1tilføjet af

Hvad gør vu ved udviste som kommer igen

Hvad så ?
To bulgarske mænd på 20 og 24 år fik hver seks års fængsel og efterfølgende udvisning for grov voldtægt, frihedsberøvelse og grov vold i den såkaldte ”Hulvejssag”.
Når fængselsstraffen er udstået, udvises de begge af landet for bestandigt. Det besluttede en enig domsmandsret i Holstebro fredag formiddag.
Erfaringen viser, at når udlændinge med udvisningsdomme har udsonet knap halvdelen af straffen, bliver de sendt ud.
De to bulgarske mænd har siddet fængslet siden december 07. En sådan varetægtsfængsel tæller oftest dobbelt, så om ca. 1 år vil de blive udvist for bestandigt.
Men der er en alt for stor del af udviste, som kommer tilbage, da straffen for at bryde en udvisningsdom i Danmark er minimal, hvis man bare ikke gribes i nye forbrydelser.
Burde man ikke gøre noget mere radikalt ved sådanne forbryderes indrejse❓Vi er vel ikke tjent med sådanne personers ophold i landet. Risikoen for gentagelse er altid til stede.
Man kunne f.eks. forestille sig at første gang en udvist udlænding antræffes i landet får en en tillægsstraf på halvdelen af den tidligere straf – og sættes til fuld afsoning af denne straf og det der måtte mangle i afsoningen af den tidligere – her uden prøveløsladelse, da gerningsmanden jo har vist, at man ikke kan stole på ham.
tilføjet af

Deja vu

SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.