31tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Så skal alle skatteydere atter til lommerne og hjælpe boligejere som har og i fremtiden vil tage usikre lån - får ha deres vilje vil boligejere, deres store antal gør så at de kan afpresse resten af samfundet.
Devisen synes atter at være: Vi opfører os forkælet og vil ha det vi vil, vi optager lån, kan vi ikke klare det bliver det dyrt ! Resten af samfundet kan vælge ikke at give dem penge, det er blot langt dyrere ikke at hjælpe en at give den nogle mia. - Det er da klassisk afpresning
http://epn.dk/privat/bolig/finans/ECE6471070/f1-lanere-risikerer-stadig-rentechok/
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Så skal alle skatteydere atter til lommerne og hjælpe boligejere som har og i fremtiden vil tage usikre lån - får ha deres vilje vil boligejere, deres store antal gør så at de kan afpresse resten af samfundet.
Devisen synes atter at være: Vi opfører os forkælet og vil ha det vi vil, vi optager lån, kan vi ikke klare det bliver det dyrt ! Resten af samfundet kan vælge ikke at give dem penge, det er blot langt dyrere ikke at hjælpe en at give den nogle mia. - Det er da klassisk afpresning
http://epn.dk/privat/bolig/finans/ECE6471070/f1-lanere-risikerer-stadig-rentechok/


Hmm!
Hvoraf fremgår det at det skulle koste "resten af samfundet" penge?
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

[quote="dandegn" post=2789901]Så skal alle skatteydere atter til lommerne og hjælpe boligejere som har og i fremtiden vil tage usikre lån - får ha deres vilje vil boligejere, deres store antal gør så at de kan afpresse resten af samfundet.
Devisen synes atter at være: Vi opfører os forkælet og vil ha det vi vil, vi optager lån, kan vi ikke klare det bliver det dyrt ! Resten af samfundet kan vælge ikke at give dem penge, det er blot langt dyrere ikke at hjælpe en at give den nogle mia. - Det er da klassisk afpresning
http://epn.dk/privat/bolig/finans/ECE6471070/f1-lanere-risikerer-stadig-rentechok/[/quote]

Hmm!
Hvoraf fremgår det at det skulle koste "resten af samfundet" penge?


N.B.
Selve aftalen/ordningen kan ses her:
Selve aftalen/ordningen kan læses her:
[url=http://http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-pressemeddelelser/06-02-14-aftale-om-lovforslag/aftale-mellem-regeringen-s-og-r-og-v-sf-og-k-om-regulering-af-refinansieringsrisiko.ashx]
http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-pressemeddelelser/06-02-14-aftale-om-lovforslag/aftale-mellem-regeringen-s-og-r-og-v-sf-og-k-om-regulering-af-refinansieringsrisiko.ashx[/url]
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

De skal jo stadig selv betale, oveni kommer så stigende gebyrer for bare at have lånet, og desuden er der ved de lave renter ikke de store skattefradrag som giver husejerne fordele.....altså flere penge i statskassen.
Desuden falder skatteværdien af rentefradraget en gang til inden år 2020.
Jeg vil dog mene at der skulle findes en påtvunget 50/50 løsning, altså halv finansiering på de usikre og halvt på de fastforrentede med afdrag så husejerne ikke kører friløb.
I mange år var det faktisk sådan at man skulle tegne 3 realkreditlån for at få finansieret en bolig + evt. banklån til udbetalingen, dette spredte risikoen.
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Det sikkerhedsnet som staten (alle skatteydere) skal spænde ud koster !
Sidst boligejerne skulle hjælpes var da pensionsopsparerne (også ATP og arbejdsmarkedspensioner) blev presset til at købe usikre obligationer, så boligejerne kunne forny deres lån til en for boligejerne tilfredsstillende pris !!!
Det er det vi atter ser !
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Ja det er rigtigt ! Skattebegunstiget opsparing kalder jeg det - overskuddet ved salg er også skattefri - det er da kun at føje spot til skade
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Det sikkerhedsnet som staten (alle skatteydere) skal spænde ud koster !
Sidst boligejerne skulle hjælpes var da pensionsopsparerne (også ATP og arbejdsmarkedspensioner) blev presset til at købe usikre obligationer, så boligejerne kunne forny deres lån til en for boligejerne tilfredsstillende pris !!!
Det er det vi atter ser !


Hmm!
"Det sikkerhedsnet som staten (alle skatteydere) skal spænde ud koster ! "
Koster hvad?
Hvem presser nogen til at købe obligationer?
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Ja det er rigtigt ! Skattebegunstiget opsparing kalder jeg det - overskuddet ved salg er også skattefri - det er da kun at føje spot til skade

Hmm!
Du er vist ude på glat is her!
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Hvad det koster ved jeg ikke - men hvis det var gratis, var det jo ikke nødvendigt for staten at gå ind i det !!!
Ang obligationer: ja så ændrede politikkerne reglerne for hvor usikre obligationer pensionskasser må købe da lokummet var ved at brænde for boligejere med rentetilpasnings og afdragsfri lån. Og så ordnede markedskræfterne resten - til skade for pensionerne og til gavn for boligejere (og ja der er boligejere har også pensionsopsparinger) men det har andre også
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Nej ! Er der faktuelle fejl i det jeg skriver ??
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Hvis man har pensionsopsparing i puljer og helt lader andre bestyre denne pulje er man tvunget.
Jeg havde engang en masse obligationer da jeg mente at de var mest stabile, det var de men gav ikke meget afkast, jeg skiftede så til aktier, nogle af dem med is i maven, og så kom der afkast, men også et par tab.
Ski vær med det.....

[quote="dandegn" post=2789996]Det sikkerhedsnet som staten (alle skatteydere) skal spænde ud koster !
Sidst boligejerne skulle hjælpes var da pensionsopsparerne (også ATP og arbejdsmarkedspensioner) blev presset til at købe usikre obligationer, så boligejerne kunne forny deres lån til en for boligejerne tilfredsstillende pris !!!
Det er det vi atter ser ![/quote]

Hmm!
"Det sikkerhedsnet som staten (alle skatteydere) skal spænde ud koster ! "
Koster hvad?
Hvem presser nogen til at købe obligationer?
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Jo det er rigtigt, men de som havde/har en tvungen pensionsopsparing (arbejdsmarkedspensioner og ATP) bestemmer ikke selv - men måtte finde sig i at pensionsselskabet opkøbte de usikre obligationer som ligger bag bl.a. rentetilpasningslån og afdragsfrie lån !
tilføjet af

Loven helt misforstået

Jeg vil gerne prøve at forklare lidt hvad fakta er og hvem der betaler.
Tidligere var det således at optog man et F1 lån skulle det refinansieres årligt. Renten på refinansieringstidspunktet er naturligvis ukendt. Långiver og låntager kender alene renten 1 år frem - og det er långiver /låntager der ved udbud og efterspørgsel fastsætter renteniveauet.
Når lånet udløb efter 1 år kunne långiver principielt vælge om långiver igen ville "købe" obligationer til samme rente, en højere/en lavere eller evt helt undlade at købe.
Det siger sig selv at hvis alle långivere (investorer) når F1 lånene skal refinansieres siger de ikke vil købe de nyudstedte obligationer så stiger renten i princippet til det uendelige. Så renten kunne principielt blive 10.000% ja og mere hvis ingen vil låne ud.
Vi levede i et helt frit land - og långiver må selv bestemme om de vil købe obligationer.
Men en 100% ren liberalisme er ikke nødvendigvis hensigtsmæssig på de finansielle markeder.
Derfor har man nu bestemt, at hvis renten stiger 5 procent point f.x. fra 2% til 7% så er långiver forpligtet til at forlænge udlånet 1 år. Renten vil dermed aldrig på 1 år kunne stige mere end 5 procent point.
For långiver skal acceptere dette vil långiver alt andet lige kræve en lidt højere rente på sit lån - og dermed kommer boligejerne der har F1 lånet til selv at betale - og ikke nogen som helst andre!!!!!!!
Det er således mere eller mindre en forsikring mod imperfekte markeder. For det er ikke sandsynligt under normale forhold at den korte rente på 1 år kan stige 5 procent point.
Men skulle markedet kortvarigt være illikvidt - kunne renten tidligere i princippet stige fra 1% til 10.000 % - og det ville naturligvis sende så godt som samtlige boligejere i knæ og på tvangsauktion og modsat give långiver "fuldstændig urimelige" gevinster.
Så det er mere eller mindre en forsikring staten lægger ned over låntager - som låntager selv betaler.
Er sådan set ikke så meget anderledes, end at der er en lovpligtig ansvarforsikring hvis man har bil eller hund - at man hvis man har en husforsikring har en lovpligtig stormflodsforsikring, hvis man er arbejdsgiver har en lovpligtig arbejdsgiverforsikring osv.
Men kunne man også i liberalismen navn sige det er op til den enkelte arbejdesgiver at tegne en forsikring mod skader på medarbejderne. Men næppe mange vil i Danmark støtte en så vidtgående liberalisme.
Så konklusion - "DET ER IKKE SAMFUNDET - OG SLET IKKE DE ØVRIGE SKATTEYDERE DER BETALER - DET ER LÅNTAGER (OG/ELLER LÅNGIVER) FOR FULDSTÆNDIGHEDENS SKYLD"!
tilføjet af

Loven helt misforstået

Rigtigt!
Men hvad vil så dandegn med sit indlæg?
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Det var pensionsselskaberne selv der besluttede at investere i de korte obligationer - men det er ikke pointen.
Hvor har du fra at obligationerne er usikre, når de ligger bag rentetilpasningslån og afdragsfrie lån - det er helt helt forkert.
Det var i gamle dage, at risikoen var knyttet til hver enkelt obligationsserie. Men i dag er risikoen knyttet til realkreditinstituttet.
Der er således som långiver ikke spor forskel på kreditrisikoen på en F1 lån og et 30 årigt fastforrentet lån med afdrag.
Dandegn - jeg tror simpelt hen du må ind og studere realkreditlovgivningen inden du udtaler dig mere om dette emne - for det er fuldstændig forkert som også den anden debatør anfører. Er helt nonsens at føre en debat der ikke baseret på fakta.
Når du hellere glad for at du i dag har lært en masse og krealkreditlån - og så være stolt over, at vi har nogle lovgivere, der ved bedre.

Jo det er rigtigt, men de som havde/har en tvungen pensionsopsparing (arbejdsmarkedspensioner og ATP) bestemmer ikke selv - men måtte finde sig i at pensionsselskabet opkøbte de usikre obligationer som ligger bag bl.a. rentetilpasningslån og afdragsfrie lån !
tilføjet af

Loven helt misforstået

Jo - en længere teknisk udredning var nu ikke hensigten, så den vil jeg høfligst afslå.
Dog synes jeg at dit udmærkede indlæg ganske godt tegner det som ligger bag og ikke ganske synligt:
Staten finder det nødvendigt at foretage sig noget i forhold til dette marked - den viser ganske godt at der er en risiko (for samfundet) som staten søger at afdække - var der ingen risiko kunne staten jo blot forholde sig passiv.
tilføjet af

Loven helt misforstået

Hmm"
"Staten finder det nødvendigt at foretage sig noget i forhold til dette marked "

Men hvor kommer det ind at det koster skatteyderne penge?
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Besluttede de det selv❓Hvorfor så lovændringen, hvis ikke for at hjælpe forkælede og forgældede boligejere ?
tilføjet af

Loven helt misforstået

Ja der var en risiko det er helt åbentlyst for samfundet - og det en den risiko samfundet ikke vil betale og påføre "Alle skatteydere" - så derfor laven en lov der forhindre at det koster alle skatteydere penge.
Det er også åbentlyst, at det ville koste staten penge, hvis der ikke var lovpligtige ansvarforsikringer - så derfor har staten pålægt f.x. bilejere at tegne forsikringer og ikke lade det være op til den enkelte bilejer om at afgøre om bilejeren vil tage risikoen selv (måske samfundet) eller betale sig fra ansvaret ved en forsikring.
Det er endag så vidtgående også på auto området, at handler en bilist forsætning og kører en person ned, så dækker forsikringen et eventuelt ansvar over for skadeslidte - men forsikringsselskabet har regresret mod bilisten.
Det er det man bredt forstår ved et "Socialt samfund" - så Jaguren - jeg er helt enig - lad fakta tale!
tilføjet af

Loven helt misforstået

jo men forskellen er blot at boligboblen har været en go forretning for boligejerene kva de lån de kunne få ! udgiften (forskellen mellem alm og rentetilpasningslån) som boligejerne ikke havde vil de nu vælte over på de som ikke har deltaget i "festen" - sådan forholder det jo sig ikke med ansvarsforsikring på biler, den betaler bilejeren selv !
tilføjet af

Loven helt misforstået

Prøv at give et par konkrete eksempler på hvad det er for noget der væltes over på dem der ikke har deltaget i festen - forstår ikke "en lyd" af dit syn.
Hvis man ikke vil betale "forsikringen" mod rentestigning kan man blot vælge et længere løbende lån.
Hvad er det man ikke betaler på en ansvarsforsikring - konceptet er da som jeg ser det det samme.
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

Hej med dig.
Den er jo klassisk, hvis du vil opklare forbrydelsen, så følg pengene.
Hvem er det i realiteten der tjener tykt på alle de hushandler der finder sted her i landet?
Det er ikke bolig ejerne, de betaler, og kan de ikke, overtager andre huset.
Hvem er det lige der sidder og skovler alle de dejlige renter/gebyrer ind? sidder og spekulerer i penge? og er fuldstændig ligeglade med hvem det går ud over.
Vi hører om banker der går ned, aktionærerne jamrer og får penge af staten, altså os alle.
Men da banken kørte og gav en masse overskud, gjorde de alt hvad de kunne for at snyde/spare i skat.
Mange boligejere er i virkeligheden bare prioritets bestyrere, og spinker og sparer for at betale dyre lån/renter/gebyrer af.
Og pengeudlånerne, de jubler hver gang de finder en kunde der har så meget i overskud på budgettet at de kan låne ham nogle flere penge og tjene renterne/gebyrerne på det også.
tilføjet af

Boligejernes afpresning af det øvrige samfund

I en af DR`s "Sikke tømmermænd" kom en højsiddende realkreditmand med en enkelt udtalelse, nemlig at 99,5 % af al realkreditudlån beløbsmæssigt bliver betalt tilbage.
Det drejer sig heller ikke om antal personer da realkreditten også bliver brugt af erhvervsdrivende og andels- samt almennyttige boliger.
tilføjet af

Fakta fejl

Det er ikke korrekt at boligejere betaler høje renter - fakta er at renten stort set aldrig i historien har været lavere.
Det er ikke korrekt at det netto har medført store udgifter at spænde et sikkerhedsnet ud under bankerne. Finansiel stabilitet har netto givet et overskud til staten - kunne havde været større - men er overskud.
De største tabere har været bankaktionærerne i de banker der er lukket - og sådan skal det vel være.
Vær nu reel om fakta.
tilføjet af

Fakta fejl Ikke helt.

Det er ligeyldigt hvordan man vender og drejer det, ingen låner penge ud uden at tjene tykt på det, det er fakta.
En boligejer kan skabe sig en formue på et par millioner i sin ejendoms værdi, gennem et helt liv. Hvis han ikke falder for fristelsen og belåner son friværdi, og altså betaler endnu mere.
Sepkulanten, altså pengeudlåneren skaber sig adskillige millioner om året, kald det så renter eller hvad du vil.
Hele pengemarkedet er alene baseret på udlån og spekulation i samme.
Politikere måler ikke vækst i den enkeltes rådighedsbeløb, men i pengeudlån.
Uanset hvad, og hvem, er det en kendsgerning at de penge der fik bankerne til at gå ned, er forsvundet et eller andet sted hen, nemlig til spekulanter, om det så er den ene eller den anden af dem, kan jo være ligegyldigt. De store aktionærer led minimale tab.
Hvordan man så forsøger at vende og dreje kendsgerningerne, kalde dem noget andet, eller stille det hele op i uigennemskuelige regnskaber, ændrer intet.
tilføjet af

Loven helt misforstået

jo men forskellen er blot at boligboblen har været en go forretning for boligejerene kva de lån de kunne få ! udgiften (forskellen mellem alm og rentetilpasningslån) som boligejerne ikke havde vil de nu vælte over på de som ikke har deltaget i "festen" - sådan forholder det jo sig ikke med ansvarsforsikring på biler, den betaler bilejeren selv !


Jeg gentager:
"Men hvor kommer det ind at det koster skatteyderne penge? "
tilføjet af

Fakta fejl Ikke helt.

Det er ligeyldigt hvordan man vender og drejer det, ingen låner penge ud uden at tjene tykt på det, det er fakta.
En boligejer kan skabe sig en formue på et par millioner i sin ejendoms værdi, gennem et helt liv. Hvis han ikke falder for fristelsen og belåner son friværdi, og altså betaler endnu mere.
Sepkulanten, altså pengeudlåneren skaber sig adskillige millioner om året, kald det så renter eller hvad du vil.
Hele pengemarkedet er alene baseret på udlån og spekulation i samme.
Politikere måler ikke vækst i den enkeltes rådighedsbeløb, men i pengeudlån.
Uanset hvad, og hvem, er det en kendsgerning at de penge der fik bankerne til at gå ned, er forsvundet et eller andet sted hen, nemlig til spekulanter, om det så er den ene eller den anden af dem, kan jo være ligegyldigt. De store aktionærer led minimale tab.
Hvordan man så forsøger at vende og dreje kendsgerningerne, kalde dem noget andet, eller stille det hele op i uigennemskuelige regnskaber, ændrer intet.


Hmm!
Sikke dog en gang SLUDDER:
"Det er ligeyldigt hvordan man vender og drejer det, ingen låner penge ud uden at tjene tykt på det, det er fakta."
tilføjet af

Fakta fejl Ikke helt.

Nej, jeg kan godt se det.
Det må være for sjov de låner penge ud og lever af det.
tilføjet af

Fakta fejl Ikke helt.

Nej, jeg kan godt se det.
Det må være for sjov de låner penge ud og lever af det.


Gør man som almindelig bankindlåner da det?
Man får ca. 1/4 % i rente for sine penge, men må betale (i Banknordik) fx. kr. 360,00 om året for at há en konto der!
tilføjet af

Fakta fejl Ikke helt.

At have en enkelt million eller to i banken, er absolut slet ikke det sammen som at låne penge ud i stor stil.
De penge du har i banken låner banken ud og tjener på det, i sidste ende er det aktionærerne der tjener.
Forskellen på indlåns og udlåns renten er stor nok til at der laves masser af penge på det.
tilføjet af

Fakta fejl

Det er ikke korrekt at boligejere betaler høje renter - fakta er at renten stort set aldrig i historien har været lavere.[/quote]
Det er korrekt. Ikke engang under den STORE depression i 30´erne, oplevede man det vi ser i dag. Hvad fortæller det dig?
[quote]Det er ikke korrekt at det netto har medført store udgifter at spænde et sikkerhedsnet ud under bankerne. Finansiel stabilitet har netto givet et overskud til staten - kunne havde været større - men er overskud.[/quote]
Boligpyramidespillet er jo slet ikke slut endnu, tvætimod har man bare frosset boligmarkedet, ud fra devisen om, at så længe ingen går ud med tab, løber banker mf ingen risiko. Sandheden er jo, at boligpriserne langt fra, er kommet ned på et niveau der matcher lønninger og ledighed.
Så at tale om et overskud, på noget der langt fra er slut, giver jo ikke megen mening. Omvendt giver det korrrekt heller ikke mening at tale om et underskud...ENDNU.
[quote]
De største tabere har været bankaktionærerne i de banker der er lukket - og sådan skal det vel være.

Igen får du det til at lyde som om, at det hele er overstået. Hvis man skal være realistisk, så skal et tab vel opgøres i forhold til ens formue. At Karsten Ree mistede 500+ millioner da Amagerbanken krakkede, betyder næppe at hans formue er sønderligt berørt. Han har nok stadig råd til sin helikopter mm.
MVH
Megaprofilos
tilføjet af

Loven helt misforstået

Jeg gentager: En overbelåning (har det jo vist sig) som andre betaler direkte gennem usikre pensioner og indirekte gennem en dårligere samfundsøkonomi; jeg nævner i flæng: arbejdsløshed, offentlige besparelser,
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.