11tilføjet af

Er Gud død?

Findes der en gud?
Er en almægtig gud almægtig nok til at skabe en sten han ikke selv kan løfte?
Hvis der findes et paradis, og mennesket er smidt ud af det én gang, hvordan kan man så vide at man ikke kan blive smidt ud igen?
Hvis gud findes, hvorfor er der så ikke kun én enkelt religion der viser folk vejen? Hvorfor er der så mange forskellige, hvis gud ønsker vi skulle leve efter én bestemt ovebevisning, hvorfor så skabe flere?
Bestemmer gud over verden, eller forsvandt han da han så hvad mennesket var i stand til?

Hvad tror I?
tilføjet af

Ifølge Nietsche

(eller hvordan hans navn nu staves) så var Gud død).
Mark
tilføjet af

Nietzche?

Nietzche er død.
Venlig hilsen
Gud
tilføjet af

HVIS .....

Hvis du kun har abstraktions evne til at se Gud som en bladning af Julemanden og Superman, og paradis, som fri entre og gratis turpas til Legoland.
Så er DIN Gud sgu nok død.
Du må tænke større.
tilføjet af

Bevis på, at Gud findes

Hvis man tror, at man er bedre end andre mennesker, og at man er klogere en Jesus. Så er man en farisæer. Og så får man intet bevis på at Gud findes.
Så’n er det bare. hæ hæ

”Kravet om et tegn”.
”Så kom farisæerne og gav sig til at diskutere med Jesus, og for at sætte ham på prøve krævede de et tegn fra himlen af ham. Så sukkede han dybt i sin ånd og sagde: »Hvorfor kræver denne slægt et tegn? Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal intet som helst tegn få.« Og han forlod dem og gik igen om bord og tog over til den anden bred.”
(Citat: Bibelen, Markus kap. 8 v11-13)
tilføjet af

essensen

Behøver essensen af det hele være et spørgsmål om at tænke større (og mere abstrakt)? Er det ikke til stadighed bare et spørgsmål om intet andet end TRO?
For dem, der tror, ja så eksisterer Gud og er således ikke død. Men for dem, der ikke tror, så kunne svaret lige så godt lyde:
Gud er ikke død, Gud har aldrig eksisteret!!!
Kan man i det hele taget sammenligne Julemanden med Gud, selv om begge dele involverer tro på noget, man ikke har beviser for? Børn vokser op med troen på Julemanden og alle hans hjælpere, men vokser fra troen. Tror man ikke på Gud, har man aldrig troet på "ham" og kommer sjældent til det i fremtiden.
Kan nu godt forstå alle tvivlernes (Farisæernes) spørgsmål om Guds eksistens med den verden, vi lever i, kan du ikke?
tilføjet af

Gud...

Gud, er Nietzche død????
tilføjet af

Beviset på at gud ikke findes

Dit citat er da det bedste bevis på at der ikke findes guder. Ville du tro på at min kat kan danse tango hvis du aldrig må få den at se?
tilføjet af

Hvorfor er mennesker så onde

han har ikke skabt et perfect design
tilføjet af

Uperfect design?

Det Uperfect design kaldes den fri vilje ;-)
tilføjet af

Til Bibel Thumperen

Gud er en idealiseret metafysisk konstruktion. For
de bund-naive romantikere. Et levn af old-semittiske
idéhistorier og livsanskuelser.
Biblen, Toraen og Koranen er kun god for en ting =>
brændsel i disse mørke år (mørke pga. religions-
fanatisme (kristen, islamisk og jødisk for den
sags skyld)).
tilføjet af

Gud er Død! - Hvem slog Ham ihjel?

Gud er Død!
Hvem slog Ham ihjel?
Det gjorde vi

Vi lokaliserer Ham,
begrænser Ham til himlene
og udstøder Ham fra jorden.
Vi vover at billedliggøre Ham.
Vi giver den gamle af dage
et langt gråt skæg
og en menneskelig form.
Vi tildeler Ham Hans rolle
at spille ved skabelsens begyndelse,
med tilfældige mellemkomster
nu og da i historien.
Modstræbende tillægger vi Ham
de forhold vi ikke er herre over
besynderlige lunefulde katastrofer,
som forsikringsselskaberne
ikke vil dække.
Vi indskrænker vor tilbedelse af Ham
til gamle utætte stenbygninger
en dag ud af syv.
Vi giver Ham der ikke har en form vi kender til
form af et menneske,
og når en dødelig
minder os om Guds transcendens
ophøjer vi dette menneske til en guddom.
Vore videnskabsmænd plagierer Hans love,
et klart tyveri.
Planeterne bevægede sig i elliptiske baner
i millioner af år
førend Newton 'opdagede'
Lovene om Bevægelse.
I mangel på et Allerhøjest Væsen hævede vi naturen
til en position ej hendes.
Systematisk satte vi os så for
at erobre denne magt;
hærgende lande,
havene, vor føde
og selve luften vi ånder.
Forlængst tilfredse med at vi blev af med Gud
genopliver vi en samling mindre guder
der ville have sat grækerne i vildrede
gjort romerne forlegne
og som høster hinduernes misundelse.
Vi foragter tilbedelse og bøn
men vort liv svinder hen
udi tusinde tomme ritualer;
at forgude eller at forsone
en mangfoldighed af venlige
og fjendtligt stemte guder.
Vi lever vort liv dedikeret til at spise og drikke.
Er det ikke tilbedelse?
Vi har forpligtet os selv
til at bruge størstedelen af vore liv
på at tjene penge,
og i det gør vi penge til vor gud;
for ingen asketisk munk i sin celle
har nogen sinde vist en mere fuldstændig hengivenhed.
Vi har genopført den gamle afgud
af vellysten seksualitet
og dens fyldige former pryder vore aviser,
film, vore vægge
og vore drømme.
Til gengæld belønnede den os
med kønssygdomme
og AIDS dens søster
og samfundsmæssig opløsning
uden sidestykke til noget.
Vi er for stolte til at bøje os for Gud,
men vi vil ligge fladt på fjæset
foran bankbestyreren
når vi løber ind i problemer med afdragene.
Vi lever sandt at sige vore liv
for at købe vore huse,
som Farao
der viede sit styre
til at bygge sin pyramidalske grav.
Sammen med Gud forsvandt Himmel og Helvede
og i deres sted satte vi fantasien,
det fjerne, altid-aldrig land
af computergrafik
og fuldt ud automatiserede
central-opvarmede
termo-vinduesglaserede
fast-food udbudsbordel,
der uheldigvis har
den forfærdende iboende mulighed
at forvandle sig
til Gulag Arkipelagoen,
folkemordsmassakrer og statstyranni
som en livsform.

--------------------------------------------------------------------------------
ii
Så Gud er død.
Vi slog ham ihjel.
Og dog eksissterer den Gud vi slog ihjel ikke.
Gud, en-af-tre
eksisterer ikke
Gud, gammel mand med gråt skæg
eksisterer ikke
Gud, fjernt over himlene
eksisterer ikke
Gud, for det eller det folk
eksisterer ikke
Gud, der sendte sin søn
eksisterer ikke
Der er ingen gud,
kun Allah.

--------------------------------------------------------------------------------
iii
Allah er En.
Han er ikke lokaliseret noget steds,
for hvis Han var
ville Han være begrænset og således
ikke guddommelig.
Han har ingen form
for Han er den uophørlige anstifter af al form.
Han skaber det totale kosmos evindeligt
og Han opretholder hvert foton,
atom, celle
og kvasi-stjerne objekt
i hvert et øjeblik;
uden Allah eksisterer de ikke.
Han opretholder alle levende ting
Kristen, Jøde, Hindu eller Ateist.
Han er ikke arabernes Herre
eller jødernes
eller de kristnes;
men Verdnernes Herre,
over alle skabninger
over al Væren.
Ingen ting har lighed med Ham,
intet billede eller begreb,
dog er Han den Hørende, den Seende.
Han har ingen søn,
for Hans søn må nødvendigvis være en gud
med ubegrænset magt;
for muligt er det ikke,
for to almægtige væsener at eksistere
uden at begrænse hinanden.
Noget der er begrænset er ikke en gud.
Han er frygtelig magt og styrke,
og sublim nåde og barmhjertelighed.
Han står langt over
at være én af to modsætninger.
Han er Allah.
Den der svarer.
Den Umådelige.
Den Universelt Nådefulde.
Gud er død.
Allah er,
den Levende, der ikke dør.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.