9tilføjet af

Kapitalismen

Babylon er menneskehedens første samfund. Dette bakker videnskaben op om. I denne by var alle monoteister uden nogen egentligt religion. Det var her at møntfoden, og med andre ord kapitalen, opstod. Det er her kapitalismen opstod. Det er ligeledes her at evolutionsteorien opstod. Ophavsmændene til denne var sumererne som mente at livet opstod i vandet. Kapitalismen og evolutionsteorien er den sande antikrist og dermed et symbol på ondskab. kapitalisterne har medført industrialismen og hermed forureningen. Kapitalismen står bag alle krige. Evolutionsteorien er basis for al racisme og fascisme. Den er ligeledes bagrund for ateismen (den sande satanisme). Kun ved at nedlægge disse to livssyn kan vi vende tilbage til Gud og forenes med naturen.
tilføjet af

har jeg forstået dig ret

Jeg har lige læst dit indlæg. Vil du med dit budskab sende os tilbage til stenalderen? Du har glemt og tage noget med i din betragtning. Religeon er desværre også skyld i mange krige, du kan bare vende blikket mod Nordirland, hvor mange menneskeliv er ikke gået tabt på grund af religeon. dette var kun et sted. jeg kunne også nævne andre steder f. eks. Asien der også er plaget af religeøse uroligheder. Venligst dalimill
tilføjet af

skriver han ikke

at religion kommer af kapitalismen?
tilføjet af

???

"Dette bakker videnskaben op om" Gør den det..? Giv os et link til videnskaben (dine kilder) så vi kan bedømme for os selv!
tilføjet af

Religion...

er opium for folket!!!!!
Sagt af en sand antikapitalist!
tilføjet af

evolutionsteorien

om at vi kommer fra vandet kan udemærket forenes med at tro på Gud eller en højere form for universel intelligens, som skaber af alt liv -
En bog, skrevet af en fransk forsker :
Hvor kom kvinden fra
Forklarer meget videnskabeligt om denne teori, meget velfunderet underbygget og ganske tankevækkende læsning -
Og jeg er ikke enig med dig i at ateisme er det samme som satanisme -
Skræmmebilleder, der lyder nøjagtigt som talt ud af indremission eller JV´s munde -
Fordi man ikke tror på en fastlagt religion og følger religiøse ritualer, er det ikke ens betydende med, at man er satanist -
Noget af en påstand, vil jeg mene -
Tror du også på en Gud, der sender ikke troende i helvede med bål og brand ?
guller
tilføjet af

Så...

...ville jeg godt nok hellere ryge opium end at bede.
tilføjet af

Undskyld mig...

...men hvordan kan man være monotheist når man ikke har nogen egentlig religion? Mig bekendt betyder monotheisme at man kun tilbeder en gud i stedet for flere, men hvis man ikke har nogen egentlig religion, kan man jo ikke være hverken monotheist eller polytheist. Allerhøjest atheist.
tilføjet af

jo det kunne de godt

de var monoteister fordi de var i direkte kontakt med gud og ikke havde "forladt den gode sti". Troen var i deres hjerter og de levede som udgangspunkt som Gud ønskede det. De troede på én Gud´, men havde p.g.a. deres natur ikke brug for religiøse retningslinier.
tilføjet af

Klart

Det er det her med synsvinkler...
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.