7tilføjet af

Kan man stole på Bibelen?

Omtaler den virkelige personer, steder der har eksisteret, og begivenheder der har fundet sted? Hvis den gør bør der være vidnesbyrd om at den blev skrevet af omhyggelige og ærlige skribenter. Det er også tilfældet. Mange vidnesbyrd har ligget skjult i jorden, og endnu flere findes i Bibelen selv.
Gamle kulturgenstande der har ligget begravet i Bibelens lande, vidner om at Bibelen er historisk og geografisk nøjagtig. Her er et eksempel:
David, den modige unge hyrde der blev Israels konge, er velkendt af bibellæsere. Hans navn forekommer 1138 gange i Bibelen, og udtrykket „Davids hus“ — der ofte bruges om hans kongehus — forekommer 25 gange. (1 Samuel 16:13; 20:16) Indtil for nylig har man kun haft Bibelens ord for at David har levet. Er David blot en opdigtet person?
I 1993 gjorde et hold arkæologer under ledelse af professor Avraham Biran et forbløffende fund beskrevet i Israel Exploration Journal. I en gammel ruinhøj kaldet Tel Dan i det nordlige Israel fandt de en basaltsten. Indgraveret i stenen stod ordene „Davids hus“ og „Israels konge“. Inskriptionen, der er dateret til det 9. århundrede f.v.t., menes at være en del af et sejrsmonument rejst af Israels fjender aramæerne, der boede mod øst. Hvorfor er denne gamle inskription så bemærkelsesværdig?
På baggrund af en rapport af professor Biran og hans kollega professor Joseph Naveh stod der i en artikel i tidsskriftet Biblical Archaeology Review: „Det er første gang overhovedet at navnet David er blevet fundet i en fortidig skriftkilde bortset fra Bibelen.“ Der er også noget andet bemærkelsesværdigt ved inskriptionen. Udtrykket „Davids hus“ er skrevet i ét ord. Sprogeksperten professor Anson Rainey forklarer: „Skilletegn . . . blev [gerne] udeladt, især hvis sammensætningen var et velkendt egennavn. ’Davids hus’ var afgjort et sådant egennavn med både politisk og geografisk betydning i midten af det niende århundrede før vor tidsregning.“ Kong David og hans kongeslægt var tydeligvis velkendt i fortiden.
tilføjet af

Biblens troværdighed

Bare fordi man har fundet nogle få beviser på at noget i biblen er sandt, betyder det ikke at ALT i den er den skindbarlige sandhed. Det kan da godt være at nogle ting har fundet sted i virkeligheden, mens andre måske er opdigtede. :)
tilføjet af

ateist.dk

Prøv også forummet på ateist.dk, kompetente debattørere :)
tilføjet af

En pyntet sandhed

Jeg er 100 %sikker på at mange af de personer der omtales i Bibelen har levet og har gjort noget af betydning, men jeg mener også er der er pyntet på historierne for at fastholde lytterne/læserne.
tilføjet af

Der må jeg skuffe dig.

Bibelen er hudløst ærlig. Har du aldrig hørt hvad David gjorde ved Urias' hustru, og om hvordan det kom til at gå Urias efterfølgende? David, den elskede, Israels konge, bliver bestemt ikke fremstillet i et flatterende lys. Der er ikke pyntet på noget.
tilføjet af

Den spændende stele

Denne gang er det noget virkeligt spændende du har taget fat i. Stelen passer ganske godt ind i konkebøgernes beskrivelser af de evindelige krige mellem Israel og aramæerne. Og så er den med til at underbygge troen på, at David faktisk var den samlende konge som Kongebøgerne fortæller- godt nok er stelen ikke samtidig med kong David, men den er kun 100-150 senere. Det er imponerende tæt på, når man betænker, at vi taler om hændelser der ligger næsten 3000 år tilbage i tiden.
Desværre er stelen slået itu- alt tyder på, at området hurtigt blev erobret tilbage fra aramæerne, hvorefter stelen blev brugt som byggemateriale af sejrherren (Israels konge). Ialt antager man, at området omkring Lajish (eller Dan, som Israelitterne kaldte den, da de blev trætte af det kana'anæiske navn) skiftede kongerige 4 gange i løbet af kun 30 år- så det er helt i overensstemmelse med den urolige tid, at stelen er ødelagt og derefter brugt som byggemateriale.
Derfor har vi heller ikke hele inskriptionen, men kun enkelte ord fra 13 forskellige linier. Ordene lyder i dansk oversættelse:
1. ...
2. ... min far gik op ...
3. ... og min far døde, han gik til [sin skæbne ... Is-]
4. rael tidligere i min fars land ...
5. Jeg [kæmpede med Israel?] og Hadad gik foran mig ...
6. ... min konge. Og [jeg] slog [dem, X fodfolk, Y heste-]
7. vogne og to tusinde ryttere ...
8. kongen af Israel. Og [jeg] slog [... kon-]
9. gen af Davids hus. Og jeg gjorde ...
10. ... deres land ...
11. anden ... [rege-]
12. rede over Is[rael ...]
13. belejring af ...
Rigtigt godt indlæg, ftg,- også selv om det var fra et af jeres blade:-)
tilføjet af

To nye fund

I de senere år har man fundet to nye fragmenter af den ødelagte stele. Disse to hører tydeligvis sammen (stumperne passer ind i hinanden som et lille puslespil). Til gengæld er det ikke helt sikkert, hvordan de passer sammen med den store stele, men her er et godt bud på en rekonstruktion af teksten, som den ville se ud med vores nuværende viden. Man kan naturligvis håbe på fund af flere stumper brugt som byggemateriale i ruinerne...
Læsningen af teksten og den foreslåede rekonstruktion følger Biran og Navehs tekst.
1. [...] og skar [...] ]
2. [...] min far gik op [mod ham da] han kæmpede ved [... ]
3. og min fader lagde sig, han gik til sine [fædre]. Og kongen af I[s-]
4. rael drog tidligere ind i min faders land. [Og] Hadad gjorde mig til konge.
5. Og Hadad gik foran mig [og] jeg gik ud fra [de] syv [... ]
6. -er af mit kongedømme, og jeg slog [halv]fjerds kon[ger], som spænder tu[sinder af heste-]
7. vogne og tusinder af ryttere (eller heste) for. [Jeg dræbte Jeho]ram søn af [Akab]
8. kongen af Israel og [jeg] dræbte [Ahaz]jahu søn af [Jehoram kon-]
9. ge af Davids Hus. Og jeg gjorde [deres byer til ruiner og lagde]
10. deres land øde [...]
11. anden [... og Jehu blev]
12.konge over Is[rael... og jeg lagde en]
13. belejring mod [...
tilføjet af

Nej.

Nej. man kan ik' altid stole på biblen.? det kunne lige så godt være en mand der fik lyst til at skrive en historie,.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.