4tilføjet af

Vi er alle på lykkepiller

Vi er alle på lykkepiller
Det kan kun undre at Poul Nyrup i EU-debatten udtalte sig om det rene danske drikkevand, når det nu er bevist at medicinrester trænger ned i grundvandet. Ikke bare i Danmark, men i alle de vestlige lande, hvor man har foretaget undersøgelser af vandløb, floder, fisk m.m. finder man hormoner, antibiotika, cancermidler, clofibrinsyre, gigtmidler, smertestillende midler - og meget meget andet. For nylig i Texas fandt man i 3 forskellige ferskvandsfisk rester fra aktive stoffer i lykkepiller, og nogenlunde det samme mønster er gældende i bl.a. Tyskland og Schweitz og England. Når danske politikere ignorerer sådanne fakta, og ikke ved meget derom, er det simpelthen fordi man i Danmark har valgt ikke at overvåge medicinrester i vandet, da de mener at problemet ikke er ´så stort´. Dét tiltrods for at Dansk dambrug bruger 3 tons antibiotika om året. Dét efter at det i Ribe Amt, blev afsløret at 60% af alle medicinrester endte direkte i vandløbene. Og ikke mindst tænker på at 75% af de 25 millioner produceret danske svin bliver behandlet med antibiotika. Alle disse medicinrester ender i vores vandløb i mere eller mindre koncentrationer. hvis vi havde de samme grænseværdier for medincinrester som for pesticider, kunne vi sikkert snart lukke flere af vore drikkevandsboringer - sådan ser billedet ihvertilfald ud i Tyskland.
Selv meget små mængder hormonaktive stoffer mistænkes for at have en forstyrrende effekt. hvilket bevidnes ved at man i Århus sidste år fandt testikelforstyrrelser i køer, og at haren er ved at være truet, fordi hunnerne udvikler deforme kønsorganer. Man kan blot tørt konstatere, at hvis det samme mønster gør sig gældende for den menneskelige race, løser problemet jo sigselv i den sidste ende, og moder jord får fred.
tilføjet af

Hvordan?

Hvordan kan man finde testikelforstyrrelser hos en ko???????? Mig bekendt er det kun tyre der har testikler hos kvæget ;-)
tilføjet af

Nemlig

Ja, det er jo lige præcis dér problemet ligger :-)
tilføjet af

Nååååå

så det er hormonforstyrrelser der forårsager at ko'en får testikler! Jamen så blev jeg da så klog! :o)
tilføjet af

Har hørt om det.

Hej Sol,
Det er skræmmende hvis det forholder sig på den måde, som du skriver. Personligt synes jeg det er søgligt, at vi ikke kan give vores grise bedre forhold. Grunden til at vi nød til at give dem antibiotika, er jo de lever så tæt sammen.
MVH
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.