4tilføjet af

Dagens tekst til Nytårsdag

Denne hellige lektie skrives i Første Mosebog:
Herren sagde til Abraham:
»Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande.
I dig skal alle jordens slægter velsignes.«
1 Mos 12,1-3
* Epistlen skriver apostlen Paulus til galaterne:
Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.
Gal 3,23-29
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:
Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.
Luk 2,21
Må din Gud være med dig - *FedeBritt*
tilføjet af

Eller...

Salmisten skriver:
Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt. Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud. Du lader mennesket vende tilbage til støvet, du siger: »Vend tilbage, I mennesker!«
Tusind år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi, som en nattevagt. Du skyller dem bort, de sover ind, de er som græsset, der gror om morgenen; om morgenen blomstrer det og gror,
om aftenen er det vissent og tørt.
Vi går til i din vrede, vi forfærdes ved din harme. Du har stillet vore synder for dine øjne,
vore skjulte overtrædelser i dit ansigts lys.
Alle vore dage svinder hen i din vrede, vi henlever vore år under suk. Vore leveår kan være halvfjerds, eller firs, hvis kræfterne slår til,
men al deres stolthed er elendighed og ulykke;
hastigt går det, så flyver vi bort.
Hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så han kan frygte dig?
Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet.
Vend tilbage, Herre! Hvor længe bliver du borte?
Vis medlidenhed med dine tjenere!
Mæt os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vort liv. Glæd os lige så længe, som du har ydmyget os, de år, vi oplevede ulykke. Lad dine tjenere få dit værk at se, lad deres børn se din pragt! Herren, vor Guds herlighed komme over os! Styrk vore hænders værk for os, ja, styrk vore hænders værk!
Sl 90
* Epistlen skrives i Jakobsbrevet:
Og nu I, som siger: »I dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge« – I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen; I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige: »Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det.« Nu praler I og bruger store ord; men al den slags pral er af det onde. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder.
Jak 4,13-17
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Jesus sagde: »Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.
Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.«
Matt 6,5-13
Må din Gud være med dig - *FedeBritt*
tilføjet af

Fri os for muslimer.

Fri os for det onde.Den sætning passer godt på muslimerne.De er onde mennesker,primitive folk.Ikke underligt at de er hadet som de er.
tilføjet af

Hej Britt.

Hør denneher:
Jehova altid var vor bolig,
fra slægt til slægt, fra æt til æt.
Før jord blev til og bjerge fødtes,
stod fast din store majestæt.
Du er til fjerne skjulte tider,
i evighed den samme Gud.
Til støv går mennesket tilbage.
Din kærlighed os løser ud.
Ja, tusind år for os er evigt,
for dig som dag i går der svandt.
Vi er som græs; ved gry det blomstred'
og visned' bort som dagen randt.
Halvfjerdsindstyve år vi lever,
og firs når vi har særlig kraft.
En livsdag fyldt med slid og møje,
og suk og klage har vi haft.
Så lær os, Gud, at tælle dage,
at leve glad på rette vis,
at fylde hjerterne med visdom
og læberne med tak og pris.
O må din liflighed, Jehova,
til dine tjenbere dog nå,
så vore hænders værk må fremmes,
og du kan pris og ære få.
Venlig hilsen, ftg.
tilføjet af

Muslimerne er også mennesker.

Vi er alle onde. Det der er brug for er sindsændring. Vi skal lære at elske hinanden. Når vi har lært dette er vi blevet befriet fra det onde.
Med venlig hilsen, ftg.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.