke kun Muhamed der bliver gjort grin med, Jesus bliver også tegnet/lavet film, politikere og alt andet der røre sig i Danmark,
eksempelvis også kongehuset, med uden danskerne går i koma.Det er vores mentalitet
Danskerne må ikke tegne Muhamed, men muslimer må gerne brænde Dannebrog -hvor er moralen i det.
Hvis man ikke kan klare Danmark og den danske befolknings måde at leve på, så skulle man ha' valgt et andet land at bosætte sig i.
Det kan ikke passe at danskerne skal lave deres verden om for at tilpasse muslimerne
Fanatisme af enhver art er roden til alt ondt.
Jeg har ALDRIG være racistisk, men bliver vred over at fremmedede udefra pludselig vil bestemme hvad jeg må, de skal ikke ha' retten til at lave de regler og love om der er i det land de bosætter sig i.
tilføjet af

ja eller mig

og jeg er også ligeglad!!
for den racismeparagraf er så dybt latterlig at den er til at græde over!
realisten.
tilføjet af

Du har lige bevist min pointe :-)

Glistrup blev dømt for at sige, at muslimer kun var kommet til Danmark for at overtage landet.
Hitz-ut-Tahrir's talsmand blev dømt for trusler mod regeringen. Det er altså ganske konkrete udtalelser, de er dømt for.
Politisk agitation, populisme, demagogi, alt dette er (normalt) ikke særlig konkret.
Og det, du laver i denne tråd, er fordrejning og demagogi så det basker. Så det kan du heller ikke dømmes for :-)
tilføjet af

Nu er der jo en helvedes til forskel

på at opfordre til drab på en bestemt befolkningsgruppe og så på at provokere en bestemt befolkningsgruppe.
Jeg vil godt nok hellere provokeres på min verdensopfattelse end jeg vil gå rundt i angst for at blive myrdet!
tilføjet af

ja SÅDAN

hvorfor skulle vi dog gå på listefødder i vort eget land som vi har eget i tusinder af år, - fordi nogle tusinder at stenaldermennesker har valgt dette land at leve på nas i.
det er ufatteligt at vi overhovedet skal sidde her og bruge tid på dette ævl!!!
realisten.
tilføjet af

Joooo

hvis der kommer en nuý regering der genindfører familiesammenføringer, så tror jeg også der akn ske betydelige forykninger af den nuværende opfattelse af Islam blandt muslimer herhjemme. Det ville føre til konfrontationer. Det ville være utroligt dumt af en sådan regering. Men den stamme indvandrelovgivning fornylig rammer utroligt skævt. Det er fordi man er berøringsangst overfor Islam. Astyrk kunne finde ud af det i tyrkiet. Han lovgav sig ud af problemerne. Fik også senere nogle problemer. Men ikke hvad han kunne takle.
Sverige har selv bedt om sine problemer. Så vidt jeg ved er Malmø vist nok en af europas byer med den tætteste bemanding af muslimske indvandere. Så beder man selv om ballade.
Regering lige meget hvem der sidder på "flæsket" skal lytte til befolkningens ryst. Ikke smide benzin på bålet, så berøringsangsten overfor indvandere og disses modstandere forstummer.
DK og sharialov. Øhh det har vi jo prøvet før. Da vi smed katolicisme tilbage hvor den kom fra(til Romvatikanet). Vi er prostestanter hør lige ordet.
Og Dk er ikke sverige.
tilføjet af

Neeej

der tager du nemlig fejl. Dette er en politik debat. I en sådan debat er der en lidt anden retspraksis. Nemlig debattens struktur og handling.
Det er et noget andet univers. Man kalder det vist nok Mediejuralovgivningen. Du kan jo selv læse hvad det drejer sig om.
tilføjet af

Fuldstændig rigtig

derfor har manb lavet love til at beskytte mod forbrydelse mod den offentlige fred og orden.
tilføjet af

Det er op

dig selv hvad du vil beskæftige dig med. Meen du siger du er ikke racist.
Hør lige her. Der var en fagforeningsmand der udtalte(vist nok i en tale), at han ikke ville sættes i bås med Pia kærsgårds racisme. Det ville hun sku ikke finde sig i, så han fik en bøde på 35000 kr. Der gælder loven så lige pludselig.
Man kan jo bare prøve at kalde folk her på siden for racister, facister og nazister: Joo man kan jo selv se folks reaktion herpå. Ligheden er ikkke til at tage fejl af. Det r det samme det drejer sig om. Der er jo altså bare forskel på folk og ikke midst nu også deres juridiske rettigheder.
tilføjet af

Nu kommer du vist for langt ud ?

Du tager en konkret dom og bruger den som belæg for at påstå, at det er starten på "almindelig tilsvining og bagtalelse" og skøjter let hen over domme, der faktisk straffer konkrete bagtalelser og og åbenlyse trusler.
Hvis den aktuelle dom var faldet anderledes ud, ville jeg give dig ret, så ville enhver, der føler sig krænket, med rette kunne påberåbe sig den og forlange undskyldning. Men da dommen nu er sådan, at der skal foreligge en objektiv krænkelse, kan du ikke bruge den i din argumentation.
Hvis du bagtaler nogen og det kan bevises, er det dig, der har et problem, ikke den du bagtaler.
Hvis du føler dig bagtalt eller krænket, men der ikke objektivt er bund i det, kan du ikke bruge domstolene til at få ret.
Og det er ud ad den linie, den aktuelle dom går.
Og det har jeg det helt fint med.
tilføjet af

Det er ham

der har skabt problemet(altså tegningen). Er han klar til at smide bomben eller skal hovedet blæses af ligesom alle andre muslimer. Dette er ikke en harmløs provokation. Det afhænger nemlig af hvem der ser og opfatter dette billede.
Øhh, hvis du har et barn der går i skole. Kunne du ikke få ham til at lave en karaktur af skoleinspektøren. Med underteksten pædophofile møgøre. Hvad tror du så der sker. Hvor er grænsen?
Er der en grænse.
Der er jo altså journalisters interressefære det drejer sig om. Det er rigtigt et problem. Specielt når vi et blad som Ekstra bladet. Lad os se hvad der sker.
Som de alle sammen sagde(journalisterne) efter Prinsesse Dianas død aldrig mere Pavaratifotos.
tilføjet af

Okay,

hvis opgave er det så lige at fortolke domafsigelser, strafudmålinger. Eller sågar retspraksis. Foregår dette efter lovenes hensigter.
Jeg kan give dig 1000 af disse afgørelser der modstrider en pågældende lovs hensigt, besluttet af det danske folks demokrati og regering.
Det er den offentlige opponion og økonomiske særinterresser der er varetaget her. Nemlig journalisters økonomisek velvære udi, at kunne skrive hvad som helst når som helst. Dette kan godt tage til, når de etablerede aviser for alvor bliver truet af gratisaviserne.
tilføjet af

Helt enig

Jeg har nu heller aldrig kunnet se det store lys i Pavarotti.
Opera - ædrrrr.
tilføjet af

Jaa, hver

fugl synger med sit næb.
Det afhænger af øret der hører.
Nogle lider af tonedøvhed. Men sådan er det jo egentlig bare.
tilføjet af

Hvad sker der for dig nu ?

Du begynder at lyde, som om du stiller spørgsmålstegn ved de danske domstole generelt, ikke bare denne ene dom ?
>>Det er den offentlige opponion og økonomiske særinterresser der er varetaget her.<<
Det mener du forhåbentlig ikke i ramme alvor ?
Hvis du virkelig mener, at domstolene er påvirket af folke-opinionen og privatøkonomiske interesser "i 1000 tilfælde", har jeg ikke mere at sige dig.
Og hvis du mener, at du har eneret på at fortolke lovens intentioner og den domspraksis, de danske domstole efterlever, er du da vist uden for pædagogisk rækkevidde.
Det lyder, som om du lukker denne debat ganske eftertrykkeligt :-)
tilføjet af

Vågn dog op !

I hvor mange år er danske kvinder ikke over en kam blevet både opfattet og direkte kaldt ludere af muslimer i DK ?
Er det ikke en æreskrænkelse ?
Og hvor mange er mon lige blevet dømt for det ?
Hvor mange bygninger har vi brændt af på den konto ?
Så det er vist ikke NU at problemet med æreskrænkelser er opstået...
Jeg syntes at det er naivt af os at forvente den samme tolerance af muslimerne som vi viser dem...
Skal vi da bare være tolerante hvis de slår os ihjel på grund af at nogen har formastet sig til at snakke grimt om deres moar, eller profet ?
Og samtidig være forstående overfor deres åbenlyse danskerhad ?

Skik følge eller land fly...
tilføjet af

Misforståelse

Skik eller land fly. Hvem har givet dig ret til at sætte dig som dommer.
Det hedder med lov land bygge. Så kan du sige overhold lov eller land fly.
Sku ikke skik. Og i øvrig hvilken skik.
Sagens kerne vi her har fat i.
tilføjet af

Jeg har

selv været med til at lave love i DK.
Jeg brugte mange år på dette sammen med rigtig mange nadre.
Så er det med noget blandet fornøjelse at se, at ingen af disse bliver overholdt af myndighederne.
Mine samarbejdsparter til disse love er på kryds og tværs af partiskel.
Disse love har intet med indvandre at gøre.
tilføjet af

Nemlig...

Vi er helt enige...
Vores skikke er fundamentet i vores love. Det er sådan fordi at vi selv har lavet dem på demokratisk vis...
Og når så loven siger at de skal sendes hjem, eller hvis nogen er blevet frifundet for æreskrænkelse EFTER LOVEN ! ( med den har vi jo bygget vores land ) så er der altid et par dumsmarte danskere som står og hyler. Så måske skulle de smutte ud herfra, eller hvad ?
tilføjet af

Angående skikke...

Du spørger efter hvilke...
Det er ikke skik her at man f.eks stener nogen. Derfor er der en lov som forbyder dette...
Bare et eksempel...
tilføjet af

Og mig som dommer...

Så er det ikke min hensigt at sætte mig selv som dommer...
Jeg forsvarer gerne vores samfund, Ikke fordi at jeg mener at det er perfekt, men fordi at jeg syntes at vi rigtig er godt på vej...
Hvis din mening ikke afspejles i lovgivningen, så er det nok fordi at der ikke er nok stemmer med dine holdninger...
Men der er heldigvis skik for i DK at alle må sige deres mening... Og dem som man ikke er enige med...
Gid fanden havde demokratiet...
tilføjet af

Kender ikke alle

detaljer, men kunne frifindelsen også bestå i at det ikke var den krænkede der anlagde sagen? Han havde som sagt "stedfortrædere".
Man kan vel ikke bare sige frifindelse endnu, eftersom sagen er anket.
tilføjet af

Hvad er ulovligt?

Hvis de tegninger havde været af grovere karakter hvade det sandsynligvis udløst en mindre bøde, men tegningerne er efter dansk lov ikke ulovlige. Alle må kunne tåle at blive udstillet som jo også Bush mv bliver i tegninger.
Tegningerne var en tom provokation (som en "æv bæv du er dum", se hvad jeg tør) Havde det vist noget om undertrykkelse af kvinder havde der jo været en sag at forholde sig til. Nu blev det et slagsmål om ytringsfrihed som sagen jo ikke handlede så meget om - efter min mening.
tilføjet af

Nåhh

det er det du mener med at være en dommer. Bestemme hvem der siger hvad. Arogance.
tilføjet af

Hvad

mener du med gid fanden havde demokratiet. Alle har da ytringsfrihed efter gældende lovgivning samt begrænsninger herud i.
tilføjet af

Jooo

fortsættelse følger. Spændende at se hvad reagtionen fra udlandet vil sige.
tilføjet af

get real

hvad fanden er snart meningen... en ting er der at de strømmer til vores land... men jeg skal da på ingen måde slikke røv på dem. Og så være bange for hvad jeg siger og ikke siger... Hvad tænker folk snart på.
tilføjet af

Hvem

har sagt at du ikke må sige hvad du vil, bare du er ansvarlig overfor gældende lovgivning.
Ligesom færdselsloven.
tilføjet af

Hvad kan man sige

Islamisten viser her sit rette ansigt i misforståelse af dansk lovgivning. Helt uden for pædagogisk rækkevidde. Ak ja, ak ja.
tilføjet af

Jamen???

Når retten har talt i mod islamister, så dur dansk lovgivning ikke længere vel. Det du ønsker er jo sharia ikke sandt, du har vist hvem du er, selv om du bruger lånte fjer.
tilføjet af

Du har ikke

Været med til at lave danske love, lær lige at stave først inden din utroværdige påstande.
tilføjet af

Nemlig !

Hvorfor sidder du så og græder snot over en frifindelse af nogen som valgte at bruge den ytringsfrihed ?
Nu virker det faktisk som om at du har skiftet 100 % mening...
Tudekiks og klynkemælk til vendekåber...
tilføjet af

Dommen er en..........

....strålende sejr for ytringsfriheden.
Gå nu hen og opret en hjemmeside hvor du undskylder på hele det danske folks vegne. Det vil være som terapi for dig, og sikkert godt nok til muslimerne. De har det jo også lidt svært med skyldsspørgsmål og ansvarsfordeling.
tilføjet af

Ved du

overhovedet hvad Scarialovgivning er?
tilføjet af

Sagen har ikke

noget med det danske folk.
tilføjet af

jeps,

det er nemlig lige hvad jeg har.
tilføjet af

Det kan

godt være du har ret. Menjeg er overbevist om, at tegningerne var en helt klar politisk provokation. Man viste godt hvad reaktionerne ville være.
Det endelige formål ses nu, en stor opion mod en mindretalsgruppe i DK.
Dette kan sagtens være formålet med udgivelsen af tegningerne. Hvor man over en kam sammenligner. Alle herboende muslimer med eventuelle terrorister.
Det er i hvert det muslimsk trossamfund protesterer i mod.
Hvem der egentlig står bag, gæt selv.
tilføjet af

Hvilken misforståelse

snakker du om. Din opfattelse af loven(selvfølgelig upartisk) el. dommernes. Eller selve loven i sig selv.
tilføjet af

Alt det religion skidt

Det gør jer jo øre i hovedet, og i kan ikke tænke klart, med det jeg har skrevet her, mener jeg ALLE former for religion.
Der er jo INGEN af jer der ved hvad der er den rigtige religion, hvad hvad der er pladder.
Se jer rundt om i verden, og i vil se folk dræbe for noget der måske ikke var sandt, det er da' skørt.
Men jeg tror at jeg vil sige som så, at de mennesker der tror på eks. ISLAM, og er fornærmet over de skide tegninger, i må jo så bare tage hjem til jeres ISLAM LAND, og så kan i sidde der og surmule i flok, og dermed gå glip af livet.
God rejse
tilføjet af

Det er langt fra alle muslimer der surmuler.

Oog så er der jo langt stærkere kræfter på spil i DK. For at indføre kristen Scaria lovgivning.
Se herhttp://www.demos.dk/artikler/PDF/Giordano%20Bruno%20-%20korrektur.pdf.
Kender du Søren krarups datter der ligesom farmand er sognepræst. Viste du, at hun sidder i folketingets Folkeskoleudvalg. Sååå, nu kommer der snart kæft trit og retning og piskesmæld.
Skide religion. Rigtig nok.
tilføjet af

Ja selvfølgelig

synes du det er upartisk. Alle muslimer synes åbenbart at alt hvad der ikke er som de synes det skulle være er forkert. Og det er i hvert fald forkert.bROSB.
tilføjet af

Ja det kan det sagtens

men kan du ikke få ind i dit hovede at det system vi lever under/med og den kultur vi har gør at vi ikke er så forfærdelig nærtagende som, åbenbart, de fleste muslimer er. Vi kan kende forskel på satire og virkelighed.
Problemet med muslimer er at lige meget hvilket land de kommer til så tager de det som en selvfølge at hele landet skal indrettes efter deres mindste ønske. Men den går altså ikke og det er vores retssystem med til at sikre, - heldigvis.
Så hvis du gerne vil bo i et land der lever efter dit system så synes jeg du skulle tage afsted med det samme.
tilføjet af

Det er ikke tegningerne

eller reaktionen der har frembragt opinionen mod islam/islamister i Danmark, den har været der hele tiden, så det eneste tegningerne har gjort er at opinionen viser sig tydeligere.
Og det er da let at forstå at der er modstand mod islam, al det røre for ingenting, men de fleste der demonstrede i de islamiske lande anede jo ikke noget om hvad der foregik, de kan hverken læse eller skrive, så det har da været let for imamerne at blæse en stemning op.
Men vi VIL altså ikke indrette os efter nogle overfølsomme og nærtagende islamistiske ekstremister, - sådan er vi bare.
tilføjet af

Angående frifindelse

Nej frifindelsen er god. Var avisen dømt var der censur, så det kan du da ikke mene Karpa?? Du går altså ind for at vi skal have censur sådan for alvor??
tilføjet af

Karpa

Skik følge eller land fly - Nu er det altså sådan at nogle kommer som flygtninge udefra.
NÅr man kommer udefra kan man altså ikke bare komme og stille krav -det gjorde de ungarere som havde held til at undslippe russerne i 1956 ikke. De tog til TAKKE med hvad de fik!!!!
Kommer man udefra bør man være taknemmelig for at man kan komme ind i varmen.
Karpa - læg den radikale tågesnak væk og bliv voksen og ansvarlig.
tilføjet af

Øhh?

"For enhver borger i Dk er frifindelsen Jylandsposten en katastrofe. NU er der ikke længere retslig belæg for æreskrænkeler og injurier i mod hvem som helst i DK. Alle kan når som helst blive beskyldt for hvad som helst. Der vil blive henvist til denne retslig afgørelse. Dette man i daglig tale kalder Retspraksis."
Det var dog det mest eventyrlige sludder, jeg længe har set. Hvordan fanden kan du fejlfortolke en relativt simpel domsafsigelse på den fuldstændigt vanvittige måde?
tilføjet af

Tja...

"Dette er ikke en harmløs provokation. Det afhænger nemlig af hvem der ser og opfatter dette billede."
Det store flertal blandt horderne af muslimske voldsmænd og vandaler, der i ugevis hærgede alt, hvad de forbandt med Danmark (cirka 200 mennesker døde som følge af deres optøjer) har aldrig set de meget omtalte tegninger.
tilføjet af

Enig

"Hvad er det lige, du mener det ærekrænkende består i? At tegne en eller anden mere eller mindre forbryderisk historisk person kan vel ikke være krænkende for nogen som helst. Er det så også æreskrænkende at tegne en stork med bastskørt for de, der tror på storken? Er det ærekrænlende at tegne julemanden med en tuborg i kanen for de der tror på julemanden?"
Godt skrevet
tilføjet af

hm!

"Så vidt jeg har opfattet det, er det at sammenligne alle herboende muslimer med terrorister udenfor Dk, der er sagens kerne."
Hvorfor prøver du ikke at sætte dig ind i Muhammeds levned? Han levede som landevejsrøver, krigsherre, straffede folk med døden, fordi de formastede sig til at mene noget andet end han selv gjorde - og denne terrorist og massemorder opfattes som et FORBILLEDLIGT MENNESKE og et EKSEMPEL TIL EFTERFØLGELSE AF ALLE VERDENS MUSLIMER. Hvad er det lige præcis, at tegneren efter din opfattelse har misforstået?
tilføjet af

betyder

PRESSEFRIHED ikke noget for dig? Var avisen dømt
= CENSUR!!!!!!!!!!!!!!!
Alle disse radikale er da irriterende.
tilføjet af

Det skal du få

at se i indenfor de næste par år-.
tilføjet af

Oba, jeg

er ikke radikal. Det har ikke noget med censur at gøre. Ved du hvad sencur er?
tilføjet af

Det har ikke

noget med censur at gøre. Det er et fronttalt angreb mod en minoritetsgruppe i DK. HVorfor tror du der er opfordret til at bringe nye tegninger?
Forstår du nu, hvad det drejer sig om?
tilføjet af

Det synes jeg heller ikke!

Jeg mener, vi bør takke Jyllandsposten og de tolv tegnere, der turde trodse den krybende selvcensur og slå et slag for ytringsfrihedens bevarelse.
tilføjet af

Hvem har sagt

vi skal det? Hvem mon? Ingen muslimer siger dette.
tilføjet af

In summa

Det er det rene sludder, du skriver, og det kan altså ikke nytte noget, at du dækker dig ind bag dunkle profetier. Den (civilretslige) dom, der er faldet i sagen mod Jyllands-Posten indebærer, at sagsøgerne ikke har rimelig grund til at føle sig PERSONLIGT krænkede af de meget omtalte tegninger.
Det virker, som om du ikke er i stand til at skelne mellem den sidste sag, og den tidligere afvisning af beskyldningerne om "blasfemi" og "racisme".
Forskellen mellem de to sager er imidlertid meget principiel: Den første sag, der aldrig blev til noget, fordi vores justitsminister ikke ville benytte sig af sin særret til at få iværksat en retssag på trods af rigsadvokatens kvalificerede juridiske vurdering af sagens formålsløshed, havde stor betydning for resp. ytringsfrihed og mindretalsrettigheder i dette land.
Som udgangspunkt havde den sidste sag - som de muslimske sagsøgere naturligvis UDELUKKENDE valgte som en 'nødløsning', fordi de ikke kunne medhold i deres EGENTLIGE anliggende (nemlig 'blasfemi' og 'racisme') - ene og alene betydning for de implicerede parter.
Den civilretslige sag ville kunne have fået betydning, hvis den var faldet anderledes ud, end den gjorde, dvs. hvis den havde kunnet udlægges som en modsigelse af afvisningen af en 'racisme'- eller 'blasfemi'-sag.
I den nuværende situation består injurieloven intakt, og det absolut eneste, som dommen har slået fast, er, at de muslimske sagsøgere i den konkrete sag om tegningerne i Jyllands-Posten ikke har noget jurisk grundlag at basere deres følelse af at være krænket på.
Længere er dén historie altså ikke, hvorfor din reaktion på dommen faktisk psykologisk er ret interessant: Dit indlæg handler meget mere om dig selv end om sagen selv. Det, som undrer mig, er, hvorfor du føler BEHOV for at forvrænge virkeligheden for at skabe plads for dine egne lidenskaber i denne sag - og hvad er det mon for lidenskaber, der er på spil hér?
tilføjet af

fald ned

det havde været katastrofalt for hele vesten, såfremt vi skulle have føjet os for den muslimske magtdemonstration, med afbrænding af ambasader og flag, ser du det er æreskrænkende så det basker, at tegne en flere tusinde år gammel pædofil mand, kan aldrig være ulovligt, vores ytringsfrihed står nu engang over et fjernt lands oldnordiske traditioner.
tilføjet af

en lille oplysning

til dig, dette er et kristent land, ikke et muslimsk land, hvorfor flytter du ikke til et muslimsk land, såfremt du føler dig krænket i dette land som trods alt forsørger dig.
tilføjet af

Jeg føler mig

dybt krænket af de tildækkede muslimske damer, de udstiller mig som potentiel voldtægtsforbryder, det krænker mig dybt, at jeg ikke kan identificere dem, såfremt jeg føler mig krænket over tilnærmelser fra deres side, det krænker mig dybt, at jeg ikke må gå tildækket ind i en bank når de må, min styrthjelm er for mig et helligt symbol på livet og meningen med det, hvorfor skal mit hellige symbol nedgøres, hvorfor må det tegnes og reklameres for det, ser du, det er fandme, at nedgøre min tro.
tilføjet af

Hvad meningen er?

En sejr for ytringsfrihed, religionsfrihed samt pressefrihed.
Det er du altså en af dem der mener, du er ikke alene om dine synspunkter. Den største jubel finder du hos blant andet Dansk Front, Dfer og deslige. Men lad nu det ligge.
Religionsfrihed har vi ikke i DK.
Ytringsfrihed heller ikke.
Pressefrihed heller ikke.
Jeg ved lige hvordan du reagerer lige nu. Men det er nok fordi du ikke har samme berøringsflade som mig.
Hvem har sagt man ikke må afbilde Muhammed? Kender du ikke til muslimske ikoner. Ligesom bl.a russiske ikoner. Billeder af muhammed og hele hans familie m.m. ???.
Sagens alvor er injurielovgivningen. Dette billede af muhammed med bomben i turbanen. Man hentyder til at muslimer er terrorister. Også dem der bor i DK. Dette som muslim, at blive sammenlignet med terrorister, er sagens kerne. Og så kan man jo sprøge sig hvem er det lige der har terroriseret hele verdenen i sidste århundrede. Dette mest blodige århundrede nogensinde. Muslimer?? Jeg tror vist det var europæer. Du er utrolig dobbeltmoralsk og selvretfærdigende. Nok om det.
Nåå, meen hvorfor bliver JP nu opfordret til at bringe nye tegninger? Så kære du, tillykke med den forøgede ufred i samfundet. Der er jo ingen lov der kan skride ind.
Det kan godt være JP ikke kendte konsekvensen af sine handlinger. Det gjorde lastbilchauføren der i et højresving ramte kvinden heller ikke, da han så kvinden liggende under baghjulet.
Når man ser antipartiet mod muslimer i Dk efter tegningerne. Så kan man næsten undres, om dette ikke var den oprindelige hensigt. Men det er kun en gisning.
Som redaktøren sagde; her DK har man tradition for forhånelse m.m. Manden er sku da bindegal. Lad os få gang i specilelle domstole der overalt, skal tage sig af sager, vedrørende de love du har nævnt. Hvis du vil vide mere om lovene, kan du jo bare se et af mine andre indlæg her på siden.
For fred og faderland Karpa.
tilføjet af

Hvilken lidenskaber mener

du. Stiller du et spørgsmål eller hva. Spørg mere direkte.
tilføjet af

Største katastrofen er

at trusler mod tegnere og antifascistiske journalister har sendt Danmark ned fra en suveræn første plads i Pressefrihedsindexet til en 19. plads
Det viser hvor stor en magt salafisterne og deres støtter, Seidenfaden kliken har. Og varsler hvad der kommer at ske hvis folk som Seidenfaden får magt som de har agt. Faren for mord på journalister vil være overhængende stor
tilføjet af

Løgn og tågesnak

DF er det parti i DK med relativt den mindste præstestøtte. Opinionsundersøgelsen i foråret viste at DF havde færre end 3% af præstene bag sig. SF havde derimod hele 22% af alle præster bag sig. SF må derfor kaldes Danmarks kristne parti.
tilføjet af

Censur

er når du forbyder nogen at sige noget/give udtryk for deres mening. Hvis JP havde fået en dom turde ingen sige offentligt hvad de mener om diverse samfundsanliggender. Og så ville censuren i praksis være indført.
tilføjet af

religionsfrihed?

Karpa - du skriver bl.a , at vi ikke har religionsfrihed. JO det har vi ALTSÅ!.
Ethvert trossamfund kan oprette sin egen frikirke - de skal blot selv betale for deres bygning m.v.
Til din oplysning: Folkekirken er staten og det danske folks kirke.
tilføjet af

Glædelig

nyhed. God nyhed at Pressensfriheden, internationalt, er på vej ned. Yderst glædelig.
tilføjet af

Jeg er ikke

medlem af folkekirken. Men har stor respekt for mange af de gejstlige i folkekirken. Min respekt for folkekirken er på nulpunktet da man agsepterer folk som Jesper Langballe og Søren Krarup. De burde have deres egen kirkesamfund og frikirke. Ikke samfundet og folkets folkekirke.
Nu det ikke for at provokere men læs dette indlæg:- Han sigen nogle gode point.--
http://www.thefirewithin.dk/library/danish/religion.htm
tilføjet af

Det drejer sig om at have et

nuabseret indgangsvinkel på sagen. Ret skal være ret. Ikke en masse bullshit.
tilføjet af

Selvfølgelig

, det kan da ikke undre nogen.
tilføjet af

Hvorfra

ved du at der døde 200.
tilføjet af

Og dette tager prisen..........

...........som det dummeste indlæg jeg har læst herinde i et år.
Pressefriheden indskrænkes, og det synes du er glædeligt?
Minder lidt om DDR, syns du ikk'?
tilføjet af

Virkelig alarmerende!

Jeg kan godt se, hvorfor det er svært at få muslimer til at forstå det danske demokrati, når ikke engang alle danskerne kan fatte det.
Vi KAN IKKE gå på kompromis med vores grundlovssikrede rettigheder!
Der er generationer før os, som har kæmpet, blødt og mistet livet for ytringsfriheden!
Den frihed, som giver dig lov til at pisse på den!
tilføjet af

Han sigen nogle gode point.--!!!

Har du læst / kan du overhovedet læse og forstå en tekst?
Dit link omhandler satanisme og det okkulte og er skrevet af en person der er erklæret satanist og kalder sig Dark Prince.
Citat fra den sorte prins
"Bevares, de skal da have lov til at dyrke deres religion i religionsfrihedens hellige navn, jeg vil bare også kunne dyrke min. Ikke i det skjulte, ikke udskældt for at være dette eller hint, men accepteret for at tro noget andet, end de gør".
Hvad er egentlig din mening med det indsatte link?
Hvad er det han skriver, der er så godt?
Han benægter jo ikke, at vi har religionsfrihed, han vil blot have ret til frit at dyrke sin tro, som er satanisme.
tilføjet af

Han sigen nogle gode point.--!!!

Han sigen nogle gode point.--!!!
Har du læst / kan du overhovedet læse og forstå en tekst?
Dit link omhandler satanisme og det okkulte og er skrevet af en person der er erklæret satanist og kalder sig Dark Prince.
Citat fra den sorte prins
"Bevares, de skal da have lov til at dyrke deres religion i religionsfrihedens hellige navn, jeg vil bare også kunne dyrke min. Ikke i det skjulte, ikke udskældt for at være dette eller hint, men accepteret for at tro noget andet, end de gør".
Hvad er egentlig din mening med det indsatte link?
Hvad er det han skriver, der er så godt?
Han benægter jo ikke, at vi har religionsfrihed, han vil blot have ret til frit at dyrke sin tro, som er satanisme.
tilføjet af

Manglendene svar...

Karpa der findes ingen muslimske ikoner, det er rigtigt. Men der findes afbildninger af Mohammed. Hvis du tager ind på C.L. Davids Samling i Kronprinsessegade i København. Vil du se at der i persisk kunst findes mange fremstillinger af Mohammed. Billede forbudet er totalt arbitrært, vilkårligt, det er noget som senere er blevet ind fortolket i muslimsk religiøst tænkning. Det forbud der eksisterer som er udtalt i denne religion er et forbud mod er tilbedelse af ikoner, billeder, afguder. Dette har intet med Mohammeds person at gøre.
Den tegning af manden med bomben i turbanen der blev bragt i Jyllandsposten d. 30/9 2005 var ikke et billede af Mohammed, men af Kurt Westergaard, det er nemlig den eneste signatur der findes. Billede forstiller det man selv vil have det til. Muslimerne kan som religiøsgruppe kan ikke tvinge en anden gruppe til ikke at ytre sig om deres religion, profet, og de love og forordninger der er i deres religion. Hvis de kunne dette levede vi ikke i et demokrati. Demokratiets kendetegn er der den tolerance man SKAL udvise over for andres ytringer og synspunkter. For eksempel er jeg totalt uenig i alt de du siger og ytre, men jeg vil forsvare de ret til at sige det.
De paragraffer jeg henviste til i min tidligere mail var fra injurielovgivningen som er kapitel 27 i straffeloven(§ 263 - 275).
Så for gentagelsens skyld injurier kan kun udøves mod levende personer. Ingen levende kan påtage sig retten til at tale på de dødes vegne.
Tegningerne henviser til at muslimer er terrorister, siger du..Ok den antagelse vil jeg gerne acceptere. Ja muslimer begår drab og terror i deres religions navn. Såvel 11/9 2001 i New York/Washington, som Bali-bomberne, som Madrid og i London har alle været udført af muslimske terrorister. Derudover findes der en systematisk undertrykkelse af kristne sted i muslimske lande, blandt andet, med overfald og drab.
Du har ret de største terrorister i det tidligere århundred var ikke muslimer, men kommunister. Maos Kina med ca. 65-75 millioner udsultede og dræbte(1956-1970) De dræber for øvrigt stadigt væk folk i Kina. I Sovjet udrensede Lenin og Stalin ca. 25-35 millioner mennesker(1920 - 1953). Der efter Nazityskland med ca. 20-25 millioner(1933 - 1945). Så kommer Tyrkiet(muslimer) med 1,8 millioner Armeniere(1917-1919). Derefter Rwanda med 0,5 -0,8 millioner mennesker.
Så ja du har ret muslimerne var "kun" de 4 største mordere i det 20 århundred.
Hensigten med tegningerne var som Flemming Rose og Carsten Juste sagde, at skabe debat om en religions forsøg på en særbehandling i den offentlige debat. Deres argument" at man (alle) må i et demokrati finde sig i hån , spot og latterliggørelse". Ingen gruppe, minoritet eller ej, ingen offentlig person , parti eller holdning kan påkalde sig en særstilling i forhold til resten af samfundet, dette gælder også for muslimerne og deres profet Mohammed.
Utrygheden er ikke forsaget af danskere men af fanatiske muslimer. Det er dem der i religionens navn brænder ambassader af og smadre bygninger og dræber kristne (i Nigeria).
Utrygheden kommer fra muslimerne, deres religion, deres kultur, deres attitude, deres handlinger.
Sidst og ikke mindst Karpa, nej der skal ikke oprettes specielle domstole, det er imod grundloven(§ 61). Så er mit spørgsmål, hvad skal disse særdomstole? Dømmer folk og for hvad og til hvilken straf? Det lyder nærmest sygeligt. Politikere er blevet hængt ud og hånet og spottet og latterliggjort i årvis, du kan se at Danmarks statsminister er blevet hængt ud som hulemand i årevis uden at han har hevet nogen i retten. Danske ministrere er så langt tilbage som under 1 verdenskrig blevet på blevet portrætteret som roer, kartofler og er blevet karikeret som vikinger, se Svikmøllen og Blæksprutten for de sidste 100 år, her er masser af karikaturer.
Din generelle underdanighed for islam og muslimer er i mine øjne det tydeligste tegn på den katastrofale kurs som navnlig venstrefløjen, Socialdemokratiet og de radikale er slået ind på, som ultimativt vil betyde denne nations opløsning og islamisering, et skridt imod mere kvindeundertrykkelse, mere inhuman statsformer. Men hvis det er det du ønsker Karpa så velbekomme, men rejst hellere selv til disse forfaldslande, end at sidde her og udspy dine mærkværdige neuroser.
mvh.
Historyman
tilføjet af

Hvem er det lige

der har interresse i at begrænse ytringsfriheden-pressefriheden.
http://politiken.dk/indland/article188976.ece
Vågn da lige op!!
tilføjet af

Sludder

du må sige lige hvad du vil.
LIgesom på dette debatforum på tros af alle de regler der er gældende her.
Kan du ikke forstå hvad injurier er og lovgivningen mod dette fænomen?
Ved du hvad anarki er?
tilføjet af

Er du

dum pav. Forstår du overhovedet hvad der foregår ude i samfundet.
tilføjet af

Alle disse indlæg

har jeg læst med stor interesse. Jeg er blevet forundret, overrasket, sørgmodig og glad.

Men debatten efterlader mig i skrivende stund med en fornemmelse af at noget mangler.
Det gælder nok næsten for alle, inklusive jeg selv; nemlig at viden, oplysning og historisk kendskab er en mangelvare i vort samfund.
Hvis vi nu alle kendte verdenshistorien i andet end udvalgte glimt, forstod den politiske, kulturelle, religiøse, juridiske og økonomiske udvikling/situation gennem tiderne, så ville vi efter min mening have et langt bedre grundlag for disse debatter, der for mig at se, langt hen ad vejen handler mere om subjektive følelser end fakta.
Det er for så vidt også iorden, bare man erkender dette faktum.
Med venlig hilsen Kyrn
tilføjet af

Kunne du ikke...........

.........linke til en RELEVANT artikel for denne diskussion, og ikke blot til "Et eller andet med Pia K"?
Din argumentationsform stinker!
tilføjet af

Typisk

for nogle mennesker, er denne indre total mangel på selvransagelse. F.eks er jeg rimelig i min opførsel over for andre. Denne selvransagelse finder man ikke hos flere og flere mennesker i DK. Det er først når man ser mennesker, der er døbt urimelig overfor for andre, selv blive udsat for den samme behandling. Så bliver der råbt og skreget. Man kalder det også fo egocentrisme.
Hende der er linket til, er skyld i dette voksende fænomen i DK. Kan man virkelig ikke indse dette. Det er altså et problem.
tilføjet af

Du fremstiller............

.........konsekvensen som årsag. Det er hele dit problem i en nøddeskal.
tilføjet af

Ja du

kan da selv spørge muslimerne. De må jo være de mest kompetente til at svare.
tilføjet af

Hvilke tildækkede

damer. Jeg bor i et tættere bebygget område. Her godt og vel 7000 mennesker her. Jeg tror det er år siden jeg sidst har set en såkaldt tildækket dame.
Jeg bliver også forundret over burkadamer. Provokeret. Men jeg ser dem aldrig. Her hvor jeg bor i storbyen.
Generaliserer du ikke lidt?
tilføjet af

Forfra igen.

Læs følgende kommentar. Og bedøm selv mine ord i denne debat.
http://www.amnesty.dk/default.asp?mode=newsletter&page=591&lang=da
tilføjet af

Læs følgende

tilføjet af

Er det dig

der er geden.
tilføjet af

Katastrofe?

Næppe!
JP har da lov til at lave satiriske tegninger over hvad som helst. I den konkrete sag har de så moret sig over islam - hvilket man jo ikke kan fortænke dem i, for er der noget mere latterligt end islam? Ja måske jehovas vidner. Jødedommen, katolikkerne og kristendommen i alle afskygninger kommer faktisk også tæt på.
Enhver religion er da grund til morskab - det er jo blot latterlige trosretninger, der intet har med virkeligheden at gøre. Selvfølgelig må vi more os over dem, og selvfølgelig må vi fortolke dem som vi vil. Så længe vi ikke prædiker!
Katastrofer er noget helt andet end frifindelsen af JP. Katastrofer er sådan noget som 9/11. Eller tsunamien forrige år. Eller bildrabet på den familiefar der blev topederet af en flygtende bil på Lodsepladsvej i lørdags.
Frifindelsen af JP er en bekræftelse på, at vi stadig har ytringfrihed i Danmark, ikke en katastrofe.
tilføjet af

Har du læst den artikel?

Citat: "Hvad angår tegningerne af profeten Mohammed må Amnesty fastholde at såvel tegnere, som avisen, der bringer tegningerne, har ytringsfrihed under respekt for loven. Det betyder, at enhver, der måtte føle sig forulempet af tegningerne, bør rejse sagen ved domstolene, som herefter afgør, om der foreligger en lovovertrædelse."
Kan vi blive enige om, at domstolene har talt? Der er ikke tale om en lovovertrædelse!
tilføjet af

Nej ikke

endnu. Sager er anket til højeste ret. Så bliver det spændende at se. De har jo før omstødt domme.
Også af lignende slags.
tilføjet af

Det er

hvis den bliver endelig stadfæstet af højesteret, en milepæl for ytringsfriheden i DK. Ingen kan vide sig sikker med hensyn til injurielovgivningen mere.
Også hvis det er ud over religiøse forhold.
tilføjet af

Ja det

er det nok for dig "Karpa" men ikke for mig. En Karpa er det en fisk i torske-familien? eller er det en radigal nar-røv?.
tilføjet af

OBs

jeg er ikke ligefrem at sammenligne med en radikal.
tilføjet af

Satire er ikke injurier

Du er nødt til at skille tingene ad. Der er himmelvid forskel på satire og injurier.
tilføjet af

Hvad så med at du læser den?

Det er en lille smule dumt at henvise til en artikel og begrunde egne meninger med indholdet i denne, når den siger det modsatte.
Læs artikel: Amnesty lader det være op til domstolene at vurdere om der er tale om en lovovertrædelse. Domstolene har talt, så indtil videre er der ikke tale om en lovovertrædelse. Jeg kan ikke forestille mig, at højesteret vil komme til en anden konklusion.
tilføjet af

Det bliver jo spændende at se,

om domstolene stadfæster domafsigelsen.
Det er jo en lidt spændende sag. Vi har ikke set deslige før i DK. Derfor også dette påstyr. Hvordan Amnesti in. senere badømmer sagen bliver ligeledes spændende at se. Der har været injuriesager der før er blevet omstødt af højeste ret.
Sagen er betændt så derfor er højesterets afgørelse, den der sætter retningslinierne fremover. Måske også for andre sager der vedrører injuriesager mod Journalister og bladhuse.
Derfor den store opmærksomhed fra journalistersa side.
tilføjet af

Korekt

Den sag er ikke satire. Men grænsen herfor er flydende, alt afhængig af situationen. Samt sandhedsbeviserne. Der har været mange injuriesager i DK.
tilføjet af

Forfra 2. Helt forfra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Se godt på disse tegninger allesammen.
Så kan man jo fortolke dem som de er.
Hvordan er jeres fortolkning.
Det er Muhammed med Bomben i turbanen der er problemet. Assesiotioner til at muslimer er terrorister. Altså alle muslimer.
Kik på dem og skriv din bedømmelse.
http://www.kritiskportal.dk/g%C3%A6sterubrikken.htm
tilføjet af

en lille fodnote

tilføjet af

Internationale muhammedtegninger.

tilføjet af

Tak for sober og

oplysende artikel, må man vel kalde den.
Jeg har kun en lille bemærkning til folkemordet på armenerne. Det er rigtigt at der blev dræbt o. 1,5 millioner armenier. Men der blev samtidig også dræbt kristne grækere og et par andre små kristne folk i Ottomanimperiet. Derudover gik det meste af den kristne assyriske nation grunde. Folkemodene var således over 2 mio. De fleste historikere vurderer o. 2,5 mio. Her taler vi udelukkende om ubevæbnede civile
mvh kaq
tilføjet af

tak for oplysningen

Jeg var ikke bevist om de assyriske folks undergang,også var forbundet til 1 verdenskrig, så det var en nyttig oplysning.
Mhv.
Historyman
tilføjet af

nahds

fuck hvor er i til grin grime dansker
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.