21tilføjet af

Lægebesøg i arbejdstiden

Jeg skriver for at få en objektiv vurdering af en problemstilling på min arbejdsplads.
Jeg er afdelingsleder i en afdeling af vores virksomhed. Der er foruden mig 7 ansatte i den afdeling. En af medarbejderne havde for en måned siden bestilt en tid hos sin egen læge. Tiden lå midt i den pågældende medarbejders arbejdstid, så personen møder op om morgenen, og går så til lægen op ad formiddagen. Da han skal til at køre afsted til lægen spørger han om han skal komme tilbage (der vil være cirka 3 timer tilbage af hans arbejdstid når han er færdig hos lægen). Jeg svarer at det mener jeg bestemt han skal, medmindre han har lyst til at afspadsere resten af dagen. Han ser dybt forundret ud, hvorefter jeg henviser ham til den øverste chef, hvis han mener det er urimeligt.
Manden opsøger så tilsyneladende den øverste chef, som giver ham fri resten af dagen. Nu er mit spørgsmål så, om jeg er urimelig, når jeg mener at det er en selvfølge at man kommer tilbage på arbejdspladsen og arbejder frem til man har fri? (Medmindre at man afspadserer resten af dagen)
Han kunne sagtens have fået en tid udenfor arbejdstid men vælger at bestille en tid, som han på forhånd ved kolliderer med hans arbejdstid. Jeg mener, at ved at give medarbejderne fri resten af dagen, er der en risiko for at man ligefrem vælger at bestille tid der ligger på et strategisk godt tidspunkt, for derved at få en halv fridag uden beregning. Er det mig der er gammeldags?
Jeg kunne selv aldrig drømme om at spørge om det var meningen at jeg skulle komme tilbage, for i min verden er den slags en selvfølge.
Jeg kunne godt tænke mig at høre hvad andre mener, og eventuelt hvordan man gør på andre arbejdspladser.
Mange hilsner
Fra den måske gammeldags
tilføjet af

Tilbage til jobbet !

Jeg mener da helt klart, at når man har været til læge i arbejdstiden, så tager man efterfølgende tilbage til jobbet !
tilføjet af

selvfølgelig

Selvfølgelig skal vedkommende tilbage, hvis han ikke afspadserer, bemærk at man skal have normal timetal om ugen før evt. overarbejde, så derfor er det vigtig om man har fri uden løn eller afspadserer.
tilføjet af

Helt naturligt

at lægge sine læge/tandlæge/kiropraktorbesøg og lignenede udenfor arbejdstiden - hvis det er muligt.
Er det ikke muligt, så placeres sådanne besøg at de tager mindst mulig af arbejdstiden. Helt klart arbejder man både før og efter besøget.
Lønmodtager har idag så mange ferie/feriefridag/omsorgsdage og lign. at disse dage efter min mening bruges bl.a. til planlagte lægebesøg.
Akutte besøg kan i sagens natur ikke planlægges , men så er det helt klart, at hvis man ikke tager en afspads./feriedag, så er det hurtigt tilbage på jobbet.
Firmaet er jo ikke et socialfilantropisk foretagende.
tilføjet af

selvfølgelig

skal han da komme tilbage hvis han ikke har tænkt sig at afspasere.
Fatter ikke han kunne undre sig over det.
tilføjet af

lægebesøg

Jeg vil give dig ret i at man godt kan vende tilbage på arbejde når der mangler 3 timer.
Selv lægger jeg altid lægebesøg eller kiroprkatorbesøg om morgenen- eller sidst på eftermiddagen og mange gange klare jeg det på min faste ugentlige fridag.
Så jow den medarbejder burde have vendt tilbage.
tilføjet af

Det der undrer mig ....

-er, at vores øverste chef giver ham fri stik mod hvad jeg mener er rimeligt og hvad jeg har meddelt ham.
På den måde fremstår jeg jo så som en bussemand, og medarbejderne vil fremover gå til den øverste chef når noget skal opnås. Det er jo heller ikke ham der står med alle talenterne når der mangler folk i afdelingen og vi skal løbe dobbelt så stærkt. Bare lige en sidebemærkning.
tilføjet af

øverste chef

Hej
Jeg synes problemet er mere din øverste chef, han burde ikke blande sig i dine dispositioner, altså set ud fra at du har den daglige ledelse af medarbejderne hvad jeg formoder du har.
Ellers er din holdning korrekt, man møder på arbejde efter sådanne besøg, ellers lægges de i starten eller slutningen af arbejdstiden
tilføjet af

Benefits eller en anden forklaring

Den øverste chef har sikkert fået en anden forklaring, og har derefter givet
ham fri.
Men det normale i den situation er at afspadsere resten af dagen, eller
tage de sidste 3 timer på arbejdet.
Jeg har aldrig brugt arbejdsgiverens tid på tandlægebesøg, eller
planlagte konsultationer hos lægen. For det kan jeg ikke se vedkommer
arbejdsgiveren. Men nogle virksomheder har det som en benefit, hvor
de er meget interesseret i arbejderens ve og vel.
tilføjet af

Lægebesøg !

Min klare holdning er følgende ...
Hvis ikke det er noget akkut, og det var der jo ikke tale om her, da manden havde forudbestilt sit lægebesøg, så bør man gå til læge på den ugentlige aftenkonsultation som alle læger har.
Egentlig forstår jeg slet ike denne problemstilling, i det øjeblik manden skulle gå, skulle han for det første have en lille repramande om, at sådan gør man bare ikke, og dernæst skulle kan enten trækkes i løn, ellers afspadsere.
Din chef har givet en kontraordre....eller bevilling som er helt uacceptabel, og har sat både din dømmekraft og dine ord til skamme, så du har tabt lidt respekt hos den pågældende medarbejder.
Når en mand kan gå til læge i arbejdstiden, oveni købet holde halv fridag, så kunne det sagtens tænkes, at andre medarbejdere vil benytte sig af det samme tilbud..for chefen har vel ikke tænkt sig at gøre forskel i personalegoder, det kunne nemt gi´ en faggoreningssag.
Det var min uforbeholdne mening..og jeg var blevet gal i skralden hvis jeg var dig...på chefen altså !
Vh..Piat
tilføjet af

havde det

været en offentlig ansat havde det været noget andet, mange offenlige bruger dag tiden til det, så får de jo fri med løn, jeg har arbejdet et sted hvor det var kotyme (tror det staves sådan)og når det er det så er det ok, men så havde du jo også vist det ellers er det da en fejl at du ikke kender regler for læge besøg o.l.
har der ikke været talt om det så der er blevet sat noget på plads??? ellers har du/i da et problem der vil noget!!
tilføjet af

hvis ikke

det er en aftale i har på stædet, ja så er det da et mega problem du har fået, hvis bossen ikke ved hvad du må og skal gøre i dit job, er det nyt for dig altså jobbet
tilføjet af

Personalehåndbogen?

Hvorfor har virksomheden ikke udarbejdet en personalehåndbog, så
medarbejderne har nogle klare regler at støtte sig til. Så havde du og
den øverste chef været foruden den oplevelse.
tilføjet af

En selvfølge at gå til læge i arbejdstiden, men....

Man har som medarbejder ret til at besøge enhver form for læge indenfor arbejdstiden. Du skriver at vedkommende sagtens kunne have fået en tid udenfor arbejdstiden......hvorfor skulle vedkommende dog det. ?
Men jeg giver dig fuldstædig ret i, at det er en selvfølge at vedkommende kommer tilbage på arbejde efter endt lægebesøg. Det skulle da lige være hvis vedkommende skulle have en visdomstand ud eller andet smertefuldt.
Svag chef du har.....sådan at give medarbejderen fri resten af dagen hvis ikke der var nogen speciel grund til det.
tilføjet af

er han blevet syg

i arbejdstiden skal han væl også helbredes i arbejdstiden, en gammel bekendt gik til frisør i arbeldstiden hver anden gang hans boss kunne ikke sige ham imod, da han sagde håret også groede i arbejdstiden
tilføjet af

Sagen har flere vinkler

For det første må det stå knaldklart, at du er lederen i afdelingen. Det var ikke smart, at du direkte "opfordrede" ham til at gå "videre i systemet".
(Det minder lidt om, når et barn spiller forældrene ud imod hinanden.
Men den anden vinkel er din personlige vurdering om, hvorvidt medarbejderen er kendt for at være flexibel i det daglige, eller er en "arbejd efter reglen" type.
Det er således klart, at "elastikken" er længere, for medarbejdere der yder "lidt ud over det sædvanlige", end for "arbejd efter reglen.
Men for at komme videre i dit sted, vil jeg nok opfordre dig til en "kammaratlig samtale" med din øverste chef, og stille ham det ultimatum, at enten afgør du eller han, når der skal tages den slags barnefige-beslutninger.
tilføjet af

tror du ikke

han er gået til den øverste og har sagt at - -
han har snakket med dig og du sagde det var ok han fik fri resten af dagen hvis det var ok med den øverste???
tilføjet af

Okay...

Jeg glemte at skrive at den pågældendes læge bor i en by, hvor der er en afstand på ca. 25 km til arbejdspladsen. Han ville derfor spare en køretur frem og tilbage, hvis han lagde sin lægeaftale udenfor arbejdstid. Altså selvfølgelig under forudsætning af, at vedkommende skulle komme tilbage efter endt konsultation.
For ja, du har da ret i at medarbejderne har ret til at konsultere en læge i arbejdstiden.
tilføjet af

Dårlig chef!

Det kan din chef simpelthen ikke være bekendt! På en af mine tidligere arbejdspladser kom jeg ofte ud for noget af det samme, dog ikke i forbindelse med lægebesøg og med at få/tage fri.
Jeg sad som ansvarlig for reklamationssager på det tyske marked. Jeg havde helt klare linier for, hvad jeg måtte acceptere og hvad jeg ikke måtte acceptere.
Alligevel skete det meget tit, at kunden blev vred og forlangte at tale med min foresatte, og hver gang det skete, fik kunden alligevel medhold! Det er modbydeligt, og man føler sig virkelig nedgjort til et nul!
Så chefer, tænk jer om, når I gør sådan noget.
Med hensyn til at gå til læge i arbejdstiden, så er det ok, såfremt andet ikke kan lade sig gøre, men selvfølgelig kommer man da på arbejde umiddelbart efter lægebesøget!!
tilføjet af

Der er forskelle...

Det kan også afhænge af, hvilken overenskomst, dine medarbejdere dækkes af.
Der er forskelle...
Jeg mener dog umiddelbart, at den eneste måde, hvorpå man kan få frihed til lægebesøg uden selv at skulle betale, er i forbindelse med sygdom. Men som jeg læser det, var medarbejderen jo ikke sygemeldt, vel?
Samtidig må jeg sige, at jeg sådan set godt forstår medarbejderen.
Du lader ikke til at være en synderligt principfast leder. Spørgsmålet er: Er du chef eller leder?
Ved du hvad jeg mener?
tilføjet af

Hmmm...

På hvilken måde forstår du medarbejderen?
Jamen, jeg forlangte faktisk af medarbejderen at han mødte op og da han gav udtryk for sin utilfredshed henviste jeg ham til den øverste chef - som jeg altså gik ud fra var enig med mig. Det viste sig altså ikke at være tilfældet. Det kunne jeg jo umuligt vide, eftersom det i min verden er en selvfølge at man kommer tilbage til arbejdspladsen når man er færdig. Og nej, han var ikke sygemeldt.
tilføjet af

Jo, ser du:

HVIS medarbejderen var topmotiveret, glad osv. i sit arbejde, så ville han/hun sandsynligvis være kommet til dig på anden måde. Der ville være et mere "løst" samspil; han/hun ville sandsynligvis have større respekt for afdelingen og kollegerne, så vedkommende aldrig var kommet på den idé at han/hun kunne få løn uden at arbejde.
Det tyder også på manglende respekt for dig, at vedkommende hopper videre i systemet.
OG det tyder på flydende ledelse, at cheferne ikke er enige om noget så simpelt som frihed med løn.
Jo mere organisationen flyder, jo nemmere kan umotiverede medarbejdere udnytte den. Det er jävla usundt for virksomheden, og vidner ikke om en fis andet, end dårlig ledelse.
Derfor mit spørgsmål om, hvorvidt du er chef eller leder!
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.