22tilføjet af

Psykiatri er ikke en løsning

Efter inspiration af en bruger der hyppigt har skrevet om det negative aspekt af psykiatri har jeg besluttet mig for at klargøre emnet og vise psykiatriens negative side på en mere objektiv måde.
Psykiatrien som den er i dag er bredt accepteret som videnskab i vesten, også i en del u-lande. Dette kan man med normale naturvidenskabelige øjne se på som forunderligt. Ingen definitioner på videnskab passer oprigtigt ind på psykiatrien som den er i dag.
Psykiatrien operere ud fra en lang liste af psykiatrisk anerkendte mental disorders. Disse er alle listet i en bog kaldt "the DSM"(diagnostical and statistical manual) disse disorders skulle så være videnskabelige. Hvilket de langt fra er, måden hvorpå en ny disorder bliver fundet og anerkendt af psykiatrien på - og dermed af hele samfundet, er ved afstemning. Psykiatere fra forskellige lande mødes til et årligt møde i APA(american psychiatric association) og DSM komiteen, hvor de simpelthen stemmer om hvilke livssymptomer der skal kaldes en mental disorder.
Derefter kommer medicinal Industrien straks med nye medikamenter der skulle kunne kurere disse symptomer/disorders.
Senere bliver der så skabt en teori om årsagen til medicinens virke.
Langt de fleste mentale "sygdomme" behandles med en gruppe af medikamenter kaldet SSRI medikamenter(Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors) disse kaldes i daglig tale antidepressiver. lykkepiller, paxil, zoloft etc. er i blandt denne gruppe af medikamenter.
Teorien bag disse medikamenters virke er, at man på en eller anden måde, skulle have fået en kemisk ubalance i hjernen. Et for lavt indhold stoffet serotonin i hjernen.
Denne teori har intet videnskabelig grundlag overhovedet og er aldrig blevet bevist. Af samme grund kan man heller ikke på nogen fysiologisk måde teste nogle mentale sygdomme. Der findes ingen blodprøve, biopsi, røntgenfotograferinger, eller scaninger der kan bekræfte nogen form for mental sygdom overhovedet. Det hele er ladt op til Psykiaterens eller lægens subjektive syn på patientens mentale tilstand.
Dette lader sig give en midtvejs konklussion af.
1)Der findes ingen beviser på at psykiatrisk medicin skulle have en kurerende effekt på
mentale disorders.
2) Der er intet videnskabeligt bevis på nogen mentale disorders findes overhovedet!
3)Alligevel bliver psykiatriske medikamenter skrevet ud på recept til børn og voksne med diverse lidelser som stress generthed depression etc.
Nu har jeg sagt at der ikke findes noget bevis for SSRI medikamenters virke. Dette gælder også for alt andet psykiatrisk medicin. Selv psykiatrien indrømmer dette, dog er det ofte meget dårlig tilgængelig viden for offentligheden. Det kræver man sætter sig en del mere ind i emnet end hvad psykiatrene og lægerne, der udskriver medicinen lige lurer af.
for de lettere akademiske:
SSRI medikamenter virker på en sådan måde at man får en højere koncentration af stoffet serotonin i hjernen. Det sker ved at medikamenterne blokere for genoptagelsen af neurotransmitteren serotonin. Så der kommer en større koncentration end normalt i synapsekløfterne. Serotonin er kendt for at have en hvis indvirkning på humør. Men det også alt man ved.
Mange normale gadestoffer virker faktisk på nogenlunde samme måde. Stoffer som Amfetamin , Ecstacy Meth-amfetamin etc.
Giver alle en større koncentration af humørstimulerende neurotransmittere så som dopamin, serotonin etc. Så disse medikamenter er i bund og grund lige så primitive som mange gadestoffer. Det skal også nævnes at mange gade stoffer er blevet udviklet i psykiatrien. Det gælder bl.a. Heroin, LSD, Amfetamin og Ecstacy.

Alt dette vil jeg linke informationer og beviser for nederst i debatindlægget.
I dag i danmark er der 350.000 danskere på lykkepiller, dette gælder kun lykkepiller. Ved lidt matematik kan men udregne dette til ca 7% af den danske befolkning! (350000/5200000)*100= 6,75%.
Dette har jeg fra det velanerkendte forbrugerblad tænk. Der har lavet et langt tema om psykiatri for nyligt. Her er links til forskellige artikler fra tænk.
Der er masse info om bivirkninger på lykkepiller. Dette kan være selvmordsforsøg og andet
http://www.taenk.dk/index.php?sid=1&cid=6568&paid=5&scid=6762&1162826956
http://www.taenk.dk/index.php?sid=1&cid=6568&paid=5&scid=6671
LOGIK MODSIGER PSYKIATRI:
Med alle disse ting der ikke er bevist inden for psykiatrien, kan man lave følgende tankeeksperiment.
Der er ingen fysiologiske beviser for mentaledisorders. Hvorfor siger man så en person lider af f.eks. ADHD?
Hvad retfærdigør at man kan diagnostisere ADHD eller ADD børn, og derefter give dem medicin der både kan være personlighedsændrende, afhængighedsgørende og sågar give selvmordstanker?
Er disse børn i virkeligheden ikke bare helt normale børn der måske er en smule mere livlige end andre?
Hvordan kan en kriminel få nedsat straf for en psykisk lidelse hvis det ikke engang kan bevises?
Hvordan kan man tillade tvangs indlæggelse, tvangsfiksering(at binde patienter til sengene)
og tvangsmedicinering?
ETC=(ELEKTRO CHOK TREATMENT)
Elektro chok behandling gives til ca. 2000 årligt i Danmark, det bruges oftest til behandling af depression. Behandlingen består af at patienten bedøves, får sat 2 elektroder på tindingelapperne, og derefter får kraftig strøm sendt igennem hjernen. Denne strøm er kraftig nok til at drive en større industri maskine. Patienten får sat en gummirem ind i munden først. Ellers bider patienten sin tunge over eller knækker sine tænder pga. kramper stødet sætter igang.
Denne behandlings form giver rent faktisk hjernskade. Patienter oplever hukkomelsestab efter behandling specielt går det ud over kort tidshukommelsen. Patienterne er muskelammede i et stykke tid efter behandlingen og oplever stærke muskelsmerter. Få dør som direkte konsekvens af behandlingen!
Denne bahndling sker ofte ved tvangsindlæggelse. Der er utroligt mange casehistorier om patienter der har været i gennem ECT, hvor mange mener det har skadet dem for livet.
TVANGSINDLÆGGELSE MOD MENNESKERETTIGHEDER.
Dette er virkeligt et foruroligende punkt inden for psykiatrien.
En anden persons samtykke kan være nok til man bliver erklæret farlig for sig selv eller sine omgivelser. Derefter bliver man tvangsindlagt, på ubestemt tid! Her kan man så opleve at blive tvangsfikseret og al slags anden behandling.
Der er endda tilfælde hvor personer i danmark er blevet tvangsindlagt, ved at naboer eller andre har meldt en bestemt person ikke har været uden for sin lejlighed i et stykke tid, derefter er politiet kommet sammen med en psykiater, og psykiateren har så lyttet ved døren og vurderet om personen skulle tvangsindlægges. Dette er tilfældet for flere personer der bliver tvangsindlagt.
Der er adskillige menneskerettigheder der ulovliggør sådanne handlinger.
§1 Alle er født ligeværdige.
§3 Alle har retten til frihed og socialsikkerhed
§5 Ingen skal blive udsat for tortur eller grusom umenneskelig nedsættende behandling eller straf
§9 Ingen skal blive udsat for vilkårlig anholdelse, indlæggelse eller landsforvisning
§11 Man er uskyldig før andet er bevist. Og har dermed retten til frihed og social sikkerhed
Det er blot nogle af menneskerettighedernes paragrafferne der går i mod denne behandling.
det skal siges at jeg frit har oversat det. og kun tilføjet essensen i paragrafferne.
Menneskerettighederne som de så ud da de blev underskrevet i 1948
http://www.un.org/Overview/rights.html

Kilder:
Her er et udklip af en dokumentar film om psykiatri.
http://www.youtube.com/watch?v=b30iwhEw9ho

Nyhedsudsendelser om psykofarmica og psykiatri.
http://www.youtube.com/watch?v=Ifbjy-YKgRI&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=hi6ftS5zw-Q&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=2vE7FPIGLyo
http://www.youtube.com/watch?v=5dzw2chpoBA&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=Z4c1fykeHCA&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=27VjRa4YtwA&mode=related&search=
Jeg kan finde mange flere.
Moral og etik i psykiatri:
http://www.youtube.com/watch?v=TQveNlsSCuE&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=-P6_FwpVo_s&mode=related&search=

Sådan så ETC behandlingen ud for få årtier siden. Behandlingen er kun ændret ved at man får bedøvelse først nu.
http://www.youtube.com/watch?v=GOwW1ZZXZs0&mode=related&search=

Lobotomi behandling (er ulovligt i dag) Det skal siges disse mennesker er patienter efter bhandlingen.
Patienter blev behandlet med denne metode for så lidt som at være iretabel.
http://www.youtube.com/watch?v=gEcEJmnpvAQ&mode=related&search=


Videnskabelige kilder til man ikke har beviser for hverken virke af medicin, eller at psykiske symptomer skal ses på som sygdomme.
Citation fra Psychiatry times:
Link:
http://psychiatrictimes.com/p961242.html
"This is despite the
fact that modern psychiatry has yet to convincingly prove the genetic/biologic cause of
any single mental illness. However, this does not stop psychiatry from making essentially
unproven claims that depression, bipolar illness, anxiety disorders, alcoholism and a host
of other disorders are in fact primarily biologic and probably genetic in origin, and that it
is only a matter of time until all this is proven. This kind of faith in science and progress
is staggering, not to mention naive and perhaps delusional."
og
"Patients
having been diagnosed with "chemical imbalances" despite the fact that no test exists to
support such a claim, and that there is no real conception of what a correct chemical
balance would look like."
Fra Bladet Times:
Link:
http://www.time.com/time/pacific/magazine/printout/0,13675,503051121-
1130228-1,00.html
""I believe that human emotions will
never be located in a simple biochemical formula." The chemical-imbalance theory is
nonsense, says Adelaide psychiatrist Jureidini. SSRIs alter a patient's serotonin levels
within days, he says, but their antidepressant effect - if there is any - doesn't occur for
several weeks. "The idea that there's a serotonin deficiency that explains depression is
such a gross oversimplification as to be completely misleading," Jureidini says. "A lot of
doctors and others are prone to wishful thinking. It'd be nice if this was all scientific and
we could give a drug to correct a chemical imbalance and nobody had to think about how
complicated it is to become depressed and what the reasons might be for it . . . But it
doesn't work like that.""

Udklip fra videnskabelig artikel i seattle post intelligencer:
link:
http://seattlepi.nwsource.com/opinion/137089_mentalhealth29.html
"Psychiatrists have yet to conclusively prove that a single mental illness has a biological or
physical cause, or a genetic origin. Psychiatry has yet to develop a single physical test
that can determine that an individual actually has a particular mental illness."

Det var vist det. Lad os få en debat om psykiatrien.
tilføjet af

Hvad skal der så til?

Når ikke det virker?
tilføjet af

Godt spørgsmål

Der findes mange metoder, der har vist sig at være effektive. Desværre er det sådan i dag at lægevidenskaben er ekstremt arogant overfor nye alternative behandlinger.
Der er lavet flere undersøgelser om at bl.a. bestemte former for meditation er effektivt til folk med ADHD/damp eller ADD(næsten det samme som damp). Det skulle også have en effekt mod depression.
Mange børn der bliver stemplet med ADHD og ADD eller sågar depression har også vist sig at kunne skyldes fejlernæring. Eller at de lider af allergi mod noget de indtager dagligt.
Her er det så nemt at man bare skal skifte til en sundere og mere passende kost.
Energi psykologi, en alternativ psykologi form har også vist sig effektiv mod specielt depression.
tilføjet af

Vil meget gerne give respons på dit indlæg...

...(og vi er både enige og uenige), men klokken er for mange og dit indlæg for omfattende til at jeg kan rumme alle facts før en god nats søvn.
...mee:-)
tilføjet af

:-)

du er hermed sat i mente :)
tilføjet af

Der skal ÅRSAGSBEHANDLES

Jeg selv og andre med disse lidelser er kommet temmelig langt med InJiva behandling. Det er en nyudviklet årsagsbehandling. www.injiva.dk
tilføjet af

Psykiatrien er ikke klinisk videnskab men pseudovideskab

Psykiatriens diagnoser vedtages ved håndsoprækning på årlige møder, hvor nye diagnoser får officiel status ved simpel stemmeflertal.
En psykiatrisk diagnose er ikke noget der er ført klinisk bevisførelse for, men er alene en tilstand, hvis eksistens man har vedtaget. Deraf følger, at psykiatrien er en pseudovidenskab, hvor en sygdommen alene består, fordi man har vedtaget den, helt uden klinisk bevisførelse for dens eksistens.
Psykiatrien bærer mere præg af, at være en kaffesladderklub, hvor de sidder ved morgenkaffen og vedtager hvad, de nu momentant vil mene om en given patient. Ofte er det helt hovedløst, hvad der vedtages som følge af deres manglende evner til, at forstå hvad der bliver sagt, og manglende evner til, at gengive patientens udsagn som korrekte referater heraf.
Derfor ligner deres såkaldte morgen diagnosemøder med impulsive diagnoseforslag, snarere mere skyllerumssladder, end saglige informationer, med deraf følgende misforståelser. Misforståelser der blot alligevel vedtages som var det fakta, selv om deres forståelse heraf mere ligner injurier, end fakta. Det hjælper ikke hvis patienten protesterer, da de føler sig krænket ved, at der gøres indsigelser mod deres manglende åndelige habitus.
.
tilføjet af

Right on the spot

Du har ret.
Som det også fremkommer i mit indlæg så bliver de anerkendte mental disorders vedtaget ved afstemning ved APA og DSM komiteerne. Det er den bevisførelse der føres inden for psykiatrien.
Som du også nævner så er den store fejl ved psykiatrien at den går udfra et ensporet syn om at mentale tilstande kun er fysiologiske. Der bliver arbejdet meget lidt indenfor ikke medicinsk og fysisk behandling. Der er heldigvis visse akedemikere inden for neurologi psykiatri etc. der begynder at tvivle på den nuværende udøvelse af psykiatri.
tilføjet af

Det er netop..

noget jeg kan tale med om...
sykolog-ær er netop det bedste for en ægte sjukkolo'
Hvåt' is the differense...
;-)
tilføjet af

Der er oceaner af litteratur der fortæller

hvad der er at gøre.
Det er glædeligt at du spørger. Start her: http://www.recovery-orientering.dk/
Og mærk dig denne herre som har skrevet en afhandling om at komme sig efter sværs psykiske lidelser. Det er et søgeresultat på Alain Topor psykolog og forsker, og du kan bare vælge hvad du vil læse om...det er næsten ligemeget havd du vælger du vil blive grænseløst overasket http://www.google.dk/search?num=100&hs=xBY&hl=da&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ada-DK%3Aofficial_s&q=alain+topor&btnG=S%C3%B8g&meta=
Læs desuden om Dan Fisher, psykiater med baggrund som skizofrenidiagnosticeret
http://www.google.dk/search?num=100&hl=da&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ada-DK%3Aofficial_s&q=dan+fisher&btnG=S%C3%B8g&meta=lr%3Dlang_da%7Clang_en%7Clang_no%7Clang_sv%7Clang_de
Patricia Deegan dr. phil. psykolog med en baggrund som skizofrenidiagnosticeret
http://www.google.dk/search?num=100&hl=da&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ada-DK%3Aofficial_s&q=patricia+deegan&btnG=S%C3%B8g&meta=lr%3Dlang_da%7Clang_en%7Clang_no%7Clang_sv%7Clang_de
Læse om Pernile Jensen, forfatter, journalist og projektleder http://www.google.dk/search?num=100&hs=XhD&hl=da&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ada-DK%3Aofficial_s&q=pernille+jensen+at+komme+sig&btnG=S%C3%B8g&meta=lr%3Dlang_da%7Clang_en%7Clang_no%7Clang_sv%7Clang_de
Ja, og så er der en milleion andre navne du kan søge på, som har fortaget nogle yderst interessante betragtninger. Blandt andet har psykologiforskerne Mariau Romme og sandar Esher fra Holland fundet frem til at 7% af alle mennesker hører stmmer, men kun en lille del af disse, kommer i psykiatrisk behandling. De fandt ud af hvordan man kunne få stemmerne i tale!
Andre der har fulgt op på det er makkerparret Ron Coleman (tidligere skizofrenidiagnostoceret) fra Skotland og Mike Smith (sygeplejeuddannet) fra England... De oprettede netværk for stemmehørere. Skal lige tilføjes at man taler ikke om "hearing voices" men "seeing voices", når folk oplever synshallucinationer, men ellers er principperne præcis de samme. Der er også oprette stemmhørernetværk i DK.
Mary Ellen Copeland (mener hun er fra Australine, men er ikke helt sikker) http://www.google.dk/search?num=100&hs=ViD&hl=da&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ada-DK%3Aofficial_s&q=mary+ellen+copeland&btnG=S%C3%B8g&meta=lr%3Dlang_da%7Clang_en%7Clang_no%7Clang_sv%7Clang_de Har skrevet meget om, hvordan man kommer sig fra manio-depression.
Det interessante er ved alt det her, at undersøgelser som stammer helt tilbage fra '50erne viser i gennemsnit at 50% af alle slags psykisk syge kommer sig helt eller socialt...også selvom de var fuldstændig opgivede af behandlere. Hvad der også er interessant at se, er, at de steder hvor man hyppist kommer sig fra psykisk sygdomme...det er i U-landende! Der hvor man ikke har råd til at købe det dyre medicin...så hvad faen er det de kan som medicanlfirmaerne forsøger at skjule for os? Rumme hinanden?
Tjah...Den Finske Model har da ihvertfald modtaget en pris i 1994 fordi der i en periode over ti år ikke rekruteredes kroniske patienter...deres metode der hedder "Den Åbne Samtale" Læs referat for høring i folketinge 2006 hvor modellen beskrives http://www.folketinget.dk/samling/20061/almdel/%C2%A771/Bilag/18/313473.HTM
Værsgo at skylle ;o)
Jeg kan sige
tilføjet af

Bragende fantastisk indlæg!!!!

Man må sige du ved, hvad du snakker om!
Jeg kan kun tilføje at en fyr som Peter Breggin fra USA har skrevet en fantastisk bog som hedder "Reclaiming Our Children", hvor han fortæller at mange, mange flere børn i USA får DAMP-diagnoser eller ADHD (det er ikke det samme, men det er nu vedtaget at det kommer ind under samme begreb). De behandles med stoffet Ritalin eller Modiodal, og det har "eftervirkninger" som er katastrofale... Feks. havde begge de to drenge, som skød deres kammerater og derefter sig selv i Columbine (tragedien som Michael Moore beskriver indgående i "Bowling For Columbine")...været i behandling med Ritalin! Det er ikke et medicament man bruger med depressioner, manier, eller psykoser, men mod forstyrrelser, som opstår som skader i frontallapperne...
Og giver man andre mennesker det det medicament, så kommer de på speed i nøjagtig 4 timer! Det er den tid det tager at nedbryde stoffet, som derefter er fuldstændig ude af systemet igen. Dvs, der ophober sig ikke medicinrester, men nervesystemet ændres af at blive påvirket medicinsk...og ISÆR hvis man ikke MANGLEr stoffet!
Desuden vil jeg lige nævne, at den diagnosemanual. der anvendes herhjemme hedder ICD-10. Men det "morsomme" ved den amerikanske diagnosemanual er, at der forreste i den står beskrevet, at man selv efter 50 på bagen ikke kan indkredse "sygdommen" skizofreni.
Med andre ord...man aner ikke hvad man foretager sig, når man diagnosticerer, og identifocerer en tilstand hos nogle mennesker under denne "titel"...og der foreligger heller ingen fast medicerings- eller behandlingsplan nogen steder i verden...SÅ "langt" er psykiatrien nået.
Min holdning er, at den ville nå endnu længere, hvis den formåede at rumme alle de erfrainger, som har med andet end medicin at gøre...for faktum er, at folk bliver psykisk syge ind i mellem, og kræver behandling, og der kan vi ikk eundvære hjælpen (hvad så end den måtte bestå i, i det enkelte tilfælde) ...men man bliver som regel også rask igen, og så har man ikke brug for hjælpen mere. Så skal man erklæres rask.
Psykiatrien vil nå meget, meget længere, hvis det var muligt i meget større omfang end i dag at rumme andre personalegrupper end dem der bygger på den biologiske sygdomsopfattelse. Feks. psykologer, ergoterapeuter, psykoterapeuter (det er langt fra alle psykiatere der er uddannede til det), pædagoger, kunstnere, tidligere psykisk syge, faglærere, håndværkere, idræts-rådgivere, diætister, socialrådgivere, coaches, gardnere, kokke/økonomaer osv...Samt repræsentanter for pårørende og brugerorganisationer, skal være tilknyttede som en slags vejledere.
Det turde måske fremgår, at det er klart at "man bliver ikke syg af ingenting", så miljø og bagland/netværk skal selvfølgelig inddrages i meget større omfang end idag. Og der er ikke kun tale om information...der er tale om løbenende kommunikation, måske par eller forældreterapi også! Så ville psykiatrien rykke...
For nogen kommer sig med medicin...og nogen er enormt glade for at have været behandlet med elektrochok...og en kvinde har jeg en gang hørt sige, at hun var glad for at være blevet bæltefixeret, tvangsbehandlet og tvangstilabegholdt... Ellers var hun ikke sikker på hun selv havde været i live. Jeg kan kort sige at hendes historie var...at hendes kæreste havde tævet hendes 11 måneder gamle datter ihjel...Hvem helvede var ikke blevet snotpsykotisk i den situation?
Sådan som psykiatrien ser ud i dag, deminueres mennesker til enten syg eller ikke syg. Hvis de erklæres for syge, er det alene et spørgsmål om grader...I det menneskesyn finder du intet, der identificerer patienten, sygdommen eller begrebsforståelsen.
tilføjet af

Godt input.

Tak for dit indlæg. Et godt tillæg!
Som du selv siger så behandles ADHD og ADD som oftest med stoffet methylphendidat(ritalin). Dette stof er nært beslægtet med amfetamin. Det har samme virkning som amfetamin for de fleste. Det bliver i dag også brugt som gadestof da det er så nemt tilgængeligt pga. psykiatri. Det bliver populært på gaden kaldet "kiddie coke" (børne coke). Ritalin har forskellig virkning afhængigt af hvilken person der tager det, nogle bliver sløve andre det helt modsatte. Dette skulle have noget at gøre med frontal lapperne. Her skal det så siges at det også kan have en sløvende effekt på folk som ikke har diagnosen ADHD eller ADD.
Der er altså folk det har forskellige effekter på, dette har højst sandsynligt med gener at gøre. At stoffet virker sløvende på en person er ikke det samme som at personen har ADHD.
Med hensyn til de såkaldte "school shooters" så drejer det sig ikke kun om 2. Men faktisk har hele 7 ud af de sidste 12 "school schotters" været på psykiatrisk medicin.
Heraf enten SSRI medikamenter, ritalin, benzodiaphiner etc.
her er et klip fra en nyhedsudssendelse om det.(på engelsk)
http://www.youtube.com/watch?v=Ifbjy-YKgRI&mode=related&search=

Dit forslag til psykiatrien er fint. Desværre kan dette bare ikke lade sig gøre før psykiatrien acceptere depression og mange andre disorders, ikke er medfødte man er fremkaldt af oplevelser og erfaringer. Psykiatrien påstås hårdnakket og i mine øjne arogant, at dette kun har at gøre med gener. Så sent som for få år siden blev det accepteret, at depression ikke kun var klinisk.
Med hensyn til personen der havde modtaget ECT og tvangsindlæggelse og tvangsfiksering, så er det jo fint i hennes tilfælde. Problemet ligger i at det langfra er alle der har det sådan bagefter disse behandlinger. De kan i mange situationer have negativ effekt. Samtidigt er det friheds berøvende at tvangsindlægge tvangsfiksere, og tvungen ECT kan faktisk gå ind under en form for tortur hvis man kigger på menneskrettigheder. Derfor er jeg af den mening at man simpelhen straks skal gå væk fra sådanne metoder.
tilføjet af

Hattrick.org?

Dit startindlæg minder utrolig meget om noget, som en bruger på onlinespillet Hattrick.org skrev i en længere debat derinde om emnet. Han blev i øvrigt gennemheglet af en farmaceut, som dels benyttede links til videnskablige artikler i stedet for til videoer på Google og YouTube.
Det er vist en ommer, det der.
tilføjet af

En ommer?

En ommer? Det tror jeg næppe. hvor vil du hen? Min argumentation om der ikke findes beviser for disse sygdomme, er helt og aldeles korekte.
tilføjet af

Korrekt der er ikke ført nogen form for beviser

Beviser er ikke noget man anvender inden for psykiatriens pseudovidenskab, her vedtager man hvad man skal mene, og hvad der skal være fakta. Alle dem der modsiger disse pseudovidenskabsteoretikere, vedtager de som kværulantforrykte...
Netop dette adskiller psykiatrien fra de kliniske videnskaber, og dermed ikke mindst fra de normalt rationelt tænkende...
tilføjet af

Alligevel får den en eksponentiel voksende støtte

ja det adskiller sig virkelig tydeligt fra kliniske videnskaber. Alligevel bliver denne psykiatriske "videnskab" støttet som aldrig før af samfundet. blot i århus er budgettet til psykiatrien på over 500 mio. kr. det er langt mere end besparelsen århus er blevet påkrævet og som der har været store protester i mod. På landsplan er støtten til psykiatrien på adskillige milliarder af kr. Det er klart et af de "videnskabelige" felter der modtager flest penge fra det offentlige. hvis ikke det der modtager flest penge.
Det er i mine øjne helt uhyrligt at dette er situationen.
tilføjet af

Endelig en der bringer dokumenter på bordet.

Super godt indlæg, jeg er enig med dig på langt de fleste punkter. Det er offentlig viden at psykiatri ikke operere ud fra videnskabelig grundlag, men nærmere et eksperimentielt grundlag. Det at 6 % af alle danskere er på lykkepiller er rent faktisk et stort menneskeligt eksperiment, da man næsten ingen viden har inden for området depression.
Jeg er derfor stærk modstander af at man poster så mange penge i psykiatri som man gør i dag.
Jeg tror heller ikke at man på noget tidspunkt kommer frem til nogen rigtige resultater hvis man bliver ved med kun at lede efter problemer i hjernen. Man har virkelig ikke særlig meget viden inden for adfærd og sammenhæng med hjernen, man ved sågar ikke engang hvad bevidsthed er.
Jeg tror man skal satse kraftigere på at kurere noget som depression ved hjælp af personlig coaching eller at prøveat hjælpe på et sindsligt grundlag.
tilføjet af

enig..

Ja jeg kan vist ikke sige meget mere. De 6,5% af danskere der er på lykkepiller er et uhyrt højt antal. Det er et tydeligt tegn på i hvilken grad disse medikamenter over-recepteres. Det gives i al al for høj grad til folk med helt almindelige dagligdags problemer.
tilføjet af

mulig genetisk årsag

til maniodepressivitet.
Mette Nyegaard, mener at have lokaliseret et område på et kromosom, hvor generne kan være årsag til sygdommen.
Ud fra blodprøver taget fra færingerne er deres arvemasse (DNA) blevet udskilt, og derpå er de 23 menneskelige kromosompar studeret fra „oven og ned“ ved hjælp af 500 såkaldte genmarkører. Undervejs har det været muligt at identificere et område i „bunden“ af kromosom 18, der er identisk hos over halvdelen af de psykiske patienter, og som med stor sandsynlighed indeholder et sygdomsgen. Teorien understøttes af, at det samme kromosomområde kun findes hos én af de 50 kontrolpersoner, der også medvirker i undersøgelsen.
En amerikansk forskningsgruppe har ligesom Mette Nyegaard arbejdet med årsagerne til manio-depressivitet, blot blandt indbyggerne i en afsides dal i den mellemamerikanske stat Costa Rica.
De amerikanske forskere er kommet til næsten samme resultat som den danske forskerstuderende.
tilføjet af

Har ikke nået at læse hele indlægget i dybden, MEN:

At opfatte børn med diagnosen AD/HD som "helt normale børn der måske er en smule mere livlige end andre", tyder for mig at se på, at du aldrig har oplevet sådanne børn i fuldt vigør FØR behandling og for den sags skyld diagnosticeringen. Det er en udbredt misforståelse, at eneste symptom på AD/HD er "livlighed" - der er tale om langt større og mere komplekse problemer end "for meget krudt bagi".
Det slår mig også under læsningen, at du - forståeligt nok, for så vidt - udelukkende fokuserer på de negative virkninger af behandlingerne og metoderne. Det fremstår jo, som om der kun er dårligt at sige om fx elektrochok, og det finder jeg dybt urimeligt over for de mange tidligere depressive, som efter eget udsagn fik deres liv tilbage efter behandlingen.
Læser man derfor dit indlæg uden at have sat sig ind i den anden side af sagen, nemlig de talrige positive erfaringer og behandlingsforløb inden for psykiatrien, risikerer man - som shhansen - at tro, at sandheden kun har en farve, og at alt dermed er sagt. Jeg er klar over, at din erklærede hensigt netop var at bringe en mere objektiv kritik af psykiatrien, hvorved du naturligvis ikke kan forventes at forlade kritikken undervejs, så jeg klandrer dig ikke for manglende fokus på det positive - mener blot, det er uhyre vigtigt at påpege, at der også er en ganske anden side af "historien" - og at denne ligeledes kan "dokumenteres" med et væld af links.
tilføjet af

hmm...

tilføjet af

Tak

Jeg vil ikke skrive en masse fo det orker jeg ikke. Kun tak til forfatteren til dette indlæg. Jeg sidder i en situation som jeg ikke ønsker for noget mennesker.
Kort sagt så stil krav og spørgsmål til psykiatrisk behandling. Jeg taler af bitter erfaring, den dag jeg får overskud til det vil jeg kæmpe for at folk med psykiske problemer bliver behandlet som mennesker for det er vi!
Pas godt på jer selv og dem i elsker.
tilføjet af

præcis

Hold kæft hvor er det godt skrevet. Det er fuldstændig min erfaring med psykriatrien det der! Du må selv have oplevet det få at kunne give en så rammende beskrivelse?
Det altovervejende problem i psykriatrien er efter min mening at det er statsfinansieret. Lige meget hvor uduelige de er kan de trække endeløse millioner ud af statskassen. De kan foreslå en patient at hoppe i havnen, og stadig modtage deres tårnhøje honorarer.
Jeg betvivler ikke at man kan behandle sindslidelser, men måden det gøres på i Danmark er fuldstændig håbløs.
Findes der ikke en bevægelse for at enten nedlægge eller fuldstændigt reformere psykriatrien?
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.