3tilføjet af

Undersøg daglig Skrifterne

Kan du se hvordan Bibelens grundsandheder kan hjælpe dig? I disse kritiske, turbulente tider kan en sådan viden beskytte dig mod "den 'kundskab' der falskelig kaldes således", og som Satan Djævelen sår bag. Han giver sig ud for at være "en lysets engel", og hans håndlangere giver sig ud for at være "retfærdigheds tjenere".
(1 Timoteus 6:20; 2 Korinther 11:13-15) Nøjagtig kundskab fra Bibelen kan beskytte dig mod såkaldt oplysning som er baseret på tanker og ideerfra denne verdens "vise og intellertuelle, som 'har vraget Jehovas ord'.
(Mattæus 11:25; Jeremias 8:9)
På apostelen Johannes' tid var der mange vildledende lærdomme og filosofiske synspunkter; derfor skrev han følgende til de kristne: "Tro ikke enhver inspireret udtalelse, men prøv de insoirerede udtalelser for at se om de er af Gud." (1 Johannes 4:1) Hvis du fik en meddelelse om noget der kunne få stor indflydelse på dit liv, ville du så uden videre tage den for gode varer blot fordi den syntes at komme fra en pålidelig kilde? Selvfølgelig ikke. Før du foretog dig noget, ville du undersøge om kilden var pålidelig, og om oplysningen var korrekt.
Ved at tilvejebringe en bog der indeholder grundlæggende sandheder, har Gud gjort det muligt for os at gøre netob dét - at 'forvisse' os om at de "lys" vi lader os lede af, er til at stole på. (1 Thesssaloniker 5:21) Nogle i det første århundrede der omtales som "ædelsindede", blev rost fordi de 'daglig undersøgte Skrifterne' for at sikre sig at det de lærte, virkelig var sandheden. (Apostelgerninger 17:11) Det kan du også gøre. Lad Bibelen, som "en lampe der skinner på et mørkt sted", lede dig i den rigtige retning. (2 Peter 1:19-21) Hvis du gør det, vil du "finde kundskab om Gud" og derved sand oplysning. (Ordsprogene 2:5)
Bibelens grundsandheder:
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=666470
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=667873
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=668989
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=670424
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=671628
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=673153
tilføjet af

spørgsmål..

Hej ftg !
Her er jeg altså nød til at spørge dig, - når du siger undersøge skrifterne, - mener du så bibelen, eller Vagttårns-literaturen ?
I dit indlæg ser det ganske vist ud som om du mener bibelen, men jeg kender nok til JV, til at vide at I kun undersøger skrifterne ved hjælp af, og i overensstemmelse med Vagttårnsselskabets materiale.
Som vi alle har set nu efterhånden mange gange her på debatten, så er jeres literatur jo fyldt med fejl, og det er måske ikke lige det som vi andre forstår ved det bibelske udtryk "nøjagtig kundskab".
mvh JensP.
tilføjet af

Hvorfor gør ftg det Ikke ? un.....derligt

..............................Hej venner og uvenner..........................................
JV/ftg har ind imellem en morsom måde at udtrykke sig på, som f.eks. denne:
___C&P.fra ftg’s Tekst:
Han giver sig ud for at være "en lysets engel", og hans håndlangere giver sig ud for at være "retfærdigheds tjenere".
(1 Timoteus 6:20; 2 Korinther 11:13-15
Kan i se komikken, jeg giver mig ikke ud for noget som helst, jeg skriver endda under jævnligt med ”Ånden den Onde!”

Hvem er det, der giver sig ud for at være:
"Kommet ud af mørket og ind i Lyset"
det var jo Undskyldningen for Profetien om "Harmageddon", og årsagen til de JV ikke mente man kunne komme efter dem med 5.Mos.18:20-22, Kan i huske det?
"retfærdigheds tjener". Og Hans (Jehovas) håndlanger? Indtil videre er der kun nogle fra Jehovas Vidner, der har givet sig ud for at være "retfærdigheds tjenere". Altså mig bekendt!

ftg ”Retfærdighedens Tjener” som han åbenbart vil hedde nu, fortsætter:
”Hvis du fik en meddelelse om noget der kunne få stor indflydelse på dit liv, ville du så uden videre tage den for gode varer blot fordi den syntes at komme fra en pålidelig kilde? Selvfølgelig ikke. Før du foretog dig noget, ville du undersøge om kilden var pålidelig, og om oplysningen var korrekt.”

Min Kommentar
Hvorfor helvede gør han det så ikke, og Indser at mine Indlæg kun har været Sandheden, den Rene og Skære Sandhed, med det ene bevis i røven på det andet!
Underligt!

ftg ”Retfærdighedens Tjener” forsætter!
Nogle i det første århundrede der omtales som "ædelsindede", blev rost fordi de 'daglig undersøgte Skrifterne' for at sikre sig at det de lærte, virkelig var sandheden.
Min kommentar:
Jamen Herre du milde Gud ftg, det er sgu da det jeg har bedt dig om til Bevistløshed!
Undersøg din såkaldte ”bibel” – og du vil finde ud af, at det muligvis er den mest fejlbefængte bibel i Nyere tid – Jamen dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog!

Underligt med ham ftg - Jamen dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog!

Bær over med ham, thi han ikke Kan vide hvad han gjøre!

Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

Sandhd med modifikationer

Når Jehovas vidner fortæller, at man skal læse i Bibelen for at vide, hvad der er rigtigt og falsk lære, mener de i virkelkoigheden, hvad Vagttårnsselskabet lærer. Der er i årenes løb sket store forandringer. F.eks. var et homoseksuelt udenomægteskabeligt forhold ikke utroskab. Flere kvinder protesterede, hvilket førte til, at flere af dem blev udstødt, for man måtte jo ikke være klogere end ledelsen. Blot nogle år efter blev omtalte forhold NU betragtet som utroskab. Fik de pågældende udstødte kvinder en undskyldning? Nej, de fik lov til at sejle i deres egen sø. Vidnerne forsvarer sig med nyt lys, at man bliver klogere med tiden. Det lyder jo meget tilforladeligt, hvis man er naiv. Sandheden er, at man fra ledelsens side har klumret i det mange gange, og de får stadig lov til at gøre det. Fordi der er tale om en monoton indlææringsproces, der medfører, at ens kritiske sans og sunde fornuft forsvinder. Man har kun facit fra ledelsen, og den har, ved hjælp af finurlige psykologiske mekanismer, altid ret. Derfor kan vidner heller ikke begribe, at der skulle være kritik af organisationen. Den er deres mor, og man forskyder jo ikke sin mor.
Sager som deres mange pædofili-sager og medlemsskab af FN holder de især ikke af at beskæftige sig med. Det er ting, der er fremsat af onde mennesker, der vil dem det ondt, selvom beviserne er krystalklare. Men deres mor ved som nævnt bedre.
Venlig hilsen, Dirk.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.