6tilføjet af

Endelig noget på det punkt!!

Regeringen fremsatte i dag lovforslag om en såkaldt børneattest, som institutioner, der har med børn at gøre, skal indhente for deres ansatte.
Børneattesterne skal obligatorisk indhentes, når ansatte i daginstitutioner, skoler, fritidsordninger, idrætsforeninger og lignende ansætter personer, der skal arbejde med børn under 15 år.
"Seksuelle overgreb mod børn skal for enhver pris undgås. Det lovforslag jeg i dag fremsætter om indhentelse af børneattest er et led i bestræbelserne på at nå dette mål," siger kulturminister Brian Mikkelsen
Børneattesten skal rumme oplysninger om tidligere domme for overgreb mod børn under 15 år.
Oplysningerne vil blive stående, så længe de optræder i Kriminalregistret - det vil i praksis sige, indtil den dømte fylder 80 år.
Lovforslaget har været sendt i bred høring, og langt de flest høringsinstanser har ifølge ministeren hilst forslaget velkommen.
tilføjet af

Meget godt, men...

nu har jeg så også hørt, at det kun er domme over 18 mdr., hvilket vil filtrere visse dømte fra.
Jeg har ikke fået det bekræftet, så hug ikke hovedet af mig, hvis det er forkert, men i tilfælde af en dom for ex. besiddelse af børneporno m.m. med straffen 1 år, svigter den attest så ikke opgaven? Besiddelse af børneporno er netop et af de første skridt på vejen til udøvelse af pædofili, så de burde i hvert fald være regnet med.
Jeg synes, det er et godt og tiltrængt tiltag med den attest, men jeg har min tvivl om effektiviteten af den, hvis ikke alle dømte, uanset længden på straffen, tages med. Samtidig kan jeg også frygte, at det luller folk ind i en falsk ro, hvor de glemmer at se efter tegn på mistænkelig adfærd, fordi de jo har en ren attest?
Mvh. Deci
tilføjet af

svar:)

Hej deci*S*
Kunne aldrig finde på at bide hovedet af dig, mere give dig et kys*S*, meen håber virkelig ikke du har ret, fordi så er det lovforslag jo ikke det værd..
Synes stadig at straframmen er for lav, det eneste gode er da lidt af den straf medieomtalen også giver
Jeg tror ikke at attesten vil give de steder en falsk tryghed,tror folk altid vil ligge mærke til mistænksom affærd, fordi alle der arbejder i det fag kan være potentielle pædofiler
tilføjet af

Sigtede

Jeg tror ikke, at den attest gør nogen forskel.
Mange af de sager, jeg har læst om i avisen, har ikke haft en dom tidligere, men i mange tilfælde har pågældende været sigtet for noget i den dur eller under mistanke.
tilføjet af

pædofili

Det vigtigste er at der blir gjort noget, men kan da godt være det der bliver gjort, blir gjort forkert!..
Det eneste jeg ikke forstår er disse udtalelser som "eksperter" er kommet med de sidste mange dage, om at pædofili vil blive legalt, de sammenligner med homoseskualitet..der er kraftedme en forskel!..
Og vil da mene at samfundet virkelig først er sygt, hvis folk begynder at få den holdning, bare det at skabe debat om det er sygt!!..
tilføjet af

hmm

kan ikke risikere kysseriet heller, så har prøvet at finde lidt baggrund for min påstand. *Gg*
Jeg kunne dog kun finde flg.:
http://www.kum.dk/graphics/kum/billeder/Pressemeddelser/Lov_om_indhentelse_af_borneattest/L_72_Forslag_til_lov_om_indhentelse_af_boerneattest.doc
Ingen steder i lovforslaget er der præciseret, hvor lang straf, man skal være dømt for, før det figurerer på attesten. Men de nævner et par paragraffer i attesten:
http://www.dgi.dk/paedofili/PDF/skemaer_til_attester.asp.pdf

som indebærer flg.:
§ 210. Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel indtil 2 år. Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn og med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje
§ 222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 10 år.
§ 224. Bestemmelserne i §§ 216-223 a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.
§ 225. Bestemmelserne i §§ 216-220 og 222-223 a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn.
§ 232. Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med fængsel indtil 4 år eller under formildende omstændigheder med hæfte eller bøde.
§ 235. Den, som erhvervsmæssigt sælger eller på anden måde udbreder utugtige fotografier, film eller lignende af børn, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. På samme måde straffes den, som i en videre kreds udbreder sådanne fremstillinger.
Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag gør sig bekendt med fotografier, film eller lignende af børn, der
1) har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje,
2) har kønslig omgang med dyr eller
3) anvender genstande på groft utugtig måde,
straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.
SÅ TILSYNELADENDE er børneporno med i overvejelserne, så langt så godt. ;O)
Men jeg vil stadig tvivle på, at det vil medføre større opmærksomhed omkring emnet. Alle forbrydere har jo været uskyldige engang, og hvem siger, de ikke stadig er det INDEN, de søger sådan et job? Eller også er de måske bare aldrig blevet taget på fersk gerning, og så hjælper sådan en attest altså som en skrædder i helvede.
Jeg finder det også en smule farligt at kræve et så bredt område for testen; selv ægtefæller skal testes. Vi risikerer, at nogle vil finde det så hysterisk, at de vil slække reglerne. Og måske kan vi også blive for hysteriske? Min datter kan - 7-9-13 - lige så nemt risikere, at hun bliver misbrugt hos en klassekammerat under en overnatning? Måske er risikoen derfor måske endda større, end at det er skolepedellen eller kantinemedhjælperen (for de skal også tjekkes).
Jeg ved det sørme ikke, det må vist, som med så meget andet, komme an på en prøve.
;O) Deci
tilføjet af

Lidt er vel bedre end ingenting

... men jeg er lidt bange for, at dette bliver en "sovepude". Det er umuligt at se på folk, at de har de tendenser. Lige som det tager sin tid, fra tegnene viser sig, til omverdenen reagerer.
Og hustruerne til pædofile mænd vil simpelthen ikke tro på de "vink", der opstår undervejs. Det kan gå så vidt som til, at de ikke tror på deres egne børn, der beretter om incest eller misbrug fra "papfar". Så en domfældelse er normalt meget længe undervejs.
Det er mig helt umuligt at forstå, hvad der får folk til at gøre sådan noget, og derfor har jeg slet ingen forslag til, hvad der kan gøres for at forebygge eller forhindre det.
Så jeg tror ikke, dette lovforslag om børneattest er i nærheden af at være tilstrækkeligt. Men det kan da være, det er en begyndelse.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.