21tilføjet af

JW postulerer at Jesus ikke kan være Gud

[???]
... For er Kristus Jesus = Gud, er Jesus = sin egen far!😖 Soleklar logik for burhøns eller?
Nej selvfølgelig kan Jesus ikke være sin egen far, det er simpelthen for Dumt
Sjovt nok er det vist selveste JW'Organisationen der har bragt "komikken til torvs"!
(Så vidt jeg da ved) - Men selvfølgelig uanset hvad, er det noget gedigent sludder!
Men egentlig er det forholdsvis nemt at finde ud af hvem den Treenige Gud er,
for man skal "jo bare" parre ↓nedenstående "Titler"↓ med den korrekte "ejermand"!
• Hvem er:
→ Alfa & Omega?
→ Den Første & Den Sidste?
→ Herrernes Herre?
→ Hvem lever i evighedernes evigheder?
→ Hvem har al magt i Himlen og på Jorden?
• Det er selvfølgelig:
VOR HERRE GUD DEN ALMÆGTIGE ER:
→ Alfa & Omega - Johs.Åbenb.1:8
→ Den Første & Den Sidste - Esajas 41:4
→ Herrernes Herre - 5.Mosebog 10:17
→ Hvem lever i evighedernes evigheder - Johs.Åbenb.4:10
→ Hvem har al magt i Himlen og på Jorden - 1.Krønike 29:11
• Det er selvfølgelig:
VOR HERRE OG FRELSER KRISTUS JESUS
→ Alfa & Omega - Johs.Åben.22:13
→ Den Første & Den Sidste - Johs.Åben. 1:17
→ Herrernes Herre? - Johs.Åben.17:14
→ Hvem lever i evighedernes evigheder - Johs.Åben.1:18
→ Hvem har al magt i Himlen og på Jorden - Matthaeus 28:18

Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

Bibelen siger faktisk at Jesus er en gud, Jalmar,

men den siger ikke at han er den Almægtige Gud. Hvis du undersøger Bibelen lidt bedre, så vil du kunne se, at Jesus Kristus er Guds søn.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

nye toner?

Det er da imponerende at du har rykket dig så meget ftg, det er rart at se du er begyndt at læse det der står i biblen.
nu er det næste punkt bare at acceptere at biblens forståelse er at gud er en. selv om han er tre ;)
lige som gud er fader søn og hellig ånd. de er alle gud, men de er som ler, så du klasker dem sammen, og de bliver til en gud, (en klump ler) gud er åbenbart som ler. klasker man det sammen, så bliver det bare til mere gud(ler)
det er godt ftg, der er håb for at du kan lære hvad treeninghed er 😃
tilføjet af

nye toner?

Aner ikke hvad det her går ud på, men det der giver da ingen mening. :)
tilføjet af

JW postulerer at Jesus ikke kan være Gud

Det er da utroligt spændende nyheder du her bringer 😉 Er det mon 2011 vi lever i? Eller er det bare år 11? Virkelig tidsrelevant.
Uanset er det ligemeget 🙂 Gud er nemli død 😃 Hæ Hæ Hæ Jeg tro jeg blir vanvittig snart.
Men med kærlig hilsen [:X] eller hvad 😃 hæ hæ skyd mig venligst nu
tilføjet af

Spørg ham hvordan han opfatter Gud.

Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Spørg ham, hvordan han opfatter Gud.

Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Engang var jeg som dig, det er jeg vokset fra

´
... Dog skal jeg indrømme, at jeg heller ikke Tror på Bibelens Gud! 😕😃
jalmar
tilføjet af

Men du kan åbenbart stadig ikke forstå Bibelen

[???]
Det står ellers skrevet tydeligt i Matth.28:18 - »Mig er givet al magt i himlen og på jorden.«
Ellers er det jo bare et spørgsmål om at læse flg.
→ Alfa & Omega, det står ellers i Åbenb.1:8 + 22:13 m.fl.
→ Den Første & Den Sidste, det står i Esajas 41:4 + Åbenb.1:17
→ Herrernes Herre, det står ellers i 5.Mos.10:17 + Åben.17:14
→ Hvem lever i evighedernes evigheder, det står ellers i Åbenb.4:10 + Åben.1:18
→ Hvem har al magt i Himlen og på Jorden, det står ellers i 1.Krøn.29:11 + Matth.28:18
jalmar
tilføjet af

nye toner? - sveland håber som os andre, at ...

´
... at ftg skal forlade de falske toner tilslutte sig de rene -
Og selvom sveland er Ateist og jeg Ikke-Troende, kan vi begge to læse og forstå indholdet af den Kristne Bibel uden hjælpemidler overhovedet, nøjagtig som de fleste nogenlunde normalt begavede og uddannede mennesker
Til forskel for "vidnerne", der kun kan forstå "Vagttårn's-læren" hvis de udnytter de nyeste*) af de af "Vagttårnet" udgivne pamfletter, samt 14-dags-pamfletten "Vagttårnet's" indhold som Guide til Vagttårnets Bog kaldet NWT/"New World Translation of The Holy Scriptures", som "Vagttårnsselskabet" hårdnakket postulerer er en oversættelse af "De Hellige Kristne Grundtekster", det underlige er bare, at NWT ikke stemmer overens med en eneste af de kendte Kristne Grundtekster 😕[???]😃

Re. nyeste*) - Vagttårnet ændrer jævnligt i deres love og dogmer.😕😮[???]
jalmar
tilføjet af

de skal se, men intet se,

Og selvom sveland er Ateist og jeg Ikke-Troende, kan vi begge to læse og forstå indholdet af den Kristne Bibel uden hjælpemidler overhovedet, nøjagtig som de fleste nogenlunde normalt begavede og uddannede mennesker.
LÆSER man af nedenstående, Jesus og Gud er en og samme ting?
FORKLAR!

Johannes 5,19
Sønnens fuldmagt fra Faderen
v19 Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen. v20 For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt,
hvad han selv gør; og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. v21 For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil. v22 Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til Sønnen, v23 for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Den, der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.
1. Korinther 15,24
Derefter kommer enden, når han har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgiver Riget til Gud Fader. v25 For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder; v26 som den sidste fjende tilintetgøres døden, v27 for »alt har han lagt under hans fødder« – og når det hedder, at alt er underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham. v28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle.
Her er hvad biblen siger om hedninge.
Hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse skulle betyde. v10 Han svarede: »Jer er det givet at kende Guds riges hemmeligheder, men de andre bliver det givet i lignelser, for at
de skal se, men intet se,
og høre, men intet fatte.
tilføjet af

Så længe du opfatter JW'organisationen

´
som værende den "Den Tro og Kloge Træl" = en Jordisk Guddommelighed:
Der er indsat som værende den foranstaltning som JW'ledelsen har opfundet:
Som 1. værende den foranstaltning der suverænt styrer vidnernes liv!
Som 2. værende den foranstaltning der suverænt bestemmer indhold af "bibelen"!
Som 3. værende den foranstaltning der suverænt bestemmer hvad "gud" kan og ikke kan!
Som 4. værende den foranstaltning man skal voksen-døbes til (Helst ikke før det 8.år)!
Som 5. værende den foranstaltning der har suveræn hånds-og halsret over hvem de 144.000 er?
Underligt at der trods alt er en del mennesker der ikke kan gennemskue samme!
jalmar
tilføjet af

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden«

´
... Dette udsagns ualmindelige voldsomme men indiskutabelt Krystalklare
udmelding afgiver Kristus Jesus EFTER sin opstanddelse til sine desciple!
At Tro at det var en udmelding Kristus Jesus var i stand til afgive før sin opstandelse er mere end naivt, af den simple grund at før opstandelsen, var Han, Kristus Jesus, legemligt et ganske "almindeligt" menneske, men dog Mennesket Kristus Jesus der var kommet i kød af Ordet, der formidlede Guds Ord til Menneskene!
Men i samme øjeblik Mennesket Kristus Jesus var genopstanden, kunne han træde ind i sin rette ídentitet som værende Ordet, som han afdækkede med fynd og klem med ordene:
»JA - Jeg er Ordet, Jeg har al magt i Himlen og på Jord, I mig, ved Mig og til Mig er alting skabt«.
(Johs.1:1+1:14 - Matth.28:18 - Col.1:16)
Nu var det ikke sådanne, at Kristus Jesus skjulte hvad han var i sin "Ikke-menneskelige" identitet, men der var og er "bare" mennesker der ikke fatter Kristus Jesus identitet.
Kristus Jesus siger netop på et tidspunkt:
Johannes 12:44,45
Jesus råbte: »Den, der tror på mig, tror ikke på mig, men på ham,
som har sendt mig. Og den, der ser mig, ser ham, som har sendt mig.[/quote]
Faktisk står der bare i ovenstående:
Tro Mig eller Tro Ham - Ligegyldigt - vi er den samme - For ser du på mig - Ser du på Ham
Men jeg må jo desværre gå ud fra 🙁 at ovenstående er som "Vand på en gås" 😕
MEN - Hvad så med nedenstående?
Esajas 43:11
[quote]jeg, kun jeg, er Herren, der er ingen anden frelser end mig. - v12 - Det er mig, der har fortalt det, mig, der frelser, det er mig, der har forkyndt det, ikke en fremmed gud blandt jer. I er mine vidner, siger Herren, det er mig, der er Gud.[/quote]
2.Peterbrev 2:20 - NVO
[quote]Det er afgjort at hvis de, efter at være undsluppet verdens besmittelser ved nøjagtig kundskab om Herren og Frelseren Jesus Kristus, igen bliver indviklet i netop disse ting og bliver overvundet, er det sidste blevet værre for dem end det første.


I rest my case
jalmar
tilføjet af

Den trofaste og kloge træl er ikke ufejlbarlig,

men den tjener Gud, og er trofast og klog.
Med venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden«

Tja vi kan jo ikke alle tro på det samme men noget må du da tro eftersom esajas 43 v 11 og 12 ikke er citeret sådan i hverken den almindelige folkekirke bibel eller mi JW bibel.
tilføjet af

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden«

Tja vi kan jo ikke alle tro på det samme men noget må du da tro eftersom esajas 43 v 11 og 12 ikke er citeret sådan i hverken den almindelige folkekirke bibel eller min JW bibel.
tilføjet af

hvem gav Jesus magten?

På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; v26 ja, fader, for således var det din vilje. v27 Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.
Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle.
Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. v15 Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.
tilføjet af

Prøv med læsekursus, en Kristen Bibel, eller

[???]
... eller måske bare et par Briller - Hvad der kan hjælpe dig, ved kun du eller dine nære!
*-○-* ......JW skrev.....:
Tja vi kan jo ikke alle tro på det samme men noget må du da tro eftersom esajas 43 v 11 og 12 ikke er citeret sådan i hverken den almindelige folkekirke bibel eller mi JW bibel.
http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2364709-jw-postulerer-at-jesus-ikke-kan-vaere-gud/2364957[/quote]
[(:] Jeg står på hovedet for at finde divergensen - 😕[:|] - Hvor er'en🙁
1. - jeg, kun jeg, er Herren,
2. - der er ingen anden frelser end mig.
3. - v12 Det er mig, der har fortalt det, mig, der frelser,
4. - det er mig, der har forkyndt det,
5. - ikke en fremmed gud blandt jer.
6. - I er mine vidner, siger Herren,
7. - det er mig, der er Gud.
http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx
Har ulejliget mig med at nummerere linie for linie i håb om du eller jeg kan finde FEJLEN
At jeg ændredede opsætning og Fremhævede betydende udtryk - Ændrer ikke indholdet - Beklager!
[quote] 1. - "jeg, kun jeg, er Herren", * 2. - der er ingen anden frelser end mig. *
3.- v12 - Det er mig, der har fortalt det, mig, der frelser, * 4. - det er mig, der har forkyndt det, * 5. - ikke en fremmed gud blandt jer. * 6. - I er mine vidner, siger Herren, * 7. - det er mig, der er Gud.

http://www.sol.dk/debat/240-religion-a-livssyn/2364709-jw-postulerer-at-jesus-ikke-kan-vaere-gud/2364950
Med venlig hilsen
jalmar
tilføjet af

Jeg har svaret dig, det gider jeg kun én gang

tilføjet af

Og en gang til for "Prinsen" .......

[???]
Hvis du ikke var "jehovas vidne", men Kristen som Lyjse, behøvedes nedenstående overhovedet ingen forklaring - Fordi det gav sig selv -

MEN DU er "jehovas vidne" Nemesi, og så modsiger de TO skriftsteder hinanden 100%
Hvis det ikke er gået op for dig "Nemesi", Så er NR.1. fra Esajas Bog fra Det Gamle Testamente,
Hvor Gud den Almægtiger utvetydigt bedyrer at det KUN er Gud og KUN GUD alene der er HERRE og FRELSER! (Og med Gud menes jo "Jehova"!)
NR.2 - Nemesi er fra 2.Peterbrev i Det Ny Testamente hvor det utvetydigt bliver bedyret, at det er ved Nøjagtig KUNDSKAB OM HERREN OG FRELSEREN JESUS KRISTUS - Besmittelse undgåes 😕 😖
-○- NR.1.
Esajas 43:11,12
jeg, kun jeg, er Herren, der er ingen anden frelser end mig. - v12 - Det er mig, der har fortalt det, mig, der frelser, det er mig, der har forkyndt det, ikke en fremmed gud blandt jer. I er mine vidner, siger Herren, det er mig, der er Gud.[/quote]1
-○- NR.2.
2.Peterbrev 2:20 - NVO
[quote]Det er afgjort at hvis de, efter at være undsluppet verdens besmittelser ved nøjagtig kundskab om Herren og Frelseren Jesus Kristus, igen bliver indviklet i netop disse ting og bliver overvundet, er det sidste blevet værre for dem end det første.

jalmar
tilføjet af

Dens fejlprocent er tilstrækkelig lille til at ...

😖
... kunne tage røven på tilstrækelig mange stakkels ødelagte menneskeskæbner, samt skabe en hel industri af mere eller mindre velbetalte men nødvendige behandlere for samme skæbner og skabe albuerum til en pyramidabel stabel personager, hvis fællestræk tydeligvis en en total mangel på almindelig menneskelig empati og derfor bedøvende ligeglade med deres medmennesker!
Fakta der viser sig mere og mere tydeligt som man får gravet sig dybere og dybere ned i snavset er, at den eneste Gud din "Den trofaste og kloge træl" tjener ftg, er JW'guden jehova, der har kontor samme sted, bag samme dør, bag samme skrivebord, og på nøjagtig samme stol hvorpå din "Den trofaste og kloge træl" alias JW'ledelsen "sitter og kror sig dagligt", mens de ser på de sidste nye tal for den evigt voksende von And lignende pengetank.😕😖😃[:X]
Den trofaste og kloge træl er ikke ufejlbarlig,
men den tjener Gud, og er trofast og klog.
Med venlig hilsen, ftg.

[:X]
jalmar
tilføjet af

ha! den har 10% ret

altså så længe det være, inden det bliver til 100% uret.
næppe noget jeg vil kalde klogt ;)
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.