0tilføjet af

KÆRLIGHEDEN - Jesu sande disciples kendetegn

KÆRLIGHEDEN ER LANGMODIG. At være langmodig vil sige at man tålmodigt affinder sig med andre. (Kolossenserne 3:13) Har vi brug for en sådan tålmodighed? Ja. I den kristne menighed, for eksempel, arbejder de kristne nært sammen som brødre og søstre, og eftersom alle er ufuldkomne, er det kun realistisk at der af og til kan opstå gnidninger eller situationer hvor man irriterer hinanden. Men når vi er tålmodige og overbærende, vil det hjælpe os til at klare de uoverensstemmelser der måtte opstå, og ikke lade det forstyrre freden.
KÆRLIGHEDEN ER VENLIG. Venlighed giver sig udslag i at vi er hensynsfulde og hjælpsomme over for andre. Kærligheden får os til at være på udkig efter muligheder for at vise venlighed, især over for dem der har mest brug for det. Når vi tager initiativet til at vise venlighed, vidner det om at vores kærlighed er ægte. (2 Korinther 8:8)
KÆRLIGHEDEN FRYDER SIG MED SANDHEDEN. Kærligheden får os til at stå op for sandheden og 'tale sandhed med hinanden'. (Zakarias 8:16) Som kærlige kristne ønsker vi at "bære os ærligt ad i alle ting". (Hebræerne 13:18)
KÆRLIGHEDEN TÅLER ALT. Det græske ord for "tåler" betyder egentlig "dækker". I Første Petersbrev 4:8 står der: "Kærlighed dækker over en mængde synder." En kristen der lader sig lede af kærlighed, vil derfor ikke fremhæve sine kristne brødres svagheder eller ufuldkommenheder. I de fleste tilfælde er der jo blot tale om mindre fejl eller svagheder som kærligheden nemt kan dække over.
KÆRLIGHEDEN TROR ALT. En anden bibeloversættelse siger at kærligheden "er ivrig efter at tro det bedste". Vi vil ikke være overdrevent mistænksomme overfor vore trosfæller eller drage deres motiver i tvivl. Kærligheden hjælper os til at tro det bedste om vore brødre og at stole på dem. Det betyder ikke at vi er blåøjede, men at vi har tillid til hinanden. Når vi i kærlighed giver udtryk for en sådan tillid til vore brødre og søstre, kalder vi det bedste frem i dem.
KÆRLIGHEDEN HÅBER ALT. Kærligheden er ikke alene tillidsfuld; den er også fuld af håb. Kærligheden motiverer os til at håbe det bedste for vore brødre. Vi håber at de der er svage vil genvinde deres åndelige styrke. Vi er tålmodige og vil gøre hvad vi kan for at hjælpe dem. Selv om en vi holder af, forlader sandhedens vej, opgiver vi ikke håbet om at han en dag vil komme til fornuft og vende om til Jehova, ligesom den fortabte søn i Jesu billedtale gjorde. (Lukas 15:17-18)
KÆRLIGHEDEN UDHOLDER ALT. Udholdenhed hjælper os til at stå fast selv om vi kommer ud for skuffelser eller modgang. Det er ikke kun udenfor menigheden at vores udholdenhed bliver prøvet. Det kan også ske indenfor menigheden. Vi er alle ufuldkomne, og en tankeløs bemærkning kan let virke sårende. Kærligheden udholder alt, den beskytter os imod at blive forblindede af en broders fejltrin så vi ikke længere kan se noget godt i ham. Kærligheden hjælper os til at forblive trofaste mod Gud og støtte den kristne menighed, uanset hvad ufuldkomne mennesker siger eller gør.
Det var lidt om kærligheden som den beskrives i Bibelen, (1 Korinther 13:4-8) og som den kommer til udtryk i den kristne menighed. Kærligheden er de sande kristnes kendetegn.
Hav en god dag.
________________________
"På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.“
(Johannes 13:35) -----> http://www.watchtower.org/e/bible/index.htm
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.