53tilføjet af

fætter og kusine

Det er godt, at vi nu endelig har fået debat om fætter-kusine ægteskaber. Vi ved, at denne type ægteskaber fører til en oversygelighed hos de børn, der kommer ud af ægteskabet - derfor er det efter min opfattelse også OK, at der bliver indført et forbud mod fætter-kusine ægteskaber..

venligst

Kim Sejr
tilføjet af

Klamt

Hi
Ville bare lige sige at jeg syntes at det er for klamt og at risikoen for at få mærkelige børn er større.
Jeg kan slet ikke sige nok hvor klamt og frastødende det er.
Annonym
tilføjet af

praksis for få år tilbage

tænk på, at fætter-kusine ægteskaber for ikke så mange årtier tilbage var helt almindeligt - man var nok ikke i tilstrækkelig grad opmærksom på de sundhedsmæssige konsekvenser. Når et samfund efterhånden bliver klogere så er det også på tide at man gør op med ufornuften - især når det går ud over børn....

venligst
Kim Sejr
tilføjet af

Klap lige hesten...

Nu må i sgu da holde op, det er da faktisk ikke så ualmindeligt, jeg har da selv en fætter og kusine, der er gift og har to herlige unger sammen, de fejler bestemt ingenting.
Jeg har i atten år haft min handicappede søn i special børnehave og skole, og har ikke en eneste gang, mødt et barn i det system med anden etnisk baggrund.
Min yngste går i skole med mange flygtninge/indvandrerbørn, og ikke en af dem har en retaderet bror eller søster, og de er ej heller svagelige på anden vis, med mange sygedage eller lignende.
Så...klap lige hesten, vi står vistnok selv for den største del af de handicappede børn, og så kan vi jo spørge os selv, hvorfor det er sådan.
Fætter/kusine ægteskaber er ikke kun noget, man finder i de muslimske familier.
tilføjet af

Ja det virker forkert.

De skal jo giftes , herefter til Danmark og have bistandshjælp. Herefter lever de lykkeligt til deres dages ende. Sådan har det været i mange år efterhånden.
tilføjet af

Indavl..og Puddellhunde.

Jeg kommer altid til at tænke på Puddelracen når jeg tænker i indavl..(nu ingen sure mine hvis i har en Puddelhund)*S* små og hysteriske og total knald i låget.
Og ham Claudio..var vist også en "ren indavl"..nej lad for Allah´s og Guds skyld være med de der "fætter & kusinefester"
tilføjet af

Jeg kan desværre

.. meget nemt rulle nogle anderledes eksempler frem... jeg arbejder i Sundhedssektoren, og ser "handicap´s" af enhver art....nogle synlige, men endnu flre "usynlige" for det blotte øje.
Det der menes her i tråden med indavl er, på det mentale og psykiske plan..jeg syntes der er mange eksempler på at "de" har et sygeligt adfærd, danskere opfører sig ikke som de bander vi efterhånden har i all byer..Kokkdal er et skræmmende eksempel, og de unge er uden for pædagogisk rækkevidde, kunne det ike tænkes der er en lille komponentfejl i den øverste etage, siden lyset er gået ud ?
Hvornår har du sidst set et hospital indefra ?
Vh.Piat
tilføjet af

de kongelige har gjort det

i mange konge brylluper er var det da meget almindelig det kommer nok an på om det sker for tit altså (indavlen)
men det er da sneversynet hed at unge skal giftes med fætter/kussiner h.o.a. keldsen blev gift med en gammel tante for at få navnet??? han er da stadig en betroet mand (læs høj stilling hvor man tager mange beslutninger for andre)
tilføjet af

er der nogle der kan være det

ja altså uden for pædagoiskrækkevide det er da et udtryk nyuddanede har opfundet fordi de ikke har forstået pædagogikken
tilføjet af

ok syndheds et eller andet

mener du, du kan sidde hvor du gør, og kan se det er indavl på udlændige, der gør at de opfører sig som de gør, så burde du gøre noget ved det, men det tør du vel ikke fordi du har mundkurv på, og hvis du siger noget der koster penge, så kan du finde et nyt job til dig selv
tilføjet af

fætter kusine fest

tilføjet af

Addddddr

Fætre kusine ægteskaber er for klamt, men vi ved jo også alle hvilken slags "mennesker" der benytter sig af den slags perversiteter.
tilføjet af

Kongelige...

Ja, det har været praktiseret i europæiske kongehuse i en lang periode, men der er vist ingen tvivl om hvad der er kommet ud af det. Nogle kongelige har været direkte sindsyge, andre bare komplet retaderede.
Så europæiske kongehuse er vel et rigtigt godt eksempel på hvordan det kan gå når fætre og kusiner i generationer får børn med hinanden...
tilføjet af

Degeneration

Der sker ikke noget ved at fætre og kusiner får børn sammen i én generation, men det går galt når de fortsætter i mange generationer.
Desværre er der en overrepræsentation af indvandere og efterkommere i det psykiatriske behandlingssystem. En hel del af dette skyldes med sikkerhed indavl, men selvfølgelig er krigs- og torturtraumer også en del af det.
Det burde forbydes, men der burde også være mulighed for at søge dispensation, hvis man med sikkerhed kunne fastslå at noget lignende ikke var foregået i fx 5 generationer.
tilføjet af

Ikke kun muslimer

Naturligvis er det ikke kun i muslimske familier, at man finder fætter-kusiner ægteskaber og et fætter-kusine ægteskab behøver jo ikke NØDVENDIGVIS at betyde, at børnene i det enkelte ægteskab bliver mere sygelige. Men risikoen ER større og derfor er der procentvis flere børn med øget sygelighed og skader hos forældre der er fætter-kusine end hos forældre, der IKKE er fætter-kusine.
Derfor er der god grund til at forhold sig kritisk til fætter-kusine ægteskaber...

venligst

Kim Sejr
tilføjet af

Ikke peversitet

Må vi lige bede om kammertonen - fætter-kusine ægteskaber har tidligere været ganske udbredt blandt europæere, og vi skal jo ikke mere end 100 år tilbage før vi havde en kultur med arrangerede ægteskaber blandt nært-beslægtede, ligesom i nogle muslimske miljøer.
Men uanset om det er en europæisk adelig eller en muslim så mener jeg stadigvæk det er forkert med denne type ægteskaber - fordi risikoen er større for, at det vil give det fødte barn en ringere livskvalitet.

venligst

Kim Sejr
tilføjet af

dispensation

Interessant vinkel vedr. muligheden for dispensation - såfremt man kan få regeringen til at forholde sig til et evt. forbud mod fætter-kusine ægteskaber må det naturligvis i den forbindelse undersøges om der kunne være sundhedsfagligt belæg for at kunne foretage dispensationer..

venligst

Kim Sejr
tilføjet af

DNA test før ægteskab

Hmmm... Der var en undersøgelse omkring juletid, der viste, at op mod 20% havde en anden far, den moderen havde angivet som værende det biologiske ophav til barnet. Dermed kan man også forsvare at 1/5 af befolkningen gifter sig i lige op- og nedadstigende linie.
Skulle man ikke bare tage og forbyde ægteskab mellem nærmeste familie - inkl. fætre/kusiner og søskendebørn? Der flere milliarder mennesker i verden at gifte sig med - så det BEHØVER ikke være den allernærmeste familie, vel? Når nu man véd, at det giver forhøjet risiko for fysiske- og mentale skader... Og så er det i øvrigt ligegyldigt om man kommer fra øst eller vest, nord eller syd
tilføjet af

Så er der også meget andet du skal forbyde

Hvis du vil forbyde fætter og kusine i at gifte sig fordi at de får børn der får vanskelige vilkår senere i livet, så skal du også forbyde socialt dårligt stillede at få børn, for de får traditionelt også børn der får vanskelige vilkår. du skal også tvangs strilisere udviklingshæmmede.
Du må heller ikke glemme junkierne. Deres børn vil også have større risiko for at få et dårligt liv.
tilføjet af

interessant

Nu da du nævner det.....hvad så med lidt mere overblik på lige netop de der samfundsgrupper? Og når det er så vanskeligt at blive godkendt til adoption (og man gå da ud fra at hvis man bliver godkendt så er tingene på plads), så må de der "skæve", "svage" og hvad man ellers ville kalde dem også gennem sådan noget for at bevise at de er "egnede" forældre. Eller hvad?!
tilføjet af

forbud ikke relevant

Jeg er nok uenig med dig. Det er korrekt, at der måske blandt de mest social dårligst stillede(f.eks. personer med en kombination af oversførselsindkomst samt stof/alkohosmisbrug) kan blive tale om forringede opvækstvilkår for børnene - men dette kan ændret adfærd hos forældrene rette op, mens risikoen for sygdom/handicap for fætter/kusine ægteskaber ikke kan ændres. Det er en blivende risiko, der ikke kan ændres ved.

venligst

Kim
tilføjet af

Egnede forældre

Vi er vel enige om, at alle børn er bedst tjent med gode forældre - selvom der kan være mange meninger om, hvad en god forælder er. Uanset hvad, så mener jeg dog, at en god forælder fundamentalt set er kendetegnet ved at kunne give sine børn kærlighed og omsorg.
I et frit og demokratisk samfund som vort kan man jo ikke kræve, at voksne på forhånd skal være erklæret for "egnede forældre" som forudsætning for at få børn - ihvertfald ikke når det gælder deres egne børn.
Til gengæld har vi så nogle regler, der siger, at hvis der er nogle forældre der vanrøgter og mishandler deres børn, så kan børnene fjernes fra hjemmet.. Tvangsfjernelser er et ømtåleligt emne - for ofte bliver det ikke gjort godt nok rundt omkring i kommunerne. derfor er det et område, vi hele tiden skal holde meget øje med, så vi kan gøre det bedre..

venligst

Kim Sejr
tilføjet af

rolig nu

Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor det nu lige pludselig er en vigtig samfundsdebat. Min mormor og morfar er fætter/kusine, og to af min morfars brødre er gift med to af min mormors søstre. Altså 3 ægteskaber der alle er fætter/kusine. Aldrig har vi haft problemer med sygdom, udover hvad alle alm. familier naturligvis oplever.
Hvis man forbyder den slags ægteskaber er Danmark endnu mere til grin end vi er i forvejen. Vi har regler om praktisk talt ALT. Det er da utroligt at folk ikke bare kan tænke, og få lov at vælge selv for en gangs skyld.
tilføjet af

Jeg siger det igen!!

Der er ikke så stor chance, at barnet bliver født handicapet, som du vil have det til at lyde. Det der er mest farlig er brore søster. Det er der risikoen er. Men det er også vis ders børn og ders børns børn gør det, så bliver det farlig, da der ikke kommer ny gener ind i det. Men fætter/kusine gør det ikke så meget hved, da der er kommet ny genner ind i blodet. så det kan ikke blive den samme indavl.
Så længe der kommer ny genner ind er chancen lille. Der er jo også en chance for at to raske mennesker få et sye barn. Chancen er der, og den vil altid være der. Men den er lille så længe der kommer ny gener i blodet. Men der er også gener der ikke passer sammen, og der kan så ske en fejl, som barnet få. Det der sker hved indavl, er at nogen gener forsviner, da de ikke bliver stærker af bogen andre gener.
En fætter/kusine har ikke de samme genner som du har. Da der er kommet ny genner i blodet.
tilføjet af

Klap hesten...

Skal vi nu ikke lige prøve at tage en dyb indånding og kigge lidt på realiteterne. Bare fordi den radikale folketingsgruppe holder sommermøde og lader varmen stige sig til hovedet behøver vi andre jo ikke bevidstløst hoppe med på vognen...
Giver er fætter/kusine ægteskab større risiko for børn med "skader"? Ja, det gør det.
Giver "gamle" mødre større chance for børn med "skader"? Ja, det gør det.
Det giver ikke megen mening at se på, hvor mange børn med skader, der født i hver sin gruppe, da vi ikke ved hvor store de enkelte grupper er. Men ligesom vi ikke kan forbyde "gamle" kvinder at få børn, så kan vi heller ikke forbyde fætre/kusiner at få børn. Derfor er forslaget om forbud heller ikke stillet for børnens skyld, men for vælgernes skyld.
Jeg ved godt, at dette forum er velegnet til ikke at behøve at sætte ting i perspektiv. Men det behov har man altså når der skal lovgives i den virkelige verden. Specielt hvis man gerne vil i folketinget...
Egentlig bør vi jo kigge lidt på hvorfor den radikale folketingsgruppe har stillet forslaget. Det har de fordi de ikke kan lide 24-års reglern og bliver nødt til at komme op med noget andet.
24-års reglen kan de bl.a. ikke lide fordi den kriminaliserer alle, for at ramme få. Men er situationen ikke også den samme med fætter/kusine-ægteskaber???
Her vil man hindre tvangsægteskaber, men i stedet kriminaliserer vi det at få børn. Og begrunder ønsket ud fra børnens tarv.
Men hvis det virkeligt er man vi mener, så har man jo altså også fundet en begrundelse for at fjerne livmoderen hos alle kvinder over 35.
Med venlig hilsen
Rikke Madsen
tilføjet af

Jensen Østerbro

24 års regel VIRKER
"forbud" mod at gifte sig med fætter kusine - typisk radikal hjernedød idé
HVEM kan tjekke om det er en fætter de gifter sig med?
det kan ingen.!!!
Det kan ikke tjekkes og det bliver ikke tjekket - og det passer jo de radikale godt at snakke og at det aldrig lader sig gøre i praksis
Radikale samler nemlig på solbrændte folk i deres parti.
(ellers ville de aldrig få stemmer nok)
KUN JENS ROHDE er så småbegavet at han kunne finde på at sige sådan noget sludder. Han må være indavl så svagt begavet han er.
tilføjet af

Klap Hesten

Klap hesten men lad være at skære den i nosserne
som de gør i Jylland.
tilføjet af

schmeichel

jeg kunne godt trænge til at få peter schmeichel rykket op i bundesligaen
tilføjet af

Familie træet

Jeg har boet i syd europa igennem en del år. Her er det praksis at de gamle i familien bliver tilkaldt nå der skal huskes stamtræ. Der er det en social umulighed at blive gift indenfor familien til og med tredje led. Dette bliver begrundet med at man i familien skal have stærke gener. Børnene og slægten skal overleve.
Jeg er selv tilhænger af denne politik. Der er ingen grund til at bevidst give sine børn svage gener. Der vil altid være børn der bliver født handicappet og dem skal der tages vare på. Men når man nu, i nogen tilfælde, selv har valget!!! Hvorfor så producere svage børn eller børnebørn???
Vi har ikke de stærke familietraditioner i danmark og derfor vil jeg støtte en lov der forbyder bryllupper imellem familiemedlemmer.
tilføjet af

Mer eller mindre enig

Jeg er sku mer eller mindre enig med hkiil... det er satme ulækkert.. for mig at se er det næsten så klamt som hvis det var bror/søster. Der bor 6 milliarder mennesker i verden, så der er sku ingen logisk forklaring på hvorfor det lige skal være familie. Det er klamt og skal forbydes!
tilføjet af

uenig.....

Jeg er lidt uenig med dig....! jeg synes ikke at der skal være forbud mod at en fætter og kusine skal ha lov til og gifte sig, hvis de er forelsket i hinanden så kan man jo ikke sige at det må de ikke, de er også mennesker! Men så skulle der bare laves en lov om at de så ikke måtte få børn sammen. Man kan jo sagtens leve sammen uden og få børn sammen.
Vil gerne ha et svar tilbgae.... knuz mig Iben.
tilføjet af

Virker mod hvad?

24-års reglen virker, skriver du. Så må jeg spørger: virker mod hvad???
Virker den mod tvangsægteskaber? Det var jo derfor den blev indført! Eller drejer det sig om, at den virker så der ikke kommer så mange til landet?
24-års reglen virker ikke mod tvangsægteskaber! Hvis man vil giftes, så flytter man bare til Malmø.
Problemet i mine øjne er, at 24-års reglen rammer meget bredere end hensigten var. Meningen var, at den skulle rede nogle (myndige) mennesker fra at blive tvangsgift. Men reelt kriminaliserer den alle unge, der tilfældigvis ikke lige falder for en dansker. Det er i mine øjne forfejlet.
Men hvor er vi henne, hvis vi i et land som Danmark har en myndighedsalder på 18 år, og så indfører en regel der siger, at man ikke må gifte sig med den man vil og bosætte sig i sit eget land? Så kan man da ikke tale om at noget "virker".
24-års reglen har fjernet nogle problemer for Danmark. Men disse problemer skal ikke løses ved at skyde med spredehagl og give problemer for andre. De skal løses mere målrettet. 24 års reglen er forfejlet og skal derfor afskaffes.
Problemerne skal bare ikke løses ved at forbyde fætter/kusine ægteskaber.
Med venlig hilsen
Rikke Madsen
tilføjet af

...

Jeg syntes da at de har lov til at blive gift hvis de kan lide hinaden men ikke vis det er tvang!!!...
tilføjet af

Og søskende

Og hans søster og bror-Prinsesse Elisabeth har da ikke fået børn,men broderen Christian har 3 piger-som virker noget underlige!Hvad angår herboende indvandrer og flygtninge-det koster jo samfundet en masse penge,at de bliver ved med at gifte sig (fætter/kusine).Det er jo ikke kun mentalt,,der er noget galt-her i byen,er der en famiie,hvor alt afkommet har en voldsom hofteskade-dog bliver de ved med at yngle.STOP disse ægteskaber.Både hvad angår indfødte danskere og "danskere" udefra!!!!
tilføjet af

Gift med min kusine.

Nu har jeg studeret slægtsforskning, så der kan være mere eller mindre tætte forhold. Vi har i vores ægteskab der startede for 35 år siden fået to børn, en dreng og en pige. De er begge velbegavede, og sidder i gode stillinger, der har krævet lang uddannelse. Jeg forsvarer ikke vores valg, og har også talt med vores børn om eventuel risiko hvis de skulle have børn. Skriv bare og spørg hvordan et lykkeligt ægteskab, med to børn i et fætter/kusine ægteskab har været. Hvis der er noget i vil vide.
Hilsen
Nils
tilføjet af

tag jer sammen!!!

der er gjort undersøgelser på om det er ok om kusiner og fætter ja gør det og får børn og om barnet bliver ok.....
når lægerne siger at det er næsten 100% sikkert at det bliver unormalt barn så skal i ikke komme og sige dem imod.....
lægerne har jo altså også læst i mange år og gør ikke disse undersøgelser for sjov!!!!
jeg syndes ikke at det er i orden og syndes at det skulle være forbudt!
jeg kunne aldrig finde på at gifte mig med min fætter.... yvak....
prøv og forstil jer i skal hjem til jeres forældre og vise dem deres nye svigersøn/datter!!!!!!
tilføjet af

Indvandrere og danskere

Jeg bryder mig ikke om at sige dette, da jeg har nogle gode venner som er muslimer. Jeg arbejder som politimand, og har længe set muslimer gå total grassat over næsten ingenting. En bestemt familie, hvor forældrene også er fætter og kusine, har 4 drenge og en pige, er temmelig kendt hos mine kollegaer. De 2 ældste drenge er ca 18-19 og 20-21 og har begge en uren straffeattest og skal nok begge ind at sidde i 2-3 år. Den 2 yngste drenge skal er 2 ballademagere og er taget besiddelse af narko. Pigen er en undtagelse og opfører sig (efter min overbevisning" normalt. Det er i eksempel på, at det kunne være rigtigt hvad der bliver sagt.
tilføjet af

?????

Hvad mener du med det? Øhh - Hvorfra ved du, hvad jeg mener?
tilføjet af

Enig

Jeg forstår simpelthen ikke at folk for et føl på tværs pga dette emne. Hvor langt vil i have vi skal ud før folk har lov at gifte sig? Og til al denne snak om gener vil jeg bare sige, at folk efterhånden snart taler som om det er en vare man skal købe. "Hvorfor give sine børn svage gener frivilligt?"
Hvad er det for en måde at tale om kommende børn på... Findes der nu pludselig regler om hvilke gener der er acceptable? Selvfølgelig kan man sige at gener der sørger for mere sygdom er et dårligt gen, men skal folk med de gener så også tvinges til at få børn ved hjælp af adoption eller kunstig befrugtning, for at undgå "de svage gener"?
Vil et fætter/kusine-par gifte sig skal de naturligvis have lov til det.
Det er fandme typisk danskere. Ligeså snart et emne er oppe i medierne er det det vigtigste i verden, og ALLE SKAL have en mening. Dette resulterer så i at 90% af befolkningen tager stilling til noget de ikke ved en skid om. De har hverken undersøgt emnet, eller har det inde på livet til hverdag, og derfor baserer de deres holdning på meningsdanneres holdning eller på deres egne uunderstøttede fordomme...
tilføjet af

hvad fanden har du gang i?

hvis fætter og kusine gifter sig, sker der ikke en skid... børnene bliver helt normale! jeg kan ikke se nogen grund til at børnene bliver syge eller på nogen måde får noget galt med hovedet... det er kun hvis de i familien bliver ved i mange, mange generationer at der sker noget. min mor og far er fætter og kusine og jeg er der en helt normal teenager!!!... og det er min søster da også.. og den eneste grund til at de vil lave den lov er at så er der ikke så mange udlændinge der får lavet tvangsægteskab med deres fætter/kusine for at kunne få familie til at bo i Danmark.
og det er da på ingen måde klamt! min mor og far kendte ikke hinaden intil de mødtes ude i byen og blev forelske.
hvis loven blev vedtaget dengang kunne de ikke få lov til at blive gift og det ville da være synd ikk..
jeg synes at lovet er noget pjat og der er ingen grund til at blande sig i hvem der vil giftes.
tilføjet af

fuldstændig enig

Lige mine ord. Det er helt til grin at man vil lave sådan en lov. Men det er det land vi er på vej imod. Der skal enten være et forbud eller et påbud mod noget. Ellers ved den enkelte dansker jo ikke hvad vedkommende skal gøre. For det kan jo ikke tænkes at noget så simpelt og ordinært som en normal person har en tankevirksomhed vel?
tilføjet af

Hvad siger dem der har forstand på det?

NEJ, de bliver ikke nødvendigvis normale. De kan blive det men risikoen ER større.
Det er et faktum at børn af fætter/kusine par har øget risiko for at få handicappede børn. Blandt almindelige par er risiko 2-3% mens den for fætter/kusine par er 5-7%. Det kan vi ikke løbe fra. At det så er i de etniske miljøer at det er mest almindeligt er sådan set uvedkommende, men det er også et faktum at i 1999 havde 177 ud af 448 retarderede børn en anden etnisk baggrund end dansk og det er altså en meget skæv fordeling, når man sammenligner med antallet af etniske personer ift. samlet antal danskere.
tilføjet af

Bare en gang! Kan I klare det?

Med alt respekt for de forskellige meninger herinde, tænker jeg på, om der er nogle af jer, som kunne tænke sig at gøre sig umage og tænke lidt mere rationalt og indrømme, at der også findes forskellige type mennesker blandt udlændinge ligesom blandt dansker!! Kan nogle af jer, som har en kæmpe stor fordomme finde bare en gang en positiv historie i stedet for alt de negative BT og Ekstra bladets historier om indvandre og udlændinge? Tro mig, der er mange af os, der gør sig virkelig umage for at blive integreret og accepteret i deres eget samfund, nemlig vores lille Danmark. Det er desværre ikke alle der ved hvor hårdt det er at være i minoriteten. Hvis I åbner øjnene kan I sagtens se os. Eller måske er vi lovlydige dansker ikke så interresant, når vi ikke laver balade?!!!
MVH
En skuffet Dansker
tilføjet af

den muslimske verden

syns du den muslimske verden begår overgreb indenfor familie eller er det mere fordi du tænker på de stakkels vanskabte og oversyge børns liv.
og hvofor tror du at det er at de gifter sig på den måde ?
kh all good
tilføjet af

ikke helt galt

Det er i dag videnskabeligt bevist at børn bliver multi handicappede af indavl. Du skal tænke på at vi taler om et masivt indavlings problem. De har giftet sig på den måde i mange generationer og resultatet har vi på vores bosteder for handicappede børn. Her er 50% børn af indvandre forældre så det er et rigtig stort problem.
Indvandrene er også selv klar over problemet læs Nasar Kadars bog kvinder bag slør.
Men derudover vil jeg give dig ret i at et enkelt fætter kusine ægteskab ikke gør skade, derfor er du heldigvis sund og rask.
tilføjet af

hallo hallo

for ikke såå mange år siden var det helt ok også i dk at fætre + kusiner giftede sig.

Husk at når man peger fingre af nogle, så vender de 3 fingre tilbage på en selv!
tilføjet af

klamt

altså helt ærligt det er sgu for klamt hvad f..... bliver det næste familie er familie og ikke senge kammerater fy for den lede.
tilføjet af

Dårlig tradition

Som jeg har skrevet flere gange, så har fætter-kusine ægteskaber historisk set været ganske udbredt i Europa, herunder Danmark. Det ændrer dog ikke ved, at det generelt set er en dårlig tradition, fordi risikoen for sygelighed blandt børnene af sådanne ægteskaber er større..

venligst

Kim Sejr
tilføjet af

det skal ikke forbydes!!!

ja men jeg synes stadig ikke at det skal forbydes på grund af det. hvis folk er forælsket så lad dem gifte sig. jeg ved der en lille risiko for at børnene bliver onsvage. men den er så lille at det ikke vil betyde noget i sidste ende... det er jo kun hvis det sker i flere generationer at risikoen bliver for stor. ved fætter og kusiner er der kommet nye gener. så jeg kan ikke se problemet...
tilføjet af

Nånå, nånå

"...ikke ved en skid om..."
Jeg fornemmer straks at DU ved en rasende masse om sygdomme og genetik...?
tilføjet af

i skal ikke ha travlt med udlænding

i skal ikke ha så travlt med udlænding for det er ligeså meget dansker som gifter sig med sin fætter/kusine.
jeg er træt af at altid høre om udlænding for det der står i avisen passer altså ikke, jeg er gift med en udlænding og det har jeg været i3 år nu og hans familie er ikke gift med deres fætter/kusine.
Bamsemor
tilføjet af

også danskere

Jeg tror nu ikke, at der er ligeså mange "indfødte" danske som indvandrere, der gifter sig med deres fætter eller kusine(uden dog at kunne fremlægge tal herfor)og der er jo heller ingen der siger, at alle indvandrere gifter sig med deres fætter eller kusine.
Og som jeg har sagt flere gange - det er sådan set også ligemeget hvem der gifter sig med fætter/kusine, indvandrer eller ej - det er en dårlig tradition, fordi man øger risikoen for sygelighed for sine børn...

venligst

Kim Sejr
tilføjet af

Til Klap lige hesten...

.

Jeg forstår ikke hvorfor og hvordan, du kan finde på at komme med den slags udtalelser?! Når man i mange år har været klar over at indavl ikke er sundt! Aflægger børnehaver og skoler rapport til dig om de forskellige børns behov og skader! Eller er du en af de sædvanlige Halalhippier?!
At der ikke lige er nogen med dit barns handicap på de steder, fortæller vel ikke noget om helheden!
Hvorfor der ikke er lavet en lov mod fætter-kusine-giftemål, er, at der meget meget få der indgår ægteskab.
-------------
citat:
Fætter-kusineægteskaber giver travlhed hos skolepsykologer

Københavns Kommune sender 50 procent flere børn til skolepsykolog og specialundervisning end for ti år siden. En del skyldes genetiske skader på børn af fætter-kusineægteskaber, siger chefpsykolog Bjørn Glæsel, København.
Stadig flere børn i København kan ikke klare skolen, fordi de har skader, der skyldes, at de er født i et fætter-kusineægteskab.
I løbet af de seneste ti år er antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning vokset med 50 procent, og det afspejler blandt andet et stigende antal ægteskaber mellem fætre og kusiner, mener chefskolepsykolog Bjørn Glæsel fra Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) under Københavns Kommune.
»Man kommer ikke udenom, at en stor del kommer fra genetiske skader fra fætter-kusineægteskaber. Det kan være døvhed, blindhed eller åndssvaghed,« siger Bjørn Glæsel.
Økonomisk medfører udviklingen stærkt stigende udgifter til specialundervisning. I indeværende år bruger Københavns Kommune knap 400 mio. kroner samlet set inden for specialundervisning samt pædagogisk og psykologisk støtte. citat slut:
Og mange andre handicap!
citat:
Undersøgelsen anslår, at der årligt indgås mellem 900 og 1.400 fætter-kusineægteskaber i Danmark. Og mange af ægteskaberne har et kraftigt element af tvang, påpeger undersøgelsen.

.
tilføjet af

ENIG!!

jeg er fuldstændig enig. det er da lit perverst at bliv gift med en i sin egen familie... eller er det bare mig?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.