8tilføjet af

Det offentlige forbrug er ude af kontrol

Regeringens såkaldte genopretningspakke, lægger op til nulvækst i det reale offentlige forbrug, men under denne regering er det offentlige forbrug vokset enormt uden at vi har fået andet end mere bureaukrati - undskyld kvalitetsstyring - for pengene.
Således også sidste år, hvor det offentlige forbrug godt nok er mindre, men det offentlige forbrug steg dog stadig i løbende priser med 6,8%.
Hvad vil du, som ønsker skattelettelser foretrække?
En opposition, som har planer om at det offentlige skal have en realvækst på 1,4% - eller en regering, som har planer om nulvækst, men som alligevel lader det offentlige forbrug stige med 6,8%?
Hvad skal vi stille op med det store underskud det efterlader?
tilføjet af

Du skal ikke dykke ned i forbruget

Du skal angribe fra siden og borer dig ind. Det er administrationsdelen, der er gøgeungen. De fejlslagne projekter, vi har hørt om - og især alle de lidt mindre vi ikke hører om. Hvis de holdt op med at smide pengene ud af vinduet ville alle patienter kunne have enestue. Kontanthjælpsmodtagerne få julegaver og førtidspensionisterne komme til Mallorca - HVERT ÅR.
Kig på regionerne. Det er dér pengen er.
tilføjet af

Min mening om det er

At der er alt for meget bureaukrati.
Mange offentlig ansatte bruger en masse tid på at indtaste data om, hvad de selv laver, så ministerierne kan holde øje med dem. mange offentlig ansatte kontrollerer også klienterne.
Det er der i sig selv ikke noget i vejen med, men det er gået over gevind.
En arbejdsformidler bruger 70% af tiden på kontrol, og at bruge 30% af tiden på at skaffe klienterne i arbejde er for lidt - det er trods alt hovedydelsen.
Der er en masse love, cirkulærer og andre skrivelser som skal ses efter i sømmene, så de offentligt ansatte kommer til at arbejde mere effektivt.
Noget andet er, at de offentligt ansatte også mange gange modarbejder hinanden.
Det kender offentlig ansatte godt til, og de fortæller historier om det.
Det er ikke noget som man lige kan ordne her og nu, men det kræver en langsigtet reform af det offentlige.
tilføjet af

der er nok

en trådstarter der som overhovedet ikke kan holde tingene adskilt og af samme årsag ikke se dem korrekt
tilføjet af

Mener du ikke?

- at de 6,8%, som det offentlige forbrug steg med sidste år bliver til statsgæld?
tilføjet af

Han har ikke de store evner

F.eks. mener han at en regering sidder og regulere på skattetrykket hvert år 😃
Fjols.
Han forsøger at kloge sig på økonomi og tal, men kan kun kopiere overskrifter, men ikke fårstå substansen.
tilføjet af

Har du?

Jeg mener, at regeringen har lavet et uholdbart skatteforlig for 3 år siden, som ikke er holdbart set i lyset af de hurtigt voksende offentlige udgifter.

Du vil altså ikke svare på, om du mener, at de hurtigt voksende udgifter som staten har til lønninger og køb af varer - bliver til gæld - når statens indtægter samtidigt falder (både som en følge af lavkonjunkturen og som en følge af det ufinansierede skatteforlig).
Jeg kan godt forstå, at du forsøget at tale uden om substansen.
tilføjet af

Holde op med at sende penge til uvedkommende

Tænk der bliver spildt 3.202,1 mio. kr. om året på noget så skide ligegyldigt som Grønland.
Hvad rager det os om de går på r...n?
Og 170 mia på andre landes befolkning.
NOK ER NOK!!🙁
tilføjet af

Den socialdemokratiske VK-regering

kunne lære af Sveriges ægte liberale regering!
Den borgerlige regering har styr på de offentlige udgifter.
Den borgerlige regering har givet 70 milliarder kr. i skattelettelser.
Lønningerne er lavere, Sveriges er ikke tilknyttet euroen, dagpenge og AK bidrag er lavere, strøm er billigt i Sverige.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.