2tilføjet af

Hvor fulstændigt tilgiver Gud ?

Den angrende David sagde: "Min synd gav jeg omsider til kende for dig, og min misgerning dækkede jeg ikke over. ... Og du tilgav min syndeskyld." (Salme 32:5) Grundbetydningen af det hebraiske ord der er oversat med "tilgav", er "at løfte op", "at bære", og i denne forbindelse betyder det at "skyld, synd og overtrædelse" fjernes. Det var altså som om Jehova løftede Davids synder op og bar dem bort. Det må have været en umådelig stor lettelse for David at blive befriet for den skyldfølelse som tyngede ham. (Salme 32:3) Vi kan også nære tillid til den Gud der bærer synd bort, når vi søger hans tilgivelse på grundlag af vores tro på Jesu genløsningsoffer. (Mattæus 20:28)
David brugte et andet malende udtryk til at beskrive Jehovas tilgivelse: "Så langt som ØST LIGGER FRA VEST, så lang har du fjernet vore synder fra os." (Salme 103:12, den danske autoriserede oversættelse) Hvor langt ligger øst fra vest? Man kan sige at øst ligger ved den fjerneste horisont modsat vest, den længste afstand man kan tænke sig; de to punkter mødes aldrig. En bibelforsker siger at udtrykket betyder "så langt som muligt; så langt man kan forestille sig". Davids inspirerede ord fortæller at når Jehova tilgiver, fjerner han vores synd så langt fra os som overhovedet muligt.
Har du nogen sinde prøvet at fjerne en plet fra et lyst stykke stof? Måske har du erfaret at pletten stadig kunne ses trods alle dine anstrengelser. Læg mærke til hvordan Jehova beskriver sin evne til at tilgive: "Om så jeres synder skulle være som skarlagen, vil de blive gjort HVIDE SOM SNE; om så de skulle være røde som højrødt klæde, vil de blive som uld." (Esajas 1:18) "Skarlagen" er en strålende rød farve.* (se nedenfor) "Højrødt betegner en anden af de stærke farver hvormed man farvede stof. (Nahum 2:3) Vi kan aldrig selv fjerne en plet som synden har sat. Men Jehova kan fjerne pletter der er som skarlagen og højrødt klæde, og gøre dem hvide som sne eller ufarvet uld. Når Jehova tilgiver vore synder, behøver vi ikke føle at vi må bære disse pletter af synd resten af livet.
Da Ezekias var blevet helbredt for en dødbringende sygdom, takkede han Gud i en gribende sang hvori han sagde: "Du har KASTET alle mine synder BAG DIN RYG." (Esajas 38:17) Her bruges det billede at Jehova har taget en angrendes synder og kastet dem bag sin ryg, hvor han ikke ser dem eller lægger mærke til dem mere. Ifølge et opslagsværk er tanken den at Gud nu "betragter Ezekias' synder som om de aldrig var begået". Er det ikke en opmuntrende tanke? Jo!
Hav en god dag!
____________________
* En bibelforsker siger at skarlagen var en af de BESTANDIGE, VASKEÆGTE farver. Den ændredes hverken af dug, regn, vask eller langvarig brug.
tilføjet af

Hvor fuldstændigt tilgiver du?

Tilgivelse er godt. Her er lidt om, hvor meget Gud er parat til at tilgive dig:
"For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser." Matt 6:14-15
Så der har du svaret på dit spøårgsmål :)
tilføjet af

Rigtigt

Bibelen lærer os at tilgive andre.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.