22tilføjet af

Ingen religioner: Siger Dræb andre.

Ingen religioner: Siger Dræb andre Direkte, PROBLEMET I MINE ØJNE ER, Menneskerne som misforstår, hvad religionen mener er rigtigt. Alle krige og meget mere, bygger på religion primært, Pga. man misforstår hinanden, en lille misforståelse kan koste MANGE liv. min konklusion MENNESKET er for naivt, vil lige definere det lidt bedre, med naivt, vi giver en masse meninger om ting vi faktisk ikke aner noget om, og sjovt nok står fast ved vi har ret.
tilføjet af

Jo, een religion siger dræb...

Jo, der een religion, som siger dræb andre. - Nemlig, racismen.
tilføjet af

forkert

Det er ikke rigtigt hvad du siger, for der var en udsendelse forleden, i tirsdags eller onsdags, som hed "Parat til at dræbe", og der var der en imam der ordret sagde "død over Amerika", og vesten iøvrigt, men først og fremmest USA, for det er jo "den store satan", så beklager, du tager fejl. Og iøvrigt, alle der ikke er muslimer, er vantro hunde, som de udtrykker det dernede.
Og det er sådan nogen som dem her, der giver et forkert billede af muslimer og islam, det billede som nogen desværre har, det er sgu synd, men sådan er det jo desværre.
tilføjet af

Forklar så følgende koran-vers!

Forkynd kvalfulde straffe for de vantro (ikke-muslimerne). O i troende, bekæmp de vantro, som bor i jeres naboskab; lad dem føle hele jeres strenghed....Sura 9, vers 3 og 12, 29, 55, 63, 73, 80, 90, 113 og 123).
"I skal bekæmpe de vantro folk, medmindre de bekender sig til islam" (sura 48.17)
-------
009.003 And a proclamation from Allah and His messenger to all men on the day of the Greater Pilgrimage that Allah is free from obligation to the idolaters, and (so is) His messenger. So, if ye repent, it will be better for you; but if ye are averse, then know that ye cannot escape Allah. Give tidings (O Muhammad) of a painful doom to those who disbelieve,
009.005 Then, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them, and take them (captive), and besiege them, and prepare for them each ambush. But if they repent and establish worship and pay the poor-due, then leave their way free. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.
009.012 And if they break their pledges after their treaty (hath been made with you) and assail your religion, then fight the heads of disbelief - Lo! they have no binding oaths - in order that they may desist.
009.013 Will ye not fight a folk who broke their solemn pledges, and purposed to drive out the messenger and did attack you first❓What! Fear ye them❓Now Allah hath more right that ye should fear Him, if ye are believers
009.014 Fight them! Allah will chastise them at your hands, and He will lay them low and give you victory over them, and He will heal the breasts of folk who are believers.
009.029 Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the Last Day, and forbid not that which Allah hath forbidden by His messenger, and follow not the Religion of Truth, until they pay the tribute readily, being brought low
009.061 And of them are those who vex the Prophet and say: He is only a hearer. Say: A hearer of good for you, who believeth in Allah and is true to the believers, and a mercy for such of you as believe. Those who vex the messenger of Allah, for them there is a painful doom.
009.123 O ye who believe! Fight those of the disbelievers who are near to you, and let them find harshness in you,, and know that Allah is with those who keep their duty (unto Him).
009.111 Lo! Allah hath bought from the believers their lives and their wealth because the Garden will be theirs: they shall fight in the way of Allah and shall slay and be slain. It is a promise which is binding on Him in the Torah and the Gospel and the Qur'an. Who fulfilleth His covenant better than Allah❓Rejoice then in your bargain that ye have made, for that is the supreme triumph.
009.113 It is not for the Prophet, and those who believe, to pray for the forgiveness of idolaters even though they may be near of kin (to them) after it hath become clear that they are people of hell-fire.
tilføjet af

Forklaring

Det kan jo netop ikke forklares, fordi du har klippet af den rette sammenhæng.
Fordi du jo allerede HAR besluttet dig for, at islam er en sammensværgelse. Hvorefter du bare klipper de citater ud, som passer ind i en sammensværgelsesteori og fornægter de citater, som modbeviser en sammensværgelsesteori.
"Som satan læser bibelen" - sagde vi en gang i gamle Danmark
tilføjet af

Til 'ironcross',

.

Måske forandrer du mening hvis du læser disse koran vers?!

Sura 2.v.187 Dræb dem, hvor I træffer dem, og driv dem ud, fra det sted de har drevet jer ud. Når i bliver prøvet i jeres tro eller forfulgt, så er det værre end at blive dræbt. Men kæmp ikke mod dem ved den hellige moske, før de angriber jer. Hvis de angriber så dræb dem. Det skal være de vantros løn.

Sura 2 v.189 Bekæmp dem, indtil der ikke længere findes smertefuld undertrykkelse sted på grund af tro eller at de forfølger jer, og religionen er blevet Allahs: men hvis de overgiver sig, så skal der ikke være fjendskab mere, undtagen overfor dem, der er uretfærdige.
Sura 4.90...tag derfor ikke nogen af de vantro som venner førend at de overgiver sig til Allahs sag. men hvis de evner sig bort, så grib dem og dræb dem, hvor I end finder dem, og tag ikke nogen af dem som ven og heller ikke som hjælper.

Sura 2. vers 212 I er anbefalet at kæmpe, selv om I føler modvilje mod det.

Sura 2.v.213 Det kan godt være, at I føler modvilje mod at gøre noget, selv om det er bedst for jer. Det kan være, I bedre kan lide det, der skader jer. Gud ved alt, I ved intet.

Sura 8.13...jeg vil kaste rædsel i hjerteren på dem, der er vantro, og i troende (muslimer), skær deres( de vantros) halse over og hug deres fingerspidser af. Sådan skal de gå dem, som modsætter sig Allah og hans sendebud(Muhammad).
Sura 47v.2-5 de, som er vantro og holder folk borte fra Allah vej - deres handlinger vil han gøre til intet. Men de, som tror og handler retfærdigt og tror på det som er åbenbaret til Muhammad, hvilket er sandheden fra deres herre...Når I da møder de vantro så hug deres halse over, og når I så har fået magt over dem, så bind dem fast i bånd.

Sura 47.v.36 Vær derfor ikke tøvende og svage så i (muslimer) opfordrer til fred når I er overlegne. Allah er med jer og vil ikke berøve jer frugten af jeres handlinger.

Sura 48.v.29-30 Det er Allah, der har sendt sit sendebud (Muhammad) med retledningen og sandhedens religion for at den må sejre over alle andre religioner. Allah er tilstrækkelig vidne. Muhammad er Allahs sendebud. De (muslimerne), som er med ham er hensynsløse mod de vantro, men milde i deres indbyrdes forhold.

.
tilføjet af

bah...

"At bekæmpe" betyder jo ikke nødvendigvis "at dræbe".
Resten af citaterne gider jeg ikke beskæftige mig med, de stinker langt væk af noget udetaljeret lort du kritikløs har hentet et eller andet sted fra nettet, og måske ikke engang har læst. Kan man stole på at det er sandheden?
Hvis jeg tager fejl, og det er noget du VED, hvorfor så skrive det på engelsk? Og hvis jeg ikke tager fejl og du har hentet det fra nettet, hvorfor så ikke lige indsætte en link? Siden virker måske ikke seriøs?
tilføjet af

...

Hehe endnu en idiot der sluger alt hvad han ser i fjernsynet råt?
"død over Amerika" er næppe en citat fra koranen, så hvordan kand et være relevant?
Desuden er alle muslimer urene ifølge biblen (titusbrevet kap. 1, vers 15 og 16: "For de rene er alting rent, men for de befængte og VANTRO er intet rent; hos dem er både forstanden og samvittigheden befængt. De forsikrer, at de kender Gud, men i handling fornægter de ham; de er afskyelige og ulydige og er ude af stand til at udrette noget godt.), så hvori ligger forskellen? Kan man virkelig være bekendt at forlange andet af dem end af os?

Til gengæld kender JEG en religion der siger dræb andre, nemlig kristendommen:
"En heks må du ikke lade blive i live." (Anden mosebog kap. 2, vers 17). Men selvfølgelig modsiger den sig selv senere (måske også før), så måske "gælder det ikke".
tilføjet af

nej, det gælder ikke

For Jesus kom og opfyldte loven, så nu er det ny testamente vi lever efter. Og der står du skal elske din næste.
tilføjet af

bæ snak

dansk kaffir ved mere end i 2 fjolser.
tilføjet af

Re.

1. Forklar så den rette sammenhæng til mig og alle de andre af os 'idioter'...og medens du så er i gang med at forklare det til os, kan du passende forklare det til de 1.2 mia. muslimmer der læser citaterne i lige nøjagtig den sammenhæng der medfører aller mest drab og etnisk udrensning.
Dette kan ses både på den nuværende situation samt den historiske udvikling som islam har haft, hvor lige præcis folkedrab, masseudrydelse, massevoldtægt, slaveri og undertrykkelse har været kendetegnet.
2. Pudsigt nok bliver andre slidte citater også brugt af medlemmer af Dansk-islamisk venskabsforening når de forsøger at bilde os ind at islam er en fredens religion. Disse er ligeledes hevet ud af en sammenhæng, men det gør skam ikke noget.
3. Når man snakker om "sammenhæng" er der to slags sammenhæng:
Historisk sammenhæng, hvos man skal forstå en teksts placering ifb. med den historik som der omgiver den og tekstsammenhæng, hvor man skal forstå en teksts placering ifb. med tekst der omgiver den og den indre teksts fortolkning.
Ad 1. koranens vers er eviggyldige, evig sande og tidsløst, forfattede af gud og videre fortalt til muhammed af ærkeenglen gabriel (jibril på muhammedansk). Der er INTET historik over koran-versene. De påbyder ALLE and følge den, nu og altid. De gjaldt dengang og gælder nu og skal gælde i fremtiden for altid.
Ad 2. koranens vers er ifælge koranens forfatter selv, nemme, ufortolkelige og klare i budskabet. Der kan ikke opstå tvivl eller gradbøjes nogetsomhelst. Når der står "bekæmpe" så skal der forstås direkte og uden omsvøb som kamp. Ikke som "forsøge at nogetsomhelst"
Den korrekte betydning hvad efterlevelse af disse vers består af kan ses i haditherne, der er (fantasi)fortællinger om muhammeds liv og handlinger. Disse bliver betragtet som lige så korrekte som koranen af hovedparten af muslimmerne.
Derudover er alle tvivls tilfælde om hvad koranen egentlig betyder og siger blevet en gang for alle udredet i ca. 900-tallet, ved et stort møde blandt alle de skriftslærde i islam, der havde brug for at få retningslinierne i islam fastlagt inden de overleverings fra muhammeds tid gik fuldstændigt tabt. De var allerede blevet fantasifuld folklore, og da araberne ikke var en skrifts-orienterede folkfærde, gav dette store problemer.
3. Grunden til at jeg henter det på Englsk er, at der er adskillige uafhængige, akademiske ressouser på nettet om islam, koranen og haditherne, alle på engelsk. Når jeg finder en ressouser der korrekt har oversat koranen på dansk vil jeg selvfølgelig hente tekster derfra.
4. Jeg har ikke allerede besluttede mig for nogetsomhelst mht. islam men efter at have deltaget, overhørt, læst, studeret og iagtagede meget om islam og dens ideologi, har jeg ikke hørt nogetsomhelst der argumenterer successfuldt for en blidere islam end den vi så den 11. September i USA.
Jeg ved jo at Nazisme er en ond ideologi og behøves ikke at "beslutte" mig hver gang jeg diskutterer med en Nazist, vel ?
Du må hellere forsøge at komme med nogle gode argumenter, baseret på fakta, historie og korrekt oversatte citater for at tilbagevise min holdning til islam og ikke bare kalde mig for forudindtaget.
Den der bedst fremviser sine fordomme og uvidenhed lige nu er faktisk dig, der hverken kan levere argumenter, bevis eller noget andet der kan indikerer at du ved nogetsomhelst om islam andet end det som andre har bildt dig ind.
tilføjet af

spørgsmål

Hvor har du hentet koran versene på Dansk henne ?
tilføjet af

...--

Taqija er islams lovlige dispensation for at lyve overfor "vantro", dvs. ikke-muslimer og myndigheder, kontorer, politi og domstole.
Ideen er at skabe forvirring, sløre sandheden og få modstandere til at argumentere imod hinanden, således at islams sag fremmes og personens ære reddes.
Forhandlingssituationer med overbeviste muslimer kan give pro-blemer. Man oplever ofte, at muslimer ikke accepterer et "nej" eller en begrundelse med henvisning til de gældende regler. De tror, at blot de bliver ved med at presse på, vil modparten give efter. Når naturligt nok afslår erkendtligheder og psykisk pres, kan samtalen helt løbe af sporet:
Vrede, krænket æresfølelse og opbragte familiemedlemmer. Betragter en muslim forhandlingspartneren som modstander eller del af et såkaldt "vantro system", kan han lovligt lyve: specielt for at opnå en fordel for muslimsk religion, islamiske love, skikke og forordninger, eller hvis han føler, at han befinder sig i en kamp-situation. Da kan han forvirre "fjenden".
Godt nok er løgne syndige, "men ikke, hvor de udtales til en muslims bedste eller for at redde ham fra en katastrofe" ("The 4. Conference of the Academy of Islamic Reseach", Kairo 1970).
Teologisk rækker ideen om taqija tilbage i tiden. "Islams bevis", den store teolog Al Ghazali (1056-1111) udtrykte det sådan: "Af og til er det din pligt at lyve.... vi må lyve, dersom sandheden fører til ubehagelige resultater, men sige sandheden, når den fører til gode resultater".
Muhammad lærte os at lyve (taqija i shia-islam) "Folk siger, ´Lyv ikke´. Men dette gælder ikke, når vi tjener Allah. Han lærte menne-sket at lyve, således at vi kan redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender. Skulle vi holde os til sandheden med den konsekvens, at troen udsættes for fare eller nederlag? Nej. Folk siger: `Slå ikke ihjel`. Men den Almægtige lærte os, hvordan man slår ihjel. Hvorfor skulle vi ikke slå ihjel, når det er nødvendigt for at sikre troens sejer?...Bedrag, svindel, konspiration, snyd, tyveri og mord er ikke andet end midler. I sig selv er det hverken godt eller dårligt, uden de hensigter, der lå bag. Se på en køkkenkniv. Er den god eller dårlig? En husmoder kan skære kød med den. Og en af islams soldater kan gennembore hjertet på et skadedyr" (Teologen M. Navab-Safavi i A. Taheri:"Holy Terror").

Han gav os taqujia for at forvirre de vantro og fremme islam. En af islams doktriner er læren om "taqiya", den religiøse dispen-sation, som muslimer har til midlertidig at fornægte troen for eks. i en forhandlings-situation, således at denne kan spille et fordækt spil, når det et gavnligt for sagen og for at forvirre en modpart af anden religiøs observans. Det kan gå så vidt, at en muslim, hvis det kræves af situationen, kan sværge falsk med hånden på Koranen. (Et kendt eksempel findes i dokumentarromanen: "Ikke uden min datter"). Dette kan endog gøres overfor en ikke-mus-limsk ægtefælle. Denne dispensation har alvorlige følger, når man skal vurdere værdien af aftaler, samtaler og forlig, da "taqiya" har en direkte nedbrydende virkning for troværdigheden. Den bruges desværre i mange sammenhænge: asylansøgninger, tilladelser, skat, ansøgninger, og især i forhandlings-situationer med "vantro systemer" eller såkaldte "illegitime systemer" (offentlige myndig-heder).

Kun sjældent indrømmes brugen af taqija, som i et indlæg af formanden for muslimske studerende i Danmark ("Islamic Student Organisation") Jahamir F. Abdallah i et indlæg i Ekstra Bladet 6.4.97: "..vi er stolte af at være muslimer og finder os ikke i at blive hundset med af ikke-troende. Vi er ingens kulier mere...den tid er forbi.. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet, osv. kan I kun takke jer selv for. Den kloge narrer den mindre kloge". At indrømme brugen af taqija er egentlig imod selve metoden, da det netop er den narrede parts mang-lende viden om brugen af taqija, som forvirrer. Den tyske muslim-ske forfatter og filosof M.A. Rassoul anbefaler i sin bog "Allahs letzte Botschaft, Argumente für den Dialog mit Christen", at forvirre dialogpartneren ved at føre ham bag lyset. Argumentet henter han i Sura 4,142: "Sandelig, hyklerne forsøger at overliste Allah, men han vil overliste dem".
Undertiden møder man bl. sunnimuslimer den påstand, at taqija kun findes i Shia-islam (f.eks. imam Leon Soudari i "Kommentar", Kristl. Dagblad juli 98). Forskellen mellem shia- og sunnimuslimer er i denne sam-menhæng, at taqija er udbredt blandt sunnimusli-mer, men påbudt blandt shiamuslimer.

Især når en muslim befinder sig i en uheldig eller umulig situation, hvor det gælder om at opnå fordele for islam eller sig selv. Taqija er et strategisk middel for at forvirre omgivelserne. Taqija kan også oversættes og tolkes med ordet "forsigtighed", hvilket bety-der, at den sande muslim i vanskelige situationer bør skjule sine egentlige hensigter. Dette at "skjule sandheden" har "forstillelsen" som konsekvens.
Dette gælder f. eks. Korantolkningen, hvor man overfor den uvidende vantro fremhæver de blide Koranvers fra Muhammads tidlige år. Men disse vers er i modstrid med de senere Koranvers, hvor profeten fremhæver, hvordan den fromme muslim med hårdhed skal underkaste de vantro og udrydde dem, hvis de nægter underkastelse. (Sura 4.92 Islams fuldmagt over de vantro: Sura 47.4, Sura 8 og 9. Overfor de vantro skal muslimen henvise til et korancitat, som er sat ud af kraft (abrogeret): "Der er ikke tvang i religionen" og således snyde den vantro og vække hans interesse).

Begrundelsen for taqija er, at Allah snød sine fjender. Han snød dem ved ikke lade Jesus dø. Islam nægter derfor, at Jesus blev korsfæstet ("det så kun sådan ud, det forekom dem sådan"). Denne lære overtog profeten fra sekten "doketisterne". Muhammed praktiserede taqija, han snød sine modstandere, siger
islamiske teologer som begrundelse for metoden. Her henvises til "Freden ved Al-Hudabija", hvor Muham-mad narrede sine mod-standere. Overenskomsten ved Hudabija havde kun som formål ved forstillel-se at få modstanderne til at tro, at han havde gode hensigter. Fredsaftalen var dog kun beregnet på at samle kræfter til den endelige underkastelse af modstanderne i Mekka, hvilket lykkedes. Med aftalen fik han afgang til byens hjerte, hvor han boede til han og hans tilhænger kunne tage magten indefra.
Sunnimuslimer i Vesten fornægter overfor ikke-muslimer eksistensen af taqija. Den konsekvente fornægtelse af, at man anvender forstillelse overfor enkeltpersoner og "vantro" myndig-heder er en del af selve metoden i taqija. Ofte medfører det grænseløs forvirring hos modstanderen eller de forhandlende myndigheder, når de ofte langt senere opdager det. Det har endog medført, at enkelte bøger og leksika om islam fejlagtig anfører at taqija kun bruges af shiamuslimer. Anbefalingen af løgn i form af taqija, som fandt sted på "The 4. Conference of Islamic Research" som en god og brugbar metode blandt sunnimuslimer, er yderst betydningsfuld, idet sådanne udtalelser fra Kairos Al Azar univer-sitet må anses som normgivende for sunnimuslimer.

Et kendt eksempel for aktiv anvendelse af taqija, for at forvirre modstanderen ved løgn, kendes fra det overvejende sunnimus-limske land Tyrkiet, hvor Erbakan, politisk leder for den tredjedel af vælgerne, der stemmer fundamentalistisk i Tyrkiet, aldrig har fortiet brugen af taqija. (Søsterbevægelsen i Danmark er Milli Görüs, DMGT).

Assia Harwazinski (tysk islamforsker) henviser til, at brugen af taqija er så almindelig for mange muslimer, at det er en "slags overlevelseskunst", en måde at leve på, både på det personlige plan, men også i islamiske bevægelser, der både har en skjult dagsorden og en åben dagsorden. De mest yderliggående er undertiden de mest ærlige, da de ofte af lutter iver ikke kan holde sig tilbage. Pudsigt nok bruges taqija ofte mere bevidst blandt personer, som man i Vesten anser som moderate. Evnen til at bruge taqija ved at udnytte den "vantros" naivitet, forplumrer samtalen og forståelsen i den grad, at det undertiden kan være yderst svært at se, hvem der har ret. Metoden har som et vigtigt mål, at få ikkemuslimer til indbyrdes at blive uenige! Derfor indledes ofte med et af følgende påstande:
1.a)"Taqija findes ikke", b) "det bruges kun af shiamuslimer", c) "Det bruges kun af yderliggående".
2."Ikke muslimer har det godt, hvor muslimer har flertallet".
3. Jihad skal kun forstås som anstrengelse for freden og troen.
4. Islam er et eksempel på verdens mest tolerante religion.
5. Ordet "islam" skal oversættes med fred, hvilket viser islams sande
indhold (slm= salama= fred ). Problemet er blot, at ordet "islam" faktisk betyder "underkastelse".

Tager en muslim udgangspunkt i et af disse sætninger ved man, at der bruges "forstillelse", for at forvirre eller skabe interesse hos modparten. Derudover kan ofte forventes taqija, hvis en muslim gør et stort nummer ud af de abrogerede (ophævede) Koranvers, for eks. verset: "Der er ingen tvang i religionen".

Taqija overfor vantro indledes gennemgående med Koranverset:
"Tvang findes ikke i Koranen", og påstanden: "islam er en tolerant religion", "andre religioner har det godt, hvor islams system her-sker". At Koranverset er ugyldigt for ortodokse muslimer forties. I de muslimske lande bruges i stedet de voldsomt diskriminerende vers, der forvandler slamiske lande til gennemførte apartheid-systemer. Prof. Spuler Stegeman giver eksempler på, hvordan taqija i Tyskland bruges overfor tyske myndigheder, offentlige kontorer også af sunnier. Kilder for sunniislams brug af taqija
er A. Harwazinski, Gibb og Kramer og "Zentrum für Türkei-stu-dien".
Taqija anvendes især overfor såkaldte vantro myndigheder, dvs. politi, domstole og myndigheder af enhver art, som ikke accep-terer eller underordner sig islamisk lov. Nogle gange kan myndig-heder forbløffes over de utrolige og helt usandsynlige historier, som bruges blot med det formål at forvirre. Da flertallet aldrig har hørt om taqija, tolkes det som sygelig tilbøjelighedtil løgn, da det sjældent forbindes med noget religiøst.
Reaktionen er derfor undren og opgiven. Netop det sidste, at myn-digheden eller personen opgiver, er et tilsigtet mål for taqija. Accepterer myndigheden islamisk dominans og underordner sig alle krav, dæmpes brugen af taqija.

"Folk siger, ´Lyv ikke´. Men dette gælder ikke, når vi tjener Allah."
(Muhammad Navab-Safavi).
Amir Taheri ,tidligere redaktør i Teheran, peger i sin bog "Holy Terror" på "Skridt for skridt-metoden" i taqija:
"Hvis den rettroende ikke har tilstrækkelig magt til at gennemføre islam her og nu, må han gå gennem flere stadier. Han må starte med at fremme islam gennem propaganda. Men midlerne kan i øvrigt omfatte alt lige fra etableringen af koranskoler og til snigmord (Det engelske ord for snigmorder "assassin" er direkte overtaget fra arabisk). Løgn er acceptabel, når det er nødvendigt for at beskytte troens højere interesser.... Midlertidige tilbagetog i taktisk øjemed for at vildlede fjenden eller som forberedelse til næste slag ("negira") er tilladelige."
tilføjet af

så læs mere her

tilføjet af

og her

tilføjet af

OK, undskylder, KORANEN ER SYGELIG

lyder sindsygt, enig med Dansk kafir, og de andre som fortalte mig det koranen siger, FANDEME uhyggeligt
tilføjet af

Til Dansk Kaffir

.

Jeg har uden tvivl mange flere, men du kan starte med disse! :0)

http://www.kfu.dk/indlaeg.phtml?indl=1369 Kristelig ungdom
http://www.islamstudie.dk/boeger_indefra.htm Det er Amina, hun er konverteret og gift med en muslim, hvis jeg skal være ærlig, så bryder jeg mig ikke så meget om hende, fordi hun altid prøver at retfærtigøre og mange gange ved at undlade hele sandheden, det har både jeg og troende muslimer oplevet. men de forskellige hadith m.m. er O.K
http://www.islamstudie.dk/hadith.htm
Hadith og hadith-fornægtelse
Velkommen til islaminfo.dk
http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=621
en god side

http://www.hizb-ut-tahrir.org
www.islam-qa.com

.
tilføjet af

Til 'ironcross',

.

Det er da helt i orden! Men koranen er efter min mening ganske pæn i forhold til Sharia-lovgivningen m.m.

.
tilføjet af

sharis == koranen

sharia logivningnen er 100% baseret på koranens budskaber og påbud. Det er et forsøg at danne et lovsæt som udelukkende og addeles bruger koranens love. Du kan ikke adskille de to idet koranen er det eneste grundlag for sharia.
sharia lovgivning er i strid med mennskeretetighederne og det er islam også.
tilføjet af

Mange Tak.

Mange tak. Jeg har for det meste gjort mig på de Engelske islam-kritiske hjemmesider.
tilføjet af

Til 'Dansk Kaffir',

.

Det ved jeg godt altsammen, jeg formulerede mig bare forkert - men det var blevet lidt sent så jeg var træt! :0)

.
tilføjet af

Til Dansk kaffir

.

Det var så lidt! Skulle det være en anden gang! :0)

.
tilføjet af

Menneskerettigheder><Isam

Jeg kan kun tilslutte mig 100% Dansk Kaffir. Dem der prøver at vise et menneskeligt ansigt af Islam, skal hellere læse Koranen og sige i hvilken sammenhæng det skal forstås at:
-kvinder skal arve halvt så meget som mænd
-2 kvinders vidneforklaringer svarer til 1 mands
-mohammad kan kaldes for pædofil, for hans giftemål (voldtægt) med ayeshe på 6 år, mens han selv var ca. 50 år
-anderledes tænkende skal halshugges
-frafaldende muslimer dræbes
- osv
Islam, som bygger på så meget primitive forestillinger skal begraves stille og roligt, således at lugten genere omgivelserne mindst muligt.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.