7tilføjet af

Bryllup eller testamente???

hvis man kigger rent praktisk på brylluppet kan man så opnå samme fordele med eksempelvis et testamente kontra vielse?
Jeg tænker på at ens børn skal arve en ved død og manden/kvindens rettigheder ved skilsmisse?
tilføjet af

Alvorlig talt - gambling med fremtid.

Dit spørgsmål er meget relevant - og topaktuelt.
Hvis du er dame, og forelsker dig i en fyr, der viser sig at have børn i lasten fra et tidligere forhold, er disse arvinger. Og hvad så?
Ikke så lidt endda!
Hvis nu manden - din kæreste dør, vil du - såfremt du ikke er gift, stå i den situation, at børnene til din afdøde kæreste skal arve.
Det kan i praksis betyde, at du må gå "fra hus og hjem", da boet skal skiftes til arvingerne.
Og har din "elskede/kæreste" ikke testementeret det, ja så kommer børnene og hiver tæppet væk under dig.
Juridisk kalder man det "uskiftet bo".
Aner ikke i detaljer, men er man så modig og dum, at leve i parforhold, uden at blive gift - ja så beder jeg SOL´isterne læse mit indlæg forfra.
Profeten.
tilføjet af

Bryllup er at foretrække pengemæssigt

Hej!
Jeg arbejder som advokatsekretær og har et par råd til dig i forbindelse med dit spørgsmål.
Jeg vil helt klart anbefale dig at blive gift i forhold til, hvor godt man står ved samleverens død.
Ved død arver ægtefællen 1/3 af boet og børnene 2/3 til deling (lige meget om de så er 7 børn, der skal dele). Men ægtefællen har den ret, at de kan sidde i uskiftet bo. Dvs. at børnene ikke får deres arv, før den næste forælder dør. Der kan jo være mange år imellem.
Ved et testamente kan man skrive sig fra mange ting, men man kan ikke skrive sig fra boafgiften. Den efterlevende samlever vil komme til at betale 15% i boafgift, mens en ægtefælle ved dødsfald ikke skal betale boafgift.
Det er altså en fordel pengemæssigt, at man er gift i stedet for bare at have lavet testamente.
Med det sagt skal det så lige nævnes, at jeg selv lever papirløst sammen med min kæreste, og at vi også kun har lavet testamente. Vi føler os ikke klar til at blive gift, men har købt hus, og derfor har vi lavet testamente i tilfælde af, at noget skulle ske med en af os. Så har vi muligheden for at blive boende i huset, hvis en af os falder bort, i stedet for at forældre eller andet skal arve den afdødes bodel og ikke samleveren.
Ved at lave testamente får børnene altid sin arv. Man kan dog begrænse det til tvangsarven, som er 1/6 af boet, men de vil altid få deres retmæssige del, ligesom de også altid vil få deres del, hvis man i stedet er gift.
Man kan jo altid i testamentet indføje, at testamentet bortfalder i tilfælde af, at man flytter fra hinanden eller bliver gift. Bliver man gift, er det lige så godt, at Arveloven bare gælder i al almindelighed i stedet for at skulle rette sig efter et testamente, med mindre der selvfølgelig er komplicerede forhold som særbørn mv.

Håber du fik lidt svar på dine spørgsmål
tilføjet af

Husk lige...

at særbørn, altså børn uden for ægteskabet med en anden partner, skal give deres tilladelse til, at den overlevende part sidder i uskiftet bo. Dvs. medmindre reglerne har ændret sig, siden jeg studerede? Ret mig endelig, hvis det har, ok?
Men som sagt, hvis det er uændret, skal man indhente tilladelse fra særbørn, der således også kan forlange deres arv opgjort og udbetalt, uden at ægtefællen kan gøre indsigelser mod det. Dette kan imødegås ved at indhente tilladelsen til at sidde i uskiftet bo på forhånd og nedskrive det i testamentet. Dog vil der være indsigelser mod dette, hvis barnet ikke er myndigt, og værgen ikke vil gå med til det.
Så tjek lige, om kæresten evt. har børn fra tidligere forhold, inden I skriver testamentet.
Vær også opmærksom på, at uskiftet bo ikke er ensbetydende med fuld råderet, selv om det er tæt på. Man siger, at længstlevende, med få undtagelser, har fri rådighed over hele boet, og samtidig påtager sig alle gældsforpligtelser, også afdødes, men at der skal skiftes i flg. tilfælde:

1) Hvis der indgås nyt ægteskab.
2) Hvis boet væsentligt formindskes ved misbrug af rådigheden.
3) Hvis der gives gaver væk, der er for store i forhold til formuen.

Mvh. Deci
tilføjet af

Forældremyndighed

Tak for Jeres svar. Men hvordan og hvorledes med forældremyndighed over barnet både hvis man er gift og ugift?
tilføjet af

Svar om forældremyndighed

Hej igen ;O)
Det jeg kan huske om forældremyndighed var lidt hullet (tog min eksamen i 1999, så hukommelsen tilter altså lidt engang i mellem *S*), men jeg har tjekket lidt:
Normalt har gifte par automatisk fælles forældremyndighed. Men i papirløse forhold ser det noget anderledes ud. Her har moderen pr. automatik myndigheden, også selv om man bor sammen, når barnet bliver født.
For at opnå fælles myndighed skal det aftales via Statsamtet (eller hvilken anden institution, der tager over, når kommunesammenlægningerne ændrer systemet). NÅR det så er gjort, er I reelt sikret lige så godt ved dødsfald, som hvis I var gift.
Reglerne for, hvem der får barnet/børnene, hvis ens partner dør, er flg.:
Ved fælles forældremyndighed bliver forældremyndigheden hos den længstlevende, medmindre det taler imod barnet tarv (f.eks. hvis personen er syg/drikker/er i fængsel osv.).

Har kun den ene af forældrene myndigheden, og denne dør, vil det være amtet, der skal afgøre, hvem forældremyndigheden skal tilfalde. Søger den efterlevende forælder om at få den, vil det som oftest gå i gennem uden problemer, stadig hvis det er i barnets tarv.

Dømmer amtet imod, kan afgørelsen ankes for en domstol indenfor 8 uger, fra man har fået det at vide.
Man kan ved testamente tilkendegive, hvem der skal have forældremyndigheden i tilfælde af dødsfald. Som hovedregel vil det igen bliver fulgt, hvis det er i overensstemmelse med barnets tarv. Her er det vigtigt at skelne mellem et børnetestamente, man selv opretter og har liggende i hjemmet, og et bevidnet (af to vidner) eller notarstemplet testamente, der opbevares i dommerkontorets arkiv eller hos advokaten.
Vær opmærksom på, at der er nogle regler, der skal følges, for at et testamente kan kendes gyldigt:
Notaren eller vidnerne skal bekræfte, at man var ved sin fulde fornuft, så der ikke er noget, der taler imod at oprette testamentet. Dette gør man ved at lave en påtegning på testamentet. Man dokumenterer sin identitet ved kørekort/pas eller lign. billedlegitimation, og parternes personnummer skal være påført testamentet, fordi alle testamenter registreres i et centralt register under cpr-nr., for at sikre at testamentet bliver fundet, når personen dør.

Testamenter laves i to eksemplarer. Det ene får man selv udleveret. Det andet opbevares som førnævnt. Jeg kan ikke huske, hvor meget det koster, men det er ikke nogen formue, hvis I laver det selv og "bare" får det bevidnet ved en notar.
Jeg håber, det var svar nok, ellers må du skrive igen. ;O)
Mvh. Deci
tilføjet af

Testamente koster...

Et testamente koster idag 300 kr. i retsafgift at oprette. Og hvis man bruger advokat, kommer salær hertil selvfølgelig oveni. I Odense-området tager advokaterne ca. 2.500 + moms for at lave et testamente. Prisen kan selvfølgelig variere alt efter, hvor meget der er af forudgående undersøgelser og hvor besværligt arbejdet er.
tilføjet af

Du skal bestemme

Der er nogle bestemte regler for gifte par, men det er ikke sikkert at det passer jer. Så det bedste er at snakke med en advokat. Du kan evt. prøve at læse om familieadvokaten.dk.
jeg vil tror at du skal gøre en blanding: både gifte dig og få skrevet et testamente.
/t
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.